6.6

Vergunningen Oldebroek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oldebroek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oldebroek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vastgesteld bestemmingsplan Hattemerbroek, Middeldijk 1
Vastgesteld bestemmingsplan Herstelplan de Soppeweg 3 en 3A
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Zomerdijk 1A
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Mheneweg Zuid 52
Vastgesteld bestemmingsplan Oosterwolde, Schiksweg
Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Mulligenweg 36
Ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Oostendorperstraatweg
Algemene plaatselijke verordening
Nota Grondprijsbeleid 2021-2022 Gemeente Oldebroek
Reglement van orde gemeenteraad Oldebroek
Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Oldebroek 2021
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Oldebroek, brandweerkazerne
Ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Oldebroek
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Kleine Woldweg 10 en beeldkwaliteitsplan
Ontwerpbestemmingsplan Wezep, Turfhorst 7 en Mariënrade en ontwerpbesluit Hogere waarden
Afvalstoffenverordening gemeente Oldebroek
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Oldebroek
Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 18 november 2020
Beleidsregels Nota Handhaving Fysieke Leefomgeving, Jaarverslag 2019 en Uitvoeringsprogramma 2020
Beschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Broekeroordsweg 3C ’t Loo Oldebroek
Beleidsregels Sociaal Afwegingskader bijzondere woonvormen
Afvalstoffenverordening gemeente Oldebroek
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland 18 november 2020
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2021
Nadere regel subsidie 2021
Mandaat-, volmacht-en machtigingsregeling
mandaatbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 69 en beeldkwaliteitsplan
Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan 2020
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Oosterwolde, Groote Woldweg 12 en 14
Vastgesteld bestemmingsplan Hart van Oosterwolde
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Oldebroek 2021 e.v.
Incassoreglement gemeentelijke belastingen Oldebroek
Aanwijzingsbesluit voor bekendmaking aanslagbiljetten Oldebroek
Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren Oldebroek
Legesverordening Oldebroek 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen Oldebroek 2021
Verordening reclamebelasting Oldebroek 2021
Verordening afvalstoffenheffing Oldebroek 2021
Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Oldebroek 2021
Verordening precariobelasting voor buizen, kabels, draden of leidingen Oldebroek 2021
Verordening toeristenbelasting Oldebroek 2021
Verordening rioolheffing Oldebroek 2021
Verordening forensenbelasting Oldebroek 2021
Verordening precariobelasting standplaatsen Oldebroek 2021
Beleidsregels gemeentelijke taken Wet kinderopvang
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Laanzichtsweg 8 en 8A en het beeldkwaliteitsplan
Beleidsnota lokale aanpak stikstofproblematiek
Verordening Stimuleringslening gemeente Oldebroek 2020
Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure (Wabo), Geldersesluis ongenummerd...