Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling Gelderse Omgevingsdiensten 08-04-2019 08-06-2019 detail
Sociaal Statuut Gelderse Omgevingsdiensten 08-04-2019 08-06-2019 detail
Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel 08-04-2019 08-06-2019 detail
Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten 13-12-2018 13-02-2019 detail
Aanvullende regeling Individueel Keuzebudget Gelderse Omgevingsdiensten 16-08-2018 16-10-2018 detail
Tijdelijke overgangsregeling fiets van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 Gelderse Omgevingsdiensten 09-08-2018 09-10-2018 detail
Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten 25-07-2018 25-09-2018 detail
Mandaat- en volmachtbesluit directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017 01-05-2018 01-07-2018 detail
WOB-MANDAATBESLUIT MANAGERS OMGEVINGSDIENST VELUWE IJSSEL 14-03-2018 14-05-2018 detail
BESLUIT TOT INTREKKING VAN HET DELEGATIEBESLUIT OVIJ 2013 14-03-2018 14-05-2018 detail
Ondermandaat- en ondervolmachtbesluit managers Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017 14-03-2018 14-05-2018 detail
Mandaat- en volmachtbesluit directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017 07-03-2018 07-05-2018 detail
Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel 17-01-2018 17-03-2018 detail
Vervangingsregeling directeur en managers Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2017 27-12-2017 27-02-2018 detail
Notitie Planning & controlcyclus Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015 30-08-2017 30-10-2017 detail
CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN OVIJ 2015 30-08-2017 30-10-2017 detail
Kaderregeling gesprekkencyclus Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015 30-08-2017 30-10-2017 detail
Regeling werving en selectie Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015 30-08-2017 30-10-2017 detail
Besluit toezichthouders Ketentoezicht Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015 30-08-2017 30-10-2017 detail
Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering OVIJ 2015 28-08-2017 28-10-2017 detail
Machtiging VNG selectielijst 2016 28-08-2017 28-10-2017 detail
CAR/UWO Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2016 28-08-2017 28-10-2017 detail
Convenant medezeggenschap Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015 28-08-2017 28-10-2017 detail
Ziekteverzuimprotocol Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015 28-08-2017 28-10-2017 detail
Vorming en Opleidingsplan OVIJ 2016 28-08-2017 28-10-2017 detail
Treasurystatuut Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2016 07-06-2017 07-08-2017 detail
Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel 07-06-2017 07-08-2017 detail
Regeling gebruik dienstauto’s gemeente Apeldoorn 06-06-2017 06-08-2017 detail
Regeling vakbondscontributie Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015-2016 06-06-2017 06-08-2017 detail
Regeling interne klachtbehandeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015 06-06-2017 06-08-2017 detail
Aanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse Omgevingsdiensten 06-06-2017 06-08-2017 detail
E-verordening 10-02-2017 10-04-2017 detail
Fietsregeling OVIJ 2015-2016 29-11-2016 29-01-2017 detail