Vergunningen Oegstgeest

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oegstgeest. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oegstgeest. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Oegstgeest 2020
Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Willem Einthovenstraat 4 te Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - terinzagelegging ontwerpuitwerkingsplan Oegstgeest aan de Rijn, Rhijnhofweg zuid,...
Beleidsregels BBZ Oegstgeest 2020
Beleidsregels terugvordering, invordering, verhaal en boete Participatiewet, IAOZ en IOAW gemeente Oegstgeest...
Overgang tot digitale vervanging van analoge archiefbescheiden
Machtigingsbesluit uitvoering Wvggz Oegstgeest 2020
Mandaatbesluit uitvoering Wvggz Oegstgeest 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2020
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Oegstgeest 2019
Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2020
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2020
Gemeente Oegstgeest - - Adriaan van Royenlaan
Beleidsregels Lokaal Maatwerk Gemeente Oegstgeest
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Legesverordening 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening precariobelasting 2020
Verordening marktgeld 2020
Ontheffing stookverbod Mariahoevelaan 2B te Oegstgeest
Aanwijzingsbesluit Ventverbod
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Deutzstraat 7 te Oegstgeest
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer –– Oude Rijnsburgerweg 77A te Oegstgeest
Reglement van orde voor vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies Oegstgeest 2019
Vaststellingsbesluit Naamgeving Openbare Ruimten, gemeente Oegstgeest
Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer de Kempenaerstraat 34 te Oegstgeest
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – perceel E287 (ten westen van Willem Einthovenstraat...
Vervolg op bekendmaking omgevingsvergunning Biopartner5 in Oegstgeest
Bekendmaking omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan voor project Biopartner5 op de...
Preventie- en Handhavingsplan Alcoholgebruik 2019-2022
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Oude Rhijnhofweg 16 te
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Vaststellingsbesluit Naamgeving Openbare Ruimten, gemeente Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Rectificatie: Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan, 1e partiele herziening BP Oudenhof en Klinkenbergerplas,...