Vergunningen Mook en Middelaar

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Mook en Middelaar. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Mook en Middelaar. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 58, Middelaar
Verordening op de elektronische bekendmaking Mook en Middelaar
Bestemmingsplan Rijksweg 8, Molenhoek vastgesteld
Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers Mook en Middelaar 2020
Aanwijzingsbesluit toezichthouders 2020
Plasmolen, Op Muldershofweg 23 voor het kappen en onderhoud plegen van 16 houtopstanden.
Mook, Gelrestraat 16 voor het plaatsen van een tijdelijke afvalcontainer
Mook, carnavalsoptocht en boerenbruiloft
Molenhoek, wandel 4-daagse door Kandinsky college
Mook, Gelrestraat 23 voor het verbouwen van de woning.
Middelaar, Bouwsteeg 23 en Heikantseweg 34 voor het verbouwen van een bestaande schuur
Mook, Stookvergunning voor de kerstboomverbranding op 11 januari 2020 door Don Bosco
Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Mook en Middelaar 2020
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Mook en Middelaar 2020
Legesverordening gemeente Mook en Middelaar 2020
Verordening forensenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Mook en Middelaar 2020
Mook, Wegenbeheerplan Gemeente Mook en Middelaar meerjarenplanning 2020-2024
Verordening watertoeristenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2020
Verordening hondenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2020
Verordening toeristenbelasting Mook en Middelaar 2020
Verordening reinigingsheffingen gemeente Mook en Middelaar 2020
Verordening rioolheffing gemeente Mook en Middelaar 2020
Molenhoek, verwijderen van asbesthoudende materialen op Heumensebaan 2
Plasmolen, toekennen huisnummer Riethorsterweg 29
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Mook en Middelaar 2019
Wijzigingsplan Rijksweg / Kerkstraat, Mook
Op weg naar een blijvend veilige gemeente Integraal Veiligheidsbeleid en uitvoeringsprogramma Gemeente...
Mook, slopen van het pand Koningin Julianastraat 3
Ontwerp omgevingsvergunning Rijksweg 178a en 178b Plasmolen
Mook, Kerkstraat 8 plaatsen van zonnepanelen op een gemeentelijk monument.
Regionale POL-visie Land- en Tuinbouw Noord-Limburg en regionaal Ruimtelijk Kwaliteitskader landelijk...
Bestemmingsplan Bracamonteweg 9, Mook vastgesteld
Bestemmingsplan "Groesbeekseweg 3, Mook" vastgesteld
Ontwerpbestemmingsplan Rijksweg 8, Molenhoek
Molenhoek, ontwerpbestemmingsplan ‘Peutz Molenhoek’
Ontwerp Wijzigingsplan Rijksweg / Kerkstraat, Mook
Wijzigingsplan ‘De Sterreschans II, Molenhoek’ vastgesteld
Mandaatbesluit Mook en Middelaar 2019
Ontwerp bestemmingsplan 'Peutz Molenhoek'
Mook, project herinrichting centrumstraten Mook
Wijzigingsplan Riethorsterweg 19, Plasmolen vastgesteld
Mook, Bekendmaking aanwijzingsbesluit secretaris van de commissie van advies voor de bezwaarschriften...
Beleidsregels Fonds voor oplossingen gemeente Mook en Middelaar 2019
Molenhoek, wijzigingsplan De Sterreschans II
Wijziging bebouwde kom van Molenhoek N271
Ontwerp wijzigingsplan De Sterreschans II, Molenhoek
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Mook en Middelaar 2019
Ontwerp wijzigingsplan Riethorsterweg 19, Plasmolen
Middelaar, plaatsen van een boog tijdens de 4-daagse door Provincie Limburg aan de Cuijksesteeg.