Vergunningen Olst-Wijhe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Olst-Wijhe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Olst-Wijhe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Olst-Wijhe 2020
Ontwerpbestemmingsplan Boskamp, Boskamp 47
Bestemmingsplan Ambachtsweg 5, Industrieweg 1c ter inzage
Besluit tot wijziging van het Mandaat- en volmachtstatuut
Rectificatie Verordening toeristenbelasting 2020
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Verordening afvalstoffenheffing 2020 Olst-Wijhe
Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Olst-Wijhe 2017
Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Steunenbergerweg 6’ gewijzigd vastgesteld
Vestiging voorlopig voorkeursrecht ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten op gronden in Wijhe
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020 gemeente Olst-Wijhe
Bestemmingsplan Elshof, Elshofweg naast 11 vastgesteld
Verordening tegemoetkoming onvermijdbare kosten medisch afval 2020 Olst-Wijhe
Verordening sociaal domein Olst-Wijhe
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2020
Legesverordening 2020
Verordening lijkbezorgingrechten 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening reclamebelasting Olst centrum 2020
Verordening Reclamebelasting centrum Wijhe 2020
Ontwerp-omgevingsvergunning Buitengebied, Daslever 3 ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Marsweg 3-5
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Besluit tot wijziging van de CAR-UWO
Ontwerpbestemmingsplan Ambachtsweg 5, Industrieweg 1c ter inzage
Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan Elshof, Elshofweg naast 11 ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan Elshof, Elshofweg naast 11 ter inzage
Beleidsregels subsidieverstrekking 2020
Besluit tot wijziging handboek vervanging gemeente Olst-Wijhe
Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe
Bekendmaking besluit Plaatsingsplan Ondergrondse containers ‘Omgekeerd Inzamelen’, Fase III
Verleende omgevingsvergunning Zonnepark Noordmanshoek
Ontwerp-omgevingsvergunning Buitengebied, Zonneweide Overkamp ter inzage
Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2019
Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar 2019
Besluit aanwijzing medewerkers belastingen 2019
Verordening Starterslening gemeente Olst-Wijhe 2018
Bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe vastgesteld
Bestemmingsplan Buitengebied, Raalterweg 27-27a vastgesteld
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Olst-Wijhe 2019
Bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D vastgesteld
Besluit tot wijziging van het Mandaat- en volmachtstatuut gemeente Olst-Wijhe
Ontwerp-omgevingsvergunning Buitengebied, Zonnepark Noordmanshoek ter inzage
Wijzigingsplan Buitengebied, Velsdijk 4 vastgesteld
Gemeente Olst - Wijhe - Besluit voor het wijzigen van de bebouwde kom - kernen Olst en Boskamp
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit geslotenverklaring vrachtauto's - Raalterweg
Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe
Uitwerkingsplan Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 3.2 gewijzigd vastgesteld
Wijziging Leidraad Invordering van gemeentelijke belastingen Olst-Wijhe