Vergunningen Oldambt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oldambt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oldambt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, verbreden uitweg, Elandhof 85, 9675 JE Winschoten
Gemeente Oldambt, weigeringsbesluit omgevingsvergunning, tegenover Westbaan 9, 9684 BN Finsterwolde
Voorgenomen vertrek uit Nederland
Openbare bekendmaking Intrekken Subsidieregeling Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Oldambt 2019
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, realiseren tijdelijke galerie en beeldentuin,...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, kappen beuk, Hoofdweg 168, 9681 AL Midwolda
Gemeente Oldambt, verleende aanvraag omgevingsvergunning, realiseren kapsalon, Hortensiastraat 5, 9675...
Gemeente Oldambt, verleende aanvraag omgevingsvergunning, realiseren constructieve wijziging, Engelstilstraat...
Gemeente Oldambt, Verleende vergunning APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2016)...
Beleidsregels duurzame energie
Gemeente Oldambt, weigeringsbesluit omgevingsvergunning, tegenover Westbaan 9, 9684 BN Finsterwolde
Gemeenschappelijke Regeling Afeer 2020
Gemeente Oldambt, Vertrek uit Nederland
Gemeente Oldambt, ontvangen sloopmelding, verwijderen asbesthoudende materialen, Binnen AE 3, 9944 TA...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen kleine windmolen, Hoofdstraat 59,...
Gemeente Oldambt, ontvangen sloopmelding, verwijderen asbesthoudende materialen, Trekweg 43, 9674 GD...
Gemeente Oldambt, Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Veenweg 28, 9678 TL Westerlee
Gemeente Oldambt, Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, Marktplein 1, 9671 AZ Winschoten
Gemeente Oldambt, Rectificatie, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Kloosterlaan 7, 9675 JL Winschoten,...
Gemeente Oldambt, verleende aanvraag omgevingsvergunning, bouwen boerderij, Kerkelaan 4, 9944 BJ Nieuwolda
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, kappen dertien iepen, Papierbaan 3, 9672 BG...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen/realiseren mantelzorgwoning, Nieuweweg...
Gemeente Oldambt, Verleende vergunning APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2016)...
Gemeente Oldambt, verleende aanvraag omgevingsvergunning, realiseren drie woningen op de begane grond,...
Gemeente Oldambt, ontvangen sloopmelding, verwijderen slechte daken/dakdelen en asbesthoudende materialen,...
Gemeente Oldambt, verleende aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woning, Leeuwerik 25, 9685 AE Blauwestad
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, bouwen schuur, Nieuweweg 88, 9682 VN Oostwold
Gemeente Oldambt, Melding brandveilig gebruik, gebruiken gemeenschapsgebouw, Kloosterlaan 7 A, 9675 JL...
Gemeente Oldambt, Besluit Omgevingsvergunning, Ontsluitingsweg 3, 9678 TE Westerlee
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, bouwen garage, Veenweg 151, 9686 SH Beerta
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, realiseren mantelzorgwoning in voorm.dubbele...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, kappen dertien iepen, Papierbaan 3, 9672 BG...
Gemeente Oldambt, verleende aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woning met garage, Watersnip 3, 9685...
Gemeente Oldambt, verleende aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woning, Cantharel 36, 9685 EB Blauwestad
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, realiseren twee doorgangen en verbreden/verhogen...
Gemeente Oldambt, geweigerde aanvraag omgevingsvergunning, kappen treurwilg, Lisdodde 16, 9679 MC Scheemda
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, bouwen gemeenschapsgebouw en realiseren uitweg,...
Gemeente Oldambt, Verleende vergunning APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2016)...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen milieuinrichting (indeling), Carel...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, knotten elf wilgen, Hoofdweg 13, 9687 PH Nieuw...
Gemeente Oldambt, verleende aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen zonnepanelen (grondopstelling), Verlengde...
Gemeente Oldambt, verleende aanvraag omgevingsvergunning, tijdelijk gebruiken bedrijfswoning voor reguliere...
Gemeente Oldambt, Besluit Omgevingsvergunning, Ontsluitingsweg 3, 9678 TE Westerlee
Gemeente Oldambt, verleende aanvraag omgevingsvergunning, kappen drie bomen, Hoofdweg West 51, 9944 EA...
Gemeente Oldambt, Verleende vergunning APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2016)...
Gemeente Oldambt, ontvangen sloopmelding, verwijderen asbesthoudende materialen, Hoethslaan 3, 9677 PS...
Gemeente Oldambt, Verleende vergunning APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2016)...
Gemeente Oldambt, verleende aanvraag omgevingsvergunning, kappen vijf esdoorns en een prunus, A.J. Romijnweg...
Gemeente Oldambt, verleende aanvraag omgevingsvergunning, kappen acht essen, Hoofdstraat 34, 9693 AH...
Gemeente Oldambt, Kennisgeving aanwijzing beschermd gemeentelijk monument