7.6

Vergunningen Oldebroek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oldebroek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oldebroek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbestemmingsplan Wezep, Noordsingel 2
Ontwerpbestemmingsplan Hart van Oosterwolde
Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 72
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 69 en het beeldkwaliteitsplan
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 1 juni 2020
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 301 en besluit Hogere waarden
Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure (Wabo) en besluit hogere waarden...
Voorontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Oldebroek
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 11 mei 2020
Beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Van Pijkerenlaan 71 in Oldebroek
Ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Groote Woldweg 12 en 14
Ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, brandweerkazerne
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 29 april 2020
Gewijzigd Vastgesteld bestemmingsplan Oosterwolde, Zwarteweg 42
Algemene plaatselijke verordening
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 26 maart 2020
Legesverordening 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 26 maart 2020
Ontwerpwijzigingsplan Wezep, Marienrade
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020
Wijziging mandaatregeling uithuisplaatsingen
Beleidsnotitie digitale vervanging van archiefbescheiden (substitutie)
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020
Ontwerpbestemmingsplan Wezep, Noordsingel 78 – 94 en ontwerpbesluit Hogere waarden
Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 72
Ontwerpbestemmingsplan Wezep, Noordsingel 78 – 94 en ontwerpbesluit Hogere waarden
Ontwerp beschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure), ontwerp verklaring van...
Ontwerp beschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure), ontwerp verklaring van...
Rectificatie Beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Middeldijk 15 Hattemerbroek...
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Heidehoeksweg en verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, onderdeel Brandveilig gebruik, Bloemstraat...
Beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Middeldijk 15 Hattemerbroek (landgoed...
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Heidehoeksweg en verleende omgevingsvergunning
Kantorennotitie Bedrijvenpark H2O Beleidsregels voor de vestiging van (zelfstandige) kantoren op het...
Kwaliteitseisen Persoonsgebonden Budget Jeugd 2020
Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2019 (tijdelijke versie)
Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2020
Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, onderdeel Brandveilig gebruik, Cotoneasterstraat...
bestemmm
Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen Gemeente Oldebroek, versie 20.01
Verordening werkgeverscommissie griffie 2020
Beleidskader kleinschalige grond- en veldopstelling van zonnepanelen voor eigen gebruik
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Van Pijkerenlaan 71 in Oldebroek
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 41 en Beeldkwaliteitsplan
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23 en Beeldkwaliteitsplan
Beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Bovenheigraaf 55 't Loo / Oldebroek
beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Warmtekrachtstraat 1 in Hattemerbroek
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo 2015 gemeente Oldebroek
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Bloemstraat 107 in Oldebroek
NOTA INTEGRALE HANDHAVING Jaarverslag 2017/2018 en Uitvoeringsprogramma 2019