Vergunningen Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ondermandaat Beuningen 2019 detail
Besluit aanwijzing toezichthouders detail
Ondermandaat Heumen 2019 detail
Ondermandaat Nijmegen 2019 detail
Mandaatregeling directeur 2017 gewijzigd 2019-1 detail
Organisatieverordening Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2018 detail
Ondermandaat Druten 2019 detail
Ondermandaat Wijchen 2019 detail
Reiskostenregeling wijziging detail
Wijziging CAR UWO 2018-1 detail
Wijziging Regeling voor de interne klachtenbehandeling (Awb) ODRN 2013 detail
Wijziging CAR UWO 2018-2 detail
Studiefaciliteitenregeling ODRN detail
Stauut voorzittersoverleg Gelders stelsel detail
Ondermandaat provincie Gelderland 2018-2 detail
Agressieprotocol ODRN detail
Regeling melden vermoeden misstand detail
Wijzigingen CAR/UWO 2017 detail
Ondermandaat Provincie Gelderland 2018-2 detail
REGELING TOT WIJZIGING VAN DE CAR/UWO GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN detail
Wijzigingsbesluit CARUWO detail
Wijzigingsbesluit CARUWO detail
Statuut voorzittersoverleg detail
Ondermandaat Omgevingsdienst Regio Nijmegen Gelderland 2018 detail
Ondermandaat Omgevingsdienst Regio Nijmegen Heumen 2018 detail
Mandaatregeling directeur ODRN 2017 detail
Mandaatsregeling afdelingshoofden ODRN 2017 detail
Ondermandaat gemeente Nijmegen 2017 detail
Notitie werktijdenregeling detail
Ondermandaat Heumen detail
Lokale arbeidsvoorwaardenregeling Gelderse omgevingsdiensten detail
Regeling Beeldschermbril detail
Wijziging CAR / UWO 2017-1 detail
Tijdelijke overgangsregeling fiets detail
Ondermandaat Druten 2017-1 detail
Ondermandaat Berg en Dal 2016-1 detail
RECTIFICATIE detail
Aanvullende regeling Individueel Keuzebudget Gelderse Omgevingsdiensten detail
Ondermandaat Omgevingsdienst Regio Nijmegen mandaat Beuningen 2017 detail
Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten detail
Aanvullende IKB regeling Gelderse omgevingsdiensten 2017 detail
Financiële verordening ODRN 2016 detail
Treasury statuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016 detail
Aanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse Omgevingsdiensten detail
Gelderse kaderregeling detail
Aanvulling Functiehuis ODRN 2016 detail
CAR - UWO voor de Gelderse Omgevingsdiensten 2016 ODRN rectificatie detail
Aanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse Omgevingsdiensten detail
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) voor de Omgevingsdiensten in Gelderland 2016 detail
Prodedureregeling functiebeschrijving en -waardering Gelderse Omgevingsdiensten, Functiehuis Gelders stelsel HR21 met conversietabel ODRN 2015 detail