Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Noord-Holland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noord-Holland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noord-Holland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2019 16-01-2019 16-03-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 januari 2019, tot vaststelling van het subsidieplafond en indieningstermijn voor 2019 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2019. 16-01-2019 16-03-2019 detail
Provincie Noord-Holland - tot verwijdering en plaatsing van diverse verkeerstekens - op het binnen de bebouwde kom Groote Keeten gelegen gedeelte van de N502 (Duinweg) in de gemeente Schagen 31-12-2018 28-02-2019 detail
voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap Loosdrecht 31-12-2018 28-02-2019 detail
Provincie Noord-Holland - aanwijzing van een weggedeelte als busbaan - diverse locaties 28-12-2018 28-02-2019 detail
Uitvoeringsregeling subsidie Tuinwallen Noord-Holland 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening op de vertrouwenscommissie commissaris van de Koning Noord-Holland 2018 27-12-2018 27-02-2019 detail
Studieplafond Uitvoeringsregeling subsidie Tuinwallen Noord-Holland 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013 27-12-2018 27-02-2019 detail
Provinciale Ruimtelijke Verordening 24-12-2018 24-02-2019 detail
Besluit mandaat en machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018 provincie Noord-Holland 24-12-2018 24-02-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 april 2018 tot vaststelling van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 24-12-2018 24-02-2019 detail
Besluit mandaat, machtiging en volmacht Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 2014 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 24-12-2018 24-02-2019 detail
Besluit mandaat, machtiging en volmacht Omgevingsdienst IJmond van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 2016 24-12-2018 24-02-2019 detail
Besluit van de Algemene vergadering van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. tot vaststelling van het gewijzigde Investeringsreglement van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. 24-12-2018 24-02-2019 detail
Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2008. 24-12-2018 24-02-2019 detail
Vaststelling van diverse subsidieplafonds voor het jaar 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Provinciale Ruimtelijke Verordening 20-12-2018 20-02-2019 detail
Wijziging van de Waterverordening Rijnland, Provincie Noord-Holland 18-12-2018 18-02-2019 detail
Wijziging van de Verordening ruimte 2014, provincie Noord-Holland 18-12-2018 18-02-2019 detail
Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Rijnland 18-12-2018 18-02-2019 detail
Uitvoeringsregeling subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland 14-12-2018 14-02-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 4 december 2018, nr. 1147340/ 1147354 , tot vaststelling van het Openstellingsbesluit Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland 2019 voor het begrotingsjaar 2019 ten behoeve van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL); 14-12-2018 14-02-2019 detail
Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2019 12-12-2018 12-02-2019 detail
Rectificatie: Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 10 december 2018, tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit Geitenhouderij en volksgezondheid 11-12-2018 11-02-2019 detail
Rectificatie: Besluit van Gedeputeerde Staten van 27 november 2018 om het Actieplan geluid 2018-2022 vast te stellen, provincie Noord-Holland 11-12-2018 11-02-2019 detail
Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 10 december 2018, tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit Geitenhouderij en volksgezondheid 11-12-2018 11-02-2019 detail
Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 19 november 2018 tot vaststelling van de Omgevingsvisie NH2050 06-12-2018 06-02-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van 27 november 2018 om het Actieplan geluid 2018-2022 vast te stellen, provincie Noord-Holland 05-12-2018 05-02-2019 detail
Waterverordening Rijnland 03-12-2018 03-02-2019 detail
Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014 28-11-2018 28-01-2019 detail
Rectificatie Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 30 oktober 2018, nr. 1093616/1109276, tot vaststelling van de grensbeschrijving van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. 28-11-2018 28-01-2019 detail
Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 27-11-2018 27-01-2019 detail
Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 27-11-2018 27-01-2019 detail
vaststelling van het Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water Noord-Holland 2018 22-11-2018 22-01-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 november 2018 tot vaststelling van de maatgevende waterstanden voor toetsing van regionale waterkeringen (boezemwateren en niet-boezemwateren) in het beheergebied van HHNK 22-11-2018 22-01-2019 detail
Provinciale Milieuverordening Noord-Holland 21-11-2018 21-01-2019 detail
19-04-2016 Intrekking Vergunning Firma de Witte Julia te Oudeschild 19-04-2016 detail
12-09-2014 Melding locatie Suze Groeneweglaan 83 t/m 145 te Amstelveen 12-09-2014 detail
24-09-2015 Besluit M.A. Kruyt te Huizen 21-07-2015 detail
20-03-2015 Melding grasland (Waterberging Saenegheest) nabij Zijl 87 te Bergen 20-03-2015 detail
15-02-2015 Melding Dorpsstraat 49 te Ilpendam gemeente Waterland 12-02-2015 detail