Vergunningen Ommen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ommen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ommen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
gemeente Ommen - aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Jan Houtmanstraat 11
gemeente Ommen - aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats - Carrouselplein 8 Ommen
Ontwerpbestemmingsplan Larinkmars 4-5 Ommen – Koe safari - Erve Vechtdal
Bestemmingsplan Stegerdijk 9 te Stegeren
Bestemmingsplan Stegerdijk 9 te Stegeren
Ontwerpbestemmingsplan Larinkmars 4-5 Ommen – Koe safari - Erve Vechtdal
Gemeente Ommen - Verkeersbesluit openbare laadvoorziening - Reigerstraat 4 in Ommen
Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Otmansweg Arriën
Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Otmansweg Arriën
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Gemeente Ommen - Openbare laadvoorziening - Molenerf 19
Verordening Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2020
Rectificatie Kennisgeving Bestemmingsplan 3 stadswoningen Varsenerstraat te Ommen
Kennisgeving Bestemmingsplan 3 stadswoningen Varsenerstraat te Ommen
Kennisgeving Bestemmingsplan 3 stadswoningen Varsenerstraat te Ommen
Verordening toeristenbelasting 2020 - 2023
Verordening forensenbelasting 2020
Verordening marktgelden 2020
Heffing en invordering van parkeerbelasting Ommen
Verordening reclamebelasting 2020
Intrekking verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2019
Kennisgeving Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Deventerweg 5’
Verordening begraafplaatsrechten 2020
Verordening precariobelasting 2020
Legesverordening 2020
Verordening rioolheffing 2020
Kennisgeving Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Deventerweg 5’
Ontwerpbestemmingsplan Hammerweg 64
Ontwerpbestemmingsplan Hammerweg 64
Gemeente Ommen - Openbare laadvoorziening - Den Lagen Oordt 4
Gemeente Ommen - Openbare laadvoorziening - Leeuwenbekstraat 3
Ontwerpuitwerkingsplan Vlierlanden fase 2
Verordening Winkeltijden Ommen 2019
Ontwerpbestemmingsplan Kindplein West Ommen
Ontwerpbestemmingsplan Kindplein West Ommen
Ontwerpuitwerkingsplan Vlierlanden fase 2
gemeente Ommen - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaatsen - Patrijsstraat 2
Ontwerpbestemmingsplan Stegerdijk 9 te Stegeren
Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020 2022
Ontwerpbestemmingsplan Stegerdijk 9 te Stegeren
Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019
Gemeente Ommen - Verkeersbesluit openbare laadvoorziening - Jan Tooropstraat 55
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening Varsenerdijk 10 / 10a
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Varsenerdijk 10a Ommen
Herinrichting Vechtdal traject Hardenberg – Junne
Ontwerpbestemmingsplan Kleine Kernen, woningen ds Berkhofweg – Hellendoornseweg Lemele
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening Driehoekweg 23, Stegeren
Omgevingsvergunning Schurinkstraat 30
Omgevingsvergunning Koloniedijk 60 in Vinkenbuurt