Vergunningen Neder-Betuwe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Neder-Betuwe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Neder-Betuwe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verlenging beslistermijn Kesteren, Rijnbandijk 151, het plaatsen van zonnepanelen
Melding Activiteitenbesluit Dodewaard, Matensestraat 46, veranderen bedrijf
Voorontwerp bestemmingsplan “Het Boveneind” met inloopavond in Kesteren
Verleende omgevingsvergunning Kesteren, Nedereindsestraat 19, aanpassen voorgevel
Aangevraagde omgevingsvergunning Echteld, Voorstraat 24, plaatsen keerwand
Aangevraagde omgevingsvergunning Ochten, Waalbandijk perceel ETD00 K 01291 G 0000, aanleggen terreininrichting
Aangevraagde omgevingsvergunning Dodewaard, Appelenburgseveldweg 2, maatwerkvoorschrift
Ontwerpbestemmingsplan ‘Opheusden, Dalwagenseweg 64’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Opheusden, Dalwagenseweg 64’
Aangevraagde omgevingsvergunning buiten behandeling gelaten Opheusden, Hamsestraat 30, realiseren timmerwerkplaats
Verleende omgevingsvergunning Kesteren, Overste J.M. Kolffstraat 165, plaatsen schutting
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Gereformeerde Gemeente in Nederland Ochten voor organiseren...
Verleende omgevingsvergunning Opheusden, Hamsestraat 38, bouwen bedrijfsruimte
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Muziekvereniging Kunst na Arbeid voor organiseren najaarsconcert...
Aangevraagde omgevingsvergunning IJzendoorn, Keizerstraat 74, verbouwen monumentale boerderij
Ingetrokken vergunning Ochten, Kollumerlandstraat 2, bouwen bijgebouwen
Aangevraagde omgevingsvergunning IJzendoorn, J.R. Zeemanstraat 12a, maatwerkvoorschrift
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Stichting Evangelisatiewerk Dodewaard voor organiseren...
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Sportvereniging DFS voor organiseren pubquiz en feestavond...
Melding Activiteitenbesluit Opheusden, Markstraat 3b, uitbreiden bedrijfspand
Verleende omgevingsvergunning Echteld, A15 nabij afslag 34, realiseren zonneveld
Aangevraagde omgevingsvergunning Kesteren, Panhuizerweg 14, brandveilig gebruik mirgranten-verblijfplaats
Aangevraagde omgevingsvergunning Kesteren, Schenkhofstraat 2b, plaatsen dakraam en dakkapel
Verleende omgevingsvergunning Kesteren, Christoffel Spieringhstraat 2, kappen notenboom
Verlenging beslistermijn Opheusden, Tielsestraat 57, uitbreiden woning
Aangevraagde omgevingsvergunning Opheusden, Molenkempke 4, uitbreiden bedrijfsruimte
Verlenging beslistermijn Dodewaard, Pluimenburgsestraat 17, uitbreiden woning
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Evenementenvereniging Ochten voor organiseren intocht...
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Avri, gemeente Neder-Betuwe
Marktverordening gemeente Neder-Betuwe 2019
Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet
Verleende omgevingsvergunning Opheusden, Markstraat 3b, uitbreiden bedrijfsruimte
Verleende omgevingsvergunning Opheusden, Hamsestraat 70, veranderen bedrijf
Aangevraagde omgevingsvergunning buiten behandeling gelaten Kesteren, Panhuizerweg 14, brandveilig gebruik...
Aangevraagde omgevingsvergunning Kesteren, Meezendreef 5, aanbrengen gevelreclame
Verlenging beslistermijn Opheusden, Tielsestraat 57, uitbreiding woning
Verleende omgevingsvergunning Dodewaard, oostzijde Dalwagen perceel D 1751, kappen bomen
Verleende omgevingsvergunning Ochten, Hoeflaan 43, plaatsen ijsbaan met tent
Verleende omgevingsvergunning Ochten, Hoef 1, plaatsen dakkapel
Aangevraagde omgevingsvergunning buiten behandeling gelaten Opheusden, Hamsestraat 30, realiseren timmerwerkplaats
Aangevraagde omgevingsvergunning Kesteren, Burgemeester Jhr G.A. van Nispenstraat, Casterhoven-Zuid,...
Melding Activiteitenbesluit Kesteren, Nieuwe Dijk 3, het starten van een bedrijf
Melding Activiteitenbesluit Ochten, Industrieweg 11, het veranderen van de activiteiten
Collegebesluit oprichting Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland...
Raadsbesluit treffen Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland,...
Omgevingsvergunning met projectafwijking Zonneveld Medel (Parklaan, Echteld)
Omgevingsvergunning met projectafwijking Zonneveld Medel (Parklaan, Echteld)
Verleende omgevingsvergunning Kesteren, Kerkstraat 23, aanleggen in- of uitrit
Verleende omgevingsvergunning IJzendoorn, Veldsteeg 4, intrekken in werking zijnde maar niet gebruikte...
Verleende omgevingsvergunning Ochten, Molendam 51, kappen boom