6.6

Vergunningen Ommen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ommen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ommen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit evenementenvergunning
Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Reguliere voorbereidingsprocedure
Kennisgeving binnengekomen aanvragen voor een Omgevingsvergunning
Kennisgeving beschikking verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning
Besluit evenementenvergunning
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Wethouder Petterweg 19 – Bergweg 26’
Ontwerp hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Stationsweg 7 in Ommen
Ontwerp wijzigingsplan ‘Wonen Ommen, wijziging Stationsweg 7 te Ommen’
Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning
Binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Besluit standplaatsvergunning
Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Reguliere voorbereidingsprocedure
Kennisgeving binnengekomen aanvragen voor een Omgevingsvergunning
Kennisgeving beschikking verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning
Besluit evenementenvergunning
Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Reguliere voorbereidingsprocedure
Ontwerp bestemmingsplan ‘Verzamelplan, Gemeente Ommen’
Kennisgeving binnengekomen aanvraag voor een Omgevingsvergunning
Kennisgeving beschikking verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning
Besluit vergunning Alcoholwet
Besluit evenementenvergunning
Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik Stationsweg 37, Ommen
Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan ‘Haven Oost’ in Ommen
Kennisgeving binnengekomen aanvraag voor een Omgevingsvergunning Bergweg 26 in Ommen
Besluit ontheffing geluidshinder
Aanvraag evenementenvergunning
Besluit ontheffing artikel 35 Alcoholwet en geluidshinder
Besluit ontheffing geluidshinder
Besluit evenementenvergunning
Besluit evenementenvergunning
Kennisgeving binnengekomen aanvraag voor een Omgevingsvergunning Coevorderweg 27-73 in Stegeren
Kennisgeving binnengekomen aanvraag voor een Omgevingsvergunning Van Wassenaar van Obdamstraat 1
Rubriek: Binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Besluit evenementenvergunning
Rubriek: Binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Besluit evenementenvergunning
Besluit kledinginzameling
Binnengekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning
Kennisgeving binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik Stationsweg 37, Ommen
Besluit standplaatsvergunning
Besluit evenementenvergunning
Evenementenvergunning Tricklebolt Drive-in
Besluit ontheffing artikel 35 Alcoholwet
Binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning
Ontwerpbestemmingsplan Ommen kom (witte vlekken)
Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning
Kennisgeving binnengekomen aanvraag voor een Omgevingsvergunning
Kennisgeving beschikking verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning