Vergunningen Oegstgeest

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oegstgeest. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oegstgeest. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontheffing stookverbod Mariahoevelaan 2 B te Oegstgeest detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan, 1e partiele herziening BP Oudenhof en Klinkenbergerplas, Oegstgeest detail
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan, 1e Partiële Herziening Kamphuizerpolder - Buitenlust, Oegstgeest detail
Gemeente Oegstgeest - intrekken verkeersbesluit 2018-08 d.d. 19-07-2018 betreffende het instellen van een 2e parkeerplaats opladen elektrische auto - nabij Oranjelaan 32 detail
Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren gemeente Oegstgeest 2019 detail
Ter inzage legging Voorbereidingsbesluit Overgeest en Endegeest, gemeente Oegstgeest detail
Ter inzage legging Voorbereidingsbesluit Overgeest en Endegeest, gemeente Oegstgeest detail
Gemeente Oegstgeest - instellen onverplicht fietspad - rode pad tussen Dirck van Swietenlaan en Schoonzicht detail
Gemeente Oegstgeest - Beschikking Wet milieubeheer – Rijnsburgerweg 56 te Oegstgeest detail
Vaststellingsbesluit Naamgeving Openbare Ruimte Rhijngeestpad, gemeente Oegstgeest detail
Vaststellingsbesluit Naamgeving Openbare Ruimten, gemeente Oegstgeest detail
Mobiele puinbreker - Rhijnhofweg 9 te Oegstgeest detail
Gemeente Oegstgeest - instellen brom/fietspad - op de Joop van der Reijdenbrug in Oegstgeest detail
beleidsregels Standplaatsenbeleid Oegstgeest detail
Standplaatsenbeleid 2019 detail
Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Oegstgeest 2007 detail
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent personele vergoedingen en verstrekkingen voor de ambtenaren van de gemeente Oegstgeest detail
Gemeente Oegstgeest - opheffen breedtebeperking van 2,2 meter op Kwaaklaan tussen Laan van Oud Poelgeest en Boerhaavelaan en het instellen van breedtebeperking 2,2 meter en eenrichtingsverkeer op de Poelgeesterweg naar kasteel Oud-Poelgeest - Kwaaklaan en toegangsweg (Poelgeesterweg) naar kasteel Oud-Poelgeest detail
Gemeente Oegstgeest - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Morsebellaan 10 detail
Gemeente Oegstgeest - aanwijzen 7 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - nabij Haarlemmerstraatweg 6 detail
Terinzagelegging bestemmingsplan Vinkeweg 73, gemeente Oegstgeest detail
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, stemmen bij volmacht, gemeente Oegstgeest detail
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, stemmen met een kiezerspas, gemeente Oegstgeest detail
Gemeente Oegstgeest - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Floralaan 53 detail
Verordening op de rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar 2014 detail
Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Rijnland, STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS detail
Verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland in kieskring Leiden, STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS detail
Verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland in kieskring Leiden, STEMMEN BIJ VOLMACHT detail
Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Rijnland, STEMMEN BIJ VOLMACHT detail
Mandaat- en machtigingsbesluit Oegstgeest inzake de Machtiging gesloten jeugdhulp 2019 detail
Regeling Organisatiestructuur gemeente Oegstgeest 2017 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Haags Economisch Interventie Team Gemeente Oegstgeest detail
Besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Haags Economisch Interventie Team Gemeente Oegstgeest detail
Gemeente Oegstgeest - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - nabij Polaklaan 1 detail
Terinzagelegging wijzigingsplan Oranje Nassau, wijzigingsplan Duivenvoordestraat, maatschappelijke voorziening, gemeente Oegstgeest detail
Terinzagelegging bestemmingsplan Oranje Nassau, gemeente Oegstgeest detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 detail
Mandaatbesluit gemeente Oegstgeest zelfstandigenregelingen detail
Legesverordening 2019 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2019 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2019”. detail
Regeling Toegang Peuteropvangvoorziening Oegstgeest 2018 detail
Afwijkingsbevoegdheid kruimelgevallen Endegeest en Overgeest detail
Beleidsregels Inkomensondersteuning Participatiewet 2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Verordening marktgeld 2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 detail
Legesverordening 2019 detail