Vergunningen Oisterwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oisterwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oisterwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Melding wet milieubeheer voor het veranderen van een varkenshouderij aan de Molenbaan 1 te Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het kappen van een zieke monumentale linde, Broekzijde 15 Moergestel
Verleende omgevingsvergunning, het verbouwen van de woning, Oirschotsebaan 55 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het bouwen van 6 woningen, achter De Lind 79 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het vernieuwen van de voorgevel, Dorpsstraat 33 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van een muur, Visserslaan 22 Oisterwijk
Melding wet milieubeheer voor het lozen van grondwater bij een bronnering, Almystraat 12 te Oisterwijk
Melding wet milieubeheer voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem, De Lind 14 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het uitbreiden van een woonhuis, Scheibaan 5 Oisterwijk
Besluitenlijst college 1 oktober 2019 gemeente Oisterwijk
Mandateringsbesluit onbezoldigd ambtenaar
Mandateringsbesluit onbezoldigd invorderingsambtenaar 2019
Besluitenlijst college 24 september gemeente Oisterwijk
Verlengingsbesluit, het plaatsen van een dakopbouw, Lindeparklaan 32 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het kappen van 2 Amerikaanse eiken, Kerkhovensestraat 102 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een mantelzorgwoning, Tilburgseweg 10 Moergestel
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van 2 Amerikaanse eiken, Kerkhovensestraat 102 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een tijdelijke steiger, Boxtelsebaan 15 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het aanpassen van appartementen, Nicolaas Van Eschstraat 12 Oisterwijk
Verlengingsbesluit, het bouwen van een villa, Hondsbergselaan 7 Oisterwijk
Verlengingsbesluit, het herbouwen van een woonboerderij, Klein Locht 5 Moergestel
Verlengingsbesluit, het aanpassen van de aanwezige drainage, Sportlaan 10 Oisterwijk
Verlengingsbesluit, het bouwen van een woning met bijgebouw en garage, Heisteeg 32 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het aanbrengen van een balk, Nicolaas Van Eschstraat 50 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van een dubbele schuifpoort, looppoort met pergola, schuifpoort...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het aanbrengen van een zonwering, Dorpsstraat 6 Oisterwijk
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, het verbouwen van het ketelhuis, Almystraat 18 Oisterwijk
gemeente Oisterwijk - -
gemeente Oisterwijk - -
Besluitenlijst college 17 september 2019 gemeente Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van een opbouw aan de eerste verdieping, Beukendreef 67...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van een tijdelijke steiger, Boxtelsebaan 15 Oisterwijk
Melding wet milieubeheer voor het realiseren van een gesloten bodem-energiesysteem, Hondsbergselaan 10...
Verleende vergunning aan Stichting Sint Nicolaas- Comité Moergestel voor het houden van de intocht van...
Melding Evenement door de Rotary Club Oisterwijk voor het organiseren van een zolderverkoop op 3 november...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het...
Melding wet milieubeheer voor het realiseren van een opslag van consumenten vuurwerk, Sprendlingenpark...
Besluitenlijst raad van de gemeente Oisterwijk 19 september 2019
Verleende omgevingsvergunning, het aanleggen van een waterberging 2e fase, Sportlaan 12 Oisterwijk
gemeente Oisterwijk - - Prunusstraat
gemeente Oisterwijk - - Burgemeester Canterslaan
gemeente Oisterwijk - - Hoogstraat en Blokshekken
gemeente Oisterwijk - verkeersbesluit parkeerschijfzone - Joannes Lenartzstraat en Spoorlaan
Verleende vergunning aan Impresariaat Sijm BV voor het houden van Circus in de Zorg op 20 en 21 september...
Tijdelijke verkeersmaatregel op Laan van KVL in Oisterwijk 28 september 2019
Melding Evenement door Mayke B.V. voor het organiseren van Mayke’s Market op De Lind 29-31 op 22 september...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van een tijdelijke reclame, Tussen de panden De Lind 77-79...
Vastgesteld wijzigingsplan Vossenhoorn 3, Moergestel
Besluitenlijst college 10 september 2019 gemeente Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde, Rietstraat...