Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Besluit tot intrekking van het Besluit afsluiten elektronisch toegezonden verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van 26 juni 2014 12-04-2019 12-06-2019 detail
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken 2019 09-04-2019 09-06-2019 detail
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 22-02-2019 22-04-2019 detail
Intrekking van de Regeling bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2017 22-02-2019 22-04-2019 detail
Instemmingsbesluit mandaatverlening door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2019 22-02-2019 22-04-2019 detail
Besluit van het dagelijks bestuur inzake het verlenen van een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012 aan het gemeenschappelijk Openbaar Lichaam Drechtsteden inzake de dienstverlening op het gebied van personeels- en salarisaangelegenheden, juridische zaken, informatisering en automatisering en telefonie 22-02-2019 22-04-2019 detail
Regeling Vervoer Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 22-02-2019 22-04-2019 detail
Regeling Bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden/Zuid Holland Zuid 2019 22-02-2019 22-04-2019 detail
Intrekking ondermandaatbesluit provinciale taken 2018 05-02-2019 05-04-2019 detail
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken 2019 29-01-2019 29-03-2019 detail
Intrekking ondermandaatbesluiten provinciale taken van april en juni 2017 28-01-2019 28-03-2019 detail
Besluit van het algemeen bestuur inzake het voornemen tot het verlenen van een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012 aan het gemeenschappelijk Openbaar Lichaam Drechtsteden inzake de dienstverlening op het gebied van personeels- en salarisaangelegenheden, juridische zaken, informatisering en automatisering en telefonie 26-11-2018 26-01-2019 detail
Besluit van het dagelijks bestuur inzake het voornemen tot het verlenen van een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012 aan het gemeenschappelijk Openbaar Lichaam Drechtsteden inzake de dienstverlening op het gebied van personeels- en salarisaangelegenheden, juridische zaken, informatisering en automatisering en telefonie 26-11-2018 26-01-2019 detail
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 14-11-2018 14-01-2019 detail
Bekendmaking van het besluit van het dagelijks bestuur inzake de rechtspositie van het personeel met ingang van 1 januari 2020 12-11-2018 12-01-2019 detail
Protocol onderlinge vervanging vpo's regio Drechtsteden / Zuid Holland Zuid 09-11-2018 09-01-2019 detail
Protocol onderlinge vervanging contactpersonen integriteit regio Drechtsteden / Zuid Holland Zuid 09-11-2018 09-01-2019 detail
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 27-06-2018 27-08-2018 detail
BEVOEGDHEDENOVEREENKOMST NGO 2018 22-06-2018 22-08-2018 detail
Regeling Netwerk Georganiseerd Overleg Drechtsteden 2018 22-06-2018 22-08-2018 detail
Mandaatregeling van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 12-04-2018 12-06-2018 detail
Mandaatbesluit Servicecentrum Drechtsteden 12-04-2018 12-06-2018 detail
Privacy- en informatiebeveiligingsbeleid Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 12-04-2018 12-06-2018 detail
Ondermandaatbesluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 28-03-2018 28-05-2018 detail
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 23-02-2018 23-04-2018 detail
Besluit verlenging Sociaal Beleidskader Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2013-2017 22-02-2018 22-04-2018 detail
Instemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2018 20-02-2018 20-04-2018 detail
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken 2018 22-12-2017 22-02-2018 detail
Klachtenverordening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 24-11-2017 24-01-2018 detail
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 13-11-2017 13-01-2018 detail
Ondermandaatbesluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 04-10-2017 04-12-2017 detail
Regeling melden vermoeden misstand Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 29-09-2017 29-11-2017 detail
Richtlijn voor onderzoek na melding vermoeden misstand Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2016 29-09-2017 29-11-2017 detail
Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 27-09-2017 27-11-2017 detail
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken juni 2017 10-07-2017 10-09-2017 detail
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 27-06-2017 27-08-2017 detail
Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de wijziging van de mandaatregeling van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 26-06-2017 26-08-2017 detail
Besluit vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 26-06-2017 26-08-2017 detail
Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de wijziging van artikel 6 van het Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 04-05-2017 04-07-2017 detail
Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de wijziging van het Besluit electronische post Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 25-04-2017 25-06-2017 detail
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken april 2017 31-03-2017 31-05-2017 detail
Ondermandaatbesluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder 2017 31-03-2017 31-05-2017 detail
Ondermandaatbesluit bestuurlijke strafbeschikking en bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk OZHZ 2017 31-03-2017 31-05-2017 detail
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 31-03-2017 31-05-2017 detail
Besluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake plaatsvervanging van de directeur en verdeling van verantwoordelijkheden, rollen en taken binnen het directieteam van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 31-03-2017 31-05-2017 detail
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 22-02-2017 22-04-2017 detail
Mandaatbesluit inzake de bevoegheid tot het opleggen van een boete ex artikel 10, eerste lid, van de Regeling gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 22-02-2017 22-04-2017 detail
Regeling gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 21-02-2017 21-04-2017 detail
Verlofregeling Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2017 21-02-2017 21-04-2017 detail
Uitvoeringsregeling beloningshoofdstuk 3 CAR-UWO Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 21-02-2017 21-04-2017 detail