Vergunningen Noord-Brabant

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noord-Brabant. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noord-Brabant. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016
Vergadering Provinciale Staten, provincie Noord-Brabant
provincie Noord-brabant - verlagen maximumsnelheid - N638
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Stichting BrabantWonen, Guido Gezellelaan, Rodenbachstraat en de...
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Woonstichting Woningbelang, de wijk 'het Gegraaf' te Valkenswaard,...
WABO reguliere procedure kennisgeving aanvraag, FrieslandCampina DMV B.V., Veghel
KENNISGEVING MELDING VUURWERKBESLUIT in de evenementenhal Breepark, Bavelseparklaan 6, gemeente Breda...
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Vrijborg Vastgoedontwikkeling, Baroniestraat 24, 5281 JD te Boxtel,...
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Vrijborg Vastgoedontwikkeling, Baroniestraat 24, 5281 JD te Boxtel,...
WABO reguliere procedure kennisgeving aanvraag, Merck Sharpe & Dohme B.V., Oss
Mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Brabantse Delta
Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant
Natuurbeheerplan 2020
Kennisgeving Wet milieubeheer, M.e.r.-beoordeling Amalthea BV, Markiezenbaan 5 te Gilze-Rijen
KENNISGEVING MELDING VUURWERKBESLUIT aan de Zeelandsedijk 34 te Volkel, gemeente Uden op 01-01-2020...
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Lidl Nederland GmbH, Urkhovenseweg 16, 5641 KE te Eindhoven, Z/093968
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Stichting Brabant Wonen, Gerrit van der Veenstraat, Gerrit van der...
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, De heer R.S.P. Kuijpers, Eerste Stichting tussen nummer 2 en 4, 5841...
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Stichting WonenBrebrug, Oranjeboomstraat, Maarten de Vriesstraat...
Kennisgeving Wet Natuurbescherming, De Nederlandse vereniging tot bescherming van Dieren, Verlengen looptijd...
Kennisgeving Wet Natuurbescherming, Faunabeheereenheid Noord-Brabant, visvijver De Sprong Boxmeer, aanpassing...
Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019
Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019 en Natuurbeheerplan 2020
Regeling wijzigen begrenzingen 2019 Verordening water Noord-Brabant
Vaststellen nadere regels voor het meerwaardetraject Markdal
Handreiking financieel toezicht bij herindeling Noord-Brabant
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Gemeente Veldhoven, grenzend aan en nabij Kempenbaan Veldhoven, aanleg...
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Provincie Noord-Brabant, aanleg nieuwe verbindingsweg tussen de...
Subsidieregeling natuur Noord-Brabant
Extra vergadering Provinciale Staten, provincie Noord-Brabant
Beschikking Wet bodembescherming, ambtshalve vaststellen ernst en spoed van bodemverontreiniging voor...
Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-Brabant
Subsidieregeling energie Noord-Brabant
WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Fransen Gerrits B.V., Erp
Wijziging Verordening ruimte ivm plan Heusden Antoniusstraat 2018, Asten
Wijziging Verordening ruimte ivm plan Groot Loo 26, Hilvarenbeek
Wijziging Verordening ruimte ivm plan Markdal, Breda en Alphen-Chaam
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, stichting Woonkwartier, gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen,...
Partiële herziening inpassingsplan windenergie A16, provincie Noord-Brabant
WABO reguliere procedure kennisgeving verlengen beslistermijn, Heineken Nederland B.V., 'S-Hertogenbosch
WABO reguliere procedure kennisgeving aanvraag, Heineken Nederland B.V., 'S-Hertogenbosch
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Wegrestaurant Gilze Beheer B.V.; weigeren ontheffing voor het doden...
Start inspraak Notitie Reikwijdte en Detailniveau mestbewerkingslocaties in Brabant
WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Rendac Son B.V, Son En Breugel
WABO uitgebreide procedure kennisgeving beschikking, LDM B.V, Drunen
WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Waterschap Aa en Maas (RWZI 's-Hertogenbosch), 'S-Hertogenbosch
Beleidsregels categoriseringstabel financiële correcties Operationeel Programma EFRO Zuid-Nederland 2014-2020
Vaststelling verhoogd instaptarief stads- en streekvervoer op diverse buslijnen in concessie Zuidoost-Brabant,...
Bevoegdheid te beslissen over aanvraag omgevingsvergunning voor Windpark Karolinapolder te Steenbergen,...
provincie Noord-Brabant - plaatsen van een doorgestrokken streep en een gebod voor alle bestuurders het...