6.6

Vergunningen Oldebroek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oldebroek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oldebroek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning Rendementstraat 25 in Hattemerbroek: wijzigen van een verleende omgevingsvergunning...
Verleend Verkeersbesluit
Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Mulligenweg 36
Verleende omgevingsvergunning Sneeuwbesstraat 7 in Wezep: uitbreiden van de woning en het bouwen van...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Rondweg 90 in Wezep, tijdelijk verkopen van wellness waaronder...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Putstraat 1 in ’t Loo Oldebroek, bijgebouw verbouwen tot...
Verleende omgevingsvergunning Hanesteenseweg 34 in Hattemerbroek: bouwen van een bijgebouw
Verleend Verkeersbesluit
Verleende Geluidsontheffing
Verleende omgevingsvergunning Bovenstraatweg 56 in Oldebroek: bouwen van een tuinhuis
Aanvraag omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 545 in Wezep, verbouwen en vergroten van de woning
Aanvraag omgevingsvergunning Groote Woldweg 49/Schiksweg (nabij) in Oosterwolde: realiseren van twee...
Bibob-beleidslijn voor de gemeenten deel uitmakend van het politieteam Veluwe-Noord
Wijziging Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling inzake Leefomgeving en Ruimte
Beleidsnotitie (Flexibele) Huisvesting Arbeidsmigranten Gemeente Oldebroek 2021
Sloopmelding Bovenheigraaf 35 in 't Loo Oldebroek: verwijderen van asbesthoudende materialen
Sloopmelding Duinkerkerweg 22 in Oosterwolde: slopen van de woning en verwijderen van asbesthoudende...
Sloopmelding Kleine Woldweg 4 in Oosterwolde: verwijderen van asbesthoudende materialen
Aanvraag omgevingsvergunning Molenpad 4 in Oosterwolde: verbouwen van de woning
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Stationsweg 17-19 in Wezep: bouwen van een supermarkt met...
Sloopmelding Lijsterbesstraat 2 in Wezep: verwijderen van asbesthoudende materialen
Sloopmelding Van Pijkerenlaan 20 in Oldebroek: verwijderen van asbesthoudende materialen
Aanvraag omgevingsvergunning Jasmijnstraat 23 in Wezep: uitbreiden en verbouwen van de woning
Aanvraag omgevingsvergunning Nieuwlandsweg 25 in Wezep: aanleggen van een in/uitrit voor een parkeerplaats...
Reglement BRP gemeente Oldebroek
Ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Zwarteweg 35
Verleende omgevingsvergunning Bovendwarsweg 81 en 81A in Oldebroek, veranderen en verbouwen van een dubbele...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek: tijdelijk (2 jaar)...
Verleende omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 78 in Oldebroek, plaatsen van een tijdelijke pre-mantelzorg...
Verleende omgevingsvergunning Ottenweg 61 in Oldebroek, plaatsen van een erker
Verleende omgevingsvergunning Fazantenlaan 7 in Wezep, kappen van twee grove dennen
Verleende omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg nabij 498 in Wezep, kappen van 11 moeraseiken
Verleende omgevingsvergunning Prinses Irenelaan 20 in Wezep, kappen van twee bomen
Verleende omgevingsvergunning Mulligenweg 60 in Oldebroek, aanpassen van de voorgevel
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Bovenstraatweg 56 in Oldebroek: bouwen van een tuinhuis
Verleende omgevingsvergunning Hulweg 7 in Oosterwolde, bouwen van een bijgebouw
Aanvraag omgevingsvergunning Bovenheigraaf 94 in 't Loo Oldebroek: vergroten van de woning
Aanvraag omgevingsvergunning Sportlaan ongenummerd in 't Loo Oldebroek:
Melding Activiteitenbesluit Rondweg 44 in Wezep: veranderen van het bedrijf (reparatie- en onderhoudswerkzaamhe-den)
Aanvraag omgevingsvergunning Bovendwarsweg 81 in Oldebroek: bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouwen
Sloopmelding Hogenbrinkweg 25 in Oldebroek: slopen van de woning
Verleende geluidsontheffing
Verleende geluidsontheffing
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, tweede herstelplan
Verleende omgevingsvergunning Zwarteweg 31 in Oosterwolde: verbouwen van de woning, bouwen van een bijgebouw...
Verleende omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 194A in Oldebroek: veranderen van de voor- en zijgevel...
Verleende omgevingsvergunning Anjerstraat 1 in Oldebroek: gebruik van grond met de bestemming Verkeer...
Verleende omgevingsvergunning Sportlaan 1 in ’t Loo Oldebroek: kappen en rooien van een houtopstand
Melding Activiteitenbesluit Duurzaamheidstraat 3 in Hattemerbroek: oprichten van een kantoorruimte en...
Sloopmelding Zwarteweg 91 in Oosterwolde: verwijderen van asbesthoudende materialen