Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Ooststellingwerf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ooststellingwerf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ooststellingwerf. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ooststellingwerf 2019 22-05-2019 22-07-2019 detail
Ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Oosterwolde - Dertien Aprilstraat’ 02-05-2019 02-07-2019 detail
Ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Oosterwolde - Dertien Aprilstraat’ 02-05-2019 02-07-2019 detail
Verordening Fries in het schriftelijk verkeer 23-04-2019 23-06-2019 detail
Gemeente Ooststellingwerf - Aanleggen landbouwsluis Oude Willem, Appelscha - Oude Willem, Appelscha 19-04-2019 19-06-2019 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied 2016, Veegplan 2018 11-04-2019 11-06-2019 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied 2016, Veegplan 2018 11-04-2019 11-06-2019 detail
Voorbereidingsbesluit aanloopgebieden kernwinkelgebied Oosterwolde 04-04-2019 04-06-2019 detail
Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Ooststellingwerf 28-03-2019 28-05-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘vervangende nieuwbouw Prandinga 42 te Oosterwolde’ 28-03-2019 28-05-2019 detail
Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder behorend bij het ontwerpbestemmingsplan Donkerbroek – Bovenweg 27-29 28-03-2019 28-05-2019 detail
Gemeente Ooststellingwerf - Tijdelijk parkeerverbod Prikkedam - Prikkedam, Makkinga 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Ooststellingwerf - Wijzigen bebouwde komgrens Compagnonsweg, Waskemeer - Waskemeer 14-03-2019 14-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Afronding Bedrijventerrein Haulerwijk’ 13-03-2019 13-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Afronding Bedrijventerrein Haulerwijk’ 13-03-2019 13-05-2019 detail
Subsidieregeling Duurzaam en Leefbaar Ooststellingwerf 2019 07-03-2019 07-05-2019 detail
Ter inzagelegging bestemmingsplan, welstandsnota en besluit hogere waarde voor ‘Wolvegasterweg 10 Oldeberkoop’ 06-03-2019 06-05-2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Oosterwolde 06-03-2019 06-05-2019 detail
Ter inzagelegging bestemmingsplan, welstandsnota en besluit hogere waarde voor ‘Wolvegasterweg 10 Oldeberkoop’ 06-03-2019 06-05-2019 detail
Omgevingsvergunning Zwetteweg 8 te Haule 14-02-2019 14-04-2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 11-02-2019 11-04-2019 detail
Omgevingsvergunning Meester Lokstraat 49c te Ravenswoud 30-01-2019 30-03-2019 detail
Omgevingsvergunning Boekhorsterweg 21A te Oosterwolde 23-01-2019 23-03-2019 detail
Beleidsregels Hart voor de Jeugd Ooststellingwerf 2018 22-01-2019 22-03-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Woongebied Wrongel Oosterwolde 21-01-2019 21-03-2019 detail
Intrekken Beleidsregels Jeugdhulp 2015, gemeente Ooststellingerwerf 16-01-2019 16-03-2019 detail
Organisatiestatuut gemeente Ooststellingwerf per 1 maart 2018 16-01-2019 16-03-2019 detail
RECTIFICATIE Voorontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam 16-01-2019 16-03-2019 detail
Bekendmaking aanmeldnotitie (Mer-beoordeling) Buttinga 12 Oosterwolde 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 14-01-2019 14-03-2019 detail
Voorontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam 03-01-2019 03-03-2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Zwetteweg 8 te Haule 27-12-2018 27-02-2019 detail
Voorbereidingsbesluit Motorcrossterrein De Prikkedam (2018) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening forensenbelasting 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Legesverordening 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde - Dertien Aprilstraat 19-12-2018 19-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2016, Veegplan 2018” 12-12-2018 12-02-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan en anterieure overeenkomst Voormalige sinnehiem terrein te Haulerwijk 05-12-2018 05-02-2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Boekhorsterweg 21A te Oosterwolde 05-12-2018 05-02-2019 detail
Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Ooststellingwerf 2018 28-11-2018 28-01-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan, concept beeldkwaliteitsplan en besluit achterwege laten m.e.r.-beoordeling Oude Dorp Oosterwolde 21-11-2018 21-01-2019 detail
Vooraankondiging inloopavond ontwerpbestemmingsplan Oude Dorp Oosterwolde 14-11-2018 14-01-2019 detail
Gemeente Ooststellingwerf - 60 km-uur zone - de Pegge, Oosterwolde-Donkerbroek 14-11-2018 14-01-2019 detail
Intrekking ontwerpbestemmingsplan woningbouw Meester Lokstraat-Compagnonsweg te Ravenswoud 17-10-2018 17-12-2018 detail
Vaststelling bestemmingsplan Canada 4 te Elsloo 03-10-2018 03-12-2018 detail
Gemeente Ooststellingwerf - Wijzigen voorrangssituatie fietspad Bakkeveensterweg - Waskemeer - Waskemeer 19-09-2018 19-11-2018 detail