Vergunningen Oisterwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oisterwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oisterwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluitenlijst college 14 september 2021 gemeente Oisterwijk
Verleende vergunning aan Buurtvereniging D’n Boogert voor het houden van D'n Boogert Buurtbingo op 25...
Ontwerpwijzigingsplan Fietspad Moergestel-Haghorst fase 2, gemeente Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het realiseren van 19 woningen in 3 bouwblokken, KVL dorp fase III...
Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame, Gemullehoekenweg 29 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het verbouwen van de woning, Johanna Van Brabantlaan 3 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het verbouwen van een woonhuis, Tilburgseweg 96 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het wijzigen van de voorgevel, Burgemeester Canterslaan 87 Oisterwijk
Tijdelijke verkeersmaatregel Burgemeester van Beckhovenstraat Oisterwijk op 25 september 2021
Verlengingsbesluit, het bouwen van een loods, Ruiting 11 Haaren
Melding wet milieubeheer, voor het wijzigen van de dierbezetting bij een rundveehouderij, Rosepdreef...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het herbouwen van een bedrijfshal, Holleneind 23 Haaren
Verlengingsbesluit, het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren, Hild 19 Moergestel
Verlengingsbesluit, het verbouwen van een winkel tot 2 woningen, Kerkstraat 89 Oisterwijk
Besluitenlijst college 7 september 2021 gemeente Oisterwijk
Ontwerpwijzgingsplan 'Balbian Versterlaan 4' gemeente Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het kappen van een meerstammige els, Rosepdreef t.h.v. nr. 9 Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het realiseren van twee extra woningen waarbij bouwtechnische aanpassingen...
Besluit intrekken omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm), Holleneind 7 Haaren
Verleende omgevingsvergunning, het kappen van een zomereik, tussen Franse baan en Oirschotseweg Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het kappen van een beuk, Rosepdreef t.h.v. nr. 4 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het tijdelijk plaatsen van een container i.v.m. opslag goederen, Heusdensebaan...
Verleende omgevingsvergunning, het kappen van 4 beuken, Rosepdreef tussen nr. 6 en 7 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het toestaan van nevenactiviteiten "opslag en stalling van niet agrarische...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van 2 eiken bomen, Hoevenseweg ong. Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het aanleggen van een verbinding tussen twee percelen d.m.v. een kleine...
Verleende omgevingsvergunning, het kappen van 3 beuken, Rosepdreef t.h.v. nr. 6 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, kappen 3 bomen met tondelzwam, Kreitweg 1 Haaren
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen, Molenakkerstraat 6 Moergestel
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een Lindeboom, Heuvelstraat 31A Moergestel
Verlengingsbesluit, het plaatsen van een opbouw op de bestaande aanbouw, Pastoor Jansenstraat 4 Haaren
Subsidieregeling Oisterwijk aanvullende noodmaatregelen maatschappelijke partners wegens COVID-19 crisis...
Melding wet milieubeheer, het realiseren van een loods bij een plantenkwekerij, Ruiting 11 Haaren
Verleende vergunning aan Stichting Small Talk Productions, voor het houden van KLM Zomercarnaval op 10,11...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, het brandveilig gebruik van een bouwwerk, Kerkstraat 21 Oisterwijk
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, het afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van de...
Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van een loods waar zieke en afkalvende dieren tijdelijk gestald...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een beuk, Rosepdreef t.h.v. nr. 4 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van 4 beuken, Rosepdreef tussen nr 6 en 7 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het uitbouwen van de bijkeuken aan de voorkant van de woning, Wim van...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van een airco op dakkapel van 2e verdieping, Leypad 13...
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van 3 beuken, Rosepdreef t.h.v. nr. 6 Oisterwijk
Besluitenlijst college 31 augustus 2021 gemeente Oisterwijk
Verleende omgevingsvergunning, het verbouwen van een woonhuis, Valkenierslaan 7 Oisterwijk
Ontwerpbeschikking Wabo, uitgebreide procedure Oude Baan 7 Haaren
Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van een loods, Heizenschedijk 7 Moergestel
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van 2 zomereiken, Rosepdreef t.h.v. nr. 18 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een acacia, tussen Rosepdreef nr 17 en Fransebaan Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het kappen van een meerstammige els, Rosepdreef t.h.v. nr.9 Oisterwijk
Aangevraagde omgevingsvergunning, het aanleggen van 4 outdoor padelbanen met bijbehorende verlichting...