7.3

Vergunningen Olst-Wijhe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Olst-Wijhe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Olst-Wijhe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe gewijzigd vastgesteld
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Jan Schamhartstraat 101a in Olst ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a ter inzage
Mandaatbesluit Bouwbesluit 2012
Bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 12 vastgesteld
Aanwijsbesluit toezichthouder gemeente Olst-Wijhe
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Olst-Wijhe 2021
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit - Kerkstraat Wijhe
Nota waardering en afschrijving vaste activa 2021
Bestemmingsplan Buitengebied, IJsseldijk 95 en nabij Kloosterhoekweg 12 vastgesteld
Ontwerpbestemmingsplan buitengebied, Weseperenkweg 4 ter inzage
Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Olst-Wijhe
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Vettewinkelweg 3 en De Wesenberg 8 Wijhe ter inzage
Mandaat- en volmachtbesluit anterieure overeenkomsten
Bestemmingsplan Boerlestraat 15-15a in Wijhe vastgesteld
Bestemmingsplan Buitengebied, Hamelweg 16 gewijzigd vastgesteld
Bestemmingsplan Buitengebied, Fortmonderweg 21 en De Wellenberg 2 vastgesteld
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Mandaatbesluit maatwerkoplossing financiële ondersteuning
Bestemmingsplan Olst, Abersonterrein gewijzigd vastgesteld
Definitief besluit hogere grenswaarde Olst, Abersonterrein
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 12 ter inzage
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen ten behoeve van huisartsenpraktijk -...
Bestemmingsplan Middelerstraat 11 / Middelerpad ongenummerd in Olst vastgesteld
Mandaatbesluit vaststellen DPIA’s
Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe
Bestemmingsplan Buitengebied, Rietbergweg 6, Boerhaar 3 en Middelerstraat 2 vastgesteld
Bestemmingsplan Raalterweg 25 en Lierderholthuisweg 9 te Wijhe vastgesteld
Bestemmingsplan G.J. Kappertweg 2 te Wesepe vastgesteld
Legesverordening 2021
Verordening onroerendezaakbelastingen 2021 gemeente Olst-Wijhe
Verordening afvalstoffenheffing 2021 Olst-Wijhe
Verordening tegemoetkoming onvermijdbare kosten medisch afval 2021 Olst-Wijhe
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening toeristenbelasting Olst-Wijhe 2021
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe ter inzage
Bestemmingsplan Buitengebied, Dingshofweg 7-7a vastgesteld
Legesverordening 2021
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Fortmonderweg 21 en De Wellenberg 2 ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan Boerlestraat 15 en 15a Wijhe ter inzage
Algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte
Verordening reclamebelasting Olst centrum 2021
Legesverordening 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening Reclamebelasting centrum Wijhe 2021
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2021
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, IJsseldijk 95 – nabij Kloosterhoekweg 12
Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Buitengebied, IJsseldijk 95 – nabij Kloosterhoekweg 12