7.4

Vergunningen Noord-Holland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noord-Holland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noord-Holland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, Tata Steel IJmuiden BV, brandveiligheidsniveau, gebouw...
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, FrieslandCampina Nederland B.V., Mientweg 20, Lutjewinkel,...
Kennisgeving Wet Bodembescherming Besluit uniforme sanering (BUS)
Wabo en Waterwet, beschikkingen, Eurotank, Jan van Riebeeckhavenweg 9 te Amsterdam, landfarm en Watervergunning
Uitvoeringsregeling subsidie duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2021
Wabo, ambtshalve wijziging, beschikking, Monumentenwerf Amsterdam B.V., Santoriniweg 27, Amsterdam, actualisatie
Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking, Rütgers Resins B.V., Molenlaan 30, Uithoorn, gedeeltelijk...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Tata Steel IJmuiden BV, plaatsen hoogtebeveiliging, diverse...
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, RWZI Zaandam-Oost, Poelenburg 467, Zaandam, zonneweide
Kennisgeving Wet bodembescherming Instemming BUS evaluatieverslag
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Orgaworld Nederland B.V., Corsicaweg 2, Amsterdam, plaatsen...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, AEB Exploitatie B.V., Australiëhavenweg 21, Amsterdam,...
BUS, melding ontvangen, Industrieweg t.h.v. 8 en 10 (OW), Duivendrecht
Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland d.d. 11 maart 2021, nr. 1592826/1592835...
Verkeersbesluit Ankerverbod Amstel, Amsterdam
Ontgrondingenwet, uitgebreide procedure, beschikking, Westerduinweg, Petten
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, Tata Steel IJmuiden BV, vastleggen brandveiligheidsniveau,...
Ontgrondingenwet, uitgebreide procedure, beschikking, Westerduinweg, Petten
Kennisgeving Wet bodembescherming Ingediende aanvraag voor een Beschikking Ernst en Spoed / Saneringsplan
Wbb, verkorte procedure, beschikking, Domineeslaan 29, Zwanenburg
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Alkion Terminal Amsterdam, Petroleumhavenweg 42, Amsterdam,...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Stadsdeel Zuidoost, Meibergdreef 9, Amsterdam, kappen...
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd, Tata Steel IJmuiden, renoveren westgevel en draagconstructie,...
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, Tata Steel IJmuiden BV, brandveiligheidsniveau, kantoor...
BUS, melding ontvangen, Bilderdammerweg 70-72, Kudelstaart
BUS, melding ontvangen, Holendrechterweg 21B, Ouderkerk aan de Amstel
Vuurwerkbesluit, melding ontvangen, Purmerenderweg 55, Zuidoostbeemster
Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2021
Vuurwerkbesluit, ontbrandingstoestemming verleend, Wethouder Van Essenweg, Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend, Tata Steel IJmuiden B.V., wijzigen vergunning Elektrofilter...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Markermeerdijken, tussen Scharwoude en Schardam, tewaterlaatplaats...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Markermeerdijken, tussen Hoorn en Scharwoude, tewaterlaatplaats...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Tata Steel IJmuiden BV, Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord,...
Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing...
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 2 maart 2021, nummer 837688/1584306, tot vervanging...
Waterwet, reguliere procedure, vergunning gewijzigd, Prinsengracht 432, Amsterdam
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Tata Steel IJmuiden BV, vastleggen brandveiligheidsniveau,...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Tata Steel IJmuiden BV, vastleggen brandveiligheidsniveau,...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Tata Steel IJmuiden BV, vastleggen brandveiligheidsniveau,...
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Tata Steel IJmuiden BV, Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord,...
Kennisgeving Wet bodembescherming
BUS, melding ontvangen, Vlielandstraat 1, Amstelveen
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Abbott Healthcare Products B.V., C.J. van Houtenlaan 36,...
Wbb, verkorte procedure, beschikking, Sloterweg 131-133, Badhoevedorp
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, N.V. HVC, Jadestraat 1, Alkmaar, CO2-afvanginstallatie,...
BUS, melding ontvangen, Kadastr perc D3099 en D5920 (thv Bilderdammerweg 66), Kudelstaart
Provincie Noord-Holland - Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Tata Steel IJmuiden B.V., hekwerk...
Kennisgeving Wet Bodembescherming Besluit uniforme sanering (BUS)
Provincie Noord-Holland - Verlenging werkingsduur Natura 2000 Beheerplan Abtskolk en de Putten met zes...
Kennisgeving Wet bodembescherming Beschikking Ernst en Spoed / Saneringsplan