Vergunningen Noordoostpolder

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noordoostpolder. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noordoostpolder. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Noordzijde 18 te Emmeloord: het aanbrengen van een gevelreclame aan het pand
Schieringhals 7 te Emmeloord: het plaatsen van een dakkapel op de woning
Koolzaadhof 12 te Nagele: het vervangen van de kozijnen van de woning
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning tussen Emmeloord en de Voorster sluis te Kraggenburg
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Wellerwaard 14 te Emmeloord
Hamerslag 4 te Marknesse: het uitbreiden van een bedrijfsgebouw
Jeanne d'Arclaan 66 te Emmeloord: het plaatsen van een overkapping met berging
Zwolse Vaart nabij het Waterloopbos te Kraggenburg: het realiseren van een trekpontje over de Zwolse...
Albert Wiggerssingel 39 te Emmeloord: het plaatsen van een schutting aan de achterzijde van de woning
Wellerwaard 18 te Emmeloord: het bouwen van een woning
Jeanne d'Arclaan 171 te Emmeloord: het bouwen van een woning
Gemeente Noordoostpolder - Oplaadpunt elektrische auto's - Orchidee te Luttelgeest
Bomenweg 31 te Marknesse: het verwijderen en herbouwen van een bewaring
Berkhoutlaan 49 te Emmeloord: het plaatsen van een dakkapel op de achterzijde van de woning
Cornelis Lelyhage 2 t/m 16 te Emmeloord: het bouwen van 8 woningen
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Burchtweg 17 te Bant: het vernieuwen van een reclamezuil
Start milieueffectrapportage met notitie reikwijdte en detailniveau voor ontwikkeling MITC (mobiliteit...
Burchtweg 17 te Bant: het vernieuwen van een reclamezuil
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Nadere regels kwaliteitscriteria 2.2 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht...
Start milieueffectrapportage met notitie reikwijdte en detailniveau voor ontwikkeling MITC (mobiliteit...
Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit:
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Hertshoren 1, 3, 5 en 7 te Tollebeek
Oud Emmeloorderweg 10 te Nagele: het kappen van bomen (erfsingel)
Voorsterweg 31 te Marknesse: het vervangen van de bestaande logozuil bij de ingang van het NLR terrein
Kuinderweg 9 te Emmeloord: het aanpassen van de bedrijfswoning en het plaatsen van woonunits voor het...
Jeanne d'Arclaan 89 te Emmeloord: het plaatsen van twee overkappingen
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Hofjager 23 tot en met 33 te Tollebeek
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Hertshoren 1, 3, 5 en 7 te Tollebeek
Zuidermeerweg 31 te Nagele: het uitbreiden van een bewaring
Lange Nering 86B en 86C te Emmeloord: het vestigen van een winkel met Arabische producten
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Hulkesteijn 2 t/m 92 en Nijenbeek 2 t/m 72...
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Albert Wiggerssingel 31 en 33 te Emmeloord
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Domineesweg 16 te Nagele
Schokkerringweg (nabij 5 2) te Nagele: het verwijderen van een dam en duiker
het Waterland 25 te Emmeloord: het plaatsen van een dakterras op de garage met een ingang naar de woning
Randweg 18 2 te Emmeloord: het bouwen van een garagebedrijf
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Zuidwesterringweg 22 te Tollebeek: uitbreiden van een aardappelopslag
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Evenemententerrein Marknesserweg te Emmeloord: het verzoek tot afwijking van het bestemmingsplan voor...
Steenwijkerweg 15 te Marknesse: het uitbreiden/veranderen van de woning
Blankenhammerweg 9 te Luttelgeest: het vergraven van een kavelsloot
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Ingediende aanvraag voor maatwerkvoorschriften
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Ingediende aanvraag voor maatwerkvoorschriften
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Hofjager 1 t/m 9 en 11 t/m 19 te Tollebeek
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Casteleynsweg 6 te Emmeloord
Nadere regels uitstallingen Emmeloord centrum
Schokkerwal 11 te Emmeloord: het veranderen van de voorgevel van de garage