Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Omgevingsdienst IJsselland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst IJsselland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst IJsselland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ziekteverzuimprotocol Omgevingsdienst IJsselland 10-05-2019 10-07-2019 detail
Procuratiebesluit Omgevingsdienst 10-05-2019 10-07-2019 detail
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling reis- en verblijfskosten Omgevingsdienst IJsselland. 10-05-2019 10-07-2019 detail
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling melden vermoeden misstand Omgevingsdienst IJsselland 10-05-2019 10-07-2019 detail
Deze regeling kan worden aangehaald als Werktijdenregeling Omgevingsdienst IJsselland 10-05-2019 10-07-2019 detail
Rouwprotocol Omgevingsdienst IJsselland 10-05-2019 10-07-2019 detail
Jaarplancyclus Omgevingsdienst IJsselland 10-05-2019 10-07-2019 detail
Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling agressie en geweld Omgevingsdienst IJsselland 10-05-2019 10-07-2019 detail
Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling landelijke klachtencommissie ongewenst gedrag Omgevingsdienst IJsselland. 10-05-2019 10-07-2019 detail
Reglement van Orde voor het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland 10-05-2019 10-07-2019 detail
Deze regeling wordt aangehaald als Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering Omgevingsdienst IJsselland 10-05-2019 10-07-2019 detail
Inkoop- & aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst IJsselland 02-05-2019 02-07-2019 detail
Regeling gebruik dienstauto’s en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst IJsselland 29-04-2019 29-06-2019 detail
Mandaatbesluit 2017 Omgevingsdienst IJsselland 18-03-2019 18-05-2019 detail
Financiële Verordening Omgevingsdienst IJsselland 2018 18-03-2019 18-05-2019 detail
Interne Regeling klachten ongewenst gedrag 18-03-2019 18-05-2019 detail