Vergunningen Oost Gelre

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oost Gelre. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oost Gelre. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerp wijzigingsplan "Functieverandering Papenweg 8b, 8c en 10 te Lievelde"
Gemeente Oost Gelre - Instellen parkeerschijfzone en het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats....
Rectificatie Ontwerp wijzigingsplan ‘Woonwijken Groenlo, wijziging Thorbeckestraat 115 Groenlo’
Ontwerp wijzigingsplan ‘Woonwijken Groenlo, wijziging Thorbeckestraat 115 Groenlo’
Ontwerpwijzigingsplan “Vrakkinkweg 4 te Groenlo, functieverandering naar verblijfsrecreatie” en voorgenomen...
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en vaststelling hogere grenswaarde geluid
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan
Vastgesteld bestemmingsplan “N18-gedeelte Oost Gelre”
Wvg
Verordeningtoekomstbestendig wonen Gelderland gemeente Oost Gelre
intrekking verordening
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Oost Gelre 2019
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Oost Gelre 2019
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening verleggen beschermingszone nabij Vragenderweg’.
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Oost Gelre 2019
Gemeente Oost Gelre - Instellen parkeerschijfzone parkeerterrein - Den Koem in Groenlo
Ontwerpbestemmingsplan “Woonwijken Lichtenvoorde, herziening locatie Schatbergstraat 3”
Besluit omgevingsvergunning ‘Gasteveldsdijk 12/12a Lievelde’
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Résidence Lichtenvoorde’
Bekendmaking vastgestelde bestemmingsplannen
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Nicolaasweg 2a Harreveld’
Besluit m.e.r. beoordeling ‘Winterswijkseweg 16 Vragender’
Inschrijven zonneparken
Besluit omgevingsvergunning ‘Koningslinde kavel 24 Lichtenvoorde’
Bekendmaking artikel 6 Wvg voor locaties in Harreveld en Vragender
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
Besluit m.e.r. beoordeling ‘Winterswijkseweg 16 Vragender’
Bekendmaking wijzigingsplan ‘Functieverandering Oude Papendijk 8-8a Groenlo’, publicatie anterieure overeenkomst...
Verordening Starterslening Oost Gelre 2017
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Gasteveldsdijk 12 / 12a Lievelde’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening zonnepark Nieuwendijk Lievelde’
Re-integratieverordening Oost Gelre 2017
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Parallelweg 4, 4a en 4b Lievelde’ en ontwerp besluit...
Ontwerpbestemmingsplan “N18-gedeelte Oost Gelre”
Intrekken Subsidieverordening verduurzamen woningen gemeente Oost Gelre
Gemeenteraad gemeente Oost Gelre
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Koningslinde kavel 24 Lichtenvoorde’
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De Driehoek en Raadhuisstraat 2 te Lichtenvoorde, verwijderen...
Regeling adviescommissie voor bezwaarschriften gemeente Oost Gelre
Besluit omgevingsvergunning ‘woningsplitsing Hemmeledijk 1, 1a Lievelde’
Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan ‘Winterswijkseweg 62 en 64 Vragender’
Ontwerpbestemmingsplan “Dorpskern Lichtenvoorde herziening Antoniushove Lichtenvoorde”
Besluit omgevingsvergunning Kevelderstraat 4 Zieuwent
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied herziening Zieuwentseweg 50, 50a Zieuwent
Verordening adviescommissie voor bezwaarschriften gemeente Oost Gelre