7.4

Vergunningen Ommen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ommen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ommen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ommen 2021
Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Ommen 2021
gemeente Ommen - aanwijzing laadpaal - Smitstraat 8
Ontwerp bestemmingsplan Dalmsholterweg 6-6a in Giethmen
Ontwerp wijzigingsplan Parkweg 3, Lemele
Ontwerp wijzigingsplan Parkweg 3, Lemele
Beoordeling aanmeldingsbesluit m.e.r. voor Statumweg 23 in Lemele
Vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning Kloosterdijk 40 in Beerzerveld
Ontwerp bestemmingsplan Varsenerweg 7 in Ommen
Ontwerp bestemmingsplan Witharenweg 4 in Witharen
Vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning Kloosterdijk 40 in Beerzerveld
Ontwerp bestemmingsplan Witharenweg 4 in Witharen
Ontwerp bestemmingsplan Varsenerweg 7 in Ommen
Ontwerp wijzigingsplan Tussenweg 1
Ontwerp wijzigingsplan Tussenweg 1
gemeente Ommen - Instellen verbod tot stilstaan - Marsdijk en Kampweg Beerze
Ontwerpbesluit Landgoed Het Laar – Het kappen van twee eiken
Ontwerpbesluit Landgoed Het Laar – Het kappen van twee eiken
Besluit Sandbergstraat 14 in Ommen
Besluit Woestendijk 7 in Witharen
Besluit Sandbergstraat 14 in Ommen
Besluit Woestendijk 7 in Witharen
Verordening geurhinder en veehouderij Witharen fase 2
Bestemmingsplan Woningbouw Tolhuisweg fase 2, Witharen
Bestemmingsplan Woningbouw Tolhuisweg fase 2, Witharen
Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2021
Vaststelling bestemmingsplan Arriërflierweg 8 in Arriën
Vaststelling bestemmingsplan Arriërflierweg 8 in Arriën
Algemene subsidieverordening Gemeente Ommen 2021
Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019
M.e.r.-beoordelingsbesluit Knolsdijk 1 in Beerzerveld
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Verordening reclamebelasting 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening begraafplaatsrechten 2021
Verordening precariobelasting 2021
Legesverordening Ommen 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening parkeerbelasting 2021
Verordening marktgelden 2021
Ontwerp omgevingsvergunning Woestendijk 7 te Witharen
Ontwerpbestemmingsplan Kleine Kernen, herziening Kloosterdijk – Westerweg, Beerzerveld
Ontwerp omgevingsvergunning Woestendijk 7 te Witharen
Vaststelling bestemmingsplan Kleine kernen, wijzigingsplan Beerzerweg 23, Beerze
Vaststelling bestemmingsplan Kleine kernen, wijzigingsplan Beerzerweg 23, Beerze
Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Ommerkanaal West 1 te Ommen
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Kloosterdijk – Westerweg, Beerzerveld
Ontwerp omgevingsvergunning Sandbergstraat 14 in Ommen
Ontwerp omgevingsvergunning Sandbergstraat 14 in Ommen
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Kloosterdijk 40 in Beerzerveld