Vergunningen Ommen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ommen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ommen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Ommen - Openbare laadvoorzieningen - Centrum Ommen detail
Gemeente Ommen - Voetgangersoversteekplaats - Zwolseweg detail
Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019 detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure uitbreiding Lidl, Schurinkstraat 30 Ommen detail
Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, wijziging Junnerweg 2, Ommen detail
gemeente - aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Jan Houtmanstraat 19 Ommen detail
gemeente - aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Jan Houtmanstraat 35 Ommen detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Koloniedijk 60 Vinkenbuurt detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening Otmansweg Arriën detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Beukenlaan 1, Dalmsholte” detail
Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Natuurbegraafplaats Hoogengraven” detail
Gemeente Ommen - Verkeersbesluit herinrichting Prinses Julianastraat en Schurinkstraat - Ommen detail
Gemeente Ommen - Verkeersbesluit herziening geslotenverklaring vrachtverkeer - Ommen detail
Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019 detail
Besluit tot vastelling nadere regels Parkeerverordening Ommen 2019 detail
Parkeerverordening Ommen 2019 detail
Heffing en invordering van parkeerbelasting Ommen detail
Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone centrumgebied Ommen 2019 detail
Aanwijzingsbesluit parkeergelegenheden bestemd voor vergunninghouders Ommen detail
Gemeente Ommen - Verkeersbesluit parkeerregulering centrum Ommen - Ommen detail
Gemeente Ommen - Verkeersbesluit instellen parkeerverbodszone Den Lagen Oordt Ommen - Ommen detail
Drank- en Horeca verordening Ommen detail
Verordening individuele inkomenstoeslag Ommen 2019 detail
Herinrichting Vechtdal traject Hardenberg – Junne detail
Ontwerp wijzigingsplan Junnerweg 2 te Ommen detail
Gemeente Ommen - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Garstenkamp 18 te Ommen detail
Gemeente Ommen - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Nachtegaalstraat 5 te Ommen detail
Delegatie bevoegdheid om te beslissen over het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark nabij restaurant de Bootsman detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark De Lindenbergh detail
Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Balkerweg 22a- 22b, Ommen detail
Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Coevorderweg 24/24a, Stegeren” detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, herziening De Belte 3/3a, Lemele” detail
Verordening geurhinder en veehouderij Vilsteren gemeente Ommen detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Beukenlaan 1, Dalmsholte’ detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Jan Houtmanstraat 2 t/m 10 en Prinses Julianastraat 10 en 12” detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Nieuwedijk 5, Giethmen” detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Herziening Zorglandgoed Stegerveld” detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark De Lindenbergh detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark nabij De Bootsman detail
Coördinatie procedures Statumweg 18/19 Lemele detail
Gemeente Ommen - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Wethouder Paarhuisstraat 16 in Ommen detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 detail
Gemeente Ommen - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Nachtegaalstraat 5 te Ommen detail
Gemeente Ommen - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Witte de Withstraat 8 te Ommen detail
Nadere regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2019 detail
Regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2019 detail
Omgevingsvergunning voor het verplaatsen en herbouwen van een cafetaria op het perceel Markt 55 te Ommen detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening natuurbegraafplaats Hoogengraven’ detail
Verordening reclamebelasting 2019 detail