Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Oegstgeest

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oegstgeest. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oegstgeest. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Vaststellingsbesluit Naamgeving Openbare Ruimte Rhijngeestpad, gemeente Oegstgeest 17-05-2019 17-07-2019 detail
Vaststellingsbesluit Naamgeving Openbare Ruimten, gemeente Oegstgeest 17-05-2019 17-07-2019 detail
Mobiele puinbreker - Rhijnhofweg 9 te Oegstgeest 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente Oegstgeest - instellen brom/fietspad - op de Joop van der Reijdenbrug in Oegstgeest 15-05-2019 15-07-2019 detail
beleidsregels Standplaatsenbeleid Oegstgeest 07-05-2019 07-07-2019 detail
Standplaatsenbeleid 2019 07-05-2019 07-07-2019 detail
Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Oegstgeest 2007 06-05-2019 06-07-2019 detail
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent personele vergoedingen en verstrekkingen voor de ambtenaren van de gemeente Oegstgeest 26-04-2019 26-06-2019 detail
Gemeente Oegstgeest - opheffen breedtebeperking van 2,2 meter op Kwaaklaan tussen Laan van Oud Poelgeest en Boerhaavelaan en het instellen van breedtebeperking 2,2 meter en eenrichtingsverkeer op de Poelgeesterweg naar kasteel Oud-Poelgeest - Kwaaklaan en toegangsweg (Poelgeesterweg) naar kasteel Oud-Poelgeest 17-04-2019 17-06-2019 detail
Gemeente Oegstgeest - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Morsebellaan 10 17-04-2019 17-06-2019 detail
Gemeente Oegstgeest - aanwijzen 7 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - nabij Haarlemmerstraatweg 6 10-04-2019 10-06-2019 detail
Terinzagelegging bestemmingsplan Vinkeweg 73, gemeente Oegstgeest 10-04-2019 10-06-2019 detail
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, stemmen met een kiezerspas, gemeente Oegstgeest 09-04-2019 09-06-2019 detail
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, stemmen bij volmacht, gemeente Oegstgeest 09-04-2019 09-06-2019 detail
Gemeente Oegstgeest - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Floralaan 53 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verordening op de rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar 2014 27-02-2019 27-04-2019 detail
Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Rijnland, STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS 12-02-2019 12-04-2019 detail
Verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland in kieskring Leiden, STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS 12-02-2019 12-04-2019 detail
Verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland in kieskring Leiden, STEMMEN BIJ VOLMACHT 12-02-2019 12-04-2019 detail
Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Rijnland, STEMMEN BIJ VOLMACHT 12-02-2019 12-04-2019 detail
Mandaat- en machtigingsbesluit Oegstgeest inzake de Machtiging gesloten jeugdhulp 2019 06-02-2019 06-04-2019 detail
Regeling Organisatiestructuur gemeente Oegstgeest 2017 05-02-2019 05-04-2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Haags Economisch Interventie Team Gemeente Oegstgeest 04-02-2019 04-04-2019 detail
Besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Haags Economisch Interventie Team Gemeente Oegstgeest 04-02-2019 04-04-2019 detail
Gemeente Oegstgeest - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - nabij Polaklaan 1 23-01-2019 23-03-2019 detail
Terinzagelegging wijzigingsplan Oranje Nassau, wijzigingsplan Duivenvoordestraat, maatschappelijke voorziening, gemeente Oegstgeest 16-01-2019 16-03-2019 detail
Terinzagelegging bestemmingsplan Oranje Nassau, gemeente Oegstgeest 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Mandaatbesluit gemeente Oegstgeest zelfstandigenregelingen 31-12-2018 28-02-2019 detail
Legesverordening 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2019”. 27-12-2018 27-02-2019 detail
Regeling Toegang Peuteropvangvoorziening Oegstgeest 2018 21-12-2018 21-02-2019 detail
Afwijkingsbevoegdheid kruimelgevallen Endegeest en Overgeest 12-12-2018 12-02-2019 detail
Beleidsregels Inkomensondersteuning Participatiewet 2019 10-12-2018 10-02-2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2019 05-12-2018 05-02-2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 05-12-2018 05-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 05-12-2018 05-02-2019 detail
Verordening marktgeld 2019 05-12-2018 05-02-2019 detail
Legesverordening 2019 05-12-2018 05-02-2019 detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 05-12-2018 05-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 05-12-2018 05-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 05-12-2018 05-02-2019 detail
Bestemmingsplan Poelgeest (herstelbesluit), gemeente Oegstgeest 28-11-2018 28-01-2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en horecawet 12-11-2018 12-01-2019 detail
Regeling collectieve ziektekostenverzekering voor minima gemeente Oegstgeest 2019 07-11-2018 07-01-2019 detail
Gemeente Oegstgeest - instellen parkeerschijfzone ma t/m za 10 - 17 h, max 2 h - Leidsestraatweg 19-09-2018 19-11-2018 detail
Regeling Bedrijfshulpverlening 05-09-2018 05-11-2018 detail
Bekendmaking besluit omgevingsvergunning in afwijking  van het bestemmingsplan, Nieuwbouw bedrijfspand met labfaciliteiten aan de Willem Einthovenstraat, gemeente Oegstgeest 29-08-2018 29-10-2018 detail
Gemeente Oegstgeest - Aanwijzen 2e parkeerplaats opladen elektrische auto - nabij Marelaan 54 08-08-2018 08-10-2018 detail