Vergunningen Nuth

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Nuth. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Nuth. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning week 19-2018
Verleende vergunning APV week 19-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 19-2018
Verleende omgevingsvergunning week 19-2018
Verleende vergunning APV week 18-2018
Verleende omgevingsvergunning week 18-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 18-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 17-2018
Verleende omgevingsvergunning week 17-2018
Verleende vergunning APV week 17-2018
Verleende omgevingsvergunning week 16-2018
Verleende vergunning APV week 16-2018
Verleende vergunning APV week 15-2018
Verleende omgevingsvergunning week 15-2018
Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning week 15-2018
Gemeente Nuth - Aanpassing tijdelijke afsluiting - Kruisweg
Verleende omgevingsvergunning week 14-2018
Verleende vergunning APV week 14-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 14-2018
Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Panhuys Hulsberg” en ontwerpomgevingsvergunning...
Verleende vergunning APV week 13-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 13-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 12-2018
Verleende omgevingsvergunning week 12-2018
Verleende vergunning APV week 12-2018
Verleende vergunning APV week 12-2018
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitbreiden van het koetshuis, Diepestraat...
Gemeente Nuth - Opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Chopinlaan
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 11-2018
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan hoek Hunnecum – Putgats te Nuth
Verleende omgevingsvergunning week 11-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 11-2018
Gemeente Nuth - Buitenring Parkstad Limburg eindsituatie - Reijmersbekerweg
Startersregeling Nuth 2018
Verleende omgevingsvergunning week 10-2018
Verleende omgevingsvergunning week 09-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 10-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 09-2018
Verleende omgevingsvergunning week 08-2018
Verleende vergunning APV week 09-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 09-2018
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gemeente Nuth
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitbreiden van de woning en realiseren...
Verleende omgevingsvergunning week 08-2018
Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning week 08-2018
Verleende vergunning APV week 08-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 04-2018
Ingekomen omgevingsvergunning week 08-2018
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan hoek Hunnecum – Putgats, Nuth
Verleende vergunning APV week 07-2018