Vergunningen Neder-Betuwe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Neder-Betuwe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Neder-Betuwe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verordening tot eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Neder-Betuwe 2015
TREASURYSTATUUTGEMEENTE NEDER-BETUWE 2016
Gemeente Neder-Betuwe - Gehandicaptenparkeerplaats (langsparkeren) Overste J.M. Kolffstraat Kesteren...
Verordening commissie regionale samenwerking gemeente Neder-Betuwe 2016
Wijzigingsplan ‘Achterdorp 2 Kesteren’
Verzoek hogere grenswaarde Wet geluid hinder - Ontwerp besluit Achterdorp 2 te Kesteren
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Herenland Smachtkamp Opheusden’
Beleidsnotitie hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing Neder-Betuwe 2016
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Tielsestraat 85c Opheusden’
Beleidsregels leerlingenvervoer Neder-Betuwe 2016
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Heuning-Oost’
Amendement Legesverordening 2016 gemeente Neder-Betuwe
Vaststelling wijzigingsplan ‘Tolsestraat ong. Opheusden’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Veevoederfabriek Panhuis’
Projectafwijkingsbesluit ‘weg onderlangs, Waalwaard, Dodewaard’
Gemeente Neder-Betuwe - Gehandicaptenparkeerplaats - Molukkkenstraat Opheusden
Regeling bestuurlijke boete BRP Neder-Betuwe 2016
Gemeente Neder-Betuwe - Verkeersmaatregelen Giro d' Italia 7 mei 2016 - Echteld
Mandaatbesluit gemeente Buren - Neder-Betuwe
Evenementenbeleidsregels gemeente Neder-Betuwe 2016
Beleidskader VTH taken Regio Rivierenland (2015-2019)
Aanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Neder-Betuwe 2016
Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar gemeente Neder-Betuwe
Aanwijzingsbesluit toezicht APV gemeente Neder-Betuwe
Besluit aanwijzing heffingsambtenaar gemeente Neder-Betuwe
Gemeente Neder-Betuwe - Gehandicaptenparkeerplaats - Lijsterbestraat Opheusden
Vaststelling bestemmingsplan ‘Aldi Opheusden’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Meezendreef 5, Kesteren’
Ontwerp Projectafwijkingsbesluit ‘weg onderlangs, Waalwaard, Dodewaard’
Rectificatie Tweede wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 gemeente...
Grondprijzenbrief 2016 gemeente Neder-Betuwe
Aanpassen mandaatregeling als gevolg van Jeugdwet 2015 gemeente Neder-Betuwe
Verordening burgerinitiatief gemeente Neder-Betuwe 2016
Tweede wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 gemeente Neder-Betuwe
Vaststelling bestemmingsplan ‘Einsteinstraat en Dalwagen’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Herenland Smachtkamp Opheusden’
Ontwerp: ontwerp bestemmingsplan Hogeveldseweg ong. Kesteren (Vlastuin)
Gemeente Neder-Betuwe - Gehandicaptenparkeerplaats Arnoldus Jacobsstraat t.b.v. 48 - Arnoldus Jacobsstraat
Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015 - 2016 voor de gemeenten Buren, Neerijnen, Tiel en Neder- Betuwe
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Stationsstraat 30a Kesteren
Beleidsregels gebaseerd op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening sociaal domein gemeente Neder-Betuwe...
Eerste wijziging Legesverordening 2016 gemeente Neder-Betuwe
Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Neder-Betuwe 2016
Besluit elektronische kennisgeving en bekendmaking Avri
Verordening Duurzaamheidslening gemeente Neder-Betuwe 2016
Verordening subsidie cliëntondersteuning 2016 gemeente Neder-Betuwe
Gemeente Neder-Betuwe - Tijdelijk stopverbod januari 2016 Pluimenburgsestraat (i.v.m. bijzonder transport)...
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Neder-Betuwe
Toepassing wegingsfactoren en taxatietarieven Wet waardering onroerende zaken 2016 gemeente Neder-Betuwe