7.5

Vergunningen Noord-Holland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noord-Holland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noord-Holland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht, NV HVC
BUS, melding ontvangen, Amsteldijk Noord 167 (thv nr. 127), Amstelveen
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Tata Steel IJmuiden BV, brandveiligheidsniveau, Lab 1
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd, langs het Binnenkanaal, nabij de V25 en V24, Velsen,...
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd, Tata Steel IJmuiden BV, vastleggen brandveiligheidsniveau,...
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, Tata Steel IJmuiden BV, puntafzuiging in het Ceramics...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Tata Steel
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord,...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Tata Steel IJmuiden BV, brandveiligheidsniveau, Lab 4
Vuurwerkbesluit, melding ontvangen, Luttik Oudorp 78, Alkmaar
Waterwet, reguliere procedure, vergunning verleend, Van Cleeffkade 15, Aalsmeer
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, Tata Steel IJmuiden BV, stoomverwarmingsinstallatie in...
Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend, Tata Steel IJmuiden BV
Wet milieubeheer, Ontwerp-ontheffing, Endegs B.V., Groene Kade, Amerikahaven, Amsterdam, stilliggend...
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, Tata Steel IJmuiden BV, vastleggen brandcompartimentering,...
Kennisgeving Wet Bodembescherming Besluit uniforme sanering (BUS)
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, C.J. Hendriks Participaties B.V., Latexweg 10, Amsterdam,...
Waterwet, reguliere procedure, vergunning verleend, Zeeburgereiland Amsterdam
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, PPG Coatings Nederland, Oceanenweg 2, Amsterdam, verlengen...
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, Argent Energy Netherlands, Hornweg 61, Amsterdam, tijdelijke...
Waterwet, reguliere procedure, vergunning verleend, Oostenburgereiland, Amsterdam Oost
Ontwerpbesluit Provinciale milieuverordening N-H
Wabo, intrekking vergunning, ontwerpbeschikking, Zenith Energy Amsterdam Terminal B.V., Hornweg 10, Amsterdam,...
BUS, melding ontvangen, Machineweg 49-131, Aalsmeer
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Vattenfall, Petroleumhavenweg 1, Amsterdam, elektrisch...
Wet milieubeheer, Ontwerp-ontheffing, 24/7 Nature Power B.V., Groene Kade, Amerikahaven, Amsterdam, stilliggend...
Wet milieubeheer, Ontwerp-ontheffing, GreenPoint Shared Service B.V., Groene Kade, Amerikahaven, Amsterdam,...
Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking en ontwerpverklaring van geen bedenkingen, Vattenfall...
Wet milieubeheer, Ontwerp-ontheffing, Clean Technology Systems Benelux V.O.F., Groene Kade, Amerikahaven,...
Vuurwerkbesluit, melding ontvangen, Burgerweg te Dirkshorn, gemeente Schagen
BUS, melding ontvangen, Haarlemmerstraatweg, Halfweg
BUS, melding ontvangen, Dennenlaan 14-16, Zwanenburg
BUS, melding ontvangen, Tussenweg 43, Hoofddorp
Wabo, ambtshalve wijziging, ontwerpbeschikking, Bek & Verburg Den Helder B.V., Koperslagersweg 10, Den...
Wbb, verkorte procedure, beschikking, Kromme Spieringweg t.h.v. 559, Vijfhuizen
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, HOV in 't Gooi, nabij de Van Linschotenlaan, gemeente...
Wabo, reguliere procedure, verzoek intrekken vergunning Tata Steel IJmuiden B.V., intrekken vergunning...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, HOV in 't Gooi, nabij Weg over Anna’s Hoeve, gemeente...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Harsco, Breedbandweg 1, Tata Steel IJmuiden BV, plaatsen...
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, Tata Steel IJmuiden BV, vastleggen brandcompartimentering...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Harsco, Breedbandweg 1, Velsen-Noord, plaatsen van waterpompcontainer
Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing...
BUS, melding ontvangen, Openbare weg t.h.v. Amsteldijk Noord 355, Amstelveen
BUS, melding ontvangen, Zijdstraat 31, Aalsmeer
Vuurwerkbesluit, ontbrandingstoestemming verleend, Olympisch Stadion, Amsterdam
BUS, melding ontvangen, Marktstraat 32 (inclusief parkeerterrein), Aalsmeer
Kennisgeving Wet Bodembescherming Besluit uniforme sanering (BUS)
Kennisgeving beschikking Wet bodembescherming Instemming Evaluatieverslag
Waterwet, reguliere procedure, vergunning verleend, NDSM Werf Kavel B10, Amsterdam
Kennisgeving Wet bodembescherming Ingediende aanvraag voor een Instemming Saneringsplan