Vergunningen Oldebroek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oldebroek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oldebroek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Bloemstraat 107 in Oldebroek
NOTA INTEGRALE HANDHAVING Jaarverslag 2017/2018 en Uitvoeringsprogramma 2019
Nadere regel subsidie 2020
Mandaatbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2020
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018
Besluit tot intrekking Geluidbeleid bij evenementen Gemeente Oldebroek 2010
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018
beleidsvoornemen voor herstel bestemmingsplan Buitengebied 2007, bestemmingen Wonen - 5 en Wonen - 6
beleidsvoornemen / bekendmaking van raadsbesluit over Herstel bestemmingsplan Buitengebied 2007, bestemmingen...
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 13
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Bongersweg 2 en Beeldkwaliteitsplan
Mandaatbesluit onbezoldigd invorderingsambtenaar
Verordening precariobelasting standplaatsen 2020
Aanwijzingsbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar
Aanwijzingsbesluit voor de verzending van aanslagbiljetten
Mandaatbesluit onbezoldigd ambtenaar
Aanwijzingsbesluit medewerkers gemeentelijke belastingen
Verordening onderhoudsrechten gemeentelijke begraafplaatsen 2020, betreffende de periode vóór 1 april...
Legesverordening 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen 2020
Verordening precariobelasting voor buizen, kabels, draden of leidingen 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2019
Verordening reclamebelasting 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening forensenbelasting 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (onderdeel milieu), uitgebreide voorbereidingsprocedure, Bovenheigraaf...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Cotoneasterstraat 19 in...
Mandaat-, volmacht-en machtigingsregeling
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A, beeldkwaliteitsplan...
Ontwerpbestemmingsplan Wezep, Zuiderzeestraatweg 506 en Noordsingel nabij 280
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A, beeldkwaliteitsplan...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) en ontwerp verklaring van...
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 301, beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit Hogere...
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Heidehoeksweg
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Warmtekrachstraat 1 Hattemerbroek
Besluit geen Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) benodigd
Voorbereidingsbesluit
Vastgesteld bestemmingsplan, Bedrijvenpark H20, Rendementstraat en vergunning
Vastgesteld bestemmingsplan, Bedrijvenpark H20, Rendementstraat en vergunning
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018
Vastgesteld bestemmingsplan Wezep, Stationsweg 95 en besluit Hogere waarde
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 41, Beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit...
Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure (Wabo) en besluit hogere waarden...
Ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Zwarteweg 42
Evenementenbeleid gemeente Oldebroek
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Oldebroek 2019