7.4

Vergunningen Oost Gelre

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oost Gelre. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oost Gelre. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Oost Gelre - Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Oost Gelre - Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische (deel)voertuigen...
Besluit ‘Omgevingsvergunning Lievelderweg 26, Lichtenvoorde’
Bekendmaking gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Functieverandering met woningsplitsing Eimersweg 8...
Ontwerp bestemmingsplan “Woonwijken Groenlo, herziening omgeving Marianum”, en ontwerp beeldkwaliteitsplan...
Besluit ‘Omgevingsvergunning twee kleine windmolens Huttendijk 8 Vragender’
Kombesluit Oost Gelre (aanvulling)
Gemeente Oost Gelre - Diverse maatregelen Frans ten Boschstraat te Lichtenvoorde - Frans ten Boschstraat,...
Gemeente Oost Gelre - Uitbreiden 30 km/uur zone omgeving IEKC Varsseveldseweg in Lichtenvoorde - Varsseveldseweg,...
Komgrenzen gemeente Oost Gelre
Ontwerp ‘Wijzigingsplan, tweede bedrijfswoning, Kranenkampsweg 2 Zieuwent’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Herziening woningbouw Looweg Harreveld’ inclusief ontwerp beeldkwaliteitsplan
Gemeente Oost Geler - Instellen blauwe zone - Ruurloseweg 10 -12 Groenlo
Ontwerpbestemmingsplan N18 Zieuwentseweg - Richterslaan Lichtenvoorde / ontwerponttrekkingsbesluit N18...
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Scheidingsweg 1, Wilgendijk 4 en 4a en Oude Papendijk...
Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning Markt 8, Groenlo’ voor het bouwen van een horecapand met 4 appartementen...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie zonnepark...
Besluit op aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling N18 Zieuwentseweg - Richterslaan Lichtenvoorde
Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning Klaverdijk 4, Groenlo”
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 'Realisatie opslagsilo’s Nijverheidsstraat 14 Lichtenvoorde'
Gemeente Oost Gelre - Verkeersbesluit tijdelijke geslotenverklaring Boschlaan te Lichtenvoorde - Boschlaan,...
Ontwerp bestemmingsplan ‘Dorpskern Lichtenvoorde, herziening Hof aan de Dijkstraat’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Woningsplitsing Wolterij 4 Harreveld’
Ontwikkelkader toekomstige dorpsuitbreiding Zieuwent
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre
Nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre
Gemeente Oost Gelre - Wijzigingsbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Oost Gelre 2021
Subsidieregeling Opplussen Woningen gemeente Oost Gelre 2020
Ontwerpwijzigingsplan ‘Functieverandering met woningsplitsing Eimersweg 8 Lievelde’
Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning twee kleine windmolens Huttendijk 8 Vragender’
Subsidieregeling verduurzamen woningen 2021 Oost Gelre
Subsidieregeling Opplussen Woningen gemeente Oost Gelre 2021
Tijdelijke subsidieregeling financiële steun maatschappelijke organisaties vanwege coronacrisis 2020...
Legesverordening 2021 gemeente Oost Gelre
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening Reinigingsheffingen 2021
Verordening precariobelasting 2021
Verordening hondenbelasting 2021 Oost Gelre
Verordening reclamebelasting 2021
Verordening onroerende zaakbelastingen 2021
Gemeente Oost Gelre - Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Verordening rioolheffing 2021
Gemeente Oost Gelre - Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Oost Gelre - Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oost Gelre
Verordening reinigingsheffingen 2020
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Bedrijventerrein herziening Winterswijkseweg 11 Groenlo”.
Gerectificeerd: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 'Opslagterrein Van Eedenstraat (ong.) Lichtenvoorde'
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Bedrijventerrein Oost Gelre-reparatie en herziening Lindebrook”...