7.5

Vergunningen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 24 februari 2020 inzake de aanwijzing...
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Instemmingsbesluit mandaatverlening door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de directeur Omgevingsdienst...
Vervangingsregeling directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken 2020
Besluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake plaatsvervanging...
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake groene wet- en regelgeving
Ondermandaatbesluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 voor gemeentelijke taken...
Beleidsregel Toepassing Bestuurlijke strafbeschikking directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Intrekking Mandaatbesluit uitvoering Wet openbaarheid van bestuur Omgevingsdienst ZHZ
Bijdrageverordening Omgevingsdienst ZHZ
Mandaatregeling van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland...
Vaststellingsbesluit inzake het Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden en de Algemene...
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Besluit tot intrekking rechtspositionele regelingen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake het geven van mandaat aan de...
Wijzigingsbesluit van het algemeen bestuur inzake diverse regelingen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland...
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Wijzigingsbesluit van het dagelijks bestuur inzake diverse regelingen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland...
Vervangingsregeling directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Besluit tot intrekking van het Besluit afsluiten elektronisch toegezonden verzoeken op grond van de Wet...
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken 2019
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Instemmingsbesluit mandaatverlening door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de directeur Omgevingsdienst...
Intrekking van de Regeling bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid...
Besluit van het dagelijks bestuur inzake het verlenen van een uitsluitend recht als bedoeld in artikel...
Regeling Bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden/Zuid Holland Zuid 2019
Regeling Vervoer Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid
Intrekking ondermandaatbesluit provinciale taken 2018
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken 2019
Intrekking ondermandaatbesluiten provinciale taken van april en juni 2017
Besluit van het algemeen bestuur inzake het voornemen tot het verlenen van een uitsluitend recht als...
Besluit van het dagelijks bestuur inzake het voornemen tot het verlenen van een uitsluitend recht als...
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Bekendmaking van het besluit van het dagelijks bestuur inzake de rechtspositie van het personeel met...
Protocol onderlinge vervanging vpo's regio Drechtsteden / Zuid Holland Zuid
Protocol onderlinge vervanging contactpersonen integriteit regio Drechtsteden / Zuid Holland Zuid
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
BEVOEGDHEDENOVEREENKOMST NGO 2018
Regeling Netwerk Georganiseerd Overleg Drechtsteden 2018
Mandaatregeling van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland...
Mandaatbesluit Servicecentrum Drechtsteden
Privacy- en informatiebeveiligingsbeleid Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Ondermandaatbesluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Besluit verlenging Sociaal Beleidskader Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2013-2017
Instemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2018
Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken 2018
Klachtenverordening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid