7.3

Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst IJsselland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst IJsselland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering voor de locatie Steenwijkerweg...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een deelsaneringsplan voor de locatie Kanaalstraat Oostzijde...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving BUS-melding
WABO - Verlenging beslistermijn
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering voor de locatie Noordweg...
WABO - Beschikking Regulier
WABO - Beschikking Regulier
Kennisgeving besluit op het vaststellen van de ernst en spoedeisendheid van een bodemverontreiniging...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op het vaststellen van de ernst en spoedeisendheid van een bodemverontreiniging...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Duitslandweg 1 in Hardenberg.
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Haatlandhaven 4 in Kampen.
Kennisgeving BUS-melding
Kennisgeving BUS-melding
Kennisgeving BUS-melding
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op het vaststellen van de ernst en spoedeisendheid van een bodemverontreiniging...
WABO - Beschikking Regulier
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
WABO - Beschikking Regulier
WABO - Beschikking Uitgebreid
Ondermandaatbesluit bedrijfsvoering Omgevingsdienst IJsselland
Ondermandaatbesluit VTH-taken Omgevingsdienst IJsselland
WABO - Beschikking Uitgebreid
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
WABO - Beschikking Regulier
WABO - Verlenging beslistermijn
WABO - Verlenging beslistermijn
WABO - Ontwerpbeschikking Uitgebreid
Ziekteverzuimprotocol Omgevingsdienst IJsselland
Rouwprotocol Omgevingsdienst IJsselland
Procuratiebesluit Omgevingsdienst
Regeling gebruik dienstauto’s en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst IJsselland
Regeling landelijke klachtencommissie ongewenst gedrag
Procedureregeling Functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst IJsselland
Regeling Beoordelen
Regeling reis- en verblijfskosten
Reglement van Orde voor het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland
Regeling werving & selectie
Regeling melden vermoeden misstand Omgevingsdienst IJsselland
Jaarplancyclus Omgevingsdienst IJsselland
Dit besluit wordt aangehaald als 'Mandaatbesluit 2017 Omgevingsdienst IJsselland
Interne Regeling klachten ongewenst gedrag
Gedragscode voor werknemers HYPERLINK "https://www.mijnrap.nl/odijsselland/medewerker/Gemeente_car_uwo/gedragscode_825034"...
Deze verordening kan worden aangehaald als “Financiële Verordening Omgevingsdienst IJsselland
Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling agressie en geweld Omgevingsdienst IJsselland
Jaarplancyclus Omgevingsdienst IJsselland