7.5

Vergunningen Nederweert

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nederweert. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nederweert. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Heuvel 11, verlengen schutting zijgevel (OV 20200133) (21-08-2020)
Hoek Schoolstraat-Lambertushof, restauratie Heilig Hartbeeld
Pannenweg 224, oprichten van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2020044)
Booldersdijk 33, plaatsen overkapping (OV 20200092) (21-08-2020)
Titaniumstraat 11, oprichten van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM...
Wilgenstraat 20, realiseren afdak boven voordeur (OV 20200134) (23-08-2020)
St. Antoniusplein 9, plaatsen zonnepanelen op dak achterzijde (OV 20190137) (25-08-2020)
Smisserstraat 24, oprichten overkapping tbv camperstalling (OV 20200130) (17-08-2020)
Plattepeeldijk 47, verbouwen woning (OV 20200108) (17-08-2020)
Meijelsedijk 71, plaatsen woonunit (OV 20200110) (18-08-2020)
Clausstraat 1, bouwen woning (OV 20200106) (18-08-2020)
Clausstraat 1, intrekken OV 20160136 en OV 20170120 (IO 20200129) (18-08-2020)
Eind 40, veranderen inrichting (OV 20200125) (10-08-2020)
Koperslager 7, plaatsen dakkapel (OV 20200126) (10-08-2020)
Meijelsedijk 117 A, plaatsen tijdelijke woonunit (OV 2020128) (13-08-2020)
Gemeente Nederweert - gewijzigd bestemmingsplan - Parapluplan vervallen buisleidingtracé Nederweert 2019...
Pannenweg 304, plaatsen hekwerk (OV 20200122) (30-07-2020)
Annastraat 35, plaatsen overkapping en vervangen schutting (OV 20200075) (30-07-2020)
Sluiswachter 1, bouwen woning (OV 20200102) (30-07-2020)
Kampersweg 2, geen MER nodig voor het veranderen van een varkenshouderij (vormvrije aanmeldingsnotitie...
Beatrixstraat 31, herontwikkelen tot privékliniek (OV 20200121) (30-07-2020)
Schoor 7 A, verplaatsen kadaverkoeling (OV 20200120) (30-07-2020)
Verordening naamgeving en nummering (adressen) Nederweert 2020
Zandstraat 2 en 2A, plaatsen carport (OV 20200088) (23-07-2020)
Strateris ongenummerd, plaatsen woonunit (OV 20200119) (24-07-2020)
Molenweg Nederweert, kadastraal X 441, aanleg klimaatbuffer (OV20200116) (21-07-2020)
Milderspaât 1, verplaatsen opslagruimte (OV 20200118) (22-07-2020)
Kreijelmusweg ongenummerd, bouwen bedrijfswoning (OV 20200117) (23-07-2020)
Klaarstraat ongenummerd, plaatsen woonunit (OV 20200115) (18-07-2020)
Arianestraat 6, starten schoonheidssalon in garage (OV 20200101) (21-07-2020)
Gemeente Nederweert - Nederweert kermis 2020 - diverse lokaties
Gemeente Nederweert - Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029, Bodemfunctieklassenkaart en Bodemkwaliteitskaart
Paulus Holtenstraat 20, bouwen woning
Kruisstraat 15, bouwen woning
Kreijelmusweg 5, verbouwen woning, kamergewijze verhuur en plaatsen erfafscheiding
Sluiswachter 1, plaatsen woonunit (OV 20200100) (21-07-2020)
Winnerstraat 22 C, bouwen bedrijfshal met kantoor (O2 20200041) (16-07-2020)
Juffrouw Joostenhof 1, bouwen tuinhuis (OV 20200063) (16-07-2020)
Gerst 5, bouwen woning (OV 20200059) (21-07-2020)
In buurt van Doctor Anton Philipsweg (kadastraal AB 715), gedeeltelijk permanent bebossen (OV 20200076)...
Rijksweg Zuid 4, brandveilig in gebruik nemen pand (UV 20200099)
Strateris 57, plaatsen dakkapellen aan voor en achterzijde (OV 20200114) (16-07-2020)
Plattepeeldijk 47, verbouwen woning (OV 20200108) (14-07-2020)
Meijelsedijk ongenummerd, plaatsen tijdelijke woonunit (OV 20200110) (15-07-2020)
Kringgreppel 12, verbouwen garage en voorzien van schuin dak (OV 20200109) (15-07-2020)
Clausstraat ongenummerd (kavel K59), bouwen woning (OV 20200106) (14-07-2020)
Hoeven 1, omzetting bestemming woning (OV 20200113) (13-07-2020)
Bochtstraat 8, oprichten bijgebouw (OV 20200111) (16-07-2020)
Eind 73, realiseren van huisvestiging (OV 20200112) (16-07-2020)
Tijdelijke verkeersmaatregelen Visvijverweg tweede helft september