Vergunningen Noordoostpolder

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noordoostpolder. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noordoostpolder. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit: detail
Gemeente Noordoostpolder - Instellen 60 zone - Neushoornweg detail
Gemeente Noordoostpolder - Pilot verplicht stoppen Ruttenseweg - Rutten detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Marknesse, uitbreiding bedrijventerrein’ ter inzage detail
Ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Kuinderweg 15 te Emmeloord' ter inzage detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Marknesse, uitbreiding bedrijventerrein’ ter inzage detail
Ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Kuinderweg 15 te Emmeloord' ter inzage detail
Verordening klankbordgesprekken aangaande de burgemeester namens de gemeenteraad detail
Nadere regels uitstallingen Emmeloord centrum detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Parapluplan Parkeren” detail
Kennisgeving ontwerpvergunning omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Parapluplan Parkeren” detail
Kennisgeving ontwerpvergunning omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Instructie voor de secretaris gemeente Noordoostpolder detail
Organisatiestatuut gemeente Noordoostpolder. detail
Budgetregeling gemeente Noordoostpolder detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit: detail
Kennisgeving besluit wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER, Oosterringweg 61-1 Te Bant detail
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “LANDELIJK GEBIED, OOSTERRINGWEG 61-1 TE BANT” detail
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “LANDELIJK GEBIED, OOSTERRINGWEG 61-1 TE BANT” detail
BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER, Oosterringweg 61-1 Te Bant detail