6.6

Vergunningen Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het anders situeren van de...
Gemeente Nuenen c.a. - Aanleg voetgangersoversteekplaats (zebrapad) - Opwettenseweg
Landschapsinvesteringsregeling gemeente Nuenen c.a. 2019
Kennisgeving melding Activiteitenbesluit
Aanwijzingsbesluit locatiebepaling voor twee ondergrondse containers aan Witte-Hondpad, Nuenen c.a.
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van...
Anterieure overeenkomst ontwikkeling 4 ruimte voor ruimte woningen Papenvoortse Heide 3 te Nuenen c.a.
Maatwerkvoorschriften
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een dakkapel...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het verkopen van eieren bij...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het veranderen van de bestaande...
Gemeente Nuenen c.a. - - Collse Heide
Gemeente Nuenen c.a. - - Schietbergen 85
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het intern uitbreiden...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het herbouwen van...
Eerste Nederlandse Studenten Kampioenschappen Wielrennen
Langlaar 2A gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het verplaatsen van...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van...
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het verplanten van een Ginkgo...
Evenementenvergunning Fietstocht Open Monumentendag op 11 en 12 september 2021
Gewijzigd aanhangsel op grond van artikel 30a Alcoholwet (bijschrijven van een leidinggevende en verwijderen...
Rectificatie bekendmaking Nota bodembeheer Nuenen c.a. 2021 (incl. PFAS)
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het anders situeren...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het verleggen van de bestaande...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor verbouwen van een...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van...
Mandaat-, volmacht- en machtigingsregister Afdeling Samenleving gemeente Nuenen c.a. 2021
Mandaat-, volmacht- en machtigingsregister Afdeling Samenleving gemeente Nuenen c.a. 2021
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van...
Anterieure overeenkomst inzake woningbouwproject Wederikdreef in Nuenen
Berg 30 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een...
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het verbreden van de dakkapel...
Kindervakantieweek Gerwen
De Huufkes 80 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen...
Laar 43 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen...
Nota bodembeheer Nuenen c.a. 2021 (incl. PFAS)
Ter Warden 30 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het...
Stephan Hanewinkellaan 20 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen...