Vergunningen Oldebroek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oldebroek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oldebroek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Bomenverordening detail
Beleidsregel Plussenbeleid gemeente Oldebroek detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A en Beeldkwaliteitsplan detail
beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, ’t Veld nabij 31 in Wezep detail
Ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark H20, Rendementstraat en ontwerpvergunningen detail
Ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark H20, Rendementstraat en ontwerpvergunningen detail
Bekendmaking besluit ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening: toepassing coördinatieregeling voor twee projecten, namelijk een zonnepark gelegen nabij boomkwekerij Hoekert te Oldebroek en een zonnepark op een gedeelte van het recreatiepark de Heidehoek te Wezep detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Veluwelaan 8 in Wezep detail
Publicatie coördinatieregeling detail
Regeling dienstreizen en verblijfskosten Oldebroek detail
Omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Zwarteweg 48, Oosterwolde (GLD) detail
Ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 13 detail
Twee beschikkingen omgevingsvergunningen, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Speltakker nabij 36 en Heikamp nabij 32 te Wezep detail
Twee beschikkingen omgevingsvergunningen, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Speltakker nabij 36 en Heikamp nabij 32 te Wezep detail
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 36 en Beeldkwaliteitsplan detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek detail
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A en Beeldkwaliteitsplan detail
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A en besluit Hogere waarden detail
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Oldebroek 2018 detail
Legesverordening 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3, Beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit Hogere waarden detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 en Beeldkwaliteitsplan detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018 detail
Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen Gemeente Oldebroek, versie 19.01 detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B en Beeldkwaliteitsplan detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, ’t Veld nabij 31 in Wezep detail
Nota Grondprijsbeleid 2019-2020 Gemeente Oldebroek detail
Nota grondbeleid 2019 – 2022 ‘Goed wonen en ondernemen in een duurzaam en leefbaar Oldebroek’ detail
Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Oldebroek 2019 detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Zwarteweg 48 in Oosterwolde (GLD) detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Zwarteweg 48 in Oosterwolde (GLD) detail
Ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 59 – 61 en 102A en Beeldkwaliteitsplan detail
Twee ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunningen, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Heikamp nabij 32 en Speltakker nabij 36 in Wezep detail
beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Eikenhof 20, Oosterwolde detail
Beleidsregel aanpak woonoverlast detail
Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, onderdeel bouwen, Broekeroordsweg 3B in ’t Loo (tweede fase aanvraag) detail
Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP 2018) detail
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Oldebroek 2018 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2019 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5 detail
Nadere regels subsidie 2019 detail
Prioritering van woningbouwprojecten detail
Werktijdenregeling gemeente Oldebroek 2018 detail
Verleende omgevingsvergunning (eerste fase), uitgebreide voorbereidingsprocedure, afwijken bestemmingsplan Broekeroordsweg 3B in ’t Loo Oldebroek detail
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Oldebroek 2019 e.v. detail
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Oldebroek. detail
Legesverordening 2019 detail
Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018 detail