Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Noordwijkerhout

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noordwijkerhout. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noordwijkerhout. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Legesverordening Noordwijkerhout 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening rioolheffing Noordwijkerhout 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting Noordwijkerhout 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening precariobelasting Noordwijkerhout 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Marktgeldverordening 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting Noordwijkerhout 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening forensenbelasting Noordwijkerhout 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Noordwijkerhout 27-12-2018 27-02-2019 detail
Intrekking Verordening toelage in doorberekening precario 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing Noordwijkerhout 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Schippersvaartweg 39 11-12-2018 11-02-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan De Zilk 27-11-2018 27-01-2019 detail
Voorontwerp bestemmingsplan Zeestraat 85 27-11-2018 27-01-2019 detail
M.e.r. beoordelingsbesluit (voorontwerp)bestemmingsplan ‘Zeestraat 85’ 27-11-2018 27-01-2019 detail
Onherroepelijk bestemmingsplan “1e herziening Buitengebied 2017” 06-11-2018 06-01-2019 detail
Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit locatie Het Zilt 23-10-2018 23-12-2018 detail
Onherroepelijk bestemmingsplan ’s-Gravendamseweg 4 en 6 na uitspraak Raad van State 23-10-2018 23-12-2018 detail
Vaststelling bestemmingsplan Noordelijke Ontsluiting Bavoterrein en besluit hogere grenswaarden 16-10-2018 16-12-2018 detail
Gewijzigde vaststelling Chw-omgevingsplan Bavoterrein (ook wel bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) 16-10-2018 16-12-2018 detail
Vaststelling uitwerkingsplan Het Zilt en het besluit Hogere waarden uitwerkingsplan Het Zilt, te De Zilk 09-10-2018 09-12-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren en Wonen’ 09-10-2018 09-12-2018 detail
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Pilarenlaan 25-09-2018 25-11-2018 detail
Voorontwerp bestemmingsplan Oosterduinen 8, 10 en 12 25-09-2018 25-11-2018 detail
Kennisgeving onherroepelijk bestemmingsplan Sportpark De Boekhorst 11-09-2018 11-11-2018 detail
Onherroepelijk bestemmingsplan “Gooweg sectie D nr. 2651 en 2652”, gemeente Noordwijkerhout 14-08-2018 14-10-2018 detail
Gemeente Noordwijkerhout - Reservering van parkeervakken voor het laden van elektrische auto's - Arena 07-08-2018 07-10-2018 detail
Onherroepelijk bestemmingsplan “Schippersvaartweg 26-69” 31-07-2018 30-09-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, 1e herziening 2017” 31-07-2018 30-09-2018 detail
Kennisgeving onherroepelijk bestemmingsplan Kerkstraat 7 31-07-2018 30-09-2018 detail
Gemeente Noordwijkerhout - Parkeervakken gereserveerd voor laden elektrische auto - Eyken Donck 24-07-2018 24-09-2018 detail
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Ambachtsweg perceel B1977 17-07-2018 17-09-2018 detail
Uitbreiden bloembollenbedrijf Robijnslaan 43 26-06-2018 26-08-2018 detail
Ontwerp bestemmingsplan De Zilk 26-06-2018 26-08-2018 detail
Voorontwerp bestemmingsplan Het Zilt en concept beeldkwaliteitsplan Het Zilt 26-06-2018 26-08-2018 detail
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Sportpark De Boekhorst 26-06-2018 26-08-2018 detail
Rectificatie Vastgesteld bestemmingsplan “Teylingen College, locatie Leeuwenhorst 2017” 19-06-2018 19-08-2018 detail
Terinzagelegging bestemmingsplan “Gooweg sectie D nr. 2651 en 2652” en besluit hogere grenswaarde (geluid) 19-06-2018 19-08-2018 detail
Rectificatie wegens technische storing m.b.t. www.ruimtelijkeplannen.nl 12-06-2018 12-08-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Kerkstraat 7” 12-06-2018 12-08-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Teylingen College, locatie Leeuwenhorst 2017” 12-06-2018 12-08-2018 detail
Inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Pilarenlaan 29-05-2018 29-07-2018 detail
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren en Wonen’ 29-05-2018 29-07-2018 detail
Gemeente Noordwijkerhout - Middagafsluiting - Centrum 22-05-2018 22-07-2018 detail
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2017. 02-05-2018 02-07-2018 detail
Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek (Noordwijkerhout) 2017. 02-05-2018 02-07-2018 detail
Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017 02-05-2018 02-07-2018 detail
Verordening Fonds voorkomen huisuitzettingen 02-05-2018 02-07-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Schippersvaartweg 26 en 69” 01-05-2018 01-07-2018 detail
Intrekken Exploitatieverordening Noordwijkerhout 2000 25-04-2018 25-06-2018 detail
Gemeente Noordwijkerhout - Reservering van parkeerplaatsen voor het laden van elektrische auto's - Meander 18-04-2018 18-06-2018 detail