Vergunningen Noardeast-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noardeast-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noardeast-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Verleende omgevingsvergunning Dokkumer Straatweg 18 te Burdaard 30-11-2022 30-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit Harstawei 17 te Hegebeintum 30-11-2022 30-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit Kamphússtrjitte 22 te Hantumhuizen 30-11-2022 30-01-2023 Details
Weigering aanvraag omgevingsvergunning Iepenlaan 28 te Dokkum 30-11-2022 30-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Vleesmarkt 47 te Dokkum 30-11-2022 30-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Harstawei 17 te Hegebeintum 30-11-2022 30-01-2023 Details
Aanvraag evenementenvergunning in en rondom Ee 30-11-2022 30-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit Stinstrawei 1 te Aalsum 30-11-2022 30-01-2023 Details
Ontwerpbestemmingsplan ‘Transformatorstation Hallum’ 30-11-2022 30-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Bongaloane 2 te Ferwert 30-11-2022 30-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning nabij de brug aan de Westerdiepswal te Kollum 30-11-2022 30-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Koarteloane 41 te Kollumerzwaag 30-11-2022 30-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Mûnereed 6 te Holwerd 30-11-2022 30-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit de Wygeast 67 te Oudwoude 30-11-2022 30-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit Dodingawei 1A te Engwierum 30-11-2022 30-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Bartlehiem F 67 te Wânswert 30-11-2022 30-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Doarpsstrjitte 20 te Lioessens 30-11-2022 30-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Beline 6 te Kollum 30-11-2022 30-01-2023 Details
In de berm aan de Jannumerwei buiten de bebouwde kom te Reitsum 30-11-2022 30-01-2023 Details
Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning Langebuorren 19 te Marrum 30-11-2022 30-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn Allemawei 8 te Oudwoude 30-11-2022 30-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit Bongaloane 2 te Ferwert 30-11-2022 30-01-2023 Details
Aanvraag evenementenvergunning Foarwei 77 te Kollumerzwaag 30-11-2022 30-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit Miedwei 6 te Brantgum 30-11-2022 30-01-2023 Details
Weigering aanvraag omgevingsvergunning Stationsweg 60 te Dokkum 30-11-2022 30-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit Brongersmaweg 14 te Kollumerpomp 30-11-2022 30-01-2023 Details
Ontwerp-aanwijzingsbesluit dienst van algemeen economisch belang Stichting RMT 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verordening geurhinder en melkveehouderij Noardeast-Fryslân 2022 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Marrumerweg, Hoofdstraat, Elingawei, De Streek en Nije Buorren te Ferwert 23-11-2022 23-01-2023 Details
Subsidieregeling Jierwikselfiering Noardeast-Fryslân 2022/23 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Lange Oosterstraat 9 te Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Fonteinstrjitte 3 te Holwerd 23-11-2022 23-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit Dokkumer Straatweg 18 te Burdaard 23-11-2022 23-01-2023 Details
gemeente Noardeast-Fryslân - aanwijs parkeerplaatsen laden elektrische voertuigen - Tolhuispark Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag evenementenvergunning start en finish op locatie Tolhuispark 2 te Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit Grienewei 5 te Ee 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Torpsterryd 13 A te Kollum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Bareld Bijmastrjitte 5 te Westergeest 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Stinstrawei 1 te Aalsum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende drank- en horecavergunning (commerciële) Markt 30A te Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Melding gesloten bodemenergiesystemen Leppa 24 te Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Melding gesloten bodemenergiesystemen Leppa 25 te Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
gemeente Noardeast-Fryslan - Aanwijs parkeerplaatsen laden elektrische auto's - Offingaburg Hallum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Stasjonswei 12 te Metslawier 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende exploitatievergunning Markt 30A in Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit Bannerhûs 1 te Raard 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Hantumerweg 26 te Dokkum 23-11-2022 23-01-2023 Details
Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 16 te Ferwert 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn Wâlddyk 5 te Westergeest 23-11-2022 23-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Brongersmaweg 14 te Kollumerpomp 23-11-2022 23-01-2023 Details