Vergunningen Ommen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ommen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ommen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening Driehoekweg 23, Stegeren
Omgevingsvergunning Schurinkstraat 30
Omgevingsvergunning Koloniedijk 60 in Vinkenbuurt
gemeente Ommen - aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - nabij Lodderholt 20 Ommen
Gemeente Ommen - Voetgangersoversteekplaats - Zwolseweg
Gemeente Ommen - Openbare laadvoorzieningen - Centrum Ommen
Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure uitbreiding Lidl, Schurinkstraat 30 Ommen
Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, wijziging Junnerweg 2, Ommen
gemeente - aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Jan Houtmanstraat 35 Ommen
gemeente - aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Jan Houtmanstraat 19 Ommen
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Koloniedijk 60 Vinkenbuurt
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening Otmansweg Arriën
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Beukenlaan 1, Dalmsholte”
Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Natuurbegraafplaats Hoogengraven”
Gemeente Ommen - Verkeersbesluit herinrichting Prinses Julianastraat en Schurinkstraat - Ommen
Gemeente Ommen - Verkeersbesluit herziening geslotenverklaring vrachtverkeer - Ommen
Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019
Besluit tot vastelling nadere regels Parkeerverordening Ommen 2019
Parkeerverordening Ommen 2019
Heffing en invordering van parkeerbelasting Ommen
Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone centrumgebied Ommen 2019
Aanwijzingsbesluit parkeergelegenheden bestemd voor vergunninghouders Ommen
Gemeente Ommen - Verkeersbesluit instellen parkeerverbodszone Den Lagen Oordt Ommen - Ommen
Gemeente Ommen - Verkeersbesluit parkeerregulering centrum Ommen - Ommen
Drank- en Horeca verordening Ommen
Verordening individuele inkomenstoeslag Ommen 2019
Herinrichting Vechtdal traject Hardenberg – Junne
Ontwerp wijzigingsplan Junnerweg 2 te Ommen
Gemeente Ommen - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Garstenkamp 18 te...
Gemeente Ommen - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Nachtegaalstraat 5 te Ommen
Delegatie bevoegdheid om te beslissen over het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark nabij restaurant de Bootsman
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark De Lindenbergh
Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Balkerweg 22a- 22b, Ommen
Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Coevorderweg 24/24a, Stegeren”
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, herziening De Belte 3/3a, Lemele”
Verordening geurhinder en veehouderij Vilsteren gemeente Ommen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Beukenlaan 1, Dalmsholte’
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Herziening Zorglandgoed Stegerveld”
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Nieuwedijk 5, Giethmen”
Vastgesteld bestemmingsplan “Jan Houtmanstraat 2 t/m 10 en Prinses Julianastraat 10 en 12”
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark De Lindenbergh
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark nabij De Bootsman
Coördinatie procedures Statumweg 18/19 Lemele
Gemeente Ommen - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Wethouder Paarhuisstraat 16 in...
Verordening afvalstoffenheffing 2019
Gemeente Ommen - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Nachtegaalstraat 5 te Ommen
Gemeente Ommen - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Witte de Withstraat 8 te Ommen
Regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2019