Vergunningen Nissewaard

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nissewaard. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nissewaard. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Nissewaard –Omgevingsvergunning Brandveilig gebruik – Ruwaard van Puttenweg 500, Spijkenisse
Gemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning Bouwen – Exatenlaan 15, Spijkenisse
Gemeente Nissewaard - Aanvraag omgevingsvergunning Bouwen – Parelgras 94, Spijkenisse
Gemeente Nissewaard - Aanvraag omgevingsvergunning Bouwen – Marrewijklaan 10 en 12, Spijkenisse
Gemeente Nissewaard - Legesverordening 2016
Gemeente Nissewaard - Besluit tot intrekking van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen...
Gemeente Nissewaard - Verordening haven-, kade- en opslaggeld 2016
Gemeente Nissewaard - Verordening lijkbezorgingsrechten 2016
Verordening marktgelden voor de markten te Zuidland en Heenvliet 2016
Gemeente Nissewaard - Verordening precariobelasting 2016
Gemeente Nissewaard - Verordening rioolheffing 2016
Gemeente Nissewaard - Verordening forensenbelasting 2016
Gemeente Nissewaard - Verordening afvalstoffenheffing 2016
Gemeente Nissewaard - Verordening toeristenbelasting 2016
Gemeente Nissewaard - Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016
Gemeente Nissewaard - Verordening marktgelden en promotiegeld voor de markt te Spijkenisse 2016
Gemeentge Nissewaard - Verordening hondenbelasting 2016
Gemeente Nissewaard - ter inzage vastgesteld gewijzigd bestemmingsplan De Haven en het besluit hogere...
Gemeente Nissewaard – Strooiplan 2015-2016 vastgesteld
Gemeente Nissewaard - ter inzage vastgesteld gewijzigd bestemmingsplan De Haven en het besluit hogere...
Gemeente Nissewaard - Nota Treasurybeleid 2015 vastgesteld
Gemeente Nissewaard - Tijdelijk Verkeersbesluit parkeerplaatsen ontrrekken aan openbaarheid i.v.m. IJsbaan...
Gemeente Nissewaard – Omgevingsvergunning Bouwen – ’t Plateau 3, Spijkenisse
Gemeente Nissewaard – Omgevingsvergunning Milieu – Berenplaat 10, Spijkenisse
Gemeente Nissewaard - Ter inzage ontwerpbesluit omgevingsvergunning Brandveilig gebruik – Melkweg 10,...
Gemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning Bouwen – Malledijk 3N, Spijkenisse
Gemeente Nissewaard - Geweigerde omgevingsvergunning Bouwen – Dwarsstraat 7, Zuidland
Gemeente Nissewaard - Afval rond de jaarwisseling
Gemeente Nissewaard - Kerstbomen inzamelen
Gemeente Nissewaard - Verleende evenementenvergunning Addicted, Spijkenisse
Gemeente Nissewaard - Verleende Drank- en Horecavergunning - Vondelsingel 49, Spijkenisse
Gemeente Nissewaard: Procedure zienswijze windmolens verlengd
Gemeente Nissewaard – Omgevingsvergunning Milieu – Berenplaat 10, Spijkenisse
Gemeente Nissewaard – Omgevingsvergunning Bouwen – ’t Plateau 3, Spijkenisse
Gemeente Nissewaard - Parkeerverbod Breestraat en omgeving wegens IJSbaan - Breestraat
Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg;
Controleverordening gemeente Nissewaard 2015
Gemeente Nissewaard - Verordening BedrijveninvesteringszoneBedrijventerrein Halfweg-Molenwatering2016-2020
Gemeente Nissewaard: ter inzage: Meerjarennota integraal toezicht en handhaving fysieke leefomgeving...
Gemeente Nissewaard - Laadpaal - Bramengaard, Spijkenisse
Gemeente Nissewaard - Reserveren parkeerplaats voor Laadpaal - Ida Gerhardtplein, Spijkenisse
Gemeente Nissewaard - Aanvraag omgevingsvergunning Bouwen – Verlorenkost 2, Zuidland
Gemeente Nissewaard - Aanvraag omgevingsvergunning Strijdig gebruik – Gemeenlandsedijk Zuid 23, Abbenbroek
Gemeente Nissewaard - Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Gemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning Bouwen – Beurtschipper en Veerman, Spijkenisse
Gemeente Nissewaard - Gewijzigde openingstijden rond feestdagen
Gemeente Nissewaard - Aanvraag omgevingsvergunning Aanleggen – Groene Kruisweg Oost, Heenvliet
Gemeente Nissewaard - Aanvraag omgevingsvergunning Bouwen – Schoollaan 12, Hekelingen
Gemeente Nissewaard - Aanvraag omgevingsvergunning Brandveilig gebruik – Molenweg 12, Oudenhoorn
Gemeente Nissewaard - Aanvraag omgevingsvergunning Bouwen – Markt 15, Heenvliet