Vergunningen Oldebroek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oldebroek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oldebroek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerp beschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure), ontwerp verklaring van...
Ontwerpbestemmingsplan Wezep, Noordsingel 78 – 94 en ontwerpbesluit Hogere waarden
Ontwerp beschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure), ontwerp verklaring van...
Ontwerpbestemmingsplan Wezep, Noordsingel 78 – 94 en ontwerpbesluit Hogere waarden
Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 72
Rectificatie Beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Middeldijk 15 Hattemerbroek...
Beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Middeldijk 15 Hattemerbroek (landgoed...
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Heidehoeksweg en verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, onderdeel Brandveilig gebruik, Bloemstraat...
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Heidehoeksweg en verleende omgevingsvergunning
Kwaliteitseisen Persoonsgebonden Budget Jeugd 2020
Kantorennotitie Bedrijvenpark H2O Beleidsregels voor de vestiging van (zelfstandige) kantoren op het...
Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2019 (tijdelijke versie)
Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2020
Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, onderdeel Brandveilig gebruik, Cotoneasterstraat...
bestemmm
Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen Gemeente Oldebroek, versie 20.01
Verordening werkgeverscommissie griffie 2020
Beleidskader kleinschalige grond- en veldopstelling van zonnepanelen voor eigen gebruik
beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Warmtekrachtstraat 1 in Hattemerbroek
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 41 en Beeldkwaliteitsplan
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23 en Beeldkwaliteitsplan
Beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Bovenheigraaf 55 't Loo / Oldebroek
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Van Pijkerenlaan 71 in Oldebroek
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo 2015 gemeente Oldebroek
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Bloemstraat 107 in Oldebroek
NOTA INTEGRALE HANDHAVING Jaarverslag 2017/2018 en Uitvoeringsprogramma 2019
Nadere regel subsidie 2020
Mandaatbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2020
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018
Besluit tot intrekking Geluidbeleid bij evenementen Gemeente Oldebroek 2010
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018
beleidsvoornemen voor herstel bestemmingsplan Buitengebied 2007, bestemmingen Wonen - 5 en Wonen - 6
beleidsvoornemen / bekendmaking van raadsbesluit over Herstel bestemmingsplan Buitengebied 2007, bestemmingen...
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 13
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Bongersweg 2 en Beeldkwaliteitsplan
Mandaatbesluit onbezoldigd invorderingsambtenaar
Verordening precariobelasting standplaatsen 2020
Aanwijzingsbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar
Aanwijzingsbesluit voor de verzending van aanslagbiljetten
Mandaatbesluit onbezoldigd ambtenaar
Aanwijzingsbesluit medewerkers gemeentelijke belastingen
Verordening onderhoudsrechten gemeentelijke begraafplaatsen 2020, betreffende de periode vóór 1 april...
Legesverordening 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen 2020
Verordening precariobelasting voor buizen, kabels, draden of leidingen 2020
Verordening reclamebelasting 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2019