7.5

Vergunningen Oegstgeest

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oegstgeest. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oegstgeest. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beschikking Wet milieubeheer - Willem Einthovenstraat 13 te Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Ancher, H
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit brug Poelgeest - Oegstgeesterweg Hugo de Vrieslaan - -
Gem Oegstgeest - Beslissing op bezwaar verkeersbesluit - Ommevoort 1
Woonvisie Oegstgeest 2020 - 2030 "Samen verder bouwen aan karakter en kwaliteit"
Gemeente Oegstgeest - herstelbesluit bestemmingsplan 1e partiele herziening BP Oudenhof en Klinkenbergerplas
Gemeente Oegstgeest - ter inzage legging Voorbereidingsbesluit Sportpark Overveer
Gemeente Oegstgeest - herstelbesluit bestemmingsplan 1e partiele herziening BP Oudenhof en Klinkenbergerplas
Gemeente Oegstgeest - verlening omgevingsvergunning - bouw van eenbedrijfspand met laboratoriumfaciliteiten...
Gemeente Oegstgeest - terinzagelegging uitwerkingsplan Oegstgeest aan de Rijn, Rhijnhofweg zuid, plandeel...
Verordening Duurzaamheidsvoucher Oegstgeest 2020
lntrekken Marktverordening Oegstgeest 2015 en Verordening marktgeld 2020
Raadsbesluit Bomenlijst, gemeente Oegstgeest
Bomenverordening Oegstgeest 2019
Definitieve grens bebouwde kom Wet natuurbescherming, gemeente Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - ontwerpbestemmingsplan - De Geesten
Gemeente Oegstgeest - Uitschrijving Basisregistratie personen - Zhao, H
Financiële verordening 2020
Regeling briefadres gemeente Oegstgeest 2020
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - De Boeg 3 te Oegstgeest
Regeling Regionale Toegangscontrolepas
Gemeente Oegstgeest - bekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning - Willem Einthovenstraat 13, sectie...
Gemeente Oegstgeest - Uitschrijving Basisregistratie personen - Blokdijk, D
Gemeente Oegstgeest - uitschrijving basisregistratie personen - Dewi Fitriani
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Lange Voort 70 te Oegstgeest
Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Willem Einthovenstraat 4, Oegstgeest
Mobiele puinbreker - Verlengde Wassenaarseweg 6 te Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - terinzagelegging bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest Zuid (bedrijven), 1e partiële...
Gemeente Oegstgeest - uitschrijving basisregistratie personen - Soimero, A
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent...
Gemeente Oegstgeest - uitschrijving basisregistratie personen - Borst, PGT
VTH beleidsplan Wabo 2019-2022
Gemeente Oegstgeest - uitschrijving Basisregistratie personen - Resoort, SVS
2e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Zhao, H
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Dewi Fitriani
Beleidsregels terugvordering, invordering, verhaal en boete Participatiewet, IAOZ en IOAW gemeente Oegstgeest...
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Kamperfoelielaan nabij nummer 41 te Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - terinzagelegging bestemmingsplan 1e Partiële Herziening Kamphuizerpolder - Buitenlust,...
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Soimero, A
Handhavingsbeleid Heling gemeente Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Wiesiołek, EM
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Borst, PGT
Gemeente Oegstgeest - voornemen tot uitschrijven uit de Basisregistratie personen - Resoort, SVS
Privacy-protocol registratie agressie- en geweldsincidenten
Protocol cameratoezicht gemeente Oegstgeest
Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Oegstgeest 2020
Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Willem Einthovenstraat 4 te Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest - terinzagelegging ontwerpuitwerkingsplan Oegstgeest aan de Rijn, Rhijnhofweg zuid,...
Beleidsregels terugvordering, invordering, verhaal en boete Participatiewet, IAOZ en IOAW gemeente Oegstgeest...