Vergunningen Nuth

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nuth. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nuth. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verleende vergunning APV week 51-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning week 51-2018 detail
Ingekomen omgevingsvergunning week 51-2018 detail
Publicatie vastgesteld bestemmingsplan week 50 2018 detail
Publicatie vastgesteld bestemmingsplan week 50 2018 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer week 50 2018 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer week 50 2018 detail
Publicatie vastgesteld bestemmingsplan ‘Stationstraat 30 Nuth’ ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening; gemeente Nuth detail
Publicatie vastgesteld bestemmingsplan ‘Watertoren Schimmert’ ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening; gemeente Nuth detail
Ingekomen omgevingsvergunning week 50-2018 detail
Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning week 49-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning week 50-2018 detail
Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning week 50-2018 detail
Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning week 49-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning week 49-2018 detail
Gewijzigde verordening afvalstoffenheffing gemeente Nuth 2018 detail
Verordening tot intrekking van de verordening hondenbelasting 2018, gemeente Nuth detail
Gewijzigde verordening rioolheffing gemeente Nuth 2018 detail
Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning week 49-2018 detail
Ingekomen omgevingsvergunning week 49-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning week 48-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning week 48-2018 detail
Verleende vergunning APV week 48-2018 detail
Kennisgeving reguliere voorbereidingsprocedure week 48 2018 detail
Kennisgeving reguliere voorbereidingsprocedure week 48 2018 detail
Ingekomen omgevingsvergunning week 48-2018 detail
Gemeente Nuth - Buitenring Parkstad Limburg eindsituatie bebordingsplan - Nuth detail
Gemeente Nuth - Individuele gehandicaptenparkeerplaats - Bavostraat detail
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Voorsterstraat 13-15 en Valkenburgerweg 17 te Nuth detail
Ingekomen omgevingsvergunning week 46-2018 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer week 46 2018 detail
Verleende vergunning APV week 46-2018 detail
Verleende vergunning APV week 46-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning week 45-2018 detail
Ingekomen omgevingsvergunning week 45-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning week 45-2018 detail
Ingekomen omgevingsvergunning week 44-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning week 43-2018 detail
Ingekomen omgevingsvergunning week 43-2018 detail
Verleende vergunning APV week 42-2018 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer week 42 2018 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer week 42 2018 detail
Ingekomen omgevingsvergunning week 42-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning week 42-2018 detail
Ingekomen omgevingsvergunning week 41-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Hunnecum – Putgats” te Nuth detail
Gemeente Nuth - Instellen parkeerverbod - Panhuisweg detail
Verleende omgevingsvergunning week 41-2018 detail
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning week 41 2018 detail
Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning week 41-2018 detail