Vergunningen Oegstgeest

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oegstgeest. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oegstgeest. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Vervolg op bekendmaking omgevingsvergunning Biopartner5 in Oegstgeest
Bekendmaking omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan voor project Biopartner5 op de...
Preventie- en Handhavingsplan Alcoholgebruik 2019-2022
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Oude Rhijnhofweg 16 te
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Vaststellingsbesluit Naamgeving Openbare Ruimten, gemeente Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Gemeente Oegstgeest - -
Rectificatie: Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan, 1e partiele herziening BP Oudenhof en Klinkenbergerplas,...
Beleidsregels jobcoaching Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oegstgeest 2019
Ontheffing stookverbod Mariahoevelaan 2 B te Oegstgeest
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan, 1e partiele herziening BP Oudenhof en Klinkenbergerplas, Oegstgeest
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan, 1e Partiële Herziening Kamphuizerpolder - Buitenlust, Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - intrekken verkeersbesluit 2018-08 d.d. 19-07-2018 betreffende het instellen van...
Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren gemeente Oegstgeest 2019
Ter inzage legging Voorbereidingsbesluit Overgeest en Endegeest, gemeente Oegstgeest
Ter inzage legging Voorbereidingsbesluit Overgeest en Endegeest, gemeente Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - instellen onverplicht fietspad - rode pad tussen Dirck van Swietenlaan en Schoonzicht
Gemeente Oegstgeest - Beschikking Wet milieubeheer – Rijnsburgerweg 56 te Oegstgeest
Vaststellingsbesluit Naamgeving Openbare Ruimte Rhijngeestpad, gemeente Oegstgeest
Vaststellingsbesluit Naamgeving Openbare Ruimten, gemeente Oegstgeest
Mobiele puinbreker - Rhijnhofweg 9 te Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - instellen brom/fietspad - op de Joop van der Reijdenbrug in Oegstgeest
beleidsregels Standplaatsenbeleid Oegstgeest
Standplaatsenbeleid 2019
Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Oegstgeest 2007
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent...
Gemeente Oegstgeest - opheffen breedtebeperking van 2,2 meter op Kwaaklaan tussen Laan van Oud Poelgeest...
Gemeente Oegstgeest - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Morsebellaan 10
Gemeente Oegstgeest - aanwijzen 7 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - nabij Haarlemmerstraatweg...
Terinzagelegging bestemmingsplan Vinkeweg 73, gemeente Oegstgeest
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, stemmen met een kiezerspas, gemeente Oegstgeest
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, stemmen bij volmacht, gemeente Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Floralaan 53
Verordening op de rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar 2014
Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Rijnland, STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS
Verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland in kieskring Leiden, STEMMEN MET EEN...
Verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland in kieskring Leiden, STEMMEN BIJ VOLMACHT
Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Rijnland, STEMMEN BIJ VOLMACHT
Mandaat- en machtigingsbesluit Oegstgeest inzake de Machtiging gesloten jeugdhulp 2019
Regeling Organisatiestructuur gemeente Oegstgeest 2017