Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Oldebroek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oldebroek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oldebroek. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 13 21-05-2019 21-07-2019 detail
Twee beschikkingen omgevingsvergunningen, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Speltakker nabij 36 en Heikamp nabij 32 te Wezep 14-05-2019 14-07-2019 detail
Twee beschikkingen omgevingsvergunningen, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Speltakker nabij 36 en Heikamp nabij 32 te Wezep 14-05-2019 14-07-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A en besluit Hogere waarden 07-05-2019 07-07-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 36 en Beeldkwaliteitsplan 07-05-2019 07-07-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek 07-05-2019 07-07-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A en Beeldkwaliteitsplan 07-05-2019 07-07-2019 detail
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Oldebroek 2018 02-05-2019 02-07-2019 detail
Legesverordening 2019 25-04-2019 25-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3, Beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit Hogere waarden 23-04-2019 23-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 en Beeldkwaliteitsplan 16-04-2019 16-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018 16-04-2019 16-06-2019 detail
Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen Gemeente Oldebroek, versie 19.01 10-04-2019 10-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B en Beeldkwaliteitsplan 09-04-2019 09-06-2019 detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, ’t Veld nabij 31 in Wezep 09-04-2019 09-06-2019 detail
Nota grondbeleid 2019 – 2022 ‘Goed wonen en ondernemen in een duurzaam en leefbaar Oldebroek’ 02-04-2019 02-06-2019 detail
Nota Grondprijsbeleid 2019-2020 Gemeente Oldebroek 02-04-2019 02-06-2019 detail
Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Oldebroek 2019 02-04-2019 02-06-2019 detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Zwarteweg 48 in Oosterwolde (GLD) 02-04-2019 02-06-2019 detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Zwarteweg 48 in Oosterwolde (GLD) 02-04-2019 02-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 59 – 61 en 102A en Beeldkwaliteitsplan 19-03-2019 19-05-2019 detail
Twee ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunningen, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Heikamp nabij 32 en Speltakker nabij 36 in Wezep 05-03-2019 05-05-2019 detail
beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Eikenhof 20, Oosterwolde 26-02-2019 26-04-2019 detail
Beleidsregel aanpak woonoverlast 12-02-2019 12-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, onderdeel bouwen, Broekeroordsweg 3B in ’t Loo (tweede fase aanvraag) 05-02-2019 05-04-2019 detail
Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP 2018) 29-01-2019 29-03-2019 detail
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Oldebroek 2018 29-01-2019 29-03-2019 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2019 22-01-2019 22-03-2019 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018 18-01-2019 18-03-2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 18-01-2019 18-03-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5 15-01-2019 15-03-2019 detail
Nadere regels subsidie 2019 14-01-2019 14-03-2019 detail
Prioritering van woningbouwprojecten 09-01-2019 09-03-2019 detail
Werktijdenregeling gemeente Oldebroek 2018 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning (eerste fase), uitgebreide voorbereidingsprocedure, afwijken bestemmingsplan Broekeroordsweg 3B in ’t Loo Oldebroek 08-01-2019 08-03-2019 detail
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Oldebroek. 27-12-2018 27-02-2019 detail
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Oldebroek 2019 e.v. 27-12-2018 27-02-2019 detail
Legesverordening 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018 24-12-2018 24-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A en ontwerpbesluit Hogere waarden 24-12-2018 24-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A en ontwerpbesluit Hogere waarden 24-12-2018 24-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 36 en Beeldkwaliteitsplan 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Elburgerweg 30 en Beeldkwaliteitsplan 18-12-2018 18-02-2019 detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Eikenhof 20, Oosterwolde 18-12-2018 18-02-2019 detail
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2 18-12-2018 18-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A en Beeldkwaliteitsplan 18-12-2018 18-02-2019 detail
Omgevingsvisie Oldebroek 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Oldebroek 04-12-2018 04-02-2019 detail
Verordening re-integratie Participatiewet gemeente Oldebroek 04-12-2018 04-02-2019 detail