Vergunningen Oldambt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oldambt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oldambt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Vertrek uit Nederland, Molenstraat 11, Bad Nieuweschans detail
Algemene Subsidieverordening gemeente Oldambt 2019 detail
Intrekken omgevingsvergunning Carel Coenraadpolder 9 Finsterwolde detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Ganzedijk 42 Finsterwolde detail
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 10 Oostwold detail
Intrekken omgevingsvergunning Nassaulaan 30 Heiligerlee detail
Vergunning en ontheffing Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten, besloten feest Hoofdweg 2B Finsterwolde op 20 juli 2019 detail
Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Grutto 34 Blauwestad detail
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Goldhoorn 21 Finsterwolde detail
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 137 Beerta detail
Vergunning en ontheffing Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten, volleybaltoernooi Nieuw Scheemda op 28 juli 2019 detail
Vergunning en ontheffing Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten, plaatsen hoogwerker bij gemeentehuis Winschoten 15 t/m 26 juli 2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, Gersteveld 2 Midwolda detail
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 11 Finsterwolde detail
Ontvangen sloopmelding, Tichelwerk 16 Oostwold detail
Openbare bekendmaking Vaststelling van de Algemene Subsidieverordening gemeente Oldambt 2019 detail
Ontvangen sloopmelding, Burg. Schönfeldsingel 36 Winschoten detail
Vergunning en ontheffing Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten, Rise of the Blue City te Blauwestad 3 september t/m 6 oktober 2019 detail
Vergunning en ontheffing Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten, ontheffing uitoefenen horecabedrijf Winschoter Honk- en Softbalclub detail
Melding Activiteitenbesluit, Eexterweg 7 Scheemda detail
AANWIJSBESLUIT TOEZICHTHOUDENDE AMBTENAREN GEMEENTE OLDAMBT, CLUSTER RUIMTELIJKE ZAKEN, 2019. detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, Acacialaan 61 Winschoten detail
Intrekken omgevingsvergunning Erflaan 11 Midwolda detail
Vergunning en ontheffing Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten, burendag/Vrijmarkt Pottebakkerstraat 4 Winschoten op 7 september 2019 detail
Vergunning en ontheffing Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten, Feestweek Westerlee 20 t/m 24 augustus 2019 detail
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg West 42 Nieuwolda detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Ganzedijk 42 Finsterwolde detail
Melding brandveilig gebruik Merelstraat 3 Scheemda detail
Melding Activiteitenbesluit, Emergoweg 1 Westerlee detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Nieuwlandseweg 4, Oostwold (milieu) detail
Melding Activiteitenbesluit, Scheemderzwaag 11 Scheemda detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, Cantharel 19 Blauwestad detail
Vergunning en ontheffing Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten, Tellerlikker Festival 2019 detail
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 307 Beerta detail
Ontvangen sloopmelding, Hogeweg 10 Scheemda detail
Voorgenomen vertrek uit Nederland, Ulsda 7 Beerta detail
Intrekken omgevingsvergunning Ekamperweg 4 Oostwold detail
Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 162 Finsterwolde detail
Ontvangen sloopmelding, Donellenlaan 5-9 en 13-27 Scheemda detail
Ontvangen sloopmelding, Essenlaan 34 Westerlee detail
Vergunning en ontheffing Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten, Festival Hongerige Wolf op 12, 13 en 14 juli 2019 detail
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, K. Doormanlaan 140 Winschoten detail
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, nabij Hogeweg 46 Scheemda detail
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Zuiderweg 21 Midwolda detail
Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Grintweg 70 Winschoten detail
Ontvangen sloopmelding, Kloosterlaan 21 Winschoten detail
Ontvangen sloopmelding, Laan 1509 11-23 Scheemda detail
Verleende aanvraag omgevingsvergunning, H.R. Remmersweg Finsterwolde detail
Voorgenomen vertrek uit Nederland, Stationsstraat 11 Bad Nieuweschans detail
Openbare bekendmaking Vaststelling Wegsleepverordening gemeente Oldambt detail