Vergunningen Mook en Middelaar

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Mook en Middelaar. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Mook en Middelaar. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Mook, project herinrichting centrumstraten Mook detail
Wijzigingsplan Riethorsterweg 19, Plasmolen vastgesteld detail
Mook, Bekendmaking aanwijzingsbesluit secretaris van de commissie van advies voor de bezwaarschriften en plaatsvervangers. detail
Beleidsregels Fonds voor oplossingen gemeente Mook en Middelaar 2019 detail
Molenhoek, wijzigingsplan De Sterreschans II detail
Ontwerp wijzigingsplan De Sterreschans II, Molenhoek detail
Wijziging bebouwde kom van Molenhoek N271 detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Mook en Middelaar 2019 detail
Ontwerp wijzigingsplan Riethorsterweg 19, Plasmolen detail
Middelaar, plaatsen van een boog tijdens de 4-daagse door Provincie Limburg aan de Cuijksesteeg. detail
Ontwerpbestemmingsplan Groesbeekseweg 3, Mook detail
Toekomstige samenwerking binnen het doelgroepenvervoer detail
Ontwerpbestemmingsplan Bracamonteweg 9 detail
Bestemmingsplan Elzenstraat 11, Middelaar detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Mook en Middelaar 2019 detail
Bestemmingsplan Elzenstraat 14, Middelaar vastgesteld detail
Middelaar, bestemmingsplan “Elzenstraat 14 detail
Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Mook en Middelaar 2019 detail
Wijziging tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen detail
Verordening rioolheffing gemeente Mook en Middelaar 2019 detail
Beleidsplan Financiële Zelfredzaamheid en Schuldhulpverlening 2019-2022 detail
Verordening watertoeristenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2019 detail
Financiële verordening gemeente Mook en Middelaar 2019 detail
Verordening toeristenbelasting Mook en Middelaar 2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Mook en Middelaar 2019 detail
Verordening forensenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2019 detail
Legesverordening gemeente Mook en Middelaar 2019 detail
Verordening reinigingsheffingen gemeente Mook en Middelaar 2019 detail
Verordening hondenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2019 detail
Algemene plaatselijke verordening 2018 detail
Mandaatbesluit Mook en Middelaar 2019 detail
Mook, collectieve dagen 2019 detail
Molenhoek, veranderen van het bedrijf (verruiming van de openingstijden) op Middelweg 10b detail
Mook, recreatiegebied Mookerplas voor de bouw van een nieuw toiletgebouw detail
Molenhoek, Lierweg 6 t/m 20 te Molenhoek voor het gewijzigd uitvoeren van de verleende omgevingsvergunning detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Mook en Middelaar 2019 detail
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Mook en Middelaar detail
WET RUIMTELIJKE ORDENING detail
Molenhoek, exploitatie van een Vietnamees afhaalcentrum Kim detail
Mook, toekenning straatnamen met huisnummers detail
Verordening Starterslening gemeente Mook en Middelaar 2018 detail
Molenhoek, Keizershof 35 voor het realiseren van een pergola detail
Molenhoek, Conferentiecentrum de Stijgbeugel, Heumensebaan 18 detail
Mook, Bovensteweg 56a voor het vervangen en wijzigen van de gevelbekleding detail
Molenhoek, Oude Bovensteweg 15 voor het plaatsen van een dakkapel detail
Mook, vertrokken naar onbekende bestemming detail
Gemeente Mook en Middelaar - vaststellen POL - uitwerkingen regionale visies Werklocaties en Detailhandel detail
Middelaar, Kopseweg 12 voor het bouwen van een veranda detail
Mook, Rijksweg 141 voor verhuur deel van de woning ten behoeve van kleinschalige bedrijfsvoering detail
Mook, Bisseltsebaan 6 voor het vergunningsvrij bouwen van een bijgebouw detail