Vergunningen Oost Gelre

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oost Gelre. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oost Gelre. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Oost Gelre - Verkeersbesluit verplaatsen bushalte Oude Papendijk - Oude Papendijk, Groenlo
Beleidsregels Bestuurlijke boete basisregistratie personen BRP gemeente Oost Gelre
Aanmeldnotitie vormvrije Besluit m.e.r. Vragenderweg 71/Kapelweg 38-40 Vragender
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 26 maart 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020
Nadere regels welzijnssubsidies 2020
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘woningsplitsing Boerijendijk 8, 8a Groenlo’
Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning woning met mantelzorgwoning Erve ’t Hag 13 en 13a, Harreveld’
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied herziening Vragenderweg 64b Vragender”
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied herziening Résidence Lichtenvoorde”
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied herziening Eefselerweg 13, 13a Lievelde”
Ontwerp bestemmingsplan ‘Woonwijken Groenlo, herziening Oldenhuis’ en ontwerp besluit tot vaststelling...
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, herziening verleggen beschermingszone die bij...
Gemeente Oost Gelre - Gereserveerde parkerplaats voor opladen elektrische voertuigen - Rapenburgsestraat,...
Bekendmaking gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Functieverandering Papenweg 8b, 8c en 10 te Lievelde”.
[Ontwerpwijzigingsplan “Vrakkinkweg 4 te Groenlo” en voorgenomen vaststelling hogere grenswaarde op basis...
Privacyreglement basisregistratie personen gemeente Oost Gelre 2020
Ontwerp herziening bestemmingsplan
Besluit ‘Omgevingsvergunning functieverandering Winterswijkseweg 66 , Vragender
Ontwerp herziening bestemmingsplan “Waalderweg 13 Mariënvelde”
Nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre
Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Oost Gelre 2020
Verordening reclamebelasting 2020 Oost Gelre
Verordening Reinigingsheffingen 2020 Oost Gelre
Verordening precariobelasting 2020 Oost Gelre
Subsidieregeling verduurzamen woningen 2020 Oost Gelre
Subsidieregeling verduurzamen woningen 2019 Oost Gelre
Grafrechtenverordening gemeente Oost Gelre
Verordening reclamebelasting 2019 Oost Gelre
Verordening toeristenbelasting 2020 Oost Gelre
Verordening hondenbelasting 2020 gemeente Oost Gelre
Verordening rioolheffing 2020
Verordening reinigingsheffingen 2019 Oost Gelre
Verordening precariobelasting 2019 Oost Gelre
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Oost Gelre
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre
Legesverordening 2020 gemeente Oost Gelre
Verordening Jeugdhulp gemeente Oost Gelre
Oost Gelre - Het instellen van een 60 km/uur zone buitengebied Lievelde west - Lievelde
Oost Gelre - Het aanwijzen van een parkeergelegenheid alleen bestemd voor politievoertuigen en het opheffen...
Verordening reclamebelasting 2019 Oost Gelre
Voorbereidingsbesluit voor de omgeving Dijkstraat Lichtenvoorde
Ontwerp herziening bestemmingsplan “Albert Schweitzerstraat 33, Lichtenvoorde”.
Gemeente Oost Gelre - Het instellen van een gesloten verklaring voor motorfietsen en parkeerverbod -...
Nadere regels welzijnssubsidies 2020
Ontwerp herziening bestemmingsplan “Aaltenseweg 111, 111a Vragender”.
Gemeente Oost Gelre - Instellen van een 60 km/uur zone rondom Zwolle (Groenlo) - Buitengebied Zwolle...
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, herziening locatie Vrakkinkweg 2/2a/2b, Vredenseweg nabij 103a...