Vergunningen Nieuwkoop

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nieuwkoop. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nieuwkoop. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Nieuwveenseweg 29 in Nieuwkoop - kappen boom
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Ringdijk 22 in Ter Aar - het realiseren van een ijssalon door...
Agenda Commissie Bezwaarschriften d.d. 21 november 2019
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Voorweg 97 in Noorden - het bouwen van een nieuwe woning
Ontwerpwijzigingsplan Korteraarseweg 55-57 – Wijzigingsgebied 8 ter inzage - omzetten agrarisch bouwvlak...
Ontwerpbesluit Wet geluidhinder – Korteraarseweg tussen 55 en 57 Ter Aar - vaststellen hogere grenswaarde
Aanvraag reclameborden van 20 /tm 27 november, Korteraar, Langeraar, Papenveer, Ter Aar - Jubileum van...
Ontwerpbesluit Wet geluidhinder – Korteraarseweg tussen 55 en 57 Ter Aar - vaststellen hogere waarden
Omgevingsvergunning verleend Wilgenkade 2 Ter Aar - het bouwen van een nieuwe woonhuis
Sloopmelding Amstelkade 36 in Woerdense Verlaat - het slopen van een bijgebouw en het verwijderen van...
Gebruik vergunning evenement Kinder Vakantie Spelen, 22 t/m 28 augustus 2020, Ter Aar, Oostkanaalweg...
Aanvraag schenken alcohol, 28 december, Woerdense Verlaat, Leeuwerikstraat 4 - Oudejaarscafé/Top2000
Omgevingsvergunning verleend Siersmid 2-18 1-15 en Grofsmid 2-16 1-21 Ter Aar - een wijziging in de verleende...
Besluit op aanvraag vergunning ligplaats woonschip, Nieuwkoop, Zuideinde 178F
Besluit op aanvraag schenken alcohol, 4 t/m 6 september 2020, Korteraar, Korteraarseweg 56A - Korteraars...
Beschikking opname gegevens vertrek; mevrouw Melanie Erica Barry, Nieuwkoop
Sloopmelding Ir. J. Nysinghweg 21 in Noorden - het verwijderen van asbest
Besluit op aanvraag nummeraanduiding Langeraar, Wilgenkade 2
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Noordeinde 99 in Zevenhoven - kapvergunning Paardekastanje Noordeinde...
Beschikking opname gegevens vertrek; de heer Damian Gerardus Hendrikus Messemaker, Nieuwkoop
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Nieuwveenseweg 29a in Nieuwkoop - kapvergunning boom
Gebruik vergunning collecte/inzameling Hervormde gemeente Noorden, 31-12 in de kernen Noorden, Noordse...
Besluit op aanvraag nummeraanduiding Ter Aar, Schilkerweg 5B
Besluit op aanvraag exploiteren horeca-inrichting Ter Aar, Kerkweg 15 - cafetaria Prick
Melding reclameborden van 3 t/m 10 februari 2020, hele gemeente - Open dag MBO Rijnland
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Ampèrestraat 2 in Nieuwveen (Schoterhoek II Nieuwveen B 1512)...
Ontwerpwijzigingsplan Korteraarseweg 55-57 – Wijzigingsgebied 8 ter inzage - omzetten agrarisch bouwvlak...
Beschikking opname gegevens vertrek; de heer Johannes Wilhelmus Hendrikus Messemaker, Nieuwkoop
Gebruik vergunning evenement, Surfweekend, 27 en 28 juni 2020, Langeraar, Geerweg 14
Aanvraag verkoop kerstkransjes op 11-12 in de kern Ter Aar - T.A.V.V. , met als doel extra financiën...
Beschikking opname gegevens vertrek; de heer Damian Kowalski, Nieuwveen
Besluit op aanvraag schenken alcohol 2 januari 2020, Nieuwveen, Teylersplein 1 - nieuwjaarsreceptie
Omgevingsvergunning verleend Ringdijk 20 in Ter Aar - het geheel vervangen van een bestaande ligboxenstal
Sloopmelding Kerkpad 19 in Ter Aar - het verwijderen van asbest
Omgevingsvergunning verleend M. Robertzstraat 2 in Ter Aar - het plaatsen van een oprit en verplaatsen...
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Voorweg 89 in Noorden - Vervangen dak van woning
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Hogedijk 26 te Zevenhoven
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Siersmid 2-18 1-15 en Grofsmid 2-16 1-21 Ter Aar - het wijzigen...
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Park Zomerlust 69 in Zevenhoven - het uitbreiden van een recreatiewoning
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Oostkanaalweg 41 in Ter Aar - het gedeeltelijk vervangen van...
Omgevingsvergunning verleend Irisstraat 34 in Noorden - het aanbrengen van een calamiteitenbrug
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Laan der Verwondering 3 in Nieuwveen (kavel 65 in project de...
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Lotusbloem 2 Nieuwveen - Het bouwen van een woning
Omgevingsvergunning verleend Dorpsstraat 92 A in Nieuwkoop - Wijziging eerder verleende vergunning voor...
Omgevingsvergunning verleend Bloesem 17 in Nieuwveen (Kavel 47 verwondering noordereiland) - het bouwen...
Besluitvormende raadsvergadering Nieuwkoop 14 november 2019
Gemeente Nieuwkoop - aanleggen voetgangersoversteek - Kerkweg t.h.v. Intratuin
Omgevingsvergunning verleend Landerij 18 Ter Aar - het plaatsen van een inrit
Acties Toezicht en handhaving
Afgehandelde omgevingsvergunning Nieuwveen, Blokland 41A - Gebruik bestaande bedrijfsruimte