7.4

Vergunningen Nederweert

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nederweert. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nederweert. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Controleverordening gemeente Nederweert 2021 (art. 213)
Financiële verordening gemeente Nederweert 2021
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Nederweert 2021 (art 213a)
Gemeente Nederweert - Vaststelling bestemmingsplan “Eind ongenummerd”
Gemeente Nederweert - Vaststelling bestemmingsplan “Eind ongenummerd”
Gemeente Nederweert - Ontwerp-omgevingsvergunning Schoordijk 4 te Nederweert
Gemeente Nederweert - Vaststelling hogere waarden ingevolge Wet geluidhinder - Eind ong. - Bouw 1 woning...
Gemeente Nederweert - Voorgenomen omgevingsvergunning (uitgebreid) - Schoordijk 4 - Bouwen woning (UV...
Gemeente Nederweert - Verleende omgevingsvergunning (regulier) - Houwakkersteeg 8 - Verbouwen woning...
Gemeente Nederweert - Aanvraag omgevingsvergunning (regulier) - Aan 't Ven 6 - Veranderen varkenshouderij...
Gemeente Nederweert - Aanvraag omgevingsvergunning (regulier) - Lochtstraat 49 - Bouwen garage (OV 20210042)...
Gemeente Nederweert - Vaststelling ‘Paraplubeheersverordening Kernen’
Gemeente Nederweert - Aanvraag omgevingsvergunning (regulier) - Saarsvenweg 1 - Plaatsen twee pipowagens...
Gemeente Nederweert - Vaststelling ‘Paraplubeheersverordening Kernen’
Gemeente Nederweert - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - Schans 4 - Bouwen rijhal
Damoclesbeleid Nederweert 2021
Gemeente Nederweert - vertrokken met onbekende bestemming - Mojsiej, K.
Gemeente Nederweert - vertrokken met onbekende bestemming - Orlowski, P.Z.
Gemeente Nederweert - vertrokken met onbekende bestemming - Lukaszewicz, W.T.
Gemeente Nederweert - Verleende omgevingsvergunning (regulier) - Peelveldje 4 - Bouwen dakterras met...
Gemeente Nederweert - Voorgenomen omgevingsvergunning (uitgebreid) - Kreijelmusweg 6 - Veranderen pluimveehouderij...
Gemeente Nederweert - Aanvraag omgevingsvergunning (regulier) - Onze Lieve Vrouwestraat 37 - Verbouwing...
Gemeente Nederweert - Aanvraag omgevingsvergunning (regulier) - Sillenhoek ong. - Plaatsen woonunit (OV...
Gemeente Nederweert - Aanvraag omgevingsvergunning (regulier) - Hageldor 1 - Bouwen garage (OV 20210036)...
Gemeente Nederweert - vertrokken met onbekende bestemming - Pejovic, I.
Gemeente Nederweert - vertrokken met onbekende bestemming - Ivanovic, G.
Gemeente Nederweert - vertrokken met onbekende bestemming - Berberovic, M.
Gemeente Nederweert - vertrokken met onbekende bestemming - Tomasic, A.
Gemeente Nederweert - vertrokken met onbekende bestemming - Tomljanovic, K.
Gemeente Nederweert - vertrokken met onbekende bestemming - Redepi, A.
Gemeente Nederweert - vertrokken met onbekende bestemming - Popovic, J.
Gemeente Nederweert - omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen - zonnepark ’t Kruis, Hoeven...
Gemeente Nederweert - Verleende omgevingsvergunning (regulier) - Alexiastraat 44 - Bouwen berging (OV...
Gemeente Nederweert - Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid) - Hoeven - Realiseren zonneweide UV...
Gemeente Nederweert - Verleende omgevingsvergunning (regulier) - Kruisstraat 53 - Verbouwen horecapand...
Gemeente Nederweert - Aanvraag omgevingsvergunning (regulier) - Toendrastraat 11 - Starten fitness aan...
Gemeente Nederweert - Aanvraag omgevingsvergunning (regulier) - Haver ong. - Bouwen woning (OV 20210035)...
Gemeente Nederweert - Aanvraag omgevingsvergunning (regulier) - Bernardstraat 13 - Starten kattenhotel...
Gemeente Nederweert – Kennisgeving - Kruisstraat 53 - Horecagelegenheid - Veranderen van een inrichting...
Gemeente Nederweert - Aanvraag omgevingsvergunning (regulier) - Hagelkruisbaan 3 - Overkappen zwembad...
Gemeente Nederweert - Aanvraag omgevingsvergunning (regulier) - Strateris 18 - Plaatsen overkapping (OV...
Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Nederweert 2020
Beleidsregels Inkomen Algemeen
Verordening van het auditcomité 2008
Huishoudelijk reglement voor het presidium gemeente Nederweert 2011
Reglement van orde gemeenteraad Nederweert
Welstandsnota Gemeente Nederweert 2020
Bouwverordening Nederweert 2009
Legesverordening 2021
Gemeente Nederweert - Benoeming stadsbouwmeester Nederweert