Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Noord-Holland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noord-Holland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noord-Holland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 mei 2019, nr 1207832/1207839, tot vaststelling van het subsidieplafond en de indieningsperiode voor de Uitvoeringsregeling subsidies restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2019 22-05-2019 22-07-2019 detail
Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2019 22-05-2019 22-07-2019 detail
Provinciale Ruimtelijke Verordening 20-05-2019 20-07-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 mei 2019, nr. 1213783/1213790, tot het plaatsen langs de Amstel van verkeerstekens A.2, A.9 en B.8 van Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement tijdens de bouw van de nieuwe brug over de Amstel in Ouderkerk aan de Amstel 16-05-2019 16-07-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 april 2019 tot kennisgeving van inzage ontwerp wijziging luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg 15-05-2019 15-07-2019 detail
Regeling provinciale penningen Noord-Holland 2020 07-05-2019 07-07-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 23 april 2019, nr. 1141349-1203157, tot wijziging van het subsidieplafond van de ‘Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland’ voor het onderdeel ‘Jonge landbouwers’ 01-05-2019 01-07-2019 detail
Provincie Noord-Holland - Verkeersbesluit van Noord-Holland, 1208597/1208601, tot het tijdelijk verwijderen van de borden G12a en de plaatsing van borden C1 en C16 - op het (brom)fietspad langs de N522 tussen de kruispunten met het Hoger Einde-Noord en de Jacob van Ruisdaelweg in de gemeente Ouder-Amstel. 01-05-2019 01-07-2019 detail
Rectificatie: Ontwerp wijziging Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg, provincie Noord-Holland 26-04-2019 26-06-2019 detail
Reglement adviescommissie ruimtelijke ontwikkeling 26-04-2019 26-06-2019 detail
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 25-04-2019 25-06-2019 detail
Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland 25-04-2019 25-06-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 april 2019, nr. 1166494/1197249, inzake aanwijzing zwemlocaties in oppervlaktewater 23-04-2019 23-06-2019 detail
Uitvoeringsregeling opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied Noord-Holland 2019 17-04-2019 17-06-2019 detail
Ontwerp wijziging Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg, provincie Noord-Holland 17-04-2019 17-06-2019 detail
Rectificatie: Besluit- van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 26 maart 2019 nr. 954884/1193474, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2017 16-04-2019 16-06-2019 detail
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gedragscode voor statenleden, duocommissieleden, gedeputeerden en de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland 2012 15-04-2019 15-06-2019 detail
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 11-04-2019 11-06-2019 detail
Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, waterrecreatie Noord-Holland 2017 10-04-2019 10-06-2019 detail
Mandaat en volmacht subsidieverstrekking IPO ten behoeve van stichting CROW 08-04-2019 08-06-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 26 maart 2019 tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit interbestuurlijk toezichthouders provincie Noord-Holland 2019 03-04-2019 03-06-2019 detail
Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2017 03-04-2019 03-06-2019 detail
Subsidieplafond voor 2019 en openstelling van de Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2017 02-04-2019 02-06-2019 detail
Besluit wijzigen beheergrens N514 28-03-2019 28-05-2019 detail
Overdracht tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Schagen, van de verplichting tot onderhoud van diverse wegen en weggedeelten 26-03-2019 26-05-2019 detail
Rectificatie: Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 november 2018, tot wijziging van de Provinciale Milieuverordening, tranche 10A, in verband met een technische correctie 26-03-2019 26-05-2019 detail
Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie Noord-Holland 2019 26-03-2019 26-05-2019 detail
Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland 2019 26-03-2019 26-05-2019 detail
Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland 26-03-2019 26-05-2019 detail
Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 21-03-2019 21-05-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 maart 2019, nr. 13, tot vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Uitvoeringsregeling eenmalige bijdrage verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland 2019 21-03-2019 21-05-2019 detail
Uitvoeringsregeling subsidie bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland 2019 21-03-2019 21-05-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 maart 2019, nr. 13, tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2019 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland 2019 21-03-2019 21-05-2019 detail
Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland 20-03-2019 20-05-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 5 maart 2019 tot vaststelling van het ontwerp Natura 2000-beheerplan Naardermeer 2019-2025 en terinzagelegging van het ontwerp-beheerplan 18-03-2019 18-05-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 22 februari 2019, nr. 1185600/1185605 tot het plaatsen van verkeerstekens E.5.3 van Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement bij de inkassing van het Noordhollandsch Kanaal tussen km 42,468R en km 42,588R 15-03-2019 15-05-2019 detail
Privacyreglement verkeersregistratiesystemen vaarwegen provincie Noord-Holland. 13-03-2019 13-05-2019 detail
Kennisgeving besluiten provinciaal inpassingplan N247 en besluit hogere waarden, provincie Noord-Holland 12-03-2019 12-05-2019 detail
Kennisgeving besluiten Provinciaal Inpassingplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241), provincie Noord-Holland 12-03-2019 12-05-2019 detail
Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Texel 11-03-2019 11-05-2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 25 februari 2019, nr. 1057213/1187112 tot wijziging van de kaarten bij het Natuurbeheerplan 2019 11-03-2019 11-05-2019 detail
Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum 11-03-2019 11-05-2019 detail
Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015 11-03-2019 11-05-2019 detail
Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014 11-03-2019 11-05-2019 detail
Besluit mandaat, volmacht en machtiging van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning van Noord-Holland aan de griffier 11-03-2019 11-05-2019 detail
Leidraad bij reorganisaties 2019 07-03-2019 07-05-2019 detail
Reglement Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling 06-03-2019 06-05-2019 detail
Reglement adviescommissie detailhandel Noord-Holland Zuid 06-03-2019 06-05-2019 detail
Reglement regionale adviescommissie detailhandel Noord-Holland Noord 06-03-2019 06-05-2019 detail