7.6

Vergunningen Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kerkakkers 2019’; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kerkakkers 2019’; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Besluit tot vaststelling subsidieplafond Subsidieverordening Sociale Volkshuisvesting 2019
De Geer 5 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van...
Parkstraat 12A gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het...
Doorhalen en bijschrijven van leidinggevende(n) op grond van artikel 30a Drank- en Horecawet
Flyeren t.b.v. promotie musical "De Zakkentroller
Veldtoertocht Dak van Brabant
Opwettenseweg 141 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor...
Doorhalen en bijschrijven van leidinggevende(n) op grond van artikel 30a Drank- en Horecawet
Kennisgeving melding Activiteitenbesluit
Vallestap 3 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van...
Schietbergen 55 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden...
Molvense Erven 65A gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen...
De Pinckart 12 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het...
Leonard Donkerslaan 19 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen...
Bloemhoeve 12 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het vergroten...
Barisakker 33 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen...
Drank- en Horecawet vergunning tot uitoefening horecabedrijf i.v.m. de overname van een bestaand bedrijf
Te Welle 17 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het vervangen...
Schietbergen 32 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen...
Berg 35 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van het...
Opwettenseweg 141 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor...
Vlooienmarkt Scouting Panta Rhei
Boord 77 en 79 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen...
Vaststelling bestemmingsplan bouw 14 appartementen”Nuenen-Centrum, herziening omgeving De Vank” gemeente...
Vaststelling bestemmingsplan bouw 14 appartementen”Nuenen-Centrum, herziening omgeving De Vank” gemeente...
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bouw van 10 woningen ‘Gerwen, Hof aan het Laar’, gemeente Nuenen...
Kennisgeving melding Activiteitenbesluit
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bouw van 10 woningen ‘Gerwen, Hof aan het Laar’, gemeente Nuenen...
De Beemel 10 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen...
Kennisgeving melding Activiteitenbesluit
Sportlaan 8 Zend gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen...
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 10 juni 2020  hebben besloten om op...
Vaststelling ‘Structuurvisie Nuenen, wijziging 2020’, wijziging Landschapsinvesteringsregeling, gemeente...
Vaststelling ‘Structuurvisie Nuenen, wijziging 2020’, wijziging Landschapsinvesteringsregeling, gemeente...
Nassaustraat 23 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen...
Verordening werkgeverscommissie griffie Nuenen 2020
Nuenen West, bouwveld D gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen...
Nuenen West, bouwveld D gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen...
Van Veldekestraat 3 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor...
Aanvraag tot wijzigen van het aanhangsel art. 30a Drank- en Horecawet (doorhalen en bijschrijven van...
Instructie raadsgriffier 2020
De Zandschel 33 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het...
Vaststelling bestemmingsplan bouw van zeven woningen ‘Buitengebied De Geer - Helsestraat’, gemeente Nuenen...
Vaststelling bestemmingsplan bouw van zeven woningen ‘Buitengebied De Geer - Helsestraat’, gemeente Nuenen...
Aanvraag tot wijziging van het aanhangsel (doorhalen 4 leidinggevenden en bijschrijven 1 leidinggevende)...
Verordening Starterslening gemeente Nuenen c.a. 2019, tweede herziening
Hoge Akker 1 t/m 31 en Achterste Akker 1 t/m 28 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning...
Broek 4 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten...