Vergunningen Olst-Wijhe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Olst-Wijhe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Olst-Wijhe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Olst-Wijhe 2019 detail
Bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D vastgesteld detail
Besluit tot wijziging van het Mandaat- en volmachtstatuut gemeente Olst-Wijhe detail
Wijzigingsplan Buitengebied, Velsdijk 4 vastgesteld detail
Ontwerp-omgevingsvergunning Buitengebied, Zonnepark Noordmanshoek ter inzage detail
Gemeente Olst - Wijhe - Besluit voor het wijzigen van de bebouwde kom - kernen Olst en Boskamp detail
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit geslotenverklaring vrachtauto's - Raalterweg detail
Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe detail
Uitwerkingsplan Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 3.2 gewijzigd vastgesteld detail
Wijziging Leidraad Invordering van gemeentelijke belastingen Olst-Wijhe detail
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) detail
Verordening rechtspositie raadsleden Olst-Wijhe 2019 detail
Bestemmingsplan Hiethaarshoek, Wesepe vastgesteld detail
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit reserveren voor opladen elektrische voertuigen - Boskamp 20 detail
Bestemmingsplan Buitengebied, Het Anem 26 gewijzigd vastgesteld detail
Mandaat- en volmachtbesluit convenanten uitwisseling persoonsgegevens detail
Bestemmingsplan Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe gewijzigd vastgesteld detail
Wijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 vastgesteld detail
Ontwerp bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D detail
Definitief besluit hogere grenswaarde Hiethaarshoek, Wesepe detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Raalterweg 27-27a ter inzage detail
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe detail
Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Velsdijk 4 ter inzage detail
Bestemmingsplan Buitengebied, Schuilenbergerweg 4, Olst vastgesteld detail
Bestemmingsplan Buitengebied, Zonnenbergerweg 10, Wesepe vastgesteld detail
Beleidsregels Alcohol- en horecasanctiebeleid Olst-Wijhe detail
Mandaatbesluit datalekken, verwerkersovereenkomsten en register van verwerkingen detail
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Handelsweg 10 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning Hooglandweg 3a ter inzage detail
Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Noorder Koeslag fase 3.2 detail
Ontwerp ‘Uitwerkingsplan Noorder Koeslag 2018 fase 2’, ter inzage detail
Beleidsregels voor het ontsteken van een vreugdevuur Olst-Wijhe detail
Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie gemeente Olst-Wijhe detail
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Olst-Wijhe 2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder detail
Verordening gegevensverstrekking BRP 2018 detail
Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen en aangehaakte gegevens Olst-Wijhe 2018 detail
Definitief besluit hogere grenswaarde Lierderholthuisweg 11, Wijhe detail
Ontwerpbestemmingsplan Hiethaarshoek, Wesepe detail
Verordening reclamebelasting Olst centrum 2019 detail
Omgevingsvergunning Boerlestraat 9, Wijhe detail
Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe 2019 detail
Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 ter inzage detail
Besluit tot wijziging van het Mandaat- en volmachtstatuut detail
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit voorrangskruispunt met stopverplichting - Koekoeksweg - Diepenveenseweg detail
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen gedurende spitsuren - Schippershuizen detail
Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Het Anem 26 ter inzage detail
Treasurystatuut Olst-Wijhe 2019 detail
Verordening lijkbezorgingrechten 2019 detail