Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Oost Gelre

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oost Gelre. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oost Gelre. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Besluit omgevingsvergunning ‘Gasteveldsdijk 12/12a Lievelde’ 20-06-2019 20-08-2019 detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan 13-06-2019 13-08-2019 detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan 13-06-2019 13-08-2019 detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan 13-06-2019 13-08-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Résidence Lichtenvoorde’ 13-06-2019 13-08-2019 detail
Bekendmaking vastgestelde bestemmingsplannen 06-06-2019 06-08-2019 detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Nicolaasweg 2a Harreveld’ 29-05-2019 29-07-2019 detail
Besluit m.e.r. beoordeling ‘Winterswijkseweg 16 Vragender’ 29-05-2019 29-07-2019 detail
Inschrijven zonneparken 22-05-2019 22-07-2019 detail
Besluit omgevingsvergunning ‘Koningslinde kavel 24 Lichtenvoorde’ 09-05-2019 09-07-2019 detail
Bekendmaking artikel 6 Wvg voor locaties in Harreveld en Vragender 08-05-2019 08-07-2019 detail
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 02-05-2019 02-07-2019 detail
Besluit m.e.r. beoordeling ‘Winterswijkseweg 16 Vragender’ 02-05-2019 02-07-2019 detail
Bekendmaking wijzigingsplan ‘Functieverandering Oude Papendijk 8-8a Groenlo’, publicatie anterieure overeenkomst en vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder 25-04-2019 25-06-2019 detail
Verordening Starterslening Oost Gelre 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Gasteveldsdijk 12 / 12a Lievelde’ 18-04-2019 18-06-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening zonnepark Nieuwendijk Lievelde’ 11-04-2019 11-06-2019 detail
Re-integratieverordening Oost Gelre 2017 08-04-2019 08-06-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Parallelweg 4, 4a en 4b Lievelde’ en ontwerp besluit tot vaststelling hogere grenswaarden geluid voor Parallelweg 4b Lievelde 04-04-2019 04-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan “N18-gedeelte Oost Gelre” 28-03-2019 28-05-2019 detail
Gemeenteraad gemeente Oost Gelre 25-03-2019 25-05-2019 detail
Intrekken Subsidieverordening verduurzamen woningen gemeente Oost Gelre 25-03-2019 25-05-2019 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Koningslinde kavel 24 Lichtenvoorde’ 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De Driehoek en Raadhuisstraat 2 te Lichtenvoorde, verwijderen woningbouwmogelijkheden’ 21-03-2019 21-05-2019 detail
Regeling adviescommissie voor bezwaarschriften gemeente Oost Gelre 07-03-2019 07-05-2019 detail
Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan ‘Winterswijkseweg 62 en 64 Vragender’ 07-03-2019 07-05-2019 detail
Besluit omgevingsvergunning ‘woningsplitsing Hemmeledijk 1, 1a Lievelde’ 07-03-2019 07-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan “Dorpskern Lichtenvoorde herziening Antoniushove Lichtenvoorde” 07-03-2019 07-05-2019 detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied herziening Zieuwentseweg 50, 50a Zieuwent 28-02-2019 28-04-2019 detail
Besluit omgevingsvergunning Kevelderstraat 4 Zieuwent 28-02-2019 28-04-2019 detail
Verordening adviescommissie voor bezwaarschriften gemeente Oost Gelre 22-02-2019 22-04-2019 detail
Gemeente Oost Gelre - gehandicaptenparkeerplaats bewoner Den Koem - Bernhardstraat Groenlo 22-02-2019 22-04-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Dorpskern Lichtenvoorde, herziening omgeving Bonifatiushof, Nieuwmarkt, De Leest Lichtenvoorde” 21-02-2019 21-04-2019 detail
Omgevingsvergunning ‘Broekboomstraat 44-50, Lichtenvoorde’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst 14-02-2019 14-04-2019 detail
Ontwerp wijzigingsplan "Functieverandering Oude Papendijk 8-8a Groenlo" en voorgenomen vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder 14-02-2019 14-04-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening Nicolaasweg 2a Harreveld” 07-02-2019 07-04-2019 detail
Omgevingsvergunning ‘Nijverheidsstraat 14, Lievelderweg 68 en James Wattstraat 3, Lichtenvoorde’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst 04-02-2019 04-04-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening Lindeboomweg 30 Harreveld” 31-01-2019 31-03-2019 detail
Subsidieregeling opplussen woningen gemeente Oost Gelre 23-01-2019 23-03-2019 detail
Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Oost Gelre 2019 17-01-2019 17-03-2019 detail
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre 14-01-2019 14-03-2019 detail
Besluit aanwijzing losloopveldjes honden 11-01-2019 11-03-2019 detail
Nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre 11-01-2019 11-03-2019 detail
Intrekking Legesverordening 2018 10-01-2019 10-03-2019 detail
Ontwerp omgevingsvergunning 'woningsplitsing Hemmeledijk 1, 1a Lievelde' 10-01-2019 10-03-2019 detail
Financiële verordening gemeente Oost Gelre 02-01-2019 02-03-2019 detail
Subsidieregeling verduurzamen woningen Oost Gelre 27-12-2018 27-02-2019 detail
Legesverordening 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 Oost Gelre 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 Oost Gelre 27-12-2018 27-02-2019 detail