7.4

Vergunningen Oost Gelre

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oost Gelre. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oost Gelre. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp herziening bestemmingsplan
Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Oost Gelre 2020
Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning woningsplitsing Oostermeenweg 17-19 Groenlo’
Ontwerp bestemmingsplan “Herziening Raadhuisstraat 31-33 Lichtenvoorde en Lichtenvoordseweg 85 Groenlo”,...
Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning woningsplitsing Winterswijkseweg 49 Vragender’
Regeling aanvullende subsidie peuteropvang kleine kernen gemeente Oost Gelre
Besluit omgevingsvergunning ‘Inrichting bouwperceel Batterij 20 Groenlo’
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie zonnepark...
Gemeente Oost Gelre - -
Besluit ‘Omgevingsvergunning herbouw en bewoning achterhuis Klaverdijk 4 te Groenlo’
Vastgesteld wijzigingsplan “wijzigingsplan vergroten woning Oostermeenweg 4 te Lievelde”
Vastgesteld wijzigingsplan “wijzigingsplan uitbreiden woning de Stegge 25 te Lievelde”
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Woonwijken Groenlo, herziening Oldenhuis” en besluit tot vaststelling...
Verordening Starterslening Oost Gelre 2017
Marktverordening gemeente Oost Gelre
Ontwerp bestemmingsplan ‘Herziening woningbouw De Boog Mariënvelde’ inclusief ontwerp beeldkwaliteitsplan
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan De Stegge 23 Lievelde
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Inrichting bouwperceel Batterij 20 Groenlo’
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Waalderweg 13 Mariënvelde
Besluit op aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Wolterij 7 Harreveld
Ontwerpbesluit “Omgevingsvergunning herbouw en bewoning achterhuis Klaverdijk 4 te Lievelde”
Ontwerpwijzigingsplan “wijzigingsplan uitbreiden woning de Stegge 25 te Lievelde”
Besluit omgevingsvergunning ‘Woningsplitsing Boerijendijk 8, 8a Groenlo’
Ontwerpwijzigingsplan “wijzigingsplan vergroten woning Oostermeenweg 4 te Lievelde”
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 29 april 2020
Wijzigingsplan Vrakkinkweg 4 Groenlo en besluit tot vaststelling hogere grenswaarden
‘Omgevingsvergunning Erve ’t Hag 13 en 13a te Harreveld’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure...
Bestemmingsplan “Albert Schweitzerstraat 33, Lichtenvoorde”
Instructie voor de medewerker leerplicht van Oost Gelre 2020
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het perceel Eikendijk...
Bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Aaltenseweg 111, 111a Vragender’
Bestemmingsplan “Buitengebied, herziening locatie Vrakkinkweg 2/2a/2b, Vredenseweg nabij 103a en industrieweg...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 26 maart 2020
Ontwerp herziening bestemmingsplan naast Dorpsstraat 2 in Zieuwent
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 26 maart 2020
Gemeente Oost Gelre - Verkeersbesluit verplaatsen bushalte Oude Papendijk - Oude Papendijk, Groenlo
Beleidsregels Bestuurlijke boete basisregistratie personen BRP gemeente Oost Gelre
Aanmeldnotitie vormvrije Besluit m.e.r. Vragenderweg 71/Kapelweg 38-40 Vragender
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 26 maart 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020
Nadere regels welzijnssubsidies 2020
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘woningsplitsing Boerijendijk 8, 8a Groenlo’
Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning woning met mantelzorgwoning Erve ’t Hag 13 en 13a, Harreveld’
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied herziening Vragenderweg 64b Vragender”
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, herziening verleggen beschermingszone die bij...
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied herziening Eefselerweg 13, 13a Lievelde”
Ontwerp bestemmingsplan ‘Woonwijken Groenlo, herziening Oldenhuis’ en ontwerp besluit tot vaststelling...
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied herziening Résidence Lichtenvoorde”
Gemeente Oost Gelre - Gereserveerde parkerplaats voor opladen elektrische voertuigen - Rapenburgsestraat,...