Vergunningen Oisterwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oisterwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oisterwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Welstandsnota Ositerwijk 2015 vijfde wijziging
Gebiedsgerichte beleidsregel detailhandel Sonman
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van 11 eiken, Fransebaan 4 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het organiseren van een 2-daags carnavalsevenement, Op een weiland gelegen...
Verleende omgevingsvergunning, het kappen van een linde, Stationsstraat Oisterwijk t.h.v nr.10
Verleende omgevingsvergunning, het kappen van twee wilgen en een Amerikaanse vogelkers, In het bos Kuiperstraat...
Verleende omgevingsvergunning, het intern verbouwen van de receptie, Heusdensebaan 7 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het wijzigen van de voorgevel, Beukendreef 101 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het kappen van een els, In de berm bij Pannenschuurlaan 126 Oisterwijk
Besluitenlijst college 4 februari 2020 gemeente Oisterwijk
Verlengingsbesluit, het huisvesten van arbeidsmigranten, Waterhoefweg 5 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het kappen van een berk, Lage Logtsedijk Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het verbouwen van een woonhuis, Pannenschuurlaan 42 Oisterwijk
Verlengingsbesluit, het vervangen van bestaande luchtwassers, Baaneind 4 Heukelom
Aangevraagde omgevingsvergunning, het vervangen van de gevelreclame, Dorpsstraat 34 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van een nieuwe koelinstallatie, Dorpsstraat 34 Oisterwijk
Mandaatregister P&O ivm WNRA
Verzamelbesluit beleidsregels participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Oisterwijk 2020
Mandaat beschermd wonen, maatschappelijke opvang
Verleende vergunning aan Stichting Small Talk Productions Tilburg, voor het organiseren van KLM Open...
Verlengingsbesluit, het aanleggen van kabels en leidingen, Hildsven 10 Moergestel
Verleende vergunning aan Intents Events BV Oisterwijk, voor het organiseren van Karnaval Festival 2020...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een den, Heisteeg Oisterwijk ter hoogte van nr. 28
Aangevraagde omgevingsvergunning, het verlengen van de instandhoudingstermijn voor de tijdelijke woonunit,...
Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende bestemming, gemeente Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een eik, in de berm van de Elsdijk Moergestel
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een wilg, Kuiperstraat Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een els, in de berm bij Pannenschuurlaan 126 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het aanbrengen van een luifel, Dorpsstraat 27 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een eik, Sparrendreef Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het intern verbouwen van het pand, De Lind 79 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het verbouwen van een woonhuis, Nicolaas Van Eschstraat 8 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van 3 beuken en een den, Rosepdreef Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een eik, in de berm bij Stokske 7 Moergestel
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een eik, Heisteeg Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een linde, Stationsstraat Oisterwijk ter hoogte van...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van 6 eiken en een berk, Gooyaardsdijk Moergestel
Verleende omgevingsvergunning, het vestigen van een fitnesscentrum, Lindeplein 6 Oisterwijk
Tijdelijke verkeersmaatregel De Lind in Oisterwijk op 22 februari 2020 tijdens KLM Open Air
Aangevraagde omgevingsvergunning, het bouwen van een loods, Vinkenberg 21 Moergestel
Verleende omgevingsvergunning, het wijzigen van de brandcompartimentering, Van Kemenadelaan 5 Oisterwijk
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, het bouwen van een agrarische (machineberging), Spreeuwenburgerweg...
Verlengingsbesluit, het bouwen van 12 grondgebonden woningen, Schoolstraat/Korenschuur Moergestel
Besluitenlijst college 28 januari 2020 gemeente Oisterwijk
Tijdelijke verkeersmaatregel Moergestel tijdens Karnaval festival, 22 en 23 februari 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning, het splitsen van een maisonette tot 2 appartementen, Swaenhof 7 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een zomereik, Heistraat Moergestel
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een linde, Pastoor van Beugenstraat Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van 2 eiken, Masperstraat Moergestel
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van 2 zomereiken, Heuvelstraat Moergestel