Vergunningen Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Reglement van orde Noaberkracht Dinkelland Tubbergen detail
Budgethoudersregeling Noaberkracht 2019 detail
Arbeidsvoorwaardenregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (ANDT) detail
Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2018 detail
Controlstatuut, instructie voor de concerncontroller detail
Regeling behandeling klachten Dinkelland Tubbergen Noaberkracht detail
Organisatieregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen detail
Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2016 detail
Gemeente Dinkelland - Ingekomen aanvraag – Denekamp, Grotestraat 10: Greenroots detail
Gemeente Dinkelland - Meldingen artikel 10.52 Wet milieubeheer (mobiele puinbreekinstallatie) - Deurningen, Gammelkeresweg 6 detail
Gemeente Dinkelland - Aanvraag omgevingsvergunning Tilligte, Vollenhoekweg 6: bouwen schuur met overkapping detail
Gemeente Dinkelland - Verleende omgevingsvergunning – Denekamp, Hanzeweg 18: verbouwen en uitbreiden kantoor detail
Gemeente Dinkelland - Verleende omgevingsvergunning – Lattrop-Breklenkamp, Frensdorferweg 23: bouwen woning detail
Gemeente Dinkelland - Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer – Deurningen, Vliegveldstraat 2: plaatsen ondergronds waterbassin detail
Gemeente Dinkelland - Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer – Denekamp, Marconiweg 10A: starten bedrijf detail
Gemeente Dinkelland - Verleende omgevingsvergunning – Weerselo, Bolksmaten 28: bouwen vrijstaande woning detail
Gemeente Dinkelland - Verleende omgevingsvergunning – Tilligte, Kerkepad 16: bouwen woning detail
Gemeente Dinkelland - Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Rossum, Everlostraat 5 – 7: verbreden melkveestal detail
Gemeente Dinkelland - Aanvraag omgevingsvergunning – Ootmarsum, Laagsestraat 5: bouwen aanbouw tvv een overkapping detail
Gemeente Dinkelland - Verleende omgevingsvergunning – Lattrop-Breklenkamp, Hoofdstraat kadastraal bekend sectie A, nr. 155: kappen 7 eiken detail
Gemeente Dinkelland - Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Weerselo, Nijstadweg 11: bouwen bedrijfsgebouw en opslag/berging detail
Gemeente Dinkelland - Aanvraag omgevingsvergunning – Denekamp, hoek Churchillstraat / De Alerdink: bouwen 4 levensloopbestendige woningen detail
Gemeente Dinkelland - Aanvraag omgevingsvergunning – Denekamp, Hanzeweg 2: verbouwen bedrijfspand detail
Gemeente Dinkelland - Aanvraag omgevingsvergunning Ootmarsum, plan Brookhuis kavel 13, 14 en 15: bouwen van 3 woningen detail
Gemeente Dinkelland - Aanvraag omgevingsvergunning – Ootmarsum, Tichelwerk 1: bouwen hotelappartementen detail
Gemeente Dinkelland - Aanvraag omgevingsvergunning – Saasveld, Remmertweg 5: verbouwen woning tot woning met inwoning detail
Gemeente Dinkelland - Aanvraag omgevingsvergunning – Weerselo, Bisschopstraat 14: bouwen woonhuis detail
Gemeente Dinkelland - Verleende omgevingsvergunning – Weerselo, Ootmarsumsedijk 3: verbouwen en uitbreiden woning, tot een woning met inwoning detail
Gemeente Dinkelland - Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Deurningen, Deurningeresweg 4: bouwen opslagloods t.b.v. opslag vaste mest, stro en werktuigen detail
Gemeente Dinkelland - Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Lattrop-Breklenkamp, Dorpsstraat 20: aanleggen parkeerplaats detail
Gemeente Dinkelland - Verleende vergunning of ontheffing – Denekamp, feestterrein Oldenzaalseweg 49: Zomerfestival Denekamp detail
Gemeente Dinkelland – Ontwerp-bestemmingsplan “Bisschopstraat 39, Weerselo” en ontwerp-besluit hogere grenswaarde “Bisschopstraat 39, Weerselo” detail
Gemeente Dinkelland - Kennisgeving meerjarenvergunning – Ootmarsum, centrum: Kunst in Ootmarsum detail
Gemeente Dinkelland - Aanvraag omgevingsvergunning – Ootmarsum, Almelosestraat 63 D: gewijzigd uitvoeren reeds verleende vergunning overkapping en carport detail
Gemeente Dinkelland - Aanvraag omgevingsvergunning – Denekamp, Scholtenerf 5: bouwen bijgebouw detail
Gemeente Dinkelland - Aanvraag omgevingsvergunning – Ootmarsum, Almelosestraat 63 C: bouwen vrijstaande woning detail
Gemeente Dinkelland - Aanvraag omgevingsvergunning – Lattrop-Breklenkamp, Hoofdstraat 7A: bouwen machineberging / werkplaats detail
Gemeente Dinkelland - Vastgesteld bestemmingsplan “Ootmarsum, Rossumerstraat 7” detail
Gemeente Dinkelland - Verleende vergunning of ontheffing – Saasveld, Postweg 12: ontheffing stookverbod 2018 en 2019 detail
Gemeente Dinkelland - Verleende omgevingsvergunning – Tilligte, Wiemselweg 5: bouwen overkapping t.b.v. afvalscheiding detail
Gemeente Dinkelland - Verleende vergunning of ontheffing – Denekamp, Oldenzaalsestraat 39: Drank en Horeca vergunning detail
Gemeente Dinkelland - Ingekomen aanvraag – Denekamp, Schotbroekweg 2: Greunloop detail
Gemeente Dinkelland - Verleende omgevingsvergunning – Denekamp, Diekmanweg 1A: bouwen bijgebouw met overkapping detail
Gemeente Dinkelland - Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer – Saasveld, Molenvenweg 2: vergroten en moderniseren hygiënesluis detail
Gemeente Dinkelland - Verleende omgevingsvergunning – Weerselo, Gunnerstraat 3: uitbreiden kleedruimten en renoveren/aanpassen van bestaande kleedruimten detail
Gemeente Dinkelland - Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer – Denekamp, Krabbendijk 5: starten autopoetsbedrijf detail
Gemeente Dinkelland - Verleende omgevingsvergunning – Ootmarsum, Westwal 17: bouwen woning detail
Gemeente Dinkelland - Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn - Deurningen, Saasveld en Weerselo, verschillende plekken: kappen dode bomen detail
Gemeente Dinkelland - Verleende vergunning of ontheffing – Ootmarsum, Oostwal 6: Drank en Horeca vergunning detail
Gemeente Dinkelland - Ingekomen aanvraag – Denekamp, centrum: Peerkesmarkt detail