7.3

Vergunningen Noord-Holland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noord-Holland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noord-Holland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bssa, voornemen ontheffing, Afvalzorg Deponie B.V., Stortplaats Wieringermeer
Kennisgeving Wet Bodembescherming
Besluit uniforme sanering (BUS)
Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, beschikking verlengen instandhoudingstermijn fuikwand...
PMV, aardkundige monumenten, ontheffing verleend, Bonairelaan, Hilversum
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, Tata Steel IJmuiden B.V., transformatorstation ten behoeve...
PMV, aardkundige monumenten, ontheffing verleend, Eikbosserweg 278, Hilversum
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, Tata Steel IJmuiden B.V., vervangen inlaat header KGF1
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Tata Steel IJmuiden BV, Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord,...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Sonneborn Refined Products B.V., Mainhavenweg 6, Amsterdam,...
Wet bodembescherming, reguliere procedure, beschikking, Staringstraat 39 e.o., Nieuw Vennep
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, KLM, bouwen entresolvloer hangar 11
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, AEB Exploitatie B.V., Australiehavenweg 21 Amsterdam vervallen...
BUS, melding ontvangen, Zwarteweg 67-75, Aalsmeer
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd, Afvalzorg Deponie B.V., Ecoweg 20, Vijfhuizen, groencompostering
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd, AEB, Australiëhavenweg 21, Amsterdam, opslag onbrandbaar...
PMV, aardkundige monumenten, ontheffing verleend, Pontweg, Akenbuurt, Laanweg, Den Burg, TEXEL
Kennisgeving Wet Bodembescherming Besluit uniforme sanering (BUS)
BUS, melding ontvangen, Aalsmeerderweg 235, Aalsmeer
Kennisgeving Wet bodembescherming Ingediende aanvraag voor een Instemming Saneringsplan
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, Tata Steel IJmuiden B.V., constructieve wijzigingen,...
BUS, melding ontvangen, Kerklaan / Drechtdijk 9 t/m 29 (ow), De Kwakel
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Afvalzorg Deponie B.V., Koggenrandweg 1, Middenmeer, uitrbreiden...
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd, De Meerlanden Holding N.V., Aarbergerweg 41, Rijsenhout,...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen,De Meerlanden Holding N.V., Aarbergerweg 41, Rijsenhout,...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Cargill B.V., Oceanenweg 19, Amsterdam, tankenpark en...
Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing - ontheffing verleend, Tata Steel IJmuiden B.V.
Gedoogbeschikking, Project Nieuwe Zeesluis IJmuiden
BUS, melding ontvangen, Kooksfabriek 1 (Tata Steel), Velsen-Noord
Legesverordening Noord-Holland 2021
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, Tata Steel IJmuiden BV, brandveiligheidsniveau, Lab 4
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, Tata Steel IJmuiden BV, wijzigen vergunning
Wbb, verkorte procedure, beschikking, Zwanenburgerdijk 82-88, Vijfhuizen
Wabo, verzoek om wijziging voorschriften van de vergunning van Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat...
Waterwet, reguliere procedure, vergunning verleend, Kruisweg, Hoofddorp
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, Bunge Netherlands B.V., aanbrengen damwand
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, Oiltanking Amsterdam BV, kadewand
Bssa, voornemen ontheffing, Afvalzorg Deponie B.V., Stortplaats Wieringermeer
Waterwet, reguliere procedure, vergunning verleend, Hoogoorddreef, Amsterdam Zuidoost
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Markermeerdijken, bij polder De Oosterkoog nabij Etersheim,...
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd, Vidras Biomassa Centrale, Oostlanderweg 7B, Middenmeer,...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Tata Steel IJmuiden BV, vervangen geluiddempers, Oxystaalfabriek
Activiteitenbesluit, melding ontvangen
BUS, melding ontvangen, Amsteldijk Zuid 137, Amstelveen
BUS, melding ontvangen, Spieringweg 1018 (Spoedloctie), Zwaanshoek
Bssa, voornemen ontheffing, Afvalzorg Deponie B.V., Stortplaats Wieringermeer
Kennisgeving Wet bodembescherming
Legesverordening Noord-Holland 2021
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2020, nr. ……./……. tot vaststelling van...
Mandaatbesluit Directeur van BIJ12 uitvoeringsregeling subsidie opruiming drugsafval Noord-Holland 2021-2024