6.6

Vergunningen Nieuwegein

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nieuwegein. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nieuwegein. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 4e Regimentsdok(Vreeswijk C 1970 en C 1919) te Nieuwegein
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Raadstede 2 (parkeergarages P8 en P9 City) te Nieuwegein
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kaasmakersweide 6 te Nieuwegein
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Raadstede 2 (parkeergarages P8 en P9 City)...
Gemeente Nieuwegein - -
Regeling BLVC Nieuwegein 2021
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Mendes da Costalaan 68 te Nieuwegein
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Havezatedrift 60 te Nieuwegein
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Anemoonstraat 46 te Nieuwegein
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Anjerhof 56 te Nieuwegein
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kweekhoeve 6 te Nieuwegein
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Havezatedrift 60 te Nieuwegein
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Deventerschans 27 te Nieuwegein
Binnengekomen melding Makadocenter 19, Nieuwegein
Binnengekomen melding Montageweg 22, Nieuwegein
Binnengekomen melding Symfonielaan 7002, Nieuwegein
Binnengekomen melding Biezenwade 14, Nieuwegein
Binnengekomen melding Veldwade 14, Nieuwegein
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Prof. Dr. Kramerslaan 38 te Nieuwegein
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning hoek Zuidstedeweg met fietspad naar tennisvereniging...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Jochemsgaarde 1 te Nieuwegein
Gemeente Nieuwegein; verleende Horeca-exploitatievergunning Diepenbrocklaan 145
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning hoek Zuidstedeweg met fietspad naar tennisvereniging...
Gemeente Nieuwegein; ontvangen gewijzigde aanvraag Horeca-exploitatievergunning Hildo Kropstraat 37 B
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning van Halllaan 5 te Nieuwegein
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Margrietstraat 19 te Nieuwegein
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Herenstraat 90 te Nieuwegein
Kennisgeving rectificatie ter inzagelegging ex artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening: Ontwerpwijzigingsplan...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Thorbeckepark 167 te Nieuwegein
Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Halsterweide 18 te Nieuwegein
Adresbesluit nr. 546 Vaststelling Constructieweg 5A en 5B, burgemeester en wethouders gemeente Nieuwegein;
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Anjerhof 56 te Nieuwegein
Publicatie objectontheffing locatie Graspieper. Namens burgemeester en wethouders gemeente Nieuwegein.
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Gestellaan 21 te Nieuwegein
Publicatie objectontheffing Hoek Noorderstraat - Acaciastraat - Graaf Arnoldlaan. Namens burgemeester...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lemmingweide 9 te Nieuwegein
Kennisgeving ter inzagelegging ex artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening: Ontwerpwijzigingsplan...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hooiersweide 101 te Nieuwegein
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lohengrinhof 5 te Nieuwegein
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning hoek koekoekslaan met specht te Nieuwegein
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Schouwstede te Nieuwegein
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning hoek koekoekslaan met specht te Nieuwegein
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Wielewaal 25 te Nieuwegein
Binnengekomen melding Twentehaven 5, Nieuwegein
Binnengekomen melding 1e Regimentsdok 4, Nieuwegein
Binnengekomen melding Nijverheidsweg 9Y, Nieuwegein
Binnengekomen melding Kauwenhof 2, Nieuwegein
Binnengekomen melding Merweplein 1, Nieuwegein
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Lichtegaarde 34 te Nieuwegein
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Vosseweide 49 te Nieuwegein