Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 22-02-2019 22-04-2019 detail
Besluit van het dagelijks bestuur inzake het verlenen van een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012 aan het gemeenschappelijk Openbaar Lichaam Drechtsteden inzake de dienstverlening op het gebied van personeels- en salarisaangelegenheden, juridische zaken, informatisering en automatisering en telefonie 22-02-2019 22-04-2019 detail
Intrekking van de Regeling bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2017 22-02-2019 22-04-2019 detail
Instemmingsbesluit mandaatverlening door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2019 22-02-2019 22-04-2019 detail
Regeling Vervoer Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 22-02-2019 22-04-2019 detail
Regeling Bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden/Zuid Holland Zuid 2019 22-02-2019 22-04-2019 detail
Intrekking ondermandaatbesluit provinciale taken 2018 05-02-2019 05-04-2019 detail
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken 2019 29-01-2019 29-03-2019 detail
Intrekking ondermandaatbesluiten provinciale taken van april en juni 2017 28-01-2019 28-03-2019 detail