7.4

Vergunningen Oldebroek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oldebroek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oldebroek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Afvalstoffenverordening gemeente Oldebroek
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland 18 november 2020
Beleidsregels Sociaal Afwegingskader bijzondere woonvormen
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2021
Mandaat-, volmacht-en machtigingsregeling
Nadere regel subsidie 2021
mandaatbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 69 en beeldkwaliteitsplan
Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan 2020
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Oosterwolde, Groote Woldweg 12 en 14
Vastgesteld bestemmingsplan Hart van Oosterwolde
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Oldebroek 2021 e.v.
Incassoreglement gemeentelijke belastingen Oldebroek
Aanwijzingsbesluit voor bekendmaking aanslagbiljetten Oldebroek
Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren Oldebroek
Legesverordening Oldebroek 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen Oldebroek 2021
Verordening reclamebelasting Oldebroek 2021
Verordening afvalstoffenheffing Oldebroek 2021
Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Oldebroek 2021
Verordening precariobelasting voor buizen, kabels, draden of leidingen Oldebroek 2021
Verordening toeristenbelasting Oldebroek 2021
Verordening rioolheffing Oldebroek 2021
Verordening forensenbelasting Oldebroek 2021
Verordening precariobelasting standplaatsen Oldebroek 2021
Beleidsregels gemeentelijke taken Wet kinderopvang
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Laanzichtsweg 8 en 8A en het beeldkwaliteitsplan
Beleidsnota lokale aanpak stikstofproblematiek
Verordening Stimuleringslening gemeente Oldebroek 2020
Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure (Wabo), Geldersesluis ongenummerd...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 6 november 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 4 november 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 6 november 2020
Nadere regel subsidie Vangnet C-19
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zomerdijk 1A
Vastgesteld bestemmingsplan Wezep, Noordsingel 2
Ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Schiksweg
Wijziging Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling per 15-10-2020
Mandaat-, volmacht-en machtigingsregeling
Vastgesteld bestemmingsplan Wezep, Noordsingel 78 – 94 en besluit Hogere waarden
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Ottenweg 61 en 63
Ontwerpbestemmingsplan Hattemerbroek, Middeldijk 1
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost­ Gelderland 30 september 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 29 september 2020
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerp Verklaring van geen bedenkingen, Geldersesluis ongenummerd...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerp Verklaring van geen bedenkingen, Oostendorperstraatweg...
Vastgesteld bestemmingsplan Wezep, Zuiderzeestraatweg 506 en Noordsingel nabij 280
Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Wezep, Mariënrade
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 15 juli 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 15 juni 2020