Vergunningen Noardeast-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noardeast-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noardeast-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noardeast-Fryslân houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening 2019) detail
Algemene subsidieverordening Noardeast-Fryslân detail
Inspraakverordening gemeente Noardeast-Fryslân detail
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor een mestbassin aan de Iedyk in Wânswert detail
Terinzagelegging besluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo Heskamperweg 8 te Blije detail
Bestemmingsplan Uitbreiding Mulder Agro, Foarwei 47 (ged.) Kollumerzwaag is vastgesteld detail
Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan "Botniaweg 2 te Marrum en Nieuwe Weg 1 te Ferwert, NL.IMRO.1970.161A01-VA01" detail
Verordening jeugdhulp gemeente Noardeast-Fryslân 2019 detail
Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2018 detail
Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit, ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan Kollum Dorp –Westenstein Eiland detail
Verrodening adviescommissie beswaarschriften gemeenten Noardeast-Frysân en Dantumadiel (2019) detail
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Grote Streek, Kleine Streek en Antsjemastreek’ detail
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Grote Streek, Kleine Streek en Antsjemastreek’ detail
Besluit informatie- en achiefbeheer Noardeast-Fryslân 2019 detail
Verordening informatie- en archiefbeheer Noardeast-Fryslan 2019 detail
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs detail
Wijzigingsplan Lytse Wei 8 te Ternaard is vastgesteld detail
Rectificatie, bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit Horneweg 20 Blije detail
Rectificatie, bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit Horneweg 20 Blije detail
Ontwerpbestemmingsplan Westergeest – Beintemawei 3 inzien detail
Ontwerp omgevingsvergunning Iedyk Wânswert detail
Verleende omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo, bouw stal en overkapte buitenuitloop op het perceel Harstawei 17, 9173 GA te Hegebeintum detail
Reparatieplan Ooster Nieuwkruisland 1 te Warfstermolen is vastgesteld detail
Verordening winkeltijden Noardeast-Fryslân 2019 detail
Gezamenlijke klachtenregeling gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân detail
Verordening op de ambtelijke bijstand van de gemeente Noardeast-Fryslân detail
Verordening op het burgerinitiatief (2019) detail
Ontwerpbestemmingsplan uitbreiding Mulder Agro, Foarwei 47 (ged.) Kollumerzwaag inzien detail
Wijzigingsplan Kollumerzwaag – Foarwei 47 (ged.) en besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder detail
Erfgoedverordening Noardeast-Fryslân (2019) detail
Verordening op de werkgeverscommissie gemeente Noardeast-Fryslân (2019) detail
Verordening op de fractieondersteuning (2019) detail
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Noardeast-Fryslân 2019 detail
Reglement van orde voor vergaderingen van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân 2019 detail
Verordening naamgeving en nummering (adressen) detail
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Noardeast-Fryslân detail
Bouwverordening Noardeast-Fryslân (2019) detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen het parkeerterrein van het MFA aan de Farrewei te Blija - Farrewei te Blija detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Waling Dykstrastrjitte te Kollum - Waling Dykstrastrjitte te Kollum detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit: gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen op de Groedse te Ternaad - Groedse te Ternaad detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit: gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen 't Panwurk Dokkum - 't Panwurk Dokkum detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit: gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Zuiderschans Dokkum - Dokkum detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit: gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen parkeerterrein Esonstad - Esonstad detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit: gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Kluut Dokkum - Kluut Dokkum detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit: gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen De Helling Dokkum - De Helling Dokkum detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit: gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen de Snip te Dokkum - Snip te Dokkum detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit: gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen de Kwartel te Dokkum - Kwartel te Dokkum detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op het parkeerterrein bij De Trije Doarpen aan de Foarwei in Kollumerzwaag - Foarwei in Kollumerzwaag detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op het parkeerterrein voor het gemeentehuis aan de Van Limburg Stirumweg te Kollum - Van Limburg Stirumweg te Kollum detail
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Putstraat te Kollum - Putstraat te Kollum detail