Vergunningen Nieuwegein

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nieuwegein. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nieuwegein. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Raemaekerslaan 1 te Nieuwegein
Adresbesluit nr. 440 Vaststelling Weidehoeve 2, burgemeester en wethouders gemeente Nieuwegein;
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Normalaan 11 te Nieuwegein
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning langs de Koetsdrift tegenover nummer 108-96(Jutphaas...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Jacob van Lennephove 1 te Nieuwegein
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Ringslangweide 33 te Nieuwegein
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Dorpsstraat 30 te Nieuwegein
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Weidehoeve 2 te Nieuwegein
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning aan achterzijde Newtonbaan in berm naast Structuurbaan...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Minervaburg te Nieuwegein
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Ravenswade 94 te Nieuwegein
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Lauriergaarde 38 te Nieuwegein
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Karosdrift 65 te Nieuwegein
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Raalterveste 13 te Nieuwegein
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Koekoekslaan 1 te Nieuwegein
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Groningenhaven 18 te Nieuwegein
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Inundatiedok 34 te Nieuwegein
Adresbesluit nr. 439 Vaststelling 5e Garnizoensdok 1, burgemeester en wethouders gemeente Nieuwegein;
Burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Besluit verlenging instandhoudingstermijn...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Galvanibaan 12 te Nieuwegein
Burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Besluit verlenging instandhoudingstermijn...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning langs de Reinesteijnseweg aan de zuidkant van de...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning 5e Garnizoensdok 1 3439 JE, (kavel 18 Het Klooster)
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Ravenswade 54T te Nieuwegein
Beleidsregels woningomzetting en woningsplitsing Nieuwegein 2019
Kennisgeving op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de inspraakverordening:...
Kennisgeving op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de inspraakverordening:...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Herman de Manhove 24 te Nieuwegein
Burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Ontwerpbesluit voor een...
Publicatie objectontheffing Nijpelsplantsoen, burgemeester en wethouders gemeente Nieuwegein;
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning in de verharding van de Ringmus(Jutphaas C 3453)...
Burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Ontwerpbesluit voor een...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Wijnruitgaarde 28 te Nieuwegein
Burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Ontwerpbesluit voor een...
Burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Ontwerpbesluit voor een...
Subsidieregeling Nieuwegein 2019
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Jacob van Lennephove 1 te Nieuwegein
Burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Besluit hogere waarden...
Gemeente Nieuwegein - -
Gemeente Nieuwegein - -
Gemeente Nieuwegein - -
Adresbesluit nr. 438 Vaststelling Marconibaan 5-1 t/m 5-98 en 7 en 7-1 t/m 7-43, burgemeester en wethouders...
Burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Besluit over omgevingsvergunning...
Gemeente Nieuwegein - -
Gemeente Nieuwegein - -
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Gestellaan 28 te Nieuwegein
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Berkstraat 22 te Nieuwegein
Publicatie objectontheffing Landauerdrift, burgemeester en wethouders gemeente Nieuwegein;
Gemeente Nieuwegein - -
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lensveltlaan 17 te Nieuwegein