Vergunningen Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ondermandaat Beuningen 2019
Besluit aanwijzing toezichthouders
Ondermandaat Heumen 2019
Ondermandaat Nijmegen 2019
Mandaatregeling directeur 2017 gewijzigd 2019-1
Organisatieverordening Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2018
Ondermandaat Druten 2019
Ondermandaat Wijchen 2019
Reiskostenregeling wijziging
Wijziging CAR UWO 2018-1
Wijziging Regeling voor de interne klachtenbehandeling (Awb) ODRN 2013
Wijziging CAR UWO 2018-2
Studiefaciliteitenregeling ODRN
Stauut voorzittersoverleg Gelders stelsel
Ondermandaat provincie Gelderland 2018-2
Agressieprotocol ODRN
Regeling melden vermoeden misstand
Wijzigingen CAR/UWO 2017
Ondermandaat Provincie Gelderland 2018-2
REGELING TOT WIJZIGING VAN DE CAR/UWO GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN
Wijzigingsbesluit CARUWO
Wijzigingsbesluit CARUWO
Statuut voorzittersoverleg
Ondermandaat Omgevingsdienst Regio Nijmegen Gelderland 2018
Ondermandaat Omgevingsdienst Regio Nijmegen Heumen 2018
Mandaatregeling directeur ODRN 2017
Mandaatsregeling afdelingshoofden ODRN 2017
Ondermandaat gemeente Nijmegen 2017
Notitie werktijdenregeling
Ondermandaat Heumen
Lokale arbeidsvoorwaardenregeling Gelderse omgevingsdiensten
Regeling Beeldschermbril
Wijziging CAR / UWO 2017-1
Tijdelijke overgangsregeling fiets
Ondermandaat Druten 2017-1
Ondermandaat Berg en Dal 2016-1
RECTIFICATIE
Aanvullende regeling Individueel Keuzebudget Gelderse Omgevingsdiensten
Ondermandaat Omgevingsdienst Regio Nijmegen mandaat Beuningen 2017
Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten
Aanvullende IKB regeling Gelderse omgevingsdiensten 2017
Financiële verordening ODRN 2016
Treasury statuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016
Aanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse Omgevingsdiensten
Gelderse kaderregeling
Aanvulling Functiehuis ODRN 2016
CAR - UWO voor de Gelderse Omgevingsdiensten 2016 ODRN rectificatie
Aanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse Omgevingsdiensten
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) voor de Omgevingsdiensten...
Prodedureregeling functiebeschrijving en -waardering Gelderse Omgevingsdiensten, Functiehuis Gelders...