Vergunningen Mook en Middelaar

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Mook en Middelaar. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Mook en Middelaar. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Algemeen plaatselijke verordening: Geluidsontheffing APV verleend aan Kandinsky college voor avondvierdaagse...
Melding Sloop aan Dorpsstraat 46 te Middelaar
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Heikantseweg 10 te...
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van vier recreatiewoningen op perceel sectie...
Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de voorgevel aan Bovensteweg 5 te Mook
Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor een stookontheffing aan Lambertusweg...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan plangebied Eindweg 9, 11 & 13 te Middelaar.
Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan Overkwartierstraat 7 te Mook
testpublicatie mook en middelaar
Subsidieverordening investeringsagenda regio Noord-Limburg
Legesverordening gemeente Mook en Middelaar 2022
Verordening hondenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2022
Verordening rioolheffing gemeente Mook en Middelaar 2022
Verordening reinigingsheffingen gemeente Mook en Middelaar 2022
Verordening forensenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2022
'Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Mook en Middelaar 2022
Verordening toeristenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2022
Verordening watertoeristenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2022
Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Mook en Middelaar
Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Rijksweg 6d te Molenhoek
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Paterserf 70 te Molenhoek
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Heikantseweg 10 te Middelaar.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een uitrit aan Rijksweg 168 te Plasmolen
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een uitrit aan Rijksweg 168 te Plasmolen.
Geweigerde omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit aan Bouwsteeg 19 te Middelaar.
Ontwerpgebiedsvisie Molenhoek Zuid ter inzage
Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan Overkwartierstraat 3 te Mook
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel, kadastraal bekend...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Milieu (revisie) voorbereid met de uitgebreide procedure voor Autobedrijf...
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Mook en Middelaar 2021
Deelsubsidieverordening stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Mook en Middelaar...
Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het brandcompartiment betreffende het Thomashuis aan...
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een prefab woning aan Violenstraatje te...
Gedeeltelijk ontslag uit het kettingbeding voor de eigenaren van appartementen aan de Maasstaete met...
Aanwijzings- en uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2021 Mook en Middelaar
Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de woning aan Oude Bovensteweg 45 te Molenhoek
Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een appartementencomplex aan Lindenlaan 3, 3a, 3b en...
Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de woning aan Singel 104 te Molenhoek
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een damwand aan Burchtstraat 28 te Middelaar.
Omgevingsvergunning verleend voor het vestigen van The Flatbread Bakery B.V. aan Rijksweg 33c te Molenhoek
Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande woning aan Wolfkuilseweg 2a te Mook
Aanvraag omgevingsvergunning voor het herplaatsen van de overkapping en garage aan Pastoor Fabritiusstraat...
Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een container...
Melding Milieu, starten van de activiteit het voorbakken en verpakken van brood op de Rijksweg 33 te...
Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de woning aan Muldershofweg 18 te Plasmolen
Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor plaatsen sandwichborden in hele gemeente,...
Aanvraag omgevingsvergunning voor wijzigen voorgevel woning aan Bovensteweg 5 te Mook
Algemeen plaatselijke verordening: Geluidsontheffing APV verleend aan Harmonie Erica voor rommelmarkt...
Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor intocht Sinterklaas in Mook, 21 november...
Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor rommelmarkt door CV de Meulenwiekers,...