Vergunningen Noordoostpolder

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noordoostpolder. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noordoostpolder. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Zuiderkade 12A t/m 12G te Emmeloord 30-09-2022 30-11-2022 Details
Wellerwaard 22 te Emmeloord: het bouwen van een vrijstaande woning 30-09-2022 30-11-2022 Details
Gemeente Noordoostpolder - Instellen stopverbod - Ellertsveld Emmeloord 29-09-2022 29-11-2022 Details
Bekendmaking raadsbesluit Wet voorkeursrecht gemeenten perceel D 2367 29-09-2022 29-11-2022 Details
Waalstraat 14 te Emmeloord: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 28-09-2022 28-11-2022 Details
Sprang 4 te Tollebeek: het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande garage 28-09-2022 28-11-2022 Details
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Emmeloord, Emmelhage – fase 3’ en vastgesteld beeldkwaliteitscriteria... 28-09-2022 28-11-2022 Details
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg’ ter inzage 28-09-2022 28-11-2022 Details
Escudo 30 t/m 36 te Emmeloord: het bouwen van vier geschakelde bedrijfspanden 27-09-2022 27-11-2022 Details
Marknesse nabij Vollenhoverweg 6 (kadastrale percelen B 3444, B 3230 en B 3571): het verleggen van gastransportleiding... 26-09-2022 26-11-2022 Details
Nagelerweg 4 te Emmeloord: het tijdelijk plaatsen van extra klaslokalen 26-09-2022 26-11-2022 Details
Lire 1 te Emmeloord: het uitbreiden van een bedrijfshal (diverse gevelwijzigingen bestaand gebouw) 26-09-2022 26-11-2022 Details
Mammouthweg 34 B te Kraggenburg: een verzoek tot afwijking van het bestemmingsplan voor het uitbreiden... 26-09-2022 26-11-2022 Details
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 21-09-2022 21-11-2022 Details
Kalenbergerweg 24 TR te Luttelgeest: het bouwen van 4 cameramasten op transformatorstation van Liander 21-09-2022 21-11-2022 Details
Binnenkruier 10 te Espel: het bouwen van een noodwoning (chalet) 21-09-2022 21-11-2022 Details
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 21-09-2022 21-11-2022 Details
Werktuigenweg 22 te Emmeloord: het uitbreiden van een bedrijfsgebouw 21-09-2022 21-11-2022 Details
Lemsterweg 21 te Rutten: het dempen van een sloot en plaatsen duiker 21-09-2022 21-11-2022 Details
Onderduikerspad 1 te Espel: het bouwen van een schuur 20-09-2022 20-11-2022 Details
volkstuincomplex De Zuidert te Emmeloord: het plaatsen van een schuurtje op de volkstuin 20-09-2022 20-11-2022 Details
Mammouthweg 18 te Ens: het bouwen van een loods 20-09-2022 20-11-2022 Details
Karel Doormanweg nabij nr. 60 te Tollebeek: het aanleggen van een in-/uitrit ten behoeve van een landbouwperceel 19-09-2022 19-11-2022 Details
Groene Zoom 2A t/m 2D te Marknesse: het verbouwen van voormalig Groene Kruisgebouw tot 4 appartementen 19-09-2022 19-11-2022 Details
Karel Doormanweg nabij nr. 64 te Urk: het aanleggen van een in-/uitrit ten behoeve van het Infinity woongebouw 19-09-2022 19-11-2022 Details
Breestraat 39 te Marknesse: het plaatsen van een gevelset in de zijgevel ten behoeve van een uitgifte... 19-09-2022 19-11-2022 Details
Monnikenweg 3 te Nagele: het plaatsen van een propaantank 19-09-2022 19-11-2022 Details
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 16-09-2022 16-11-2022 Details
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 16-09-2022 16-11-2022 Details
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 16-09-2022 16-11-2022 Details
Randweg 23 te Emmeloord: het bouwen van een opslagruimte 16-09-2022 16-11-2022 Details
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 16-09-2022 16-11-2022 Details
Eemsstraat 10 te Emmeloord: het plaatsen van een verplaatsbare (verrijdbare) mantelzorgwoning 16-09-2022 16-11-2022 Details
Gemeente Noordoostpolder - Instellen 60 km/u - Professor Brandsmaweg 16-09-2022 16-11-2022 Details
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 16-09-2022 16-11-2022 Details
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 16-09-2022 16-11-2022 Details
Begrotingswijziging 16-09-2022 16-11-2022 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Urkerdwarspad 8 C te Tollebeek 16-09-2022 16-11-2022 Details
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 16-09-2022 16-11-2022 Details
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 16-09-2022 16-11-2022 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Bomenweg 11 D te Emmeloord 16-09-2022 16-11-2022 Details
Adriaan Volkerlaan 9 te Emmeloord: het bouwen van een vrijstaande woning 14-09-2022 14-11-2022 Details
Sportweg 13 te Ens: het vervangen van het dak en de gevelbeplating van de garage 14-09-2022 14-11-2022 Details
Nagelerweg 16A te Emmeloord: het plaatsen van 4 cameramasten op het transformatorstation 14-09-2022 14-11-2022 Details
BESLUIT NAAMGEVING OPENBARE RUIMTE 14-09-2022 14-11-2022 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Karel Doormanweg nabij nr. 64 te Urk 13-09-2022 13-11-2022 Details
Ecopark 5 A t/m 5 I te Emmeloord: het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 13-09-2022 13-11-2022 Details
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 13-09-2022 13-11-2022 Details
Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure... 13-09-2022 13-11-2022 Details
Gemeente Noordoostpolder - Aanwijzen oplaadpunt - De Kaukasus Emmeloord 12-09-2022 12-11-2022 Details