Vergunningen Olst-Wijhe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Olst-Wijhe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Olst-Wijhe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Besluit tot wijziging van de CAR-UWO
Ontwerpbestemmingsplan Ambachtsweg 5, Industrieweg 1c ter inzage
Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan Elshof, Elshofweg naast 11 ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan Elshof, Elshofweg naast 11 ter inzage
Beleidsregels subsidieverstrekking 2020
Besluit tot wijziging handboek vervanging gemeente Olst-Wijhe
Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe
Bekendmaking besluit Plaatsingsplan Ondergrondse containers ‘Omgekeerd Inzamelen’, Fase III
Verleende omgevingsvergunning Zonnepark Noordmanshoek
Ontwerp-omgevingsvergunning Buitengebied, Zonneweide Overkamp ter inzage
Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2019
Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar 2019
Besluit aanwijzing medewerkers belastingen 2019
Verordening Starterslening gemeente Olst-Wijhe 2018
Bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe vastgesteld
Bestemmingsplan Buitengebied, Raalterweg 27-27a vastgesteld
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Olst-Wijhe 2019
Bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D vastgesteld
Besluit tot wijziging van het Mandaat- en volmachtstatuut gemeente Olst-Wijhe
Wijzigingsplan Buitengebied, Velsdijk 4 vastgesteld
Ontwerp-omgevingsvergunning Buitengebied, Zonnepark Noordmanshoek ter inzage
Gemeente Olst - Wijhe - Besluit voor het wijzigen van de bebouwde kom - kernen Olst en Boskamp
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit geslotenverklaring vrachtauto's - Raalterweg
Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe
Uitwerkingsplan Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 3.2 gewijzigd vastgesteld
Wijziging Leidraad Invordering van gemeentelijke belastingen Olst-Wijhe
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Verordening rechtspositie raadsleden Olst-Wijhe 2019
Bestemmingsplan Hiethaarshoek, Wesepe vastgesteld
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit reserveren voor opladen elektrische voertuigen - Boskamp 20
Bestemmingsplan Buitengebied, Het Anem 26 gewijzigd vastgesteld
Mandaat- en volmachtbesluit convenanten uitwisseling persoonsgegevens
Bestemmingsplan Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe gewijzigd vastgesteld
Wijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 vastgesteld
Ontwerp bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D
Definitief besluit hogere grenswaarde Hiethaarshoek, Wesepe
Bestemmingsplan Buitengebied, Zonnenbergerweg 10, Wesepe vastgesteld
Bestemmingsplan Buitengebied, Schuilenbergerweg 4, Olst vastgesteld
Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Velsdijk 4 ter inzage
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Raalterweg 27-27a ter inzage
Beleidsregels Alcohol- en horecasanctiebeleid Olst-Wijhe
Mandaatbesluit datalekken, verwerkersovereenkomsten en register van verwerkingen
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Noorder Koeslag fase 3.2
Ontwerp-omgevingsvergunning Hooglandweg 3a ter inzage
Ontwerp ‘Uitwerkingsplan Noorder Koeslag 2018 fase 2’, ter inzage
Beleidsregels voor het ontsteken van een vreugdevuur Olst-Wijhe
Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie gemeente Olst-Wijhe