Vergunningen Oldambt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oldambt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oldambt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, herbouwen bedrijfspand (worstenmakerij), Papierbaan...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, tijdelijk plaatsen woonunit, Hoethslaan 29,...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, kappen kastanje, Elzenlaan 24, 9674 BR Winschoten
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, kappen twee haagbeuken, Laan 1509 42, 9679...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, bouwen carport, J.A. Koningstraat 2, 9672...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, plaatsen zonnepanelen, Hoofdweg 2, 9687 PL...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, verbouwen sporthal en plaatsen zonnepanelen,...
Gemeente Oldambt, melding op grond van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt 2016)...
Ontvangen sloopmelding, Gemeente Oldambt, slopen schuur, Hoofdstraat 98, 9686 PB Beerta
Ontvangen sloopmelding, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, J. Palsweg 16, 9684...
Gemeente Oldambt, Vergadering gemeenteraad maandag 23 september 2019
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, bouwen woning, Misthoorn 29, 9685 CE Blauwestad
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, kappen drie haagbeuken, Donellenlaan 21-29,...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, tijdelijk plaatsen reclamebord, Noordereinde,...
Gemeente Oldambt, Verleende vergunning APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2016)...
Ontvangen sloopmelding, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, Heuvelstraat 94, 9673...
Ontvangen sloopmelding, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, P. van Dijkstraat 1,...
Gemeente Oldambt, Verleende ontheffing APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2016)...
Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, bouwen geitenstal + beperkte milieutoets m.e.r.-beoordeling...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, kappen vijf eiken, nabij Hoofdstraat 41, 9693...
Melding gesloten bodemenergiesysteem, Gemeente Oldambt, St. Vitusholt 5e laan 4, 9674 AV Winschoten
Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, bouwen (paard)rijhal met stallen, Hoofdstraat...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, kappen es, Rosa Caninalaan 47, 9674 EC Winschoten
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, milieuneutraal wijzigen inrichting, Hoofdstraat...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, plaatsen drie kleine windmolens (as-hoogte...
Gemeente Oldambt, Verleende vergunning APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2016)...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, kappen twee bomen, Blijhamsterweg 98, 9672...
Gemeente Oldambt, Verleende vergunning APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2016)...
Gemeente Oldambt, Verleende ontheffing APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2016)...
Gemeente Oldambt, Verleende vergunning APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2016)...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, realiseren tijdelijke grondopslag, schiereiland...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, gewijzigd uitvoeren zes woningen, Scheldestraat...
Ontvangen sloopmelding, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, Heemskerkstraat 14,...
Ontvangen sloopmelding, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, Gouden Regenlaan 25,...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, realiseren stokerij en slijterij, Kromme Elleboog...
Ontvangen sloopmelding, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, Bunderweg 5, 9693 BP...
Ontvangen sloopmelding, Gemeente Oldambt, verwijderen ‘zwerfasbest’, achter H.J. Siemonsstraat 33 t/m...
Gemeente Oldambt, Verleende vergunning APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2016)...
Ontvangen sloopmelding, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, Piekeniersweg 18, 9677...
Besluit m.e.r.-beoordeling Emergoweg 1, Westerlee
Melding Activiteitenbesluit, melding i.v.m. herbouw, Gemeente Oldambt, Papierbaan 57, 9672 BG Winschoten
Melding Activiteitenbesluit, veranderingsmelding, Gemeente Oldambt, Veenweg 1 A, 9684 AT Finsterwolde
Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, veranderen bestemming/gebruik naar wonen, Kanaalweg...
Verleende vergunning APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2016) en Bijzondere Wetten...
Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, vervangen reclame-uitingen, Vredesplein 1,...
Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, bouwen bijgebouw, Kromme-elleboog 40, 9684...
Besluit Omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, het bouwen van een (paard)rijhal met stallen, Hoofdstraat...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Nieuwlandseweg 4, 9682 XP Oostwold
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, Gemeente Oldambt, wijzigen brandcompartimentering, Industrieweg...
Omgevingsvergunning van rechtswege (art. 3.9 Wabo, § 4.1.3.3 Awb), Gemeente Oldambt, het realiseren van...