Vergunningen Oost Gelre

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oost Gelre. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oost Gelre. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Rectificatie Ontwerp wijzigingsplan ‘Woonwijken Groenlo, wijziging Thorbeckestraat 115 Groenlo’ detail
Ontwerp wijzigingsplan ‘Woonwijken Groenlo, wijziging Thorbeckestraat 115 Groenlo’ detail
Ontwerpwijzigingsplan “Vrakkinkweg 4 te Groenlo, functieverandering naar verblijfsrecreatie” en voorgenomen vaststelling hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidhinder. detail
Vastgesteld bestemmingsplan “N18-gedeelte Oost Gelre” detail
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en vaststelling hogere grenswaarde geluid detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan detail
Wvg detail
Verordeningtoekomstbestendig wonen Gelderland gemeente Oost Gelre detail
intrekking verordening detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Oost Gelre 2019 detail
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Oost Gelre 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening verleggen beschermingszone nabij Vragenderweg’. detail
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden detail
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Oost Gelre 2019 detail
Gemeente Oost Gelre - Instellen parkeerschijfzone parkeerterrein - Den Koem in Groenlo detail
Ontwerpbestemmingsplan “Woonwijken Lichtenvoorde, herziening locatie Schatbergstraat 3” detail
Besluit omgevingsvergunning ‘Gasteveldsdijk 12/12a Lievelde’ detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Résidence Lichtenvoorde’ detail
Bekendmaking vastgestelde bestemmingsplannen detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Nicolaasweg 2a Harreveld’ detail
Besluit m.e.r. beoordeling ‘Winterswijkseweg 16 Vragender’ detail
Inschrijven zonneparken detail
Besluit omgevingsvergunning ‘Koningslinde kavel 24 Lichtenvoorde’ detail
Bekendmaking artikel 6 Wvg voor locaties in Harreveld en Vragender detail
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht detail
Besluit m.e.r. beoordeling ‘Winterswijkseweg 16 Vragender’ detail
Bekendmaking wijzigingsplan ‘Functieverandering Oude Papendijk 8-8a Groenlo’, publicatie anterieure overeenkomst en vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder detail
Verordening Starterslening Oost Gelre 2017 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Gasteveldsdijk 12 / 12a Lievelde’ detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening zonnepark Nieuwendijk Lievelde’ detail
Re-integratieverordening Oost Gelre 2017 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Parallelweg 4, 4a en 4b Lievelde’ en ontwerp besluit tot vaststelling hogere grenswaarden geluid voor Parallelweg 4b Lievelde detail
Ontwerpbestemmingsplan “N18-gedeelte Oost Gelre” detail
Intrekken Subsidieverordening verduurzamen woningen gemeente Oost Gelre detail
Gemeenteraad gemeente Oost Gelre detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Koningslinde kavel 24 Lichtenvoorde’ detail
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De Driehoek en Raadhuisstraat 2 te Lichtenvoorde, verwijderen woningbouwmogelijkheden’ detail
Regeling adviescommissie voor bezwaarschriften gemeente Oost Gelre detail
Besluit omgevingsvergunning ‘woningsplitsing Hemmeledijk 1, 1a Lievelde’ detail
Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan ‘Winterswijkseweg 62 en 64 Vragender’ detail
Ontwerpbestemmingsplan “Dorpskern Lichtenvoorde herziening Antoniushove Lichtenvoorde” detail
Besluit omgevingsvergunning Kevelderstraat 4 Zieuwent detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied herziening Zieuwentseweg 50, 50a Zieuwent detail
Verordening adviescommissie voor bezwaarschriften gemeente Oost Gelre detail
Gemeente Oost Gelre - gehandicaptenparkeerplaats bewoner Den Koem - Bernhardstraat Groenlo detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Dorpskern Lichtenvoorde, herziening omgeving Bonifatiushof, Nieuwmarkt, De Leest Lichtenvoorde” detail