6.6

Vergunningen Noardeast-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noardeast-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noardeast-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning Boskdwarswei 7 te Zwagerbosch
Verleende evenementenvergunning De Morgenzon 7 Holwerd
Verleende drank- en horecavergunning (commerciële) Heechswei 15 Oostrum
WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING
Verkeersbesluit gehandicapten parkeerplaats Cantaart 32 Kollum
Aanvraag omgevingsvergunning Boterstraat 11 A, B, C en D Dokkum
ONTWERPBESLUIT Roptawei 4 Metslawier
Verleende drank- en horecavergunning Doarpsstrjitte 20 Lioessens
Verleende exploitatievergunning Heechswei 15 Oostrum
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Dokkum, Keppelstraat 13 en 15
Aanvraag omgevingsvergunning Dokkum, Hogedijken 41, 41 A en 41 B
Aanvraag omgevingsvergunning Hikkaarderdyk 25 Jislum
VERLENGING BESLISTERMIJN Burdaard, Hikkaarderdyk 44
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAAG Ooievaarshof 37 Kollum
Aanvraag omgevingsvergunning de Dôlle 10 Triemen
Aanvraag omgevingsvergunning De Ryd 46 Burdaard
Aanvraag omgevingsvergunning Oudwoude, Simmerwei 11
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT Wetsens, Fellingswei 4
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING brug bij het Bûtefjild Feanwâlden
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Balthasar Bekkerstrjitte 19 Metslawier
Aanvraag omgevingsvergunning Van Aylvawâl 16 Holwerd
Aanvraag omgevingsvergunning Tsjerkepaed 6 Wânswert
Aanvraag omgevingsvergunning Mounewei 17 Burdaard
Aanvraag omgevingsvergunning Ymkershôf 11 Kollumerzwaag
Aanvraag Evenementenvergunning Hallum, op het parkeerterrein van It Blikkelân 13
Aanvraag omgevingsvergunning Grote Breedstraat 38 Dokkum
Aanvraag omgevingsvergunning Dokkum, Harddraversdijk 4
Aanvraag omgevingsvergunning Lioessens, Siniastrjitte 7
Aanvraag omgevingsvergunning Hantum, Tsjerkestrjitte 8
Aanvraag omgevingsvergunning Triemsterloane 41 Kollummerzwaag
Aanvraag omgevingsvergunning Burg De Vriesstraat 9 Dokkum
Aanvraag omgevingsvergunning Hegebeintumerdyk 33 B Ferwert
Aanvraag omgevingsvergunning Foarwei 21 29 Oudwoude
VERLENGING BESLISTERMIJN Burum, Friese Straatweg 4
Aanvraag omgevingsvergunning Marrum, Nieuweweg 4 A
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Tsjerkestrjitte 12 Holwerd
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Parklaan 1 Dokkum
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Rondweg- West 35 Dokkum
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Jan Binneswei 19 Oudwoude
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING De Spinnekop 9 Dokkum
VERLENGING BESLISTERMIJN Fjildbuorren 3 Brantgum
Aanvraag omgevingsvergunning Olde Borchweg 65 Munnekezijl
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder
VERLEENDE (UITGEBREIDE) OMGEVINGSVERGUNNING Dokkum, Fortuinweg 8
Verleende (uitgebreide) omgevingsvergunning Langgrousterwei 21 Oosternijkerk
Verleende exploitatievergunning Doarpsstrjitte 20 Lioessens
Aanvraag omgevingsvergunning Humaldawei 19 Ee
Aanvraag omgevingsvergunning Bongaloane 2 Ferwert
Aanvraag omgevingsvergunning Oostenstein 40 Kollum
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING nabij de Birdaarderstraatweg Dokkum