7.3

Vergunningen Oegstgeest

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oegstgeest. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oegstgeest. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening gemeente Oegstgeest 2021
Gemeente Oegstgeest - vertrokken met onbekende bestemming - Nasirpour, A.R.
Gemeente Oegstgeest - vertrokken met onbekende bestemming - Yavorskaya, J.
Gemeente Oegstgeest - vertrokken met onbekende bestemming - Qadir, M.A
Gemeente Oegstgeest – Aanwijzen stemlokaal Buurthuis de Kratong
Legesverordening Oegstgeest 2021
Afvalstoffenverordening 2021 gemeente Oegstgeest
Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2020
Verordening hondenbelasting Oegstgeest 2021
Verordening rioolheffing Oegstgeest 2021
Verordening precariobelasting Oegstgeest 2021
Verordening afvalstoffenheffing Oegstgeest 2021
Verordening toeristenbelasting Oegstgeest 2021
Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2020
Verordening precariobelasting 2020
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2021
Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2021
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Admiraal de Ruyterlaan 1 te Oegstgeest
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Haarlemmerstraatweg 52 te Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Nasirpour, A.R.,
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Yavorskaya, J.
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Qadir, M.A.
Gemeente Oegstgeest - Aanwijzing stemlokalen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021
Gemeente Oegstgeest - Aanwijzing bijzonder stembureau met beperkte toegang voor de Tweede Kamerverkiezingen...
Ontheffing stookverbod Mariahoevelaan 2B te Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - bestemmingsplan 1e partiele herziening - Nieuw-Rhijngeest Zuid (bedrijven)
Beoordelingscriteria bomenlijst
Beoordelingscriteria omgevingsvergunning vellen Artikel 6 bomenverordening Oegstgeest 2019
Toewijzingsgronden omgevingvergunning vellen Artikel 4 bomenverordening Oegstgeest 2019
Gemeente Oegstgeest - Gehandicaptenparkeerplaats - Gladiolenlaan
Gemeente Oegstgeest - vertrokken met onbekende bestemming - Tolgay, T.
Gemeente Oegstgeest - vertrokken met onbekende bestemming - Almasi, M.
Gemeente Oegstgeest - vertrokken met onbekende bestemming - Nijs. J,
Gemeente Oegstgeest - vertrokken met onbekende bestemming - Mukosiej, M.M
Gemeente Oegstgeest - vertrokken met onbekende bestemming - Wang, C
Gemeente Oegstgeest - ontwerp Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023
Mandaatbesluit BAG, BGT en Wkpb
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Terweeplein 7 te Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - intrekken Woonvisie 2025, samen investeren in karakter en kwaliteit
Beschikking Wet milieubeheer - Willem Einthovenstraat 13 te Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Ancher, H
Gem Oegstgeest - Beslissing op bezwaar verkeersbesluit - Ommevoort 1
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit brug Poelgeest - Oegstgeesterweg Hugo de Vrieslaan - -
Woonvisie Oegstgeest 2020 - 2030 "Samen verder bouwen aan karakter en kwaliteit"
Gemeente Oegstgeest - herstelbesluit bestemmingsplan 1e partiele herziening BP Oudenhof en Klinkenbergerplas
Gemeente Oegstgeest - ter inzage legging Voorbereidingsbesluit Sportpark Overveer
Gemeente Oegstgeest - herstelbesluit bestemmingsplan 1e partiele herziening BP Oudenhof en Klinkenbergerplas
Gemeente Oegstgeest - verlening omgevingsvergunning - bouw van eenbedrijfspand met laboratoriumfaciliteiten...
Gemeente Oegstgeest - terinzagelegging uitwerkingsplan Oegstgeest aan de Rijn, Rhijnhofweg zuid, plandeel...
Verordening Duurzaamheidsvoucher Oegstgeest 2020