Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Noord-Holland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noord-Holland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noord-Holland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 maart 2019, nr. 13, tot vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Uitvoeringsregeling eenmalige bijdrage verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland 2019 21-03-2019 21-05-2019 detail
Uitvoeringsregeling subsidie bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland 2019 21-03-2019 21-05-2019 detail
Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 21-03-2019 21-05-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 maart 2019, nr. 13, tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2019 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland 2019 21-03-2019 21-05-2019 detail
Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland 20-03-2019 20-05-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 5 maart 2019 tot vaststelling van het ontwerp Natura 2000-beheerplan Naardermeer 2019-2025 en terinzagelegging van het ontwerp-beheerplan 18-03-2019 18-05-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 22 februari 2019, nr. 1185600/1185605 tot het plaatsen van verkeerstekens E.5.3 van Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement bij de inkassing van het Noordhollandsch Kanaal tussen km 42,468R en km 42,588R 15-03-2019 15-05-2019 detail
Privacyreglement verkeersregistratiesystemen vaarwegen provincie Noord-Holland. 13-03-2019 13-05-2019 detail
Kennisgeving besluiten provinciaal inpassingplan N247 en besluit hogere waarden, provincie Noord-Holland 12-03-2019 12-05-2019 detail
Kennisgeving besluiten Provinciaal Inpassingplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241), provincie Noord-Holland 12-03-2019 12-05-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 25 februari 2019, nr. 1057213/1187112 tot wijziging van de kaarten bij het Natuurbeheerplan 2019 11-03-2019 11-05-2019 detail
Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Texel 11-03-2019 11-05-2019 detail
Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum 11-03-2019 11-05-2019 detail
Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014 11-03-2019 11-05-2019 detail
Besluit mandaat, volmacht en machtiging van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning van Noord-Holland aan de griffier 11-03-2019 11-05-2019 detail
Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015 11-03-2019 11-05-2019 detail
Leidraad bij reorganisaties 2019 07-03-2019 07-05-2019 detail
Reglement regionale adviescommissie detailhandel Noord-Holland Noord 06-03-2019 06-05-2019 detail
Reglement adviescommissie detailhandel Noord-Holland Zuid 06-03-2019 06-05-2019 detail
Reglement Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling 06-03-2019 06-05-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 22 februari 2019, nr. 1185600/1185605 tot het plaatsen van verkeerstekens E.5.3 van Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement bij de inkassing van het Noordhollandsch Kanaal tussen km 42,468R en km 42,588R 05-03-2019 05-05-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 26 februari 2019, nr. 1135965/1135983, tot vaststelling van het Inkoop- en aanbestedingskader provincie Noord-Holland 2019 05-03-2019 05-05-2019 detail
Leidraad bij reorganisaties 2019 27-02-2019 27-04-2019 detail
Besluit mobiliteit bevorderende maatregelen bij begeleiding van werk naar werk bij reorganisaties 2019 27-02-2019 27-04-2019 detail
Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2019 21-02-2019 21-04-2019 detail
Openstellingsbesluit verplaatsingsregeling glastuinbouwbedrijven 20-02-2019 20-04-2019 detail
Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland 20-02-2019 20-04-2019 detail
Uitvoeringsregeling subsidie Fietsknelpunten Noord-Holland 2018 20-02-2019 20-04-2019 detail
Subsidieplafond Uitvoeringsregeling subsidie oplossen fietsknelpunten Noord-Holland 2018 20-02-2019 20-04-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 30 januari 2019 nr. 1168768/1169608 tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2019 op grond van de Uitvoeringsregeling warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau 2019 19-02-2019 19-04-2019 detail
Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland 12-02-2019 12-04-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 29 januari 2019, nr. 1171501/1171589, tot hernieuwde vaststelling van de Nalevingsstrategie Omgevingsrecht 11-02-2019 11-04-2019 detail
Uitvoeringsregeling warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau 2019-2020 11-02-2019 11-04-2019 detail
Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland 08-02-2019 08-04-2019 detail
Reglement Ribbius Peletier Penning 04-02-2019 04-04-2019 detail
Provinciale Ruimtelijke Verordening 31-01-2019 31-03-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 17 januari 2019, nr. 1168415-1168421 tot het vaststellen van de bedieningstijden van de Brug De Twee Zwanen en de Zijperbrug 30-01-2019 30-03-2019 detail
1086517/1167216 30-01-2019 30-03-2019 detail
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 30-01-2019 30-03-2019 detail
Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beleid Noord-Holland 30-01-2019 30-03-2019 detail
Besluit ondermandaat volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland 30-01-2019 30-03-2019 detail
19-04-2016 Intrekking Vergunning Firma de Witte Julia te Oudeschild 19-04-2016 detail
12-09-2014 Melding locatie Suze Groeneweglaan 83 t/m 145 te Amstelveen 12-09-2014 detail
24-09-2015 Besluit M.A. Kruyt te Huizen 21-07-2015 detail
20-03-2015 Melding grasland (Waterberging Saenegheest) nabij Zijl 87 te Bergen 20-03-2015 detail
15-02-2015 Melding Dorpsstraat 49 te Ilpendam gemeente Waterland 12-02-2015 detail