7.3

Vergunningen Ommen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ommen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ommen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vaststelling bestemmingsplan Arriërflierweg 8 in Arriën
Vaststelling bestemmingsplan Arriërflierweg 8 in Arriën
Algemene subsidieverordening Gemeente Ommen 2021
Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019
M.e.r.-beoordelingsbesluit Knolsdijk 1 in Beerzerveld
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Verordening reclamebelasting 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening begraafplaatsrechten 2021
Verordening precariobelasting 2021
Legesverordening Ommen 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening parkeerbelasting 2021
Verordening marktgelden 2021
Ontwerp omgevingsvergunning Woestendijk 7 te Witharen
Ontwerpbestemmingsplan Kleine Kernen, herziening Kloosterdijk – Westerweg, Beerzerveld
Ontwerp omgevingsvergunning Woestendijk 7 te Witharen
Vaststelling bestemmingsplan Kleine kernen, wijzigingsplan Beerzerweg 23, Beerze
Vaststelling bestemmingsplan Kleine kernen, wijzigingsplan Beerzerweg 23, Beerze
Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Ommerkanaal West 1 te Ommen
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Kloosterdijk – Westerweg, Beerzerveld
Ontwerp omgevingsvergunning Sandbergstraat 14 in Ommen
Ontwerp omgevingsvergunning Sandbergstraat 14 in Ommen
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Kloosterdijk 40 in Beerzerveld
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Kloosterdijk 40 in Beerzerveld
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Ommerkanaal West 1 te Ommen
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Ommerkanaal West 1 te Ommen
Besluit toepassing coördinatieregeling Ommerkanaal West 1 te Ommen
Besluit toepassing coördinatieregeling Kloosterdijk 40 te Beerzerveld
Besluit toepassing coördinatieregeling Ommerkanaal West 1 te Ommen
Besluit toepassing coördinatieregeling Kloosterdijk 40 te Beerzerveld
Verordening compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Ommen
Ontwerpbestemmingsplan Ommermars
Ontwerpbestemmingsplan Ommermars
Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2021
Ontwerpbestemmingsplan Kleine kernen, wijzigingsplan Beerzerweg 23, Beerze
Vaststelling bestemmingsplan Deventerweg 5 in Vilsteren
Vaststelling bestemmingsplan Deventerweg 5 in Vilsteren
Vaststelling bestemmingsplan Bergweg 16 (reparatie) in Ommen
Vaststelling bestemmingsplan Bergweg 16 (reparatie) in Ommen
Ontwerpbestemmingsplan Kleine kernen, wijzigingsplan Beerzerweg 23, Beerze
Klachtenreglement Gemeente Ommen 2020
Damoclesbeleid Gemeente Ommen 2020
subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Ommen
Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Ommen 2020
Verordening begraafplaatsrechten 2020
Beleidsregels toezicht en handhaving kinderopvang Gemeente Ommen 2020
Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Ommen
Vaststelling bestemmingsplan Hammerweg 64 in Ommen
Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Larinkmars 4 & 5, Varsen’