Vergunningen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op 9 maart 2016
Wijzigingsbesluit inzake het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het...
Instemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2016
Wijzigingsbesluit mandaatregeling van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur Omgevingsdienst...
Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 10 februari 2016 inzake het geven...
ONDERMANDAATBESLUIT DIRECTEUR OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID VOOR PROVINCIALE TAKEN 2016
Wijzigingsbesluit Ondermandaatbesluit van de directeur Omgevingsdienst ZHZ inzake de Wet geluidhinder...
Intrekkingsbesluit inzake het Ondermandaatbesluit gemeentelijke VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven...
Ondermandaatbesluit van de directeur Omgevingsdienst ZHZ 2016
Besluit tot intrekking van de Bezoldigingsregeling Drechtsteden en de Vergoedingsregeling bedrijfshulpverlening...
Wijzigingsbesluit Wachtdienstregeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, eerste wijziging 2015
Oproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op 26 november 2015