7.4

Vergunningen Nijkerk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nijkerk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nijkerk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, De Haarhof Hoevelaken, het bouwen van een vlonder
Aanvraag omgevingsvergunning, Bentinckstraat 11 Nijkerk, het verbouwen en uitbreiden van de woning
Aanvraag omgevingsvergunning, Bernhardstraat 5 Nijkerk, het wijzigen van de voorgevel
Aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwe Voorthuizerweg 6 Nijkerk, het verplaatsen van de inrit
Melding mobiel puinbreken, Nijverheidsstraat 27 Nijkerk voor onbepaalde tijd
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Akkerweg 16 Nijkerk, afwijken van het bestemmingsplan ivm...
Aanvraag omgevingsvergunning, Oosterdorpsstraat 16 Hoevelaken, brandveilig gebruik van een pand
Aanvraag omgevingsvergunning, Langestraat 9 Nijkerk, het veranderen van het monument
Aanvraag omgevingsvergunning, Gaffel 64 Nijkerk, het bouwen van een dakopbouw
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Nijverheidsstraat 8 Nijkerk, het uitbreiden van de bedrijfshal
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Bernhardstraat 44 Nijkerk, het bouwen van een bijgebouw
Aanvraag omgevingsvergunning, Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 62 Hoevelaken, het bouwen van een dakopbouw
Aanvraag omgevingsvergunning, De Volharding 5 Nijkerk, het vervangen van de kozijnen
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Bernhardstraat 5 Nijkerk, het vervangen van een dragende...
Aanvraag omgevingsvergunning, Domstraat 61 Nijkerkerveen, het kappen van een beukenboom en twee Canadese...
Aanvraag omgevingsvergunning, Doornsteeg De Beektuinen, het realiseren van 11 gesloten bodemenergiesystemen
Aanvraag omgevingsvergunning, Barneveldseweg 182 Nijkerk, het renoveren van De Appelgaard
Aanvraag omgevingsvergunning, Penningsweg 2 Hoevelaken, het verbreden van een uitrit
Aanvraag omgevingsvergunning, Van Reenenpark 2b Nijkerk, het bouwen van een berging met veranda
Aanvraag omgevingsvergunning, Roemerstraat 24 Nijkerk, het bouwen van een veranda
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Riddererf 3 Nijkerk, bouwen van een bedrijfspand en maken...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Voerstlaantje 2 Nijkerk, het bouwen van 4 woningen
Aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwe Voorthuizerweg 30 Nijkerk, het gewijzigd bouwen van een bijgebouw...
Aanvraag omgevingsvergunning, Klaverweide 5 Hoevelaken, het bouwen van een dakkapel
Aanvraag omgevingsvergunning, Westerdorpsstraat 66 Hoevelaken, het bouwen van 4 bruggen voor project...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Koningshof 12 Hoevelaken, het plaatsen van een dakkapel...
Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 28 januari 2021
Nijkerk - Aanwijzen GPP op kenteken - Brahmslaan 36 Nijkerk
Gemeente Nijkerk – Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, derde herziening Doornsteeg naast...
Mandatering aan de directeur publieke gezondheid van de VGGM tot openbaarmaking van inspectierapporten...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Westerdorpsstraat 51 te Hoevelaken, vervangen kozijnen...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Nieuwe Kerkstraat 26 te Nijkerkerveen, uitbreiden...
aanvraag omgevingsvergunning, Scherpencamp 27 te nijkerk, bouw dakkapel voorzijde woning
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Klaarwaterweg 3 te Nijkerkerveen, tijdelijk bewonen...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Zonnebloemlaan 13 te Hoevelaken, bouwen van erker
Ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunning, Nijverheidsstraat 55 te Nijkerk, oprichten van algenkwekerij
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Talmastraat 24 te Nijkerkerveen, wijzigen van bouw bedrijfsruimte
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Bunschoterweg 35 B te Nijkerk, vervangen van garage voor...
Geaccepteerde melding, Moorselaar 6 te Nijkerk, tijdelijk lozen van bemalingswater
aanvraag omgevingsvergunning, Venestraat 17 te Nijkerk, brandveilig gebruik van pand
Ontwerpbeschikking verlening omgevingsvergunning, Dennenlaan 31 te Nijkerk, brandveilig gebruik basisschool...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Jacob de Boerweg 22 te Nijkerkerveen, wijzigen bestemming...
aanvraag omgevingsvergunning, Ulst 17 te Nijkerk, bouwen van erker
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Oortmansgoed 11 te Nijkerk, plaatsen carport
Geaccepteerde melding, Watergoorweg 69 te Nijkerk, oprichten en in werking hebben van gasafleverstation
Geaccepteerde melding, Ohmstraat 11 te Nijkerk, lozen van bemalingswater
aanvraag omgevingsvergunning, De Beek 9 te Hoevelaken, verplaatsen brandscheiding en plaatsen extra brandscheiding
aanvraag omgevingsvergunning, Valkenhof 56 te Nijkerk, realiseren van nokverhoging
aanvraag omgevingsvergunning, Sperwerhof 24 te Nijkerk, bouwen overkapping
aanvraag omgevingsvergunning, Stoutenburgerlaan 48 te Hoevelaken, renoveren van dak en dakkapellen