7.4

Vergunningen Oegstgeest

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oegstgeest. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oegstgeest. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanwijzingsbesluit ligplaatsen vaartuigen
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Karem, H.
Nadere regels artikel 2:10 APV Oegstgeest 2020
Aanwijzingsbesluit gebieden verbod op bedelarij
Aanwijzingsbesluit gebieden verbod op het verspreiden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen
Aanwijzingsbesluit ligplaatsen vaartuigen
Aanwijzingsbesluit verbod parkeren anders dan op de rijbaan
Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - briefstembureau
Gemeente Oegstgeest - Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - bijzonder stembureau
Gemeente Oegstgeest - Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - afgiftepunt voor...
Gemeente Oegstgeest - Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - vervroegd stemmen...
Gemeente Oegstgeest - terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan - Nieuw Rijnvaert, gemeente Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - STEMMEN MET EEN...
Gemeente Oegstgeest - Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - STEMMEN BIJ VOLMACHT
Gemeente Oegstgeest - Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Gemeente Oegstgeest - Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Beleidsregels Inkomensondersteuning Participatiewet 2021
Gemeente Oegstgeest - voorbereidingsbesluit Hofbrouckerpark
Gemeente Oegstgeest - voorbereidingsbesluit Hofbrouckerpark
Verordening Bedrijveninvesteringszone De KempenaeR 2021
Beleidsregels terugvordering, invordering, verhaal en boete Participatiewet, IAOZ en IOAW gemeente Oegstgeest...
Verordening onroerende zaakbelastingen Oegstgeest 2021
Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening gemeente Oegstgeest 2021
Gemeente Oegstgeest - vertrokken met onbekende bestemming - Nasirpour, A.R.
Gemeente Oegstgeest - vertrokken met onbekende bestemming - Qadir, M.A
Gemeente Oegstgeest - vertrokken met onbekende bestemming - Yavorskaya, J.
Gemeente Oegstgeest – Aanwijzen stemlokaal Buurthuis de Kratong
Legesverordening Oegstgeest 2021
Afvalstoffenverordening 2021 gemeente Oegstgeest
Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2020
Verordening hondenbelasting Oegstgeest 2021
Verordening toeristenbelasting Oegstgeest 2021
Verordening precariobelasting Oegstgeest 2021
Verordening afvalstoffenheffing Oegstgeest 2021
Verordening rioolheffing Oegstgeest 2021
Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2020
Verordening precariobelasting 2020
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2021
Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2021
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Admiraal de Ruyterlaan 1 te Oegstgeest
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Haarlemmerstraatweg 52 te Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Nasirpour, A.R.,
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Yavorskaya, J.
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Qadir, M.A.
Gemeente Oegstgeest - Aanwijzing stemlokalen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021
Gemeente Oegstgeest - Aanwijzing bijzonder stembureau met beperkte toegang voor de Tweede Kamerverkiezingen...
Ontheffing stookverbod Mariahoevelaan 2B te Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - bestemmingsplan 1e partiele herziening - Nieuw-Rhijngeest Zuid (bedrijven)
Toewijzingsgronden omgevingvergunning vellen Artikel 4 bomenverordening Oegstgeest 2019