7.4

Vergunningen Oirschot

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oirschot. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oirschot. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Bestseweg 57 in Oirschot, afwijken van het bestemmingsplan voor...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Spoordonkseweg 55 in Oirschot, plaatsen van een tijdelijke woonunit...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, de Kruik 18 in Oirschot, kappen van 2 bomen
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, de Beempd 11 in Oirschot, kappen van een boom
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Geeneindseweg 1 in Oirschot, kappen van een boom
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, de Rentmeester 16 in Oirschot, kappen van een boom
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, St. Jorisstraat 31 in Oost West en Middelbeers, kappen van 3...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kennedylaan 21 in Oirschot, bouwen van een woning en het aanleggen...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Mandenmaker in Oost West en Middelbeers, kappen van een boom
Bestemmingsplan ‘Lubberstraat ongenummerd’ vastgesteld
Bestemmingsplan ‘Meester de Weertstraat - Lubberstraat’ vastgesteld
Bestemmingsplan ‘Meester de Weertstraat - Lubberstraat’ vastgesteld
Bestemmingsplan ‘Lubberstraat ongenummerd’ vastgesteld
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Notel 34 in Oirschot, kappen van een boom
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwedijk 2 in Oirschot, tijdelijk bewonen van een stal
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Heikant 4 in Oost West en Middelbeers, bouwen van een bedrijfsruimte
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Hoolkot 5 in Oirschot, herbouwen van een veldschuur
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening St. Jorisstraat en Schansstraat´
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kuikseindseweg 31B (kavel 57) in Oost West En Middelbeers, plaatsen...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening St. Jorisstraat en Schansstraat´
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Voorteindseweg 5 in Oost West En Middelbeers, veranderen van...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Broekstraat 27 B in Oirschot, realiseren van een camperplaats
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Pallande 2 in Oirschot, uitbreiden van een woning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Pallande 2 in Oirschot, uitbreiden van een woning
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Oude Grintweg 77A in Oirschot, afwijken van het bestemmingsplan...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Oude Grintweg 77A in Oirschot, afwijken van het bestemmingsplan...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Papenvoorden 6 in Oirschot, bouwen van een loods
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Broekstraat 27 B in Oirschot, realiseren van een camperplaats
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Rijkesluisstraat 43 in Oirschot, bouwen van appartementen
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Montfortlaan 12 in Oirschot, baggeren, versmallen...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Langereijt 37 in Oost West en Middelbeers, bouwen van een loods
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Beerseweg 11B in Oirschot, verleggen van een inrit
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, De Stille Wille 254 in Oost West En Middelbeers, uitbreiden van...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Pallande 8 in Oirschot, verbouwen van een woning
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Westfields 1410 in Oirschot, uitbreiden van het sorteercentrum
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kuikseindseweg 31B (kavel 57) in Oost West En Middelbeers, plaatsen...
Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) Oirschot
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Schepersweg 10a C10 in Oost West en Middelbeers, plaatsen van...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Mandenmaker in Oost West en Middelbeers, kappen van een boom
Kadernota Armoedebestrijding
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, locatie tussen Peperstraat en Kempenweg in Oirschot, bouwen van...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Straatsedijk 2a in Oost West En Middelbeers, omgevingsvergunning...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Hoogeindseweg 9 in Oost West En Middelbeers, veranderen van een...
Ontwerpbesluit op aanvraag drank- en horecavergunning, Vestdijk 17B in Oost West En Middelbeers, uitoefenen...
Besluit op aanvraag exploitatievergunning, Vestdijk 17B in Oost West En Middelbeers, exploiteren van...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Koestraat 2 in Oirschot, wijzigen van de gevels (links)
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Voldijnseweg 10 in Oost West en Middelbeers, herbouwen van een...
Hemelwaterverordening gemeente Oirschot
Verordening reinigingsheffingen 2021
Gemeente Oirschot - Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet Publieke Gezondheid