6.6

Vergunningen Mook en Middelaar

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Mook en Middelaar. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Mook en Middelaar. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunning verleend voor renovatie van de woning aan Stationsstraat 4 te Molenhoek
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van vier Kleinschalige Toeristische Verblijfseenheden...
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van vier barrels als kleinschalige toeristische...
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor samenvoegen woningen aan De Hove 11 en 11a te Mook
Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan Oude Bovensteweg 45 te Molenhoek
Melding Sloop aan Scheidingsweg 5 te Mook
Melding Sloop aan Oude Bovensteweg 45 te Molenhoek
Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor het plaatsen van een container op de...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kozijn in de rechter zijgevel woning aan Ringbaan...
Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Rijksweg 6b te Molenhoek
Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor True Grid Cycling Productions te Zeist,...
Melding Sloop aan Overkwartierstraat 3 te Mook
Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen, uitbreiden en herindelen van een bestaand bedrijfspand...
Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor Vossenjacht in Mook, 26 augustus 2021
Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor Vossenjacht in Molenhoek, 5 september...
Melding Milieu, [doseerinstallatie voor ijzerchloride] aan [Rijksweg 142 te Plasmolen]
Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor Keramisto aan Mookerplas, 18 en 19 september...
Intrekking Mandaatbesluit Mook en Middelaar 2019
Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor plaatsen sandwichborden in hele gemeente,...
Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Heikantseweg...
Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor Groesbeek Trail te Mook, 7 augustus 2021
Aanvraag omgevingsvergunning voor een constructieve wijziging in de woning aan Overkwartierstraat 3 te...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een container aan Overkwartierstraat 3 te Mook
Aanvraag omgevingsvergunning voor Bouwen van een woonhuis aan Bovensteweg-Wolfkuilseweg, Kavel 4
Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor ophangen spandoek i.v.m dorpsquiz Molenhoek,...
Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan Gelrestraat 17a te Mook
Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan Mortel 22 te Mook
Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor Vossenjacht in Molenhoek, 5 september...
Melding Sloop aan Muldershofweg 18 te Plasmolen
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom aan Groesbeekseweg 5 te Mook
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Franciscanessenstraat...
Algemene plaatselijke verordening: melding APV voor Collecteren Goede Doelen Week in Middelaar en Plasmolen...
Omgevingsvergunning verleend voor het toevoegen van een bomenrij met circa 95 bomen ten zuiden van Rijksweg...
Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van een boom aan Groesbeekseweg 5 te Mook
Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van dakkapellen aan Startsedijk 1 te Mook
Omgevingsvergunning van rechtswege verleend voor wijzigen van de gevels en het dak van de woning aan...
Bestemmingsplan en besluit omgevingsvergunning ‘Middelweg 100, Molenhoek’
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Mortel 8d te Mook
Aanvraag omgevingsvergunning voor tijdelijk plaatsen woonunit aan Riethorsterweg 19a (voorlopig) te Plasmolen
Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Riethorsterweg 19a te Plasmolen
Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een carport bij de woning aan Schildersweg 1a te Plasmolen
Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning aan de Franciscanessenstraat 9 te Molenhoek
Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor het plaatsen van sandwichborden en een...
Algemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor wandeltocht Kiste Trui te Middelaar op...
Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een appartementencomplex met 4 appartementen...
Verlengen beslistermijn op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het ombouwen van 3 vergaderzalen...
Omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning aan Gelrestraat 6 te Mook verleend
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een airco met buitenunit Stationsstraat 27 Molenhoek
Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning aan Rijksweg 16d te Molenhoek
Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Bovensteweg 8a te Mook