Vergunningen Oisterwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oisterwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oisterwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning, het kappen van een knotwilg, De Scheerman Moergestel sectie B3177
Aangevraagde omgevingsvergunning, het verbouwen van een woonhuis, Hoogstraat 137 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het herbouwen van het afgebrande deel van een bedrijfspand, De Nedervonder...
Verleende omgevingsvergunning, het herbestemmen van een hotel naar 14 appartementen, Klompven 26 Oisterwijk
Melding wet milieubeheer, het realiseren van een bedrijfsloods, Rosepdreef 9 te Oisterwijk,
Melding wet milieubeheer, het veranderen van een supermarkt, Dorpstraat 34 te Oisterwijk
Besluitenlijst college 24 maart 2020 gemeente Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een nieuwe koelinstallatie, Dorpsstraat 34 Oisterwijk
Melding wet milieubeheer Heuvelstraat 11 Moergestel, mobiel slopen bouw- en sloopafval
Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van een bijgebouw (loods), Oirschotseweg 3 Moergestel
Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van een woning, Lindeparklaan 26 Oisterwijk
Nadere regels uitstallingen gemeente Oisterwijk 2020
Ondermandaatbesluit en -register VTH Haaren 2020
gemeente Oisterwijk - gemeente oisterwijk - schijfstraat, Oisterwijk
Bekendmaking besluit Mer-beoordeling, Pijnendijk 6 Moergestel, gemeente Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het legaliseren van een aanbouw bijkeuken en verbouwing schuur, Heukelomseweg...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het verbouwen van een woonboerderij, Kerkhovensestraat 47-49 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het verbouwen van een woonhuis, Visserslaan 4 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het realiseren van een slaapkamer op de bestaande aanbouw aan de achterzijde,...
Ontwerpbestemmingsplan Zandstraat 16a Moergestel, Bottelroos inclusief Zandstraat 3a, gemeente Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het wijzigen van een verleende vergunning voor het uitbreiden van een...
Verlengingsbesluit, het splitsen van een maisonette tot 2 appartementen, Swaenhof 7 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het herbouwen van de woning, Van Rijckevorsellaan 5 Moergestel
Vastgesteld bestemmingsplan Torenpad, gemeente Oisterwijk
Vastgesteld bestemmingsplan Nieuw Landgoed Reuseldal, Oirschotseweg Moergestel, gemeente Oisterwijk
Vastgesteld bestemmingsplan Laarakkerweg 11, gemeente Oisterwijk
Verlengingsbesluit, het bouwen van een loods, Vinkenberg 21 Moergestel
Aangevraagde omgevingsvergunning, het intern verbouwen van de woning, Regenbeemdeke 22 Moergestel
Besluitenlijst college 17 maart 2020 gemeente Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het bouwen van een tuinkamer en carport, Schaverij 61 Oisterwijk
Vastgesteld bestemmingsplan Kom Moergestel, partiële herziening Rootven 38 e.o., gemeente Oisterwijk
Beheerregeling informatiebeheer 2020
Verleende omgevingsvergunning, het kappen van 18 eiken. Hild ong. in Moergestel
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van een opbouw aan de achterzijde, Udenhoutseweg 43 Oisterwijk
Verlengingsbesluit, het bouwen van een werktuigenberging, Rosepdreef 9 Oisterwijk
Vastgesteld bestemmingsplan Kerkhovensestraat 49, gemeente Oisterwijk
Weigering omgevingsvergunning, het kappen van een monumentale eik, Kerkhovensestraat 14 Oisterwijk
Verordening Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen gemeente Oisterwijk
Verleende vergunning aan Osushi Japans Restaurant voor een drank- en horecavergunning aan de Scheepersdijk...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van een opbouw aan de achterzijde, Udenhoutseweg 41 Oisterwijk
Vastgesteld bestemmingsplan Nieuw Landgoed Reuseldal, Oirschotseweg Moergestel, gemeente Oisterwijk
Vastgesteld bestemmingsplan Laarakkerweg 11, gemeente Oisterwijk
Vastgesteld bestemmingsplan Kerkhovensestraat 49, gemeente Oisterwijk
Vastgesteld bestemmingsplan Kom Moergestel, partiële herziening Rootven 38 e.o., gemeente Oisterwijk
Vastgesteld bestemmingsplan Torenpad, gemeente Oisterwijk
Ontwerpbestemmingsplan Zandstraat 16a Moergestel, Bottelroos inclusief Zandstraat 3a, gemeente Oisterwijk
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Besluitenlijst college 10 maart 2020 gemeente Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het kappen van 1 eik, Duinenweg 3-2 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het bouwen van een recreatiewoning, Scheibaan sectie G 836 Oisterwijk