Vergunningen Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik kinderdagopvang Olen 50 Nuenen c.a. detail
Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik Collse Hoeve, Collse Hoefdijk 24 Nuenen c.a. detail
Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik huisvesting arbeidsmigranten, Moorven 2 Nuenen c.a. detail
Collse Hoefdijk 23 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een kantoor. detail
Kindervakantieweek Gerwen detail
Duivendijk 7 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van handelsreclame. detail
Boordseweg 1 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woonhuis. detail
De Paaihurken in Nuenens Broek gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het het inrichten van nieuwe natuur door bouwvoor tot 30 cm af te graven om fosfoor af te voeren. detail
Vincent van Gogh Photo Award detail
Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik huisvesting arbeidsmigranten, Moorven 2 Nuenen c.a. detail
Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik kinderdagopvang Olen 50 Nuenen c.a. detail
Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik Collse Hoeve, Collse Hoefdijk 24 Nuenen c.a. detail
Goudhoeksland 27 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding. detail
Esdoornstraat 8 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapelserre. detail
Straatbarbecues detail
Ezeltjesdag detail
Doorkomst en stop voertuigen Liberation Task Force t.g.v. Bevrijdingsactiviteiten 75 jaar detail
Pastoorsmast 5 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een telecommast. detail
Saneringsprogramma geluid B lijst en eindmelding detail
Kersenbogerd 1 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. detail
Nota Grondbeleid 2019-2023 detail
Terras Lindeboom De Koffiedrinkers detail
Olen 24C gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een recreatiewoning. detail
Park 63 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bijgebouw. detail
Oranjestraat 16 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een woonhuis. detail
Hoge Panakker 20 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik ten behoeve van het realiseren van een kapsalon in de garage. detail
Goudhoeksland 63 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding. detail
Wettenseind 26 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een aanbouw. detail
Duivendijk 7 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van handelsreclame. detail
Nieuwe Dijk 18 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een woonunit ten behoeve van mantelzorg. detail
Nuenen op zijn kop detail
Zomerfestival 2019 detail
Wettenseind 16 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een kinderdagverblijf in een bijgebouw. detail
Olen 22A gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een woonhuis. detail
Melding doorkomst Leyetocht detail
Ontwerpbestemmingsplan “Kerkakkers 2019”; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten detail
Ontwerpbestemmingsplan “Kerkakkers 2019”; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten detail
Burendag detail
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren gemeente Nuenen c.a. detail
Verordening starterslening gemeente Nuenen c.a. 2019 detail
Beheerregeling informatiebeheer van de gemeente Nuenen c.a. 2019 detail
Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik tijdelijk kinderdagverblijf Alvershool 1 Nuenen c.a. detail
Kermis Nuenen 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Alvershool ongenummerd (nabij 3A), Ruimte voor ruimte 2019'; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten detail
Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Alvershool ongenummerd Ruimte voor ruimte 2019'; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten detail
Wettes dorpsfestijn detail
Cockeveld 6 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel van een bedrijfsgebouw. detail
Laan door de Panakker 1 t/m 9 oneven en Voorste Groes 1 t/m 4 even en oneven gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van 9 woningen. detail
Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Alvershool ongenummerd (nabij 3A), Ruimte voor ruimte 2019'; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten detail
Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Alvershool ongenummerd Ruimte voor ruimte 2019'; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten detail