Vergunningen Neder-Betuwe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Neder-Betuwe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Neder-Betuwe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Neder-Betuwe - Instellen parkeergelegenheid - Dorpsplein, Dodewaard
Aangevraagde omgevingsvergunning Opheusden, Burg. Lodderstraat 36, uitbreiden woning
Aangevraagde omgevingsvergunning Dodewaard, Matensestraat, kappen vier bomen
Verleende omgevingsvergunning Ochten, Bonegraafseweg 4b, verbouwen pand
Aangevraagde omgevingsvergunning Dodewaard, Welysestraat 21, plaatsen dakkapel aan voorzijde monumentale...
Gemeente Neder-Betuwe - aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar
Verleende omgevingsvergunning Ochten, Pruimengaard 11, plaatsen tuinhuisje
Aangevraagde omgevingsvergunning Dodewaard, Waalbandijk 9, plaatsen twee dakkapellen
Verleende omgevingsvergunning Dodewaard, Welysestraat 8a, kappen vier bomen
Verlenging beslistermijn Dodewaard, Westerengstraat 95, kappen boom
Verleende omgevingsvergunning Opheusden, Parallelweg 47c, bouwen bijgebouw
Melding Activiteitenbesluit Kesteren, Spoorstraat 6, melding lozing in bodem of riolering buiten de inrichtingen
Verleende omgevingsvergunning Ochten, Bonegraafseweg 41, bouwen overkapping tbv eiautomaat
Aangevraagde omgevingsvergunning diverse locaties in de gemeente, kappen 104 bomen
Aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling gelaten Dodewaard, Irenelaan 10, aanleggen in- en uitrit
Inspraakprocedure voorontwerp Bestemmingsplan “Brandweerkazerne Dalwagen ong. Dodewaard”
Inspraakprocedure voorontwerp Bestemmingsplan “Brandweerkazerne Dalwagen ong. Dodewaard”
Verordening op de afvoer van hemelwater gemeente Neder-Betuwe
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning “Tankstation en TOP De Vaalt, Echteld”
Gemeente Neder-Betuwe - Tijdelijk parkeerverbod - Westerengstraat, Molenpad Dodewaard
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning “Tankstation en TOP De Vaalt, Echteld”
Gemeente Neder-Betuwe - Instellen laad-en los gelegenheid - Molenpad, Dodewaard
Gemeente Neder-Betuwe - Intrekken individuele gehandicaptenparkeerplaats - Opheusden
Verleende vergunning uitoefenen horecabedrijf De IJsboetiek in Kesteren
Verleende vergunning uitoefenen horecabedrijf Cafetaria Het Vonnis in Kesteren
Verleende ontheffing schenktijden alcohol aan Stichting Dorpshuis Echteld wegens een incidentele festiviteit
Gemeente Neder-Betuwe - Inrichten parkeerplaats uitsluitend elektrische voertuigen - J.R. Zeemanstraat,...
Aangevraagde vergunning Echteld, Hogeveldseweg 3, verlengen tijdelijke omgevingsvergunning plaatsen woonunit
Geweigerde omgevingsvergunning Opheusden, Smachtkamp 89, kappen boom
Aanvraag buiten behandeling gelaten Ochten, Transitoweg perceel ETD00 K 01291 G 0000, aanleggen terreininrichting
Verlenging beslistermijn Opheusden, Grebbezicht 1, 2, 6, 9, 10 en 13, het plaatsen van transparante en...
Melding Activiteitenbesluit Ochten, Waalbandijk 67, het veranderen van het bedrijf mbt uitbreiding van...
Verlenging beslistermijn IJzendoorn, nabij Waalbandijk 1, de werkzaamheden tbv dijkversterking
Verleende omgevingsvergunning Ochten, Pruimengaard 11, plaatsen tuinhuisje
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Dierenspeciaalzaak De Driesprong, Broekdijk 37, 4041 CT...
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Muziekvereniging Kunst na Arbeid uit Dodewaard: draaiavond...
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Muziekvereniging Harmonie Ochten: verloting tijdens concert
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Christelijke Muziekvereniging Amicitia uit Dodewaard:...
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Christelijke Muziekvereniging Amicitia uit Dodewaard:...
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Ministerie van Defensie, 11 Luchtmobiele Brigade (AALST)...
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: LR en PC de Waalzoomruiters uit Dodewaard: vergunning...
Verleende vergunning APV en Bijzondere Wetten: Vogelvereniging O.V.L. uit Ochten: organiseren vogelshow
Aangevraagde omgevingsvergunning Ochten, Oude Dijk 4, verbouwen woning en vervangen dak
Verleende omgevingsvergunning Kesteren, Hoofdstraat 75, aanleggen in- uitrit
Verleende omgevingsvergunning Kesteren, Hoofdstraat 5, veranderen winkel
Aangevraagde omgevingsvergunning Ochten, Bonegraafseweg 4, aanleggen glasvezel
Verleende omgevingsvergunning Echteld, Bredesteeg 37, bouwen schuren
Verleende omgevingsvergunning Ochten, Bonegraafseweg 4b, verbouwen pand
Ingetrokken vergunning Kesteren, Hoofdstraat 75, aanleggen in- uitrit
Aangevraagde omgevingsvergunning Opheusden, Parallelweg perceel OHD00 C 02503 G 000, aanleggen vispassage