6.6

Vergunningen Neder-Betuwe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Neder-Betuwe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Neder-Betuwe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verlengde beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Neder-Betuwe
Verleende omgevingsvergunning bouwen kantoor met bedrijfsruimte, Insdustrieweg 8, Kesteren (03-09-2021)
Verleende omgevingsvergunning plaatsen dakkapellen, Kerkstraat 1, Kesteren (01-09-2021)
Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning, Dokter G. van Empelstraat 85, Opheusden (01-092021)
Verleende omgevingsvergunning bouwen bedrijfsruimte en aanleggen inrit, Heuningstraat Ochten (06-09-2021)
Verleende omgevingsvergunning verbouwen woning, Liniestraat 19, Ochten (01-09-2021)
Vastgesteld ‘Wijzigingsplan Tolsestraat 20 Opheusden’
Gemeente Neder-Betuwe - verlening vergunning APV en bijzondere wetten - organiseren van een open dag...
Gemeente Neder-Betuwe - verlening vergunning APV en bijzondere wetten - organiseren van een open dag...
Aangevraagde omgevingsvergunning Kappen esdoorn, Pluimenburgsestraat 8, Dodewaard (07-09-2021)
Aangevraagde omgevingsvergunning bouwen op locatie Hoofdstraat 42, Kesteren (06-09-2021)
Melding veranderen activiteiten, Tolsestraat 20a, Opheusden (02-09-2021)
Gemeente Neder-Betuwe - Aanbrengen gele onderbroken streep - Opheusden, Dodewaard
Verleende omgevingsvergunning vervangen kozijn door openslaande deuren, Zondagsestraatje 2a, IJzendoorn...
Gemeente Neder-Betuwe - Intrekken verkeersbesluit - Echteld
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Stichting Ontmoetingscentrum Ochten voor het houden van...
Ontwerp vergunningverlening ter inzage realiseren bijgebouw, Kerkstraat 19, Dodewaard (04-09-2021)
Aangevraagde omgevingsvergunning tijdelijke waterbrug, KTR00 kadastrale sectie C nummer 1303, Kesteren...
Aangevraagde omgevingsvergunning kappen dode beukenboom, Dorpsstraat 1, Opheusden (26-08-2021)
Aangevraagde omgevingsvergunning vergroten dakkapel, Tollenhof 8, Kesteren (27-08-2021)
Verleende omgevingsvergunning aanleggen in- en uitrit, Cuneraweg (OTN00 kadastrale sectie F nummer 23),...
Verleende omgevingsvergunning bouwen bomenloods, Tolsestraat 20a, Opheusden (24-8-2021)
Verleende omgevingsvergunning bouwen bedrijfspand en aanleggen in- en uitrit, DDW00 kadastrale sectie...
Ontwerp vergunningverlening ter inzage realiseren zonnepark Hemmen II en plaatsen 4 trafohuisjes en opstelplaats,...
Verleende omgevingsvergunning tijdelijk plaatsen woonunit, Medensteinsestraat 14, Echteld (20-8-2021)
Verleende omgevingsvergunning plaatsen van deuren in dakkapel en realiseren dakterras, Muskuszand 7,...
Aangevraagde omgevingsvergunning vervangen kozijn door openslaande deuren, Zondagsestraatje 2a, IJzendoorn...
Aangevraagde omgevingsvergunning bouwen dubbele woning, Dalwagenseweg (OHD00 kadastrale sectie C nummer...
Verlenging beslistermijn Hamsestraat 64, Opheusden, verbouwen woning
gemeente Neder-Betuwe - Parkeerplaats elektrische voertuigen - Kesteren
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Activiteitencommissie HHG Opheusden: Gemeentedag 2021
Verleende stookontheffing Bonegraafseweg, Ochten
Verleende omgevingsvergunning ambtshalve opstellen maatwerkvoorschriften voor uitvoeren bodemonderzoeken,...
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: CBS Rehoboth uit Ochten: ANWB Streetwise “Hallo Auto”...
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Stichting De Hoenderik: “Avondvierdaagse Kesteren 2021”
gemeente Neder-Betuwe - Tijdelijke afsluiting deel Waardweg in Echteld - Echteld
Aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling gelaten plaatsen betonplaten, Parallelweg 29, Opheusden...
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Gereformeerde Gemeente in Nederland Ochten: recreatieve...
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Oud Gereformeerde Gemeente uit Achterberg: Klompenfietstocht...
Ontwerp-verlening omgevingsvergunning ter inzage gelegd realiseren zonnepark Hemmen II en plaatsen 4...
Ontwerp-verlening omgevingsvergunning ter inzage gelegd brandveilig gebruik zorggebouw, Rijnbandijk 57a,...
Aangevraagde omgevingsvergunning nieuwe bedrijfsopzet, Nieuwe Dijk 5, Kesteren (16-08-2021)
Verlenging beslistermijn Spijkersestraat 1, Echteld, oprichten huisvesting van seizoenarbeiders aan buitenzijde...
Verlenging beslistermijn Spijkersestraat 1, Echteld, inpandig oprichten logieseenheden voor seizoenarbeiders
Verlenging beslistermijn Heuningstraat 10, Ochten, bouwen woning
Ontwerp omgevingsvergunning Pottenveld 2, Opheusden
Verleende omgevingsvergunning aanleggen Klompenpad en brug, DDW00 kadastrale sectie D nr. 270, Dodewaard...
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Slijterij Gerrit Arends: slijtersbedrijf
Verleende omgevingsvergunning tijdelijk plaatsen woonunit, Bosche Dreef 10b, Kesteren (6-8-2021)
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Stichting Ontmoetingscentrum Ochten: exploiteren dorpshuis