Vergunningen Oisterwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oisterwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oisterwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontwerpwijzigingsplan Vossenhoorn 3 Moergestel detail
Verleende vergunning voor het houden van een garagesale op 1 september 2019 in de wijk Waterhoef Oisterwijk detail
Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van een woonhuis, Zandacker 25 Oisterwijk detail
Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van een woonhuis, Emmalaan 1 Oisterwijk detail
Verleende vergunning aan RKSV Oisterwijk voor het houden van een voetbalwedstrijd tussen Willem II en Top Oss op 13 juli 2019 aan de Sportlaan 24 in Oisterwijk detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een wilg en een populier, Heikant 7 Moergestel detail
Besluitenlijst college 2 juli 2019 gemeente Oisterwijk detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, het herbouwen van een woonboerderij, Klein Locht 5 Moergestel detail
Verleende omgevingsvergunning, het kappen 11 lindes, van Joannes Lenartzstraat Oisterwijk detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van twee tijdelijke schuren, Heusdensebaan 111 Oisterwijk detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, Burg. Canterslaan 9 Oisterwijk, het bouwen van een erker detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een eik, Laag Heukelomseweg 4 Heukelom detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van een erfafscheiding, Gemullehoekenweg 121 Oisterwijk detail
Besluit tot het opleggen van geheimhouding en het nemen van een aanhoudingsbesluit geurverordening detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, het verbouwen van een woning in 2 appartementen, Gemullehoekenweg 11 Oisterwijk detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van een tijdelijke woonunit, Kerkhovensestraat/Sprendlingenstraat Oisterwijk sectie A732 detail
Ontwerpwijzigingsplan Vossenhoorn 3 Moergestel detail
Verleende omgevingsvergunning, het wijzigen van het bestemmingsplan, Prinses Beatrixstraat 23 A Moergestel detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakopbouw op de garage, Dommel 55 Oisterwijk detail
Verleende omgevingsvergunning, het wijzigen van een atelier naar studio appartement, Schoolstraat 6 B Moergestel detail
Besluitenlijst raad van de gemeente Oisterwijk 4 juli 2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, het intern verbouwen van het pand, Laarakkerweg 7 Oisterwijk detail
Tijdelijke verkeersmaatregel fietspad Balbian Versterlaan en Gemullehoekenweg in Oisterwijk op 17 juli 2019 detail
Tijdelijke verkeersmaatregel Peperstraat Oisterwijk van 12 tot en met 17 juli 2019 detail
Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2019. detail
Aanwijzingsbesluit verlengen tijdelijk cameratoezicht Lavendel te Oisterwijk detail
Marktverordening gemeente Oisterwijk 2018 detail
Winkeltijdenverordening gemeente Oisterwijk 2019 detail
gemeente Oisterwijk - - detail
gemeente Oisterwijk - aanpassen verkeerssituatie Stationsplein - detail
gemeente Oisterwijk - - detail
gemeente Oisterwijk - - detail
Verordening rechtspositie Raads- en Commissieleden gemeente Oisterwijk 2019 detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Oisterwijk detail
Gemeente Oisterwijk - Verkeersbesluit reserveren parkeervak - Langvennen-Noord Oisterwijk detail
Gemeente Oisterwijk - Verkeersbesluit reserveren parkeervak - 't Schop Oisterwijk detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘KVL-terrein, oost’, gemeente Oisterwijk detail
Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende bestemming, gemeente Oisterwijk detail
Melding Evenement, voor het organiseren van een buurtfeest aan het plein aan de Dommel in Oisterwijk op 24 augustus 2019 detail
Verleende vergunning aan Ambacht BV voor het uitoefenen van horecabedrijf De Kelder aan de Dorpsstraat 12C in Oisterwijk detail
Melding wet milieubeheer voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, Oranjelaan 1 te Oisterwijk detail
Verleende omgevingsvergunning, het verbouwen van een woonhuis, Deken Swaensstraat 24 Oisterwijk detail
Melding wet milieubeheer voor het starten van een grondwerk- en bestratingsbedrijf, Heuvelstraat 19 te Moergestel detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, het realiseren van een mantelzorgvoorziening en het veranderen van het bestaande woongedeelte, Heukelomseweg 29 Heukelom detail
Tijdelijke verkeersmaatregel op 5 juli 2019 - verplaatsen weekmarkt Moergestel naar de Kloosterlaan detail
Tijdelijke verkeersmaatregelen - verplaatsing weekmarkt naar de Burgemeester Verwielstraat in Oisterwijk op 11 en 18 juli 2019 detail
Besluitenlijst college 24 juni 2019 gemeente Oisterwijk detail
Verleende omgevingsvergunning, het verbouwen en uitbreiden van de woning, Prinses Irenestraat 36 Oisterwijk detail
Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel, Bieslook 42 Oisterwijk detail
Verlengingsbesluit, het aanleggen van een grondwal, Servennenstraat 20 Moergestel detail