7.8

Vergunningen Noord-Holland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noord-Holland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noord-Holland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van d.d. 15 mei 2020, nr.1338727/1412791, opdracht...
Kennisgeving Wet bodembescherming Beschikking Wbb, instemming evaluatieverslag
Besluit ondermandaat volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland
Kennisgeving Wet bodembescherming Instemming Saneringsplan
Kennisgeving Wet Bodembescherming Besluit uniforme sanering (BUS)
Kennisgeving Wet Bodembescherming
Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering van de algemene vergadering van Innovatiefonds Noord-Holland...
Kennisgeving Wet Bodembescherming Besluit uniforme sanering (BUS)
Kennisgeving Wet Bodembescherming
Kennisgeving Wet bodembescherming Instemming Evaluatieverslag BUS immobiel
Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2020
Besluit mandaat en machtiging inspecteur der provinciale belastingen inzake legesheffing aan de Omgevingsdienst...
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland...
Kennisgeving Wet bodembescherming instemming deelsaneringsplan
Kennisgeving Wet bodembescherming Beschikking instemming eindevaluatieverslag
Noord-Holland - instellen van een verplichte rijrichting - N503 (Stolperweg), ter hoogte van hmp 0,6...
Provincie Noord-Holland - het tijdelijk verlagen van de maximale snelheid van 80 km/u naar 50 km/u op...
Noord-Holland - toestaan van ruiters op het brom- fietspad - ter hoogte van de Dorpstraat en de Vredemakersweg...
Provincie Noord-Holland - intrekken van de besluiten met betrekking tot de verkeersmaatregelen in verband...
Kennisgeving Wet bodembescherming
Kennisgeving Wet Bodembescherming
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 april 2020, nr. 1408615/1408632 tot het plaatsen...
Kennisgeving Wet bodembescherming
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 31 maart 2020 , nr. 1320338/1390725, tot het vaststellen...
Kennisgeving Wet bodembescherming Instemming Evaluatieverslag BUS immobiel
Uitvoeringsregeling subsidie Doortrappen Noord-Holland 2020
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 31 maart 2020, nr. [1359663/1394214], tot wijziging...
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 24 maart 2020, nr. 1389692/1389697, inzake aanwijzing...
Noord-Holland - plaatsen en verwijderen van diverse borden - N504, gemeente Langedijk
Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 maart 2020, nr. 1384977/1384980 tot het vaststellen...
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tot het vaststellen van de bedieningstijden van de...
Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2020
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 25 februari 2020, nr. 1357939-1357949, tot vaststelling...
Uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 25 februari 2020 nr. 1357939-1365171, tot vaststelling...
Uitvoeringsregeling subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van d.d. 30 januari 2020, nr.1182360/1363936 , opdracht...
Verlengen van het Ganzenbeheerplan Noord-Holland 2015-2020 van de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland...
HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland 2020
Vaststelling van het subsidieplafond en indieningstermijn voor 2020 op grond van de HIRB+ Uitvoeringsregeling...
HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland...
HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie Toekomstbestendige Winkelgebieden 2020
Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015
Provincie Noord-Holland - terinzagelegging ontwerp Omgevingsverordening NH2020
Provincie Noord-Holland - Verkeersbesluit Formule 1 (Dutch Grand Prix) - Noord-Holland
Provincie Noord-Holland - Verkeersbesluit Formule 1 (duinbesluit) - Noord-Holland
Provincie Noord-Holland - plaatsing en verwijdering van diverse borden - N246, in de gemeente Zaanstad
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 januari 2020 tot vaststelling van de Richtlijn...