Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Neder-Betuwe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Neder-Betuwe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Neder-Betuwe. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Vaststelling bestemmingsplan ‘RWZI Dodewaard’ 20-03-2019 20-05-2019 detail
Subsidiebeschikking Laanboomhuis, oprichten en exploiteren van het laanboomhuis, gemeente Neder-Betuwe 14-03-2019 14-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan “De Dreef ong, Dodewaard” 20-02-2019 20-04-2019 detail
Omgevingsvergunning met projectafwijking Stationsstraat 30 Kesteren 20-02-2019 20-04-2019 detail
(Gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan Welysestraat 25a, 27 en 27a te Dodewaard 20-02-2019 20-04-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Lindelaan 11, Opheusden 20-02-2019 20-04-2019 detail
Detailhandelsstructuurvisie Neder-Betuwe 18-02-2019 18-04-2019 detail
Algemeen delegatiebesluit Neder-Betuwe 2015 18-02-2019 18-04-2019 detail
beleidsplan Voor- en vroegschoolse educatie 2019-2022 14-02-2019 14-04-2019 detail
Gemeente Neder-Betuwe - Bij wooncomplex ‘het Klôstereind’ achter de woningen Dalwagenseweg 64/66 is een parkeerterrein aanwezig. Op dit terrein zijn vier parkeerplaatsen aangewezen als algemene invalidenparkeerplaats. Niet al deze openbare invalidenparkeerplaatsen zijn nog nodig en daarom kunnen twee van de vier invalidenparkeerplaatsen worden opgeheven. - Dalwagenseweg Opheusden, nabij wooncomplex ‘het Klôstereind’. 14-02-2019 14-04-2019 detail
Privacyreglement Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) 11-02-2019 11-04-2019 detail
Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast gemeente Neder-Betuwe 11-02-2019 11-04-2019 detail
Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar 04-02-2019 04-04-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘ABC-Laanboomhuis, Opheusden’ 30-01-2019 30-03-2019 detail
Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen 2018 gemeente Neder-Betuwe 28-01-2019 28-03-2019 detail
Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 28-01-2019 28-03-2019 detail
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Neder-Betuwe 2018 28-01-2019 28-03-2019 detail
Gemeente Neder-Betuwe - Verkeersbesluit inrichting parkeerterrein rondom nieuwe winkelpand aan de Hamsestraat 16 te Opheusden - Hamsestraat 16, Opheusden 25-01-2019 25-03-2019 detail
Gemeente Neder-Betuwe - Bij sporthal ‘De Eng’ in Dodewaard zijn geen parkeerplaatsen gereserveerd voor invalide personen. Gezien de openbare functie van dit gebouw is het wenselijk hier wel twee parkeervakken voor aan te wijzen. In dit besluit wordt dit geregeld. - Dalwagen, Dodewaard 25-01-2019 25-03-2019 detail
Gemeente Neder-Betuwe - n de Hoofdstraat in Kesteren is ter hoogte van de kruising van de Hoofdstraat en de Broekdijk een nieuwe middelbare school gebouwd. Het is belangrijk dat deze school goed bereikbaar is middels openbaar vervoer. Hiervoor moet een nieuwe halte worden gerealiseerd omdat de dichtstbijzijnde alternatieve halte ‘Schenkhofstraat’ op zo’n 800 meter is gelegen. Dit is te ver weg. Door een halte dichter bij de school te realiseren wordt het gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd. ​ - Hoofdstraat Kesteren, ter hoogte van Broekdijk 25-01-2019 25-03-2019 detail
Dodewaard, Waalbandijk 68 en 69, mobiel breken van puin 15-09-2015 detail