Vergunningen Omgevingsdienst Rivierenland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Rivierenland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Rivierenland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Bekendmaking drie (Beleids)regelingen detail
Regeling tot wijziging van de Rechtpositieregeling ODR (CAR/UWO Gelderse Omgevingsdiensten) - 2017-01.” detail
Aanvullende regeling Individueel Keuzebudget voor Gelderse Omgevingsdiensten detail
Tijdelijke overgangsregeling fiets van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 voor Gelderse Omgevingsdiensten detail
Financiële verordening Omgevingsdienst Rivierenland 2016 detail
Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Rivierenland 2016 detail
Bekendmaking Agressiebeleid detail
Bekendmaking diverse besluiten detail
[Besluit tot afsluiten elektronische weg indienen Wob-verzoeken] detail
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Rivierenland 2016 detail
Bekendmaking 'Risicomanagement en bepaling weerstandsvermogen' en 'Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020' detail
Bekendmaking Reïntegratiebeleid 2015 en Arbobeleid ODR detail
Bekendmaking aanwijzing klachtencoördinator door het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van de ODR detail
Bekendmaking Besluit aanwijzing klachtencoördinator detail
Fietsenregeling 2015-2016 en Regeling vakbondscontributie 2015-2016 detail
Controleprotocol Omgevingsdienst Rivierenland detail
Intrekking Verordening elektronische bekendmaking ODR detail
Het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland; detail