6.6

Vergunningen Oldambt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oldambt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oldambt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Oldambt, verleende omgevingsvergunning, bouwen woning, Elfenbank 45, 9685 EC Blauwestad
Gemeente Oldambt, verleende omgevingsvergunning, kappen kastanje, Kostverloren 19, 9684 TB Finsterwolde
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen overkapping snellaadstation, Rijksweg...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden/vergroten woning, Scheve Klap 2,...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, restaureren en verduurzamen woning, Hamdijk...
Gemeente Oldambt, Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Toekomstkade 2, 9679 TV Scheemda
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, kappen boom, Lindelaan 15, 9674 BV Winschoten
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, tijdelijk plaatsen zes woonunits, Albert Verweijstraat,...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, realiseren horecabedrijf cat.2, Blijhamsterstraat...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woning, Jan Freerks Zijlkerstraat 31,...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, kappen berk en es, Christiaan Eberhardstraat...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, realiseren vijf appartementen, Langestraat...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen fundering, Oude Sluisbuurt 8, 9684...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, bouwen schuurtje/berging, Rederssingel 27,...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu, Zuiderveen 71, 9674 TB Winschoten
Gemeente Oldambt, ontvangen sloopmelding, slopen fundering en vloeren, St. Vitusholt 129, 9674 AJ Winschoten
Gemeente Oldambt, Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, bouwen van een woongebouw, Arsenaal (ongenummerd)...
Gemeente Oldambt, ontvangen sloopmelding, verwijderen asbesthoudende materialen, Hoofdstraat 80, 9944...
Gemeente Oldambt, ontvangen sloopmelding, verwijderen asbesthoudende materialen, Zuiderringdijk 18, 9682...
Gemeente Oldambt, ontvangen sloopmelding, verwijderen asbesthoudende materialen, Nassaulaan 4, 9677 PZ...
Gemeente Oldambt, Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, Het bouwen van een woning, Veenpad 1, 9684...
Gemeente Oldambt, ontvangen sloopmelding, verwijderen asbesthoudende materialen, Spaarnestraat 10, 9673...
Gemeente Oldambt, Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, Het plaatsen van een damwand, Veste (ongenummerd),...
Gemeente Oldambt, ontvangen sloopmelding, verwijderen asbesthoudende materialen, Elandhof 27, 9675 JD...
Gemeente Oldambt, ontvangen sloopmelding, verwijderen asbesthoudende materialen, Hoofdweg 168, 9681 AL...
Gemeente Oldambt, ontvangen sloopmelding, verwijderen asbesthoudende materialen, Azaleastraat 73, 9675...
Gemeente Oldambt, Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, bouwen van een woning, Berkenborg 14, 9685...
Gemeente Oldambt Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Ulsda 2, 9686 XW Beerta
Gemeente Oldambt, verleende omgevingsvergunning, plaatsen zes lichtmasten, Plantsoenlaan 27A, 9679 HA...
Gemeente Oldambt, melding APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2020) en Bijzondere...
Gemeente Oldambt, verleende omgevingsvergunning, bouwen woning, Elfenbank 33, 9685 EC Blauwestad
Gemeente Oldambt, verleende omgevingsvergunning, herbestemmen winkel tot woning incl. gevelwijziging,...
Gemeente Oldambt, melding APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2020) en Bijzondere...
Gemeente Oldambt, verleende omgevingsvergunning, kappen negen bomen en bouwen twee gebouwtjes, Beatrixstraat...
Gemeente Oldambt, Omgevingsvergunning van rechtswege (art. 3.9 Wabo, § 4.1.3.3 Awb), het plaatsen van...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, kappen berk, Azaleastraat 65, 9675 GC Winschoten
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, tijdelijk plaatsen woonunit, Vikna 22, 9685...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, realiseren kapsalon aan huis, Piet Heinlaan...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, realiseren onderhoudswerkplaats voor auto’s,...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bedrijfswoning, Oudedijk 82, 9688 RX...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, realiseren uitweg, J.P. Riedelstraat, Winschoten,...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, knotten linde, Provincialeweg 60, 9677 PE...
Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woning, Vikna 22, 9685 HD Blauwestad
Gemeente Oldambt, Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw en...
Gemeente Oldambt, Melding gesloten bodemenergiesysteem, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem,...
Gemeente Oldambt, ontvangen sloopmelding, verwijderen asbesthoudende materialen, Provincialeweg 121,...
Gemeente Oldambt, ontvangen sloopmelding, verwijderen asbesthoudende materialen, Blijhamsterstraat 5-5A,...
Gemeente Oldambt, ontvangen sloopmelding, slopen bedrijfswoning, Oudedij 82, 9688 RX Drieborg
Gemeente Oldambt, verleende omgevingsvergunning, splitsen woning, Blijhamsterstraat 40B, 9671 AX Winschoten
Gemeente Oldambt, verleende omgevingsvergunning, gewijzigd uitvoeren woning, Freya 35, 9685 HA Blauwestad