Vergunningen Oost Gelre

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oost Gelre. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oost Gelre. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Privacyreglement basisregistratie personen gemeente Oost Gelre 2020
Ontwerp herziening bestemmingsplan
Besluit ‘Omgevingsvergunning functieverandering Winterswijkseweg 66 , Vragender
Ontwerp herziening bestemmingsplan “Waalderweg 13 Mariënvelde”
Nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre
Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Oost Gelre 2020
Verordening reclamebelasting 2020 Oost Gelre
Verordening Reinigingsheffingen 2020 Oost Gelre
Verordening precariobelasting 2020 Oost Gelre
Subsidieregeling verduurzamen woningen 2020 Oost Gelre
Subsidieregeling verduurzamen woningen 2019 Oost Gelre
Grafrechtenverordening gemeente Oost Gelre
Verordening reclamebelasting 2019 Oost Gelre
Verordening toeristenbelasting 2020 Oost Gelre
Verordening hondenbelasting 2020 gemeente Oost Gelre
Verordening rioolheffing 2020
Verordening reinigingsheffingen 2019 Oost Gelre
Verordening precariobelasting 2019 Oost Gelre
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Oost Gelre
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre
Legesverordening 2020 gemeente Oost Gelre
Verordening Jeugdhulp gemeente Oost Gelre
Oost Gelre - Het aanwijzen van een parkeergelegenheid alleen bestemd voor politievoertuigen en het opheffen...
Oost Gelre - Het instellen van een 60 km/uur zone buitengebied Lievelde west - Lievelde
Verordening reclamebelasting 2019 Oost Gelre
Ontwerp herziening bestemmingsplan “Albert Schweitzerstraat 33, Lichtenvoorde”.
Voorbereidingsbesluit voor de omgeving Dijkstraat Lichtenvoorde
Gemeente Oost Gelre - Het instellen van een gesloten verklaring voor motorfietsen en parkeerverbod -...
Nadere regels welzijnssubsidies 2020
Ontwerp herziening bestemmingsplan “Aaltenseweg 111, 111a Vragender”.
Gemeente Oost Gelre - Instellen van een 60 km/uur zone rondom Zwolle (Groenlo) - Buitengebied Zwolle...
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, herziening locatie Vrakkinkweg 2/2a/2b, Vredenseweg nabij 103a...
Gemeente Oost Gelre - Instellen 30 km/uur (school)zone op een deel van de Aaltenseweg - Aaltenseweg...
Gemeente Oost Gelre - Instellen gesloten verklaring voor alle gemotoriseerde voertuigen - Hollandse Schans,...
Intrekken AVOI 2012
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2019 (AVOI)
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan
Subsidieregeling Opplussen Woningen gemeente Oost Gelre 2020
Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning herbouw boerderij Winterswijkseweg 66 Vragender’
Ontwerp herziening Bestemmingsplan
Verordening cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019
Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan “Woonwijken Groenlo, wijziging Thorbeckestraat 115, Groenlo”
Ontwerp herziening bestemmingsplan
Ontwerp herziening bestemmingsplannen
Ontwerp wijzigingsplan "Functieverandering Papenweg 8b, 8c en 10 te Lievelde"
Gemeente Oost Gelre - Instellen parkeerschijfzone en het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats....
Rectificatie Ontwerp wijzigingsplan ‘Woonwijken Groenlo, wijziging Thorbeckestraat 115 Groenlo’
Ontwerp wijzigingsplan ‘Woonwijken Groenlo, wijziging Thorbeckestraat 115 Groenlo’