Vergunningen Noord-Brabant

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noord-Brabant. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noord-Brabant. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, TenneT TSO BV, Louwerenberg in de gemeente Cuijk (groen-ID 26295), Z/094082 detail
Kennisgeving Wet natuurbescherming, Faunabeheereenheid Noord- Brabant; verlenen ontheffing voor het verjagen met ondersteunend afschot (doden) van grauwe ganzen (Anser anser) binnen het bejaagbaar deel van het Bospark 't Wolfsven te Mierlo, - de behandeling van eieren van grauwe ganzen binnen het ge detail
Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016 detail
Provincie Noord-Brabant - project Noord-Om (provinciale weg N605) - Gemert detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, STICHTING AVANS HOGESCHOOL, POSTBUS 90116, 4800 RA BREDA, Z/095081 detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Aanleggen nieuwe verbinding N69, in de gemeenten Veldhoven, Bergeijk en Valkenswaard, Z/095340 detail
KENNISGEVING ONTBRANDINGSTOESTEMMING op het Evenemententerrein Beekse Bergen te Hilvarenbeek t.g.v.Decibel Outdoor detail
KENNISGEVING MELDING VUURWERKBESLUIT aan de Woenseldreef 37 te Hapert, gemeente Bladel op 15-08-2019 t.g.v. kindervakantieweek . detail
KENNISGEVING MELDING VUURWERKBESLUIT aan de Jan van Cuykdijk , gemeente Grave op 10-08-2019 t.g.v. Grave Ballonfestival. detail
WABO reguliere procedure kennisgeving aanvraag, Inland Terminal Veghel B.V, Veghel detail
Bekendmaking specifieke TUG ontheffing, locatie nabij Jan van Cuykdijk te Grave. detail
Bekendmaking locatiegebonden TUG ontheffing, locatie nabij de Jachtlaan te Dussen. detail
WABO KENNISGEVING verlengen beslistermijn reguliere procedure, ATM BV, Moerdijk detail
Beschikking Wet bodembescherming, gemeente Roosendaal, Roosendaal detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, gemeente 's-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch, Z/089746 detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Provincie Noord-Brabant, aanleg nieuwe verbindingsweg tussen de A67 ten zuidwesten van Veldhoven en de huidige N69 (Luikerweg) ten zuiden van Valkenswaard Z/090635 detail
WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Terramass BV, Odiliapeel detail
WABO procedure kennisgeving beschikking, CNC Grondstoffen B.V., Moerdijk detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, STICHTING BRABANTWONEN, BERGHEMSEWEG, KIEVIT, GRUTTO, GOUDPLEVIER TE OSS, IN DE GEMEENTE OSS, Z/100196 detail
Besluit aanwijzing, mandaat, volmacht en machtiging Installatieverantwoordelijke Noord-Brabant detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Huybregts Relou, Pieter Breugelstraat 2 tot en met 300 te 's-Hertogenbosch, Z/091036 detail
WABO reguliere procedure kennisgeving aanvraag, Waterschap Aa en Maas RWZI, 'S-Hertogenbosch detail
WABO reguliere procedure kennisgeving verlengen beslistermijn, Waterschap Aa en Maas RWZI, 'S-Hertogenbosch detail
Melding ingevolge artikel 39b Wet bodembescherming Besluit Uniforme Saneringen, Wematech Bodem Adviseurs BV, Waalwijk detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Woonstichting Woningbelang, Het Gegraaf te Valkenswaard, Z/089599 detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Gemeente Altena, Tienhont 7 en Jan van Arkelstraat 39 te Sleeuwijk, en de Van der Dussenlaan 28 en 30 te Dussen, in de gemeente Altena, Z/092192 detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Woningstichting Woonpartners, Vondellaan 1 t/m 31A en Nachtegaallaan 20 te Helmond, Z/089449 detail
WABO reguliere procedure kennisgeving verlengen beslistermijn, FrieslandCampina Creamy Creation B.V., Rijkevoort detail
Wijziging omgevingsvergunning Nutricia Cuijk B.V. Schuttersweg 12 te Haps Gemeente Cuijk detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Havenbedrijf Moerdijk NV, Postbus 17, 4780 AA te Moerdijk, Beheergebied Havenbedrijf Moerdijk, Z/058729 detail
Melding ingevolge artikel 39b Wet bodembescherming Besluit Uniforme Saneringen, Antea Group namens Enexis B.V., 's-Hertogenbosch detail
KENNISGEVING ONTBRANDINGSTOESTEMMING op het Aqua Best terrein, Ekkersweijer 1, gemeente Best op 10-08-2019 t.g.v. Lakedance 2. detail
Melding ingevolge artikel 39b Wet bodembescherming Besluit Uniforme Saneringen, Econsultancy B.V. namens Regionaal Bedrijvenpark Laarakker C.V., Cuijk detail
Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, gemeente Someren, Kromvenweg te Lierop, kadastraal bekend gemeente Someren, sectie N, nummer 789, Z/085194 detail
Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenten Noord-Brabant 2020 detail
Subsidieregeling energie Noord-Brabant detail
Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenschappelijke regelingen Noord-Brabant 2020 detail
WABO reguliere procedure kennisgeving aanvraag, RWE Generation NL B.V., Geertruidenberg detail
WABO reguliere procedure kennisgeving aanvraag, FrieslandCampina DMV B.V., Veghel detail
Vervanging Commissaris van de Koning, Provincie Noord-Brabant detail
Portefeuilleverdeling Gedeputeerde Staten, provincie Noord-Brabant detail
Mandaatbesluit Monumentenwacht Noord-Brabant inzake Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016 Brabant §3 Instandhouding molens 2019 detail
Bekendmaking specifieke TUG ontheffing, locatie nabij Broekstraat te Tilburg detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Provincie Noord-Brabant, Lupinenweg 30 a Liessel, Z/091404 detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, de gemeente Boxmeer, Raamstraat 2, 5831 AT te Boxmeer, Z/089422 detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, VDS Huisartsenzorg, Lindenlaan 28 (5382 JA) te Vinkel, Z/094839 detail
Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016 detail
WABO reguliere procedure kennisgeving aanvraag, Dr. W. Kolb Nederland B.V., Klundert detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Spera Bouwprojecten, Postbus 2190, 5600 CD Eindhoven, Z/089649 detail