Vergunningen Omgevingsdienst Midden-Holland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Midden-Holland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Midden-Holland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ondermandaatbesluit en bevoegdhedenlijst ODMH 2019 detail
Archiefverordening Omgevingsdienst Midden-Holland 2018 detail
Beheerregeling informatiebeheer Omgevingsdienst Midden-Holland 2018 detail
Privacybeleid ODMH detail
Algemene inkoop- en inhuurvoorwaarden Omgevingsdienst Midden-Holland 2017 detail
Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Midden-Holland 2017 detail
Regeling (mobiele) ICT-middelen ODMH detail
Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar detail
Regeling melden vermoeden misstand ODMH detail
Ziekteverzuimregeling detail
Wob-besluit publicatie bodemrapporten regio Midden-Holland detail