7.6

Vergunningen Onderbanken

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Onderbanken. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Onderbanken. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD BOL 2018
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2018
Participatieverordening
Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet
VERORDENING OP DE KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2018
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2018
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2018
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2018
Handhavingsverordening ISD BOL 2018
Verordening individuele studietoeslag ISD BOL 2018
Verordening Individuele inkomenstoeslag ISD BOL 2018
Kennisgeving ontwerp-beschikking het restaureren van een rijksmonument op het perceel Dorpsstraat 136...
Kennisgeving ontwerp-beschikking Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de BRP 14-12-2017_1
Gemeenteblad bekendmakingen A20170051
Openbare bekendmaking: tijdelijke sluiting pand Seringenstraat 8 te Schinveld
Gemeenteblad bekendmakingen 27132
Gemeenteblad bekendmakingen 27272
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de BRP 14-12-2017_2
Gemeenteblad bekendmakingen 25004/27131
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie personen (BRP)
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie personen (BRP)
Gemeenteblad Bekendmakingen Y20170050
Gemeenteblad Bekendmakingen A20170050
Gemeenteblad Bekendmakingen B20170050
Gemeenteblad bekendmakingen 15493
Uitvoeringsbesluit Marktverordening gemeente Onderbanken 2009
Kennisgeving ontwerp-beschikking het restaureren van een rijksmonument op het perceel Dorpsstraat 136...
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Onderbanken2017
Gemeenteblad bekendmakingen 25881
Gemeenteblad bekendmakingen V20170049
Gemeenteblad bekendmakingen Y20170049
Aanwijzingsbesluit Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) inzake kortdurende peuteropvang
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de BRP 23-11-2017_2
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de BRP 23-11-2017_4
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de BRP 23-11-2017_3
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de BRP 23-11-2017_1
Vaststelling Wijzigingsplan Hoeve Cultura
Gemeenteblad bekendmakingen A20170047
Gemeenteblad bekendmakingen V20170047
Gemeenteblad bekendmakingen B20170047
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Onderbanken
Gemeenteblad bekendmakingen 25926
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Onderbanken
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Onderbanken
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de BRP 15-11-2017
Gemeenteblad bekendmakingen A20170046
Gemeenteblad bekendmakingen V20170046
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de BRP 09-11-2017