Vergunningen Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling Gelderse Omgevingsdiensten detail
Sociaal Statuut Gelderse Omgevingsdiensten detail
Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel detail
Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten detail
Aanvullende regeling Individueel Keuzebudget Gelderse Omgevingsdiensten detail
Tijdelijke overgangsregeling fiets van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 Gelderse Omgevingsdiensten detail
Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten detail
Mandaat- en volmachtbesluit directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017 detail
WOB-MANDAATBESLUIT MANAGERS OMGEVINGSDIENST VELUWE IJSSEL detail
BESLUIT TOT INTREKKING VAN HET DELEGATIEBESLUIT OVIJ 2013 detail
Ondermandaat- en ondervolmachtbesluit managers Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017 detail
Mandaat- en volmachtbesluit directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017 detail
Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel detail
Vervangingsregeling directeur en managers Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017 detail
Notitie Planning & controlcyclus Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015 detail
CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN OVIJ 2015 detail
Kaderregeling gesprekkencyclus Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015 detail
Regeling werving en selectie Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015 detail
Besluit toezichthouders Ketentoezicht Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015 detail
Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering OVIJ 2015 detail
Machtiging VNG selectielijst 2016 detail
CAR/UWO Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2016 detail
Convenant medezeggenschap Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015 detail
Ziekteverzuimprotocol Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015 detail
Vorming en Opleidingsplan OVIJ 2016 detail
Treasurystatuut Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2016 detail
Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel detail
Regeling gebruik dienstauto’s gemeente Apeldoorn detail
Regeling vakbondscontributie Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015-2016 detail
Regeling interne klachtbehandeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015 detail
Aanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse Omgevingsdiensten detail
E-verordening detail
Fietsregeling OVIJ 2015-2016 detail