Vergunningen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Wijzigingsbesluit van het algemeen bestuur inzake diverse regelingen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vanwege de vierde wijziging van de gemeenschappelijke regeling detail
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail
Wijzigingsbesluit van het dagelijks bestuur inzake diverse regelingen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vanwege de vierde wijziging van de gemeenschappelijke regeling en samenstelling van het directieteam detail
Vervangingsregeling directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail
Besluit tot intrekking van het Besluit afsluiten elektronisch toegezonden verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van 26 juni 2014 detail
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken 2019 detail
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail
Besluit van het dagelijks bestuur inzake het verlenen van een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012 aan het gemeenschappelijk Openbaar Lichaam Drechtsteden inzake de dienstverlening op het gebied van personeels- en salarisaangelegenheden, juridische zaken, informatisering en automatisering en telefonie detail
Instemmingsbesluit mandaatverlening door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2019 detail
Intrekking van de Regeling bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2017 detail
Regeling Vervoer Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid detail
Regeling Bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden/Zuid Holland Zuid 2019 detail
Intrekking ondermandaatbesluit provinciale taken 2018 detail
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken 2019 detail
Intrekking ondermandaatbesluiten provinciale taken van april en juni 2017 detail
Besluit van het algemeen bestuur inzake het voornemen tot het verlenen van een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012 aan het gemeenschappelijk Openbaar Lichaam Drechtsteden inzake de dienstverlening op het gebied van personeels- en salarisaangelegenheden, juridische zaken, informatisering en automatisering en telefonie detail
Besluit van het dagelijks bestuur inzake het voornemen tot het verlenen van een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012 aan het gemeenschappelijk Openbaar Lichaam Drechtsteden inzake de dienstverlening op het gebied van personeels- en salarisaangelegenheden, juridische zaken, informatisering en automatisering en telefonie detail
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail
Bekendmaking van het besluit van het dagelijks bestuur inzake de rechtspositie van het personeel met ingang van 1 januari 2020 detail
Protocol onderlinge vervanging vpo's regio Drechtsteden / Zuid Holland Zuid detail
Protocol onderlinge vervanging contactpersonen integriteit regio Drechtsteden / Zuid Holland Zuid detail
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail
BEVOEGDHEDENOVEREENKOMST NGO 2018 detail
Regeling Netwerk Georganiseerd Overleg Drechtsteden 2018 detail
Mandaatregeling van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail
Mandaatbesluit Servicecentrum Drechtsteden detail
Privacy- en informatiebeveiligingsbeleid Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail
Ondermandaatbesluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 detail
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail
Besluit verlenging Sociaal Beleidskader Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2013-2017 detail
Instemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2018 detail
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken 2018 detail
Klachtenverordening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail
Ondermandaatbesluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 detail
Regeling melden vermoeden misstand Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid detail
Richtlijn voor onderzoek na melding vermoeden misstand Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2016 detail
Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 detail
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken juni 2017 detail
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail
Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de wijziging van de mandaatregeling van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail
Besluit vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 detail
Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de wijziging van artikel 6 van het Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 detail
Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de wijziging van het Besluit electronische post Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken april 2017 detail
Ondermandaatbesluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder 2017 detail
Ondermandaatbesluit bestuurlijke strafbeschikking en bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk OZHZ 2017 detail
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 detail
Besluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake plaatsvervanging van de directeur en verdeling van verantwoordelijkheden, rollen en taken binnen het directieteam van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail