Vergunningen Noordwijkerhout

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noordwijkerhout. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noordwijkerhout. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Legesverordening Noordwijkerhout 2019 detail
Verordening rioolheffing Noordwijkerhout 2019 detail
Verordening toeristenbelasting Noordwijkerhout 2019 detail
Verordening precariobelasting Noordwijkerhout 2019 detail
Marktgeldverordening 2019 detail
Verordening hondenbelasting Noordwijkerhout 2019 detail
Verordening forensenbelasting Noordwijkerhout 2019 detail
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Noordwijkerhout detail
Intrekking Verordening toelage in doorberekening precario detail
Verordening afvalstoffenheffing Noordwijkerhout 2019 detail
Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Schippersvaartweg 39 detail
Vaststelling bestemmingsplan De Zilk detail
Voorontwerp bestemmingsplan Zeestraat 85 detail
M.e.r. beoordelingsbesluit (voorontwerp)bestemmingsplan ‘Zeestraat 85’ detail
Onherroepelijk bestemmingsplan “1e herziening Buitengebied 2017” detail
Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit locatie Het Zilt detail
Onherroepelijk bestemmingsplan ’s-Gravendamseweg 4 en 6 na uitspraak Raad van State detail
Vaststelling bestemmingsplan Noordelijke Ontsluiting Bavoterrein en besluit hogere grenswaarden detail
Gewijzigde vaststelling Chw-omgevingsplan Bavoterrein (ook wel bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) detail
Vaststelling uitwerkingsplan Het Zilt en het besluit Hogere waarden uitwerkingsplan Het Zilt, te De Zilk detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren en Wonen’ detail
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Pilarenlaan detail
Voorontwerp bestemmingsplan Oosterduinen 8, 10 en 12 detail
Kennisgeving onherroepelijk bestemmingsplan Sportpark De Boekhorst detail
Onherroepelijk bestemmingsplan “Gooweg sectie D nr. 2651 en 2652”, gemeente Noordwijkerhout detail
Gemeente Noordwijkerhout - Reservering van parkeervakken voor het laden van elektrische auto's - Arena detail
Onherroepelijk bestemmingsplan “Schippersvaartweg 26-69” detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, 1e herziening 2017” detail
Kennisgeving onherroepelijk bestemmingsplan Kerkstraat 7 detail
Gemeente Noordwijkerhout - Parkeervakken gereserveerd voor laden elektrische auto - Eyken Donck detail
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Ambachtsweg perceel B1977 detail
Uitbreiden bloembollenbedrijf Robijnslaan 43 detail
Ontwerp bestemmingsplan De Zilk detail
Voorontwerp bestemmingsplan Het Zilt en concept beeldkwaliteitsplan Het Zilt detail
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Sportpark De Boekhorst detail
Rectificatie Vastgesteld bestemmingsplan “Teylingen College, locatie Leeuwenhorst 2017” detail
Terinzagelegging bestemmingsplan “Gooweg sectie D nr. 2651 en 2652” en besluit hogere grenswaarde (geluid) detail
Rectificatie wegens technische storing m.b.t. www.ruimtelijkeplannen.nl detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Kerkstraat 7” detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Teylingen College, locatie Leeuwenhorst 2017” detail
Inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Pilarenlaan detail
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren en Wonen’ detail
Gemeente Noordwijkerhout - Middagafsluiting - Centrum detail
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2017. detail
Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek (Noordwijkerhout) 2017. detail
Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017 detail
Verordening Fonds voorkomen huisuitzettingen detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Schippersvaartweg 26 en 69” detail
Intrekken Exploitatieverordening Noordwijkerhout 2000 detail
Gemeente Noordwijkerhout - Reservering van parkeerplaatsen voor het laden van elektrische auto's - Meander detail