Vergunningen Nissewaard

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nissewaard. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nissewaard. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Besluit tot vaststellen Koninginnehof als straatnaam in Zuidland
Gemeente Nissewaard – Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een berging, Malledijk 6G, 3208...
Gemeente Nissewaard – Aanvraag omgevingsvergunning, Het uitbreiden van de schuur, Beb Vuykstraat 108,...
Gemeente Nissewaard – Aanvraag omgevingsvergunning, uitvoeren aanleg werkzaamheden tuin en realiseren...
Gemeente Nissewaard – Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel,...
Gemeente Nissewaard – Aanvraag omgevingsvergunning, Het realiseren van een uitrit, Johan van der Poortenlaan...
Gemeente Nissewaard –Omgevingsvergunning, het realiseren van een dakopbouw Theemsweg 23, 3201 LT Spijkenisse
Gemeente Nissewaard – Aanvraag omgevingsvergunning, Het splitsen van 7 woningen ten behoeve van mantelzorg,...
Gemeente Nissewaard – Aanvraag omgevingsvergunning, Het pkaatsen van een berging in de voortuin, 3204...
Gemeente Nissewaard – Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel,...
Gemeente Nissewaard – Verleende omgevingsvergunning, het wijzigen van de reeds verleende omgevingsvergunning...
Gemeente Nissewaard – Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van 31 woningen (Schoener-de Haven),...
Gemeente Nissewaard – Verleende omgevingsvergunning, plaatsing van een dakkapel op het voordakvlak van...
Gemeente Nissewaard – Verleende omgevingsvergunning, het verbreden van de bestaande uitrit, Eufraatstraat...
Gemeente Nissewaard – Verleende omgevingsvergunning, het realiseren van een nokverhoging Petuniapad...
Gemeente Nissewaard – Aanvraag omgevingsvergunning, Het uitbreiden van de woning, 3209, BA Hekelingen
Besluit tot vaststellen Koninginnehof als straatnaam in Zuidland
Oproepingen | Deurwaardersexploten
Oproepingen | Deurwaardersexploten
Oproepingen | Deurwaardersexploten
Oproepingen | Deurwaardersexploten
Oproepingen | Deurwaardersexploten
Oproepingen | Deurwaardersexploten
Oproepingen | Deurwaardersexploten
Gemeente Nissewaard - Verkeersbesluit verbod tot parkeren - Getijdenkreek, Spijkenise
Gemeente Nissewaard - Verkeersbesluit aanleg elektrisch oplaadpunt - Larixstraat, Spijkenisse
Gemeente Nissewaard - Verkeersbesluit aanleg elektrisch oplaadpunt - J. Sasboutstraat, Spijkenisse
Oproepingen | Deurwaardersexploten
Beleidsregels inzake tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang participatiewet 2020
Gemeente Nissewaard – Ter inzage besluit hogere grenswaarde Wet geluidshinder - nabij Stationsweg 19a,...
Aanwijzingsbesluiten Nissewaard toezichthouders Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team
Gemeente Nissewaard – Ter inzage besluit omgevingsvergunning Bouwen nabij Stationsweg 19a, kadastraal...
Kennisgeving van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard over de bekendmaking...
Aanwijzingsbesluit trouwlocatie Evenementenlocatie De Jongens Van
Gemeente Nissewaard – Ter inzage besluit omgevingsvergunning Bouwen nabij Stationsweg 19a, kadastraal...
Gemeente Nissewaard – Ter inzage besluit omgevingsvergunning Bouwen nabij Gouwershoeck, kadastraal perceel...
Gemeente Nissewaard – Ter inzage besluit hogere grenswaarde Wet geluidshinder - nabij Stationsweg 19a,...
Gemeente Nissewaard – Ter inzage besluit omgevingsvergunning Bouwen nabij Gouwershoeck, kadastraal perceel...
Gemeente Nissewaard – Verleende omgevingsvergunning, het wijzigen van de bestemming ten behoeve van...
Gemeente Nissewaard – Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel op de voor- en achtergevel,...
Gemeente Nissewaard – Aanvraag omgevingsvergunning, Het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel, Gitaarstraat...
Gemeente Nissewaard – Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een erfafscheiding Raadhuisstraat...
Gemeente Nissewaard – Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel Tubastraat 15, 3208...
Gemeente Nissewaard – Aanvraag omgevingsvergunning, Het realiseren van een dakopbouw en dakkapel, Jan...
Gemeente Nissewaard – Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel,...
Gemeente Nissewaard –Omgevingsvergunning, Het tijdelijk plaatsen van een hekwerk, De Ritte 2, 3201 LE...
Gemeente Nissewaard – Aanvraag omgevingsvergunning, Het realiseren van een dakopbouw, Wilhelmina Hofman-Pootstraat...
Gemeente Nissewaard – Aanvraag omgevingsvergunning, Het verlengen van de bestaande stroomleiding (gemaal...
Gemeente Nissewaard – Aanvraag omgevingsvergunning, Het realiseren van een dakopbouw, Wilhelmina Hofman-Pootstraat...
Gemeente Nissewaard – Aanvraag omgevingsvergunning, Het tijdelijk plaatsen van een woonunit, nabij Stationsweg...