Vergunningen OVER-gemeenten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van OVER-gemeenten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door OVER-gemeenten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter AB detail
Benoeming DB leden OVER-gemeenten detail
Reiskostenregeling OVER-gemeenten detail
Benoeming van dhr. S. Julius tot DB-lid OVER-gemeenten detail
Regeling Melding Vermoeden Misstand OVER-gemeenten 2016 detail