Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Ommen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ommen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ommen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Natuurbegraafplaats Hoogengraven” 19-06-2019 19-08-2019 detail
Gemeente Ommen - Verkeersbesluit herziening geslotenverklaring vrachtverkeer - Ommen 12-06-2019 12-08-2019 detail
Gemeente Ommen - Verkeersbesluit herinrichting Prinses Julianastraat en Schurinkstraat - Ommen 12-06-2019 12-08-2019 detail
Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019 31-05-2019 31-07-2019 detail
Besluit tot vastelling nadere regels Parkeerverordening Ommen 2019 08-05-2019 08-07-2019 detail
Parkeerverordening Ommen 2019 08-05-2019 08-07-2019 detail
Heffing en invordering van parkeerbelasting Ommen 08-05-2019 08-07-2019 detail
Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone centrumgebied Ommen 2019 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanwijzingsbesluit parkeergelegenheden bestemd voor vergunninghouders Ommen 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente Ommen - Verkeersbesluit parkeerregulering centrum Ommen - Ommen 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente Ommen - Verkeersbesluit instellen parkeerverbodszone Den Lagen Oordt Ommen - Ommen 08-05-2019 08-07-2019 detail
Drank- en Horeca verordening Ommen 01-05-2019 01-07-2019 detail
Verordening individuele inkomenstoeslag Ommen 2019 01-05-2019 01-07-2019 detail
Herinrichting Vechtdal traject Hardenberg – Junne 01-05-2019 01-07-2019 detail
Ontwerp wijzigingsplan Junnerweg 2 te Ommen 01-05-2019 01-07-2019 detail
Gemeente Ommen - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Garstenkamp 18 te Ommen 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente Ommen - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Nachtegaalstraat 5 te Ommen 10-04-2019 10-06-2019 detail
Delegatie bevoegdheid om te beslissen over het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan 08-04-2019 08-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark nabij restaurant de Bootsman 03-04-2019 03-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark De Lindenbergh 03-04-2019 03-06-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Balkerweg 22a- 22b, Ommen 03-04-2019 03-06-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Coevorderweg 24/24a, Stegeren” 29-03-2019 29-05-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, herziening De Belte 3/3a, Lemele” 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verordening geurhinder en veehouderij Vilsteren gemeente Ommen 14-03-2019 14-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Beukenlaan 1, Dalmsholte’ 20-02-2019 20-04-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Nieuwedijk 5, Giethmen” 14-02-2019 14-04-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Jan Houtmanstraat 2 t/m 10 en Prinses Julianastraat 10 en 12” 14-02-2019 14-04-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Herziening Zorglandgoed Stegerveld” 14-02-2019 14-04-2019 detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark nabij De Bootsman 30-01-2019 30-03-2019 detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark De Lindenbergh 30-01-2019 30-03-2019 detail
Coördinatie procedures Statumweg 18/19 Lemele 09-01-2019 09-03-2019 detail
Gemeente Ommen - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Wethouder Paarhuisstraat 16 in Ommen 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Ommen - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Nachtegaalstraat 5 te Ommen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Ommen - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Witte de Withstraat 8 te Ommen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Nadere regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Omgevingsvergunning voor het verplaatsen en herbouwen van een cafetaria op het perceel Markt 55 te Ommen 19-12-2018 19-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening natuurbegraafplaats Hoogengraven’ 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening reclamebelasting 2019 07-12-2018 07-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 07-12-2018 07-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 07-12-2018 07-02-2019 detail
Verordening forensenbelasting 2019 07-12-2018 07-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 07-12-2018 07-02-2019 detail
Verordening marktgelden 2019 07-12-2018 07-02-2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 07-12-2018 07-02-2019 detail
Verordening begraafplaatsrechten 2019 07-12-2018 07-02-2019 detail
Legesverordening 2019 07-12-2018 07-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Balkerweg 22a- 22b, Ommen" 28-11-2018 28-01-2019 detail
Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ''Buitengebied, wijziging De Haar 6, Witharen'' 21-11-2018 21-01-2019 detail