6.6

Vergunningen Oegstgeest

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oegstgeest. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oegstgeest. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag Wet milieubeheer - Willem Einthovenstraat te Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - een tweede parkeerplaats bij de laadpaal nabij Oranjelaan 32 aan te wijzen als...
Gemeente Oegstgeest - een tweede parkeerplaats bij de laadpaal nabij Spaargarenstraat 5 aan te wijzen...
Gemeente Oegstgeest - concept omgevingsvergunning uitgebreide procedure - plaatsen van vijf lichtmasten...
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Griffin, S.P.
Subsidieregeling lokaal sportakkoord Oegstgeest 2021
Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Oegstgeest 2007
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Rhijnhofweg 9C te Oegstgeest.
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - vertrokken met onbekende bestemming - Agness A
Gemeente Oegstgeest - Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen in de Mauritslaan ter...
Gemeente Oegstgeest - Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen in de Aert van Neslaan...
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - van Cleef, MWC
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - een tweede parkeerplaats bij de laadpaal nabij Hugo de Vrieslaan 3 aan te wijzen...
Gemeente Oegstgeest - een tweede parkeerplaats bij de laadpaal nabij Oude Rijnsburgerweg 56 aan te wijzen...
Gemeente Oegstgeest - een tweede parkeerplaats bij de laadpaal nabij Hofdijck 78 aan te wijzen als parkeergelegenheid...
gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - terinzagelegging bestemmingsplan - Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen) - zuidwesten van...
Gemeente Oegstgeest - vertrokken met onbekende bestemming - Bitz, A,
Gemeente Oegstgeest - terinzagelegging - concept-verordening Jeugdhulp Oegstgeest 2022
Doelgroepenverordening gemeente Oegstgeest 2021
Beleidsregels stimulering sociale en middeldure woningbouw Oegstgeest 2021
Huisvestingverordening gemeente Oegstgeest 2021
Verordening Starterslening Gemeente Oegstgeest 2021
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - één parkeerplaats bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij...
Gemeente Oegstgeest - Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen nabij de Gerberalaan door...
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Oegstgeest 2021-3
Reclamenota Oegstgeest 2021
Gemeente Oegstgeest - Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 1e partiele herziening Poelgeest (Sportpark...
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Agness, T
Gemeente Oegstgeest - uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Ungureanu, Andreea
Gemeente Oegstgeest - vertrokken met onbekende bestemming - Matsuura, M,
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oegstgeest 2021
Standplaatsenbeleid gemeente Oegstgeest
Beleidsregels Standplaatsenbeleid Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan - De Geesten
Gemeente Oegstgeest - terinzagelegging gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan - Poelgeest (reparatiebesluit)