7.6

Vergunningen Oisterwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oisterwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oisterwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmaking van het raadsbesluit tot definitieve aanwijzing van woningbouwlocaties ‘Pannenschuur VI’...
Bekendmaking van het raadsbesluit tot definitieve aanwijzing van woningbouwlocaties ‘Pannenschuur VI’...
Rectificatie aangevraagde omgevingsvergunning, het oprichten van een antenne opstelpunt t.b.v. mobiele...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het verbouwen van een woonhuis, Schoolstraat 18 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het vervangen van de kozijnen, Hoogstraat 130 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van een clubgebouw, Sportlaan 22 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een dak op de garage, Alberdinck Thijmstraat 3 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het kappen van een beuk, Scheibaan 2 Oisterwijk
Tijdelijke verkeersmaatregel Lavendel in Oisterwijk op 10 juli 2020
Besluitenlijst raad van de gemeente Oisterwijk 2 juli 2020
Verleende omgevingsvergunning, het renoveren en uitbreiden van het bestaande pand, Kerkstraat 21 Oisterwijk
Ondernemers gezocht voor markt Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het aanbouwen van een garage en een opbouw op de bestaande aanbouw, Nicolaas...
Verleende omgevingsvergunning, het verleggen van een PRB-buisleiding (met een instandhoudingstermijn...
Verleende omgevingsvergunning, het tijdelijk (5 jaar) afwijken van het bestemmingsplan voor een museum...
Besluitenlijst college 30 juni 2020 gemeente Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een terrasoverkapping aan de achtergevel, Reuselhof 12...
Verlengingsbesluit, het verbouwen van een recreatiewoning, Duinenweg 3-2 Oisterwijk
Verlengingsbesluit, het bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor, De Nedervonder 6 Oisterwijk
Ondernemers gezocht voor markt Moergestel
Verleende omgevingsvergunning, het verleggen van een PRB-buisleiding, Gebied ter hoogte van De Sonman...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het houden van Intents Festival 2021, Sportlaan Oisterwijk A 2817
Weigering omgevingsvergunning, het wijzigen van de bestemming, Duinenweg 3 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het slopen van een magazijn, Torenpad Oisterwijk
Weigering omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen, Hoogstraat 60 Oisterwijk
Ontwerpbestemmingsplan 'Poirtersstraat', gemeente Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het uitbreiden van de garage ten behoeve van fietsverhuur en het plaatsen...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 1e fase Oliviersweg 9 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het verbouwen van een bijgebouw, De Balbian Versterlaan 4 Oisterwijk
Verleende vergunning aan gemeente Oisterwijk, St. Jansplein Moergestel voor het organiseren van de kermis...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van een overkapping, Reuselhof 26 Moergestel
Aangevraagde omgevingsvergunning, het wijzigen van de gevelpui, Kivitslaan 51 Oisterwijk
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 1e fase Oliviersweg 9 Oisterwijk
Ontwerpbestemmingsplan 'Poirtersstraat', gemeente Oisterwijk
Tijdelijke verkeersmaatregel Kloosterlaan Moergestel, 3 juli 2020 gemeente Oisterwijk
Besluitenlijst college 23 juni 2020 gemeente Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het uitbreiden aan de achterzijde van de woning, Klompven 6 Oisterwijk
gemeente Oisterwijk - gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Canisiusstraat Oisterwijk
Rectificatie stilgelegde bouwwerkzaamheden, Almystraat 18 Oisterwijk – het plaatsen van 5 buitenunits(airco)...
Melding wet milieubeheer, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem, Eikenven 52 te Oisterwijk
Verlengingsbesluit, het bouwen van 4 starters- en 2 seniorenwoningen, Torenpad 4 t/m 14 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel, Kerkstraat 78 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het renoveren van de woning en het slopen van een bijgebouw, Hulterberg...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het slopen van een magazijn, Torenpad Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het inpandig realiseren van een extra (boven)woning en het bouwen van...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het bouwen van een berging, Wolvensteeg 50 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het bouwen van een woonhuis, Zandstraat 1D Moergestel
Verlengingsbesluit, het bouwen van een rijhal met stallingsruimte + logiesfunctie en verblijfsrecreatie,...
Melding wet milieubeheer, het realiseren van een gesloten bodem-energiesysteem, Van Rijckevorsellaan...
Verleende omgevingsvergunning, het realiseren van een aarden geluidswal, Heukelomseweg/Wim van Baaststraat...