Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst IJsselland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst IJsselland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ziekteverzuimprotocol Omgevingsdienst IJsselland detail
Procuratiebesluit Omgevingsdienst detail
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling reis- en verblijfskosten Omgevingsdienst IJsselland. detail
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling melden vermoeden misstand Omgevingsdienst IJsselland detail
Deze regeling kan worden aangehaald als Werktijdenregeling Omgevingsdienst IJsselland detail
Rouwprotocol Omgevingsdienst IJsselland detail
Jaarplancyclus Omgevingsdienst IJsselland detail
Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling agressie en geweld Omgevingsdienst IJsselland detail
Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling landelijke klachtencommissie ongewenst gedrag Omgevingsdienst IJsselland. detail
Reglement van Orde voor het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland detail
Deze regeling wordt aangehaald als Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering Omgevingsdienst IJsselland detail
Inkoop- & aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst IJsselland detail
Regeling gebruik dienstauto’s en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst IJsselland detail
Mandaatbesluit 2017 Omgevingsdienst IJsselland detail
Financiële Verordening Omgevingsdienst IJsselland 2018 detail
Interne Regeling klachten ongewenst gedrag detail