Vergunningen Oldebroek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oldebroek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oldebroek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Oldebroek 2019
Verordening werkgeverscommissie griffie Oldebroek 2019
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Oldebroek 2019
Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2019 (tijdelijke versie)
Tijdelijke nadere regel subsidie 75 jaar vrijheid gemeente Oldebroek
Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang Oldebroek
Onttrekking openbaarheid (ontwerpbesluit)
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23 en Beeldkwaliteitsplan
Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, onderdeel Brandveilig gebruik, Veluwelaan...
Verordening toekomstbestendig wonen Gelderland gemeente Oldebroek
Besluit vaststelling bebouwde komgrenzen Wet natuurbescherming
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Elburgerweg 30 en Beeldkwaliteitsplan
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B en Beeldkwaliteitsplan
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure), ontwerp verklaring van...
Vastgesteld bestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 59 – 61 en 102A en Beeldkwaliteitsplan
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3, Beeldkwaliteitsplan en...
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bongersweg 2 en Beeldkwaliteitsplan
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Windmolenpark Hattemerbroek (herstelbesluit)
Bomenverordening
Beleidsregel Plussenbeleid gemeente Oldebroek
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A en Beeldkwaliteitsplan
Ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark H20, Rendementstraat en ontwerpvergunningen
beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, ’t Veld nabij 31 in Wezep
Ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark H20, Rendementstraat en ontwerpvergunningen
Bekendmaking besluit ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening: toepassing coördinatieregeling voor twee...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Veluwelaan 8 in Wezep
Publicatie coördinatieregeling
Regeling dienstreizen en verblijfskosten Oldebroek
Omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Zwarteweg 48, Oosterwolde (GLD)
Ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 13
Twee beschikkingen omgevingsvergunningen, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Speltakker nabij 36 en...
Twee beschikkingen omgevingsvergunningen, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Speltakker nabij 36 en...
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 36 en Beeldkwaliteitsplan
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A en Beeldkwaliteitsplan
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A en besluit Hogere waarden
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Oldebroek 2018
Legesverordening 2019
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3, Beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit...
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 en Beeldkwaliteitsplan
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018
Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen Gemeente Oldebroek, versie 19.01
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B en Beeldkwaliteitsplan
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, ’t Veld nabij 31 in Wezep
Nota Grondprijsbeleid 2019-2020 Gemeente Oldebroek
Nota grondbeleid 2019 – 2022 ‘Goed wonen en ondernemen in een duurzaam en leefbaar Oldebroek’
Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Oldebroek 2019
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Zwarteweg 48 in Oosterwolde...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Zwarteweg 48 in Oosterwolde...
Ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 59 – 61 en 102A en Beeldkwaliteitsplan