7.4

Vergunningen Olst-Wijhe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Olst-Wijhe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Olst-Wijhe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Mandaatbesluit maatwerkoplossing financiële ondersteuning
Bestemmingsplan Olst, Abersonterrein gewijzigd vastgesteld
Definitief besluit hogere grenswaarde Olst, Abersonterrein
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 12 ter inzage
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen ten behoeve van huisartsenpraktijk -...
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Bestemmingsplan Middelerstraat 11 / Middelerpad ongenummerd in Olst vastgesteld
Mandaatbesluit vaststellen DPIA’s
Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe
Bestemmingsplan Buitengebied, Rietbergweg 6, Boerhaar 3 en Middelerstraat 2 vastgesteld
Bestemmingsplan Raalterweg 25 en Lierderholthuisweg 9 te Wijhe vastgesteld
Bestemmingsplan G.J. Kappertweg 2 te Wesepe vastgesteld
Legesverordening 2021
Verordening onroerendezaakbelastingen 2021 gemeente Olst-Wijhe
Verordening afvalstoffenheffing 2021 Olst-Wijhe
Verordening tegemoetkoming onvermijdbare kosten medisch afval 2021 Olst-Wijhe
Verordening toeristenbelasting Olst-Wijhe 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe ter inzage
Bestemmingsplan Buitengebied, Dingshofweg 7-7a vastgesteld
Legesverordening 2021
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Fortmonderweg 21 en De Wellenberg 2 ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan Boerlestraat 15 en 15a Wijhe ter inzage
Algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte
Legesverordening 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening reclamebelasting Olst centrum 2021
Verordening Reclamebelasting centrum Wijhe 2021
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2021
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, IJsseldijk 95 – nabij Kloosterhoekweg 12
Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Buitengebied, IJsseldijk 95 – nabij Kloosterhoekweg 12
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Rietbergweg 6, Boerhaar 3 en Middelerstraat 2 ter inzage
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Olst-Wijhe 2020
Bestemmingsplan Wesepe, Bonekampweg 7-9 vastgesteld
Mandaatbesluit datalekken en AVG verzoeken
Leidraad Invordering van gemeentelijke belastingen Olst-Wijhe
Rectificatie Bestemmingsplan Buitengebied, Bremmelerstraat 13 gewijzigd vastgesteld
Besluit m.e.r. beoordeling
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Dingshofweg 7-7a ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hamelweg 16 ter inzage
Mandaat Wet Verplichte GGZ
Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Olst-Wijhe 2020
Ontwerpbestemmingsplan Wesepe, Bonekampweg 7-9 ter inzage
Mandaat Europese aanbesteding digitaal platform t.b.v. het gemeentelijk energieloket met aanvullend front...
Besluit tot het aanwijzen van zonneparken en windmolens als extra categorieën waarvoor een verklaring...
Mandaat- en volmachtbesluit aanbesteding Wmo maatwerkvoorzieningen
Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Olstergaard