Vergunningen Nieuwkoop

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nieuwkoop. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nieuwkoop. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning Paradijsweg 1 in Ter Aar - het bouwen van een aanbouw ten behoeve van (pre-)...
Aanvraag omgevingsvergunning Westkanaalweg 96 in Ter Aar - Westkanaalweg 96, blokhut
Aanvraag omgevingsvergunning Voorweg 74 in Noorden - het bouwen van een woning
Afgehandelde omgevingsvergunning Zevenhoven, Hogedijk 39 - bedrijfsgebouw - buiten behandeling gelaten
Afgehandelde omgevingsvergunning Nieuwkoop, Noordenseweg 60A - Vervangen serre - ingetrokken
Aanvraag omgevingsvergunning Voorweg 79 in Noorden - het uitbreiden van de woning
Voornemen opname gegevens vertrek; de heer Aahid Kamzoun, Zevenhoven
Voornemen opname gegevens vertrek; de heer Cristian Marian Henţa, Zevenhoven
Omgevingsvergunning verleend Klaas Vispad 9 in Nieuwveen - het plaatsen van een erker aan de voorzijde...
Omgevingsvergunning verleend Amstelkade 16 in Woerdense Verlaat - het vervangen van een oude stal voor...
Omgevingsvergunning - Nieuwveens Jaagpad 54 in Nieuwveen - het realiseren van een nieuwe bedrijfsruimte...
Aanvraag omgevingsvergunning Aardamseweg 73 in Ter Aar - Het afwijken van het bestemmingsplan voor minder...
Besluit op aanvraag schenken alcohol op 26 en 27 april, Nieuwveen, Teylersplein - Koningsavond en -dag
Sloopmelding Schilkerweg 8 A in Ter Aar - het verwijderen van asbest op dak van een loods
Omgevingsvergunning verleend De Regenboog 3 in Nieuwkoop (Kavel 29 Zuidhoek) - de bouw van een woning
Sloopmelding Amstelkade 16 in Woerdense Verlaat - het slopen van een schuur
Aanvraag omgevingsvergunning Klaas Vispad 9 in Nieuwveen - het plaatsen van een erker aan de voorzijde...
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Langeraarseweg 197 te Ter Aar - schuilstal voor paarden
Besluit op aanvraag Koningsdag, 27 april, Zevenhoven, Albrechtshof
Meningsvormende raad Nieuwkoop op 5 maart 2020
Besluit op aanvraag Koningsavond en -dag, 26 en 27 april, Ter Aar, Lindenplein
Besluit op aanvraag toestemming geluidhinder 11 april, Nieuwkoop, Slikhaak 19
Besluit op verlengen drank- en horecavergunning Ter Aar, Vosholplein 12 - café Freddy's
Besluit op aanvraag standplaats markt Ter Aar
Besluit op aanvraag nummeraanduiding Nieuwkoop, De Regenboog 3
Besluit op aanvraag plaatsen van pallets 13-03 t/m 21-03 Nieuwkoop, Karperstraat 42 - vervangen straatwerk...
Melding overschrijden geluidsnormen, 14 maart, Nieuwkoop, Dorpsstraat 62 - 't Vliegend Paard
Aanvraag omgevingsvergunning Amstelkade 16 in Woerdense Verlaat - het vervangen van een oude stal voor...
Besluit op aanvraag verlenging exploiteren horeca-inrichting Ter Aar, Vosholplein 12 - café Freddy's
Besluit op aanvraag Koningsdag Noorden, 27 april, Noorden, Anemonenstraat
Legesverordening 2020
Afgehandelde omgevingsvergunning Langeraar, Wilgenkade 2 - Bouw woonhuis
Besluit op aanvraag reclameborden van 24-02 t/m 02-03 hele gemeente - werven nieuwe leden
Besluit op aanvraag Koningsdag, 27 april, Noorden, Anemonenstraat
Besluit op aanvraag, Koningsdag, 27 april , Zevenhoven, Albrechtshof
Besluit op aanvraag plaatsen van een container 03-04 t/m 01-05 Ter Aar, Sportlaan 6 - afvoeren tuingrond
Besluit op aanvraag Koningsavond en -dag Nieuwveen, 26 en 27 april , Nieuwveen, Teylersplein
Gebruik van de ontheffing varen, excursies Natuurmonumenten, diverse datums 2020, Nieuwkoop, plassengebied
Melding overschrijden geluidsnormen, 14 maart, Nieuwkoop, Zuideinde 62A - café 't Praathuis
Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Korteraarseweg 150-152 te Ter Aar - consumentenvuurwerk
Sloopmelding Westkanaalweg 105 in Ter Aar - Asbestverwijdering-VERWIJDER-0247092
Besluit op aanvraag nummeraanduiding Zevenhoven, Dorpsstraat 107, 107A en 109
Voornemen ambtshalve inschrijving, Goitom Gebretsadik Tesfahiwot, Nieuwkoop
Gemeente Nieuwkoop - Vrachtwagenverbod Oranjewijk - Oranjewijk Nieuwkoop
Omgevingsvergunning verleend Langeraarseweg 264 in Ter Aar - het verbreden van een dam
Vaarwegenverordening gemeente Nieuwkoop 2020
Omgevingsvergunning verleend De Geitenkamp 5 in Nieuwkoop - het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde...
Verlenging beslistermijn Lotusbloem 8 te Nieuwveen - de bouw van een woning
Verlenging beslistermijn De Regenboog 3 in Nieuwkoop (Kavel 29 Zuidhoek) - de bouw van een woning
Omgevingsvergunning verleend Prinses Margrietstraat 14 in Ter Aar - het plaatsen van een schuur en het...