7.4

Vergunningen Nieuwkoop

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nieuwkoop. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nieuwkoop. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit op aanvraag plaatsen van container, 1-8 maart, Langeraar, H. Marskamperf - verhuizing
Omgevingsvergunning verleend Korteraarseweg 127 B in Ter Aar - het uitbouwen aan een bestaande uitbouw
Aanvraag omgevingsvergunning Zuideinde 178 J in Nieuwkoop - het bouwen van een tuinhuisje
Sloopmelding Reigerlaan 15 in Ter Aar - het verwijderen van asbest
Omgevingsvergunning verleend Wilgenkade 3 in Ter Aar - het bouwen van een nieuwe woning
Beschikking opname gegevens vertrek; de heer Diters Reiters, Ter Aar
Voornemen opname gegevens vertrek; de heer Guno Reiters, Ter Aar
Voornemen opname gegevens vertrek; de heer Gryvo Biya, Nieuwkoop
Afgehandelde omgevingsvergunning Nieuwkoop, Kennedylaan 1 - Plaatsen zijraam in uitbouw - vergunningvrij
Aanvraag omgevingsvergunning Perceel G410 en G413 langs de Bosweg in Woerdense Verlaat - het dempen van...
Aanvraag plaatsen van kraan, 18 maart, Nieuwveen, Kerkstraat 7 - plaatsen dakkapel
Aanvraag omgevingsvergunning Bosweg ter hoogte van 1 t/m 11 in Woerdense Verlaat - het aanleggen van...
Aanvraag omgevingsvergunning Hogedijk 39 in Zevenhoven - het bouwen van een loods
Aanvraag omgevingsvergunning Zuideinde 14 F in Nieuwkoop - het plaatsen van een aanbouw en dakkapel
Aanvraag omgevingsvergunning Laan der Verwondering 3 in Nieuwveen - het bouwen van een woning
Besluit op aanvraag wijzigen nummeraanduidingen Ter Aar, Goudsmid 16-28
Omgevingsvergunning verleend Zuideinde 247 in Nieuwkoop - het aanleggen van een onderheid betonnen terras
Besluit op aanvraag nummeraanduiding Nieuwkoop, Dorpsstraat 86
Omgevingsvergunning verleend Ringdijk 55 in Ter Aar - het verbreden van het brugdek, vervangen en toevoegen...
Omgevingsvergunning verleend nabij Westkanaalweg 117 in Ter Aar - het aanleggen van een rotonde
Aanvraag omgevingsvergunning Lange Meentweg (kad. bekend Nieuwkoop H 1369) te Woerdense Verlaat - het...
Verlenging beslistermijn Oostkanaalweg 8 (5) in Nieuwveen - het bouwen van een nieuwe woning
Aanvraag omgevingsvergunning nabij Westkanaalweg 117 in Ter Aar - het aanleggen van een rotonde
Verlenging beslistermijn Lotusbloem 14 in Nieuwveen - het bouwen van een vrijstaande woning
Aanvraag omgevingsvergunning Ringdijk 33 in Ter Aar - het vervangen van een berging
Aanvraag omgevingsvergunning Dorpsstraat 43 A in Nieuwveen - het aanbouwen van een keuken
Aanvraag omgevingsvergunning Zonnedauwlaan 4 in Nieuwkoop - het plaatsen van een dakopbouw
Aanvraag omgevingsvergunning Voorweg 64E in Noorden - het aanleggen van een brug en een uitweg
Besluit op aanvraag ijszeilen, Nieuwkoop, Noordeinder plas
Voornemen opname gegevens vertrek; de heer Cătălin Bobirc, Ter Aar.
Besluit op aanvraag vergunning ligplaats woonschip, Nieuwkoop, Meije 168E
Beschikking opname gegevens vertrek; de heer Farid Labrid, Nieuwveen
Beschikking opname gegevens vertrek mevrouw Judy Teta, Gillian Nieuwveen
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Korteraarseweg 86, Korteraar’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Korteraarseweg 86, Korteraar’
Besluit op aanvraag wijzigen standplaats, gebraden kip, Ter Aar en Zevenhoven, Lindenplein en Albrechtshof
Meningsvormende Raden Nieuwkoop op 4 maart 2021
Besluit op aanvraag standplaats markt Ter Aar
Aanvraag omgevingsvergunning Langeraarseweg 90 in Ter Aar - het herstellen van gevels
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Hoekse Aarkade 5 te Ter Aar - actualiseren plattegrondtekeningen
Aanvraag omgevingsvergunning Nieuwkoop B 3355 Voorweg Noorden - het aanleggen van een tijdelijke dam...
Aanvraag plaatsen van container, 1 t/m 8 maart, Langeraar, H. Marskamperf 5 - opslag
Sloopmelding Kievitspad 7 in Ter Aar - het verwijderen van asbest
Sloopmelding Paradijsweg 71 in Ter Aar - het verwijderen van asbest
Sloopmelding Hogedijk 39 in Zevenhoven - het slopen van een loods met een asbestdak
Sloopmelding Kade 21 B in Zevenhoven - het verwijderen van asbest
Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012
Aanvraag omgevingsvergunning Dorpsstraat 92 Nieuwkoop - het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de...
Aanvraag omgevingsvergunning Rozenlaan 3 in Ter Aar - voor het omzetten van een bedrijfswoning naar...
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - J.C. van Leeuwen