Vergunningen Nieuwkoop

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nieuwkoop. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nieuwkoop. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Landerij A 8906 in Langeraar - het nieuw bouwen van een woning
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Nieuwveens Jaagpad 1 A 3 in Nieuwveen - het plaatsen van een...
Melding reclameborden van 4 t/m 11 november, hele gemeente - open dag MBO Rijnland
Besluit op aanvraag evenementen 25 en 26 oktober, Nieuwkoop, Nieuwveenseweg 39A
Melding reclameborden van 28-10 t/m 4-11 hele gemeente - open dag St. Antonius Ziekenhuis
Besluit op aanvraag plaatsen van containers 15-30 september, Noorden, Simon van Capelweg t.o. 133 - verbouwing
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Korteraarseweg 132 te Ter Aar
Besluit op aanvraag schenken alcohol 25 en 26 oktober, Nieuwkoop, Nieuwveenseweg 39A - 2 evenementen
Aanvraag wijzigen exploiteren horeca-inrichting, Nieuwkoop, Dreg 1 - Hockeyclub Nieuwkoop
Besluitvormende raadsvergadering Nieuwkoop 26 september 2019
Omgevingsvergunning Brandveilig gebruik Conradpark 18, Nieuwveen
Besluit op aanvraag exploiteren horeca-inrichting Nieuwveen, Dorpsstraat 12 - cafetaria de Hoek
Aanvraag toestemming geluidhinder, 16 mei 2020, Ter Aar, Oude Kerkpad 8
Melding Besluit Uniforme Saneringen - Korteraarseweg 52 te Ter Aar
Besluit op aanvraag toestemming geluidhinder, 8 november, Noorden, Chrysantenstraat 58
Gemeente Nieuwkoop; Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Korteraarseweg 132 te Ter Aar
Besluit op aanvraag plaatsen van container 2-30 september, Ter Aar, Dokter A. Schweitzerstraat 8 - leegruimen...
Voornemen opname gegevens vertrek; de heer Joannes Adrianus Franciscus de Groot, Nieuwveen
Voornemen opname gegevens vertrek; de heer Rustem Rašljanin, Zevenhoven
Omgevingsvergunning Brandveilig gebruik Conradpark 18, Nieuwveen
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Aardamseweg 73 in Ter Aar - het wijzigen van constructieve doorbraken...
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Dorpsstraat 3 in Zevenhoven - het verplaatsen van een bestaande...
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Noordenseweg 50 A in Nieuwkoop - het wijzigen van een kavellijn...
Sloopmelding Westkanaalweg achter nummer 10 (perceel A 6927) Ter Aar - het slopen van kassen
Sloopmelding Amstelkade 16 in Woerdense Verlaat - het verwijderen van asbest
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Stationsweg 15 in Zevenhoven - het uitbaten van een kleinschalig...
Besluit op aanvraag schenken alcohol, 14 september, Nieuwkoop, Reghthuysplein - Crea- en Verenigingenmarkt
Melding gebruik openbare weg 13 oktober, Nieuwkoop, De Verbinding 8 - plaatsen oldtimerbus
Besluit op aanvraag nummeraanduiding, Nieuwkoop, Noordenseweg
Gebruik vergunning evenement BBQ-event Nieuwkoop, 11 juli 2020, naast Churchilllaan 43
Besluit op aanvraag plaatsen van kraan, 4 oktober, Ter Aar, Blaarkop 6 - plaatsen dakkapel
Melding afsluiting / gebruik openbare weg 21 september, Ter Aar, Lindenplein - kofferbakverkoop
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Schilkerweg 5 B in Ter Aar - het nieuw bouwen van een woning
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Ringdijk 20 in Ter Aar - het geheel vervangen van een bestaande...
Sloopmelding Essenlaan 43 in Ter Aar - het vervangen van asbesthoudende dakplaten schuurtje
Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Nieuwkoop 2019
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer van de locatie Transportweg 9A te Nieuwkoop
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Ringdijk 20 te Ter Aar
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Ingenieur J Nysinghweg 21 te Noorden
Aanvraag Wabo - Korteraarseweg 132 te Ter Aar
Aanvraag toestemming geluidhinder 28 september, Ter Aar, Ringdijk 2
Besluit op aanvraag evenement, 14 september, Nieuwkoop, Reghthuysplein
Aanvraag omgevingsvergunning ingekomen, Meijepad in Nieuwkoop D 2744 - het in gebruik nemen van een tijdelijk...
Omgevingsvergunning verleend Westkanaalweg 16 (tegenover) in Ter Aar - het vervangen van een afmeervoorziening
Sloopmelding Schoolstraat 44 in Zevenhoven - het verwijderen van asbest
Verlenging beslistermijn Zuideinde 42 in Nieuwkoop - het afsluiten van een steiger door het plaatsen...
Aanvraag toestemming geluidhinder, 26 oktober, Nieuwveen, Schoterhoek 3A
Sloopmelding Dorpsstraat 45 A in Nieuwveen - het verwijderen van asbest kippenhokken
Meningsvormende raden Nieuwkoop op 12 september 2019
Voorgenomen Omgevingsvergunning Zevenhoven, S. van Drielstraat 4 - brandveilig gebruik ruimte kinderopvang