Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Omgevingsdienst Rivierenland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Rivierenland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Rivierenland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Bekendmaking drie (Beleids)regelingen 19-06-2017 19-08-2017 detail
Regeling tot wijziging van de Rechtpositieregeling ODR (CAR/UWO Gelderse Omgevingsdiensten) - 2017-01.” 27-03-2017 27-05-2017 detail
Aanvullende regeling Individueel Keuzebudget voor Gelderse Omgevingsdiensten 27-03-2017 27-05-2017 detail
Tijdelijke overgangsregeling fiets van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 voor Gelderse Omgevingsdiensten 27-03-2017 27-05-2017 detail
Financiële verordening Omgevingsdienst Rivierenland 2016 27-12-2016 27-02-2017 detail
Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Rivierenland 2016 02-11-2016 02-01-2017 detail
Bekendmaking Agressiebeleid 26-09-2016 26-11-2016 detail
Bekendmaking diverse besluiten 27-07-2016 27-09-2016 detail
[Besluit tot afsluiten elektronische weg indienen Wob-verzoeken] 25-04-2016 25-06-2016 detail
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Rivierenland 2016 16-03-2016 16-05-2016 detail
Bekendmaking 'Risicomanagement en bepaling weerstandsvermogen' en 'Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020' 23-12-2015 23-02-2016 detail
Bekendmaking Reïntegratiebeleid 2015 en Arbobeleid ODR 23-12-2015 23-02-2016 detail
Bekendmaking aanwijzing klachtencoördinator door het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van de ODR 23-12-2015 23-02-2016 detail
Bekendmaking Besluit aanwijzing klachtencoördinator 23-12-2015 23-02-2016 detail
Fietsenregeling 2015-2016 en Regeling vakbondscontributie 2015-2016 23-10-2015 23-12-2015 detail
Controleprotocol Omgevingsdienst Rivierenland 15-10-2015 15-12-2015 detail
Intrekking Verordening elektronische bekendmaking ODR 14-10-2015 14-12-2015 detail
Het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland; 30-09-2015 30-11-2015 detail