7.5

Vergunningen Ooststellingwerf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ooststellingwerf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ooststellingwerf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 21 augustus 2020
Rectificatie: Vaststelling bestemmingsplan ‘woningbouw Herenweg te Donkerbroek’
Rectificatie: Vaststelling bestemmingsplan ‘woningbouw Herenweg te Donkerbroek’
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Willinge Prinsstraat 25 te Oldeberkoop (vh C 1889)
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 58 te Oosterwolde
Geen Publicatie
Vaststelling bestemmingsplan en hogere waarde Wet geluidhinder ‘woningbouw Herenweg te Donkerbroek’
Vaststelling bestemmingsplan en hogere waarde Wet geluidhinder ‘woningbouw Herenweg te Donkerbroek’
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Industriepark Venekoten kadastraal C 4804 en 5797...
Ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Haulerwijk 7 woningen Meester van Ekstraat’
Ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Haulerwijk 7 woningen Meester van Ekstraat’
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kloosterheerd 2 te Elsloo
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 10 augustus 2020
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Turfsteker 49 te Haulerwijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Compagnonsweg 7 A te Ravenswoud
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 't Oost 1 te Oosterwolde
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kloosterheerd 1 te Elsloo
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oosterwolde, Appelscha, Oldeberkoop, Donkerbroek,...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Houtwal 13 + 14 te Oosterwolde
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oude Tramweg 1 te Donkerbroek
Gemeente Ooststellingwerf - Aanwijzen twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's -...
Gemeente Ooststellingwerf - Aanwijzen twee parkeervakken als gehandicaptenparkeerplaats - Parkeerterrein...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bovenweg 23 te Nijeberkoop
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Maurits van Eppelaan 52 te Appelscha
Kennisgeving besluit op aanvraag wijziging omgevingsvergunning Leeksterweg 59 te Haulerwijk
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Norgerweg 50 te Haulerwijk
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Willinge Prinsstraat 25 te Oldeberkoop
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Sleeweg kadastraal D 1916 te Oosterwolde
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Moskou 3 te Donkerbroek
Weigering omgevingsvergunning en weigering verklaring van geen bedenkingen supermarkt Dertien Aprilstraat...
Weigering omgevingsvergunning en weigering verklaring van geen bedenkingen supermarkt Dertien Aprilstraat...
Gemeente Ooststellingwerf - melding Algemene Plaatselijke Verordening - aanleggen van een inrit - Schuinpad...
Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Weperpolder 1 te Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf - verlengen beslistermijn omgevingsvergunning - plaatsen dakkapel - Leegemaad...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Compagnonsweg 7 A te Ravenswoud
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hoofdweg 37 te Elsloo
Gemeente Ooststellingwerf - verlening evenementenvergunning - openlucht kerkdiensten - 26 juli, 02, 09,...
Gemeente Ooststellingwerf - melding Algemene Plaatselijke Verordening - aanleggen van een inrit - Wrongel...
Gemeente Ooststellingwerf - verlening evenementenvergunning - extra vlomarkten - 25 juli, 08 en 29 augustus,...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juli 2020
Besluit categorale aanwijzing toezichthouders OWO-VTH
Besluit categorale aanwijzing toezichthouders OWO-VTH
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Schansdijk 3 te Waskemeer
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Zwaai 17 te Appelscha
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Wester Es kadastraal I 1095 te Appelscha
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Leeksterweg 11 te Haulerwijk
Gemeente Ooststellingwerf - melding activiteitenbesluit - veranderen van het bedrijf - De Weeme 4, Oldeberkoop
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oude Tramweg 9 te Donkerbroek
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Wemeweg 22 te Makkinga
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kadastraal Donkerbroek H 580 te Waskemeer