Vergunningen Noord-Holland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noord-Holland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noord-Holland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Provinciale Ruimtelijke Verordening
Besluit van de directeur Concernzaken van de provincie Noord-Holland van 11 september 2019 houdende verlening...
Instellingsbesluit adviescommissie POP3 subsidies Noord-Holland ‘Verplaatsing van landbouwbedrijven'
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Wabo, uitgebreide procedure, beschikkingen (wijziging omgevingsvergunning windturbinepark Nieuwe Hemweg),...
Wadloopverordening 2019
Besluit ondermandaat, volmacht- en machtiging Human Resource Management Noord-Holland
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 juli 2019, nr 1241232/1241254, tot vaststelling...
Uitvoeringsregeling subsidie restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2019
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 juli 2019, nr 1241234/1241302, tot vaststelling...
Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud van provinciale monumenten Noord-Holland 2019
Besluit mandaat, volmacht- en machtiging Human Resource Management Noord-Holland
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
VTH beleid, Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid NZKG 2019-2022
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 juli 2019, nr. 1239642/1240397, tot intrekking...
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 mei 2019, nr. 1217540/1222035, tot vaststelling...
de Beleidsregel openbaarmaking informatie over handhavingsbesluiten Brzo- en RIE-inrichtingen Noord-Holland
Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering procesondersteuning klimaatadaptatie Noord-Holland 2019
provincie Noord-Holland - plaatsing borden A1(50), C2 en verwijdering bord G12a - de provinciale weg...
provincie Noord-Holland - verlagen snelheid naar 60 km/uur - N201 ter hoogte van kruispunt met N231,...
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 juli 2019, nr. 1141349/1213326, tot wijziging...
Algemeen privacyreglement persoonsgegevens van personeelsleden Noord-Holland 2018
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 juli 2019, nr. 1244558/1244560, tot het in beheer...
Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland
Privacyprotocol ritregistratie Noord-Holland 2019
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Privacyprotocol ICT-middelengebruik Noord-Holland 2019
Privacyprotocol toegang en beveiliging Noord-Holland 2019
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 2 juli 2019, nr. 1069027/1214366, tot intrekking...
Provincie Noord-Holland - Het tijdelijk verwijderen van de borden G12a en de plaatsing van borden C1...
Provinciale Ruimtelijke Verordening
Wabo, ontwerp-beschikking (ontwerp wijziging omgevingsvergunning windturbinepark), provincie Noord-Holland
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 mei 2019, nr. 1209678/1211710, tot vaststelling...
Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017
Verordening werkgeverscommissie statengriffie Noord-Holland 2011
Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2016
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 mei, nr. 836050/1185361, tot wijziging van de...
Beleidsregel beoordeling geurhinder inrichtingen Noord-Holland
Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2019
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 mei 2019, nr 1207832/1207839, tot vaststelling...
Provinciale Ruimtelijke Verordening
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 mei 2019, nr. 1213783/1213790, tot het plaatsen...
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 april 2019 tot kennisgeving van inzage ontwerp...
Regeling provinciale penningen Noord-Holland 2020
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 23 april 2019, nr. 1141349-1203157, tot wijziging...
Provincie Noord-Holland - Verkeersbesluit van Noord-Holland, 1208597/1208601, tot het tijdelijk verwijderen...
Rectificatie: Ontwerp wijziging Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg, provincie...
Reglement adviescommissie ruimtelijke ontwikkeling
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland