7.3

Vergunningen Oost Gelre

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oost Gelre. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oost Gelre. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Oost Gelre 2021
Subsidieregeling Opplussen Woningen gemeente Oost Gelre 2020
Ontwerpwijzigingsplan ‘Functieverandering met woningsplitsing Eimersweg 8 Lievelde’
Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning twee kleine windmolens Huttendijk 8 Vragender’
Subsidieregeling Opplussen Woningen gemeente Oost Gelre 2021
Subsidieregeling verduurzamen woningen 2021 Oost Gelre
Tijdelijke subsidieregeling financiële steun maatschappelijke organisaties vanwege coronacrisis 2020...
Legesverordening 2021 gemeente Oost Gelre
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening Reinigingsheffingen 2021
Verordening precariobelasting 2021
Verordening hondenbelasting 2021 Oost Gelre
Verordening reclamebelasting 2021
Verordening onroerende zaakbelastingen 2021
Gemeente Oost Gelre - Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Verordening rioolheffing 2021
Gemeente Oost Gelre - Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Oost Gelre - Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oost Gelre
Verordening reinigingsheffingen 2020
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Bedrijventerrein Oost Gelre-reparatie en herziening Lindebrook”...
Gerectificeerd: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 'Opslagterrein Van Eedenstraat (ong.) Lichtenvoorde'
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Bedrijventerrein herziening Winterswijkseweg 11 Groenlo”.
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Bedrijventerrein herziening Vragenderweg 60, 60a en 60b Lichtenvoorde”.
Concreet Beleidsvoornemen aanpassen Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijventerreinen Oost Gelre
Nadere regels voor welzijnssubsidies 2021
Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning Lievelderweg 26, Lichtenvoorde’
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 'Opslagterrein Van Eedenstraat (ong.) Lichtenvoorde'
Ontwerp bestemmingsplan Woonwijken Groenlo, herziening Lichtenvoordseweg 9-11 Groenlo’
Gemeente Oost Gelre - Aanwijzen bushaltes Ruurloseweg ter hoogte van Buitenschans Groenlo - Groenlo
Gemeente Oost Gelre - Het verplaatsen van de bushalte aan de Varsseveldseweg te Lichtenvoorde - Lichtenvoorde
Gemeente Oost Gelre - Aanwijzen bushaltes Batterij te Groenlo - Batterij Groenlo
Gemeente Oost Gelre - Aanwijzen bushaltes Barkenkamp ter hoogte van Buitenschans Groenlo - Barkenkamp...
Gemeente Oost Gelre - Aanwijzen bushaltes Ruurloseweg Groenlo - Groenlo
Verordening sociaal domein gemeente Oost Gelre
Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Bekendmaking vastgesteld Beeldkwaliteitsplan en Ruimtelijk Beoordelingskader Laarberg
Besluit ‘Omgevingsvergunning zonnepark Hegemansweg Groenlo’
Voornemen tot het voorbereiden van een bestemmingsplan in Oost Gelre
Gemeente Oost Gelre - Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Oost Gelre - Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Oost Gelre - Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied herziening Pastoor Zanderinkstraat 12, 12a en...
Besluit ‘Omgevingsvergunning woningsplitsing Oude Winterswijkseweg 40 Groenlo’
Niet-vaststellen ontwerpbestemmingsplan “Woonwijken Lichtenvoorde, herziening locatie Raadhuisstraat...
Besluit ‘Omgevingsvergunning woningsplitsing Oude Winterswijkseweg 40 Groenlo’
Niet-vaststellen ontwerpbestemmingsplan “Woonwijken Lichtenvoorde, herziening locatie Raadhuisstraat...
Gemeente Oost Gelre - Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Oost Gelre - Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Oost Gelre - Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...