Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Noardeast-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noardeast-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noardeast-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2018 13-06-2019 13-08-2019 detail
Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit, ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan Kollum Dorp –Westenstein Eiland 12-06-2019 12-08-2019 detail
Verrodening adviescommissie beswaarschriften gemeenten Noardeast-Frysân en Dantumadiel (2019) 24-05-2019 24-07-2019 detail
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Grote Streek, Kleine Streek en Antsjemastreek’ 22-05-2019 22-07-2019 detail
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Grote Streek, Kleine Streek en Antsjemastreek’ 22-05-2019 22-07-2019 detail
Besluit informatie- en achiefbeheer Noardeast-Fryslân 2019 10-05-2019 10-07-2019 detail
Verordening informatie- en archiefbeheer Noardeast-Fryslan 2019 03-05-2019 03-07-2019 detail
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 03-05-2019 03-07-2019 detail
Wijzigingsplan Lytse Wei 8 te Ternaard is vastgesteld 01-05-2019 01-07-2019 detail
Rectificatie, bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit Horneweg 20 Blije 24-04-2019 24-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Westergeest – Beintemawei 3 inzien 24-04-2019 24-06-2019 detail
Rectificatie, bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit Horneweg 20 Blije 24-04-2019 24-06-2019 detail
Ontwerp omgevingsvergunning Iedyk Wânswert 24-04-2019 24-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo, bouw stal en overkapte buitenuitloop op het perceel Harstawei 17, 9173 GA te Hegebeintum 10-04-2019 10-06-2019 detail
Reparatieplan Ooster Nieuwkruisland 1 te Warfstermolen is vastgesteld 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verordening winkeltijden Noardeast-Fryslân 2019 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gezamenlijke klachtenregeling gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân 12-03-2019 12-05-2019 detail
Verordening op de ambtelijke bijstand van de gemeente Noardeast-Fryslân 08-03-2019 08-05-2019 detail
Verordening op het burgerinitiatief (2019) 08-03-2019 08-05-2019 detail
Wijzigingsplan Kollumerzwaag – Foarwei 47 (ged.) en besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder 06-03-2019 06-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan uitbreiding Mulder Agro, Foarwei 47 (ged.) Kollumerzwaag inzien 06-03-2019 06-05-2019 detail
Erfgoedverordening Noardeast-Fryslân (2019) 01-03-2019 01-05-2019 detail
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Noardeast-Fryslân 2019 01-03-2019 01-05-2019 detail
Verordening op de fractieondersteuning (2019) 01-03-2019 01-05-2019 detail
Verordening op de werkgeverscommissie gemeente Noardeast-Fryslân (2019) 01-03-2019 01-05-2019 detail
Reglement van orde voor vergaderingen van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân 2019 26-02-2019 26-04-2019 detail
Verordening naamgeving en nummering (adressen) 22-02-2019 22-04-2019 detail
Bouwverordening Noardeast-Fryslân (2019) 22-02-2019 22-04-2019 detail
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Noardeast-Fryslân 22-02-2019 22-04-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit: gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen parkeerterrein Esonstad - Esonstad 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit: gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Kluut Dokkum - Kluut Dokkum 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit: gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen De Helling Dokkum - De Helling Dokkum 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit: gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen de Snip te Dokkum - Snip te Dokkum 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit: gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen de Kwartel te Dokkum - Kwartel te Dokkum 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit: gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen op de Groedse te Ternaad - Groedse te Ternaad 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit: gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen 't Panwurk Dokkum - 't Panwurk Dokkum 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit: gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Zuiderschans Dokkum - Dokkum 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op het parkeerterrein bij De Trije Doarpen aan de Foarwei in Kollumerzwaag - Foarwei in Kollumerzwaag 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op het parkeerterrein voor het gemeentehuis aan de Van Limburg Stirumweg te Kollum - Van Limburg Stirumweg te Kollum 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Putstraat te Kollum - Putstraat te Kollum 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Waling Dykstrastrjitte te Kollum - Waling Dykstrastrjitte te Kollum 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen het parkeerterrein van het MFA aan de Farrewei te Blija - Farrewei te Blija 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Feytsmastrjitte te Ferwerd - Feytsmastrjitte te Ferwerd 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Ferwerderadiel - Verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op It Skipperslân te Hallum - It Skipperslân te Hallum 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Goudkamp te Hallum - Goudkamp te Hallum 20-02-2019 20-04-2019 detail
Rectificatie termijn publicatie ex artikel 3.30 Wro – toepassing coördinatieregeling project uitbreiding melkveebedrijf Anjum, Skânserwei 22 - oer de Dyk. 13-02-2019 13-04-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn’, gemeente Noardeast-Fryslân 13-02-2019 13-04-2019 detail
Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2019, gemeente Noardeast-Fryslân 12-02-2019 12-04-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2019 08-02-2019 08-04-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffing 2019 08-02-2019 08-04-2019 detail