Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Ooststellingwerf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ooststellingwerf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ooststellingwerf. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Ooststellingwerf - Tijdelijk parkeerverbod Prikkedam - Prikkedam, Makkinga 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Ooststellingwerf - Wijzigen bebouwde komgrens Compagnonsweg, Waskemeer - Waskemeer 14-03-2019 14-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Afronding Bedrijventerrein Haulerwijk’ 13-03-2019 13-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Afronding Bedrijventerrein Haulerwijk’ 13-03-2019 13-05-2019 detail
Subsidieregeling Duurzaam en Leefbaar Ooststellingwerf 2019 07-03-2019 07-05-2019 detail
Ter inzagelegging bestemmingsplan, welstandsnota en besluit hogere waarde voor ‘Wolvegasterweg 10 Oldeberkoop’ 06-03-2019 06-05-2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Oosterwolde 06-03-2019 06-05-2019 detail
Ter inzagelegging bestemmingsplan, welstandsnota en besluit hogere waarde voor ‘Wolvegasterweg 10 Oldeberkoop’ 06-03-2019 06-05-2019 detail
Omgevingsvergunning Zwetteweg 8 te Haule 14-02-2019 14-04-2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 11-02-2019 11-04-2019 detail
Omgevingsvergunning Meester Lokstraat 49c te Ravenswoud 30-01-2019 30-03-2019 detail
Gemeenteblad nr. 18008, 01-03-2018: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst 01-03-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad-18008_01-03-2018_Collectieve-arbeidsvoorwaardenregeling-en-Uitwerkingsovereenkomst 01-03-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 18006, 01-03-2018: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst 01-03-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 18007, 01-03-2018: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst 01-03-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 18005, 26-02-2018: Algemene subsidieverordening Ooststellingwerf 2018 26-02-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 18003, 21-02-2018: Controleverordening Ooststellingwerf 2017 21-02-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 18004, 21-02-2018: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Ooststellingwerf 2017 21-02-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 18002, 21-02-2018: Financiële verordening Ooststellingwerf 2017 21-02-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 18001, 20-02-2018: Maatregelverordening 2018 20-02-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17010, 26-04-2017:Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Ooststellingwerf 2017 26-04-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17023, 21-12-2017: Tarieven afvalstoffenheffing 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17024, 21-12-2017: Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Ooststellingwerf 2017 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17025, 21-12-2017: Verordening Hart voor de Jeugd Ooststellingwerf 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17026, 21-12-2017: Verordening Maatschappelijke voorzieningen 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17020, 21-12-2017: Legesverordening 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17021, 21-12-2017: Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17022, 21-12-2017: Verordening rioolheffing 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17019, 21-12-2017: Verordening Precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17018, 21-12-2017: Verordening forensenbelasting 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17017, 21-12-2017: Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17016, 13-12-2017: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst 13-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14027, 24-12-2014: Algemene subsidieverordening gemeente Ooststellingwerf 2015 24-12-2014 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14026, 24-12-2014: Verordening winkeltijden Ooststellingwerf 2014 24-12-2014 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14025, 24-12-2014: Maatregelverordening 2015 24-12-2014 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14024, 24-12-2014: Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 24-12-2014 31-12-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14023, 24-12-2014: Handhavingsverordening participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 24-12-2014 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14022, 24-12-2014: Verordening Tegenprestatie 2015 24-12-2014 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14021, 24-12-2014: Verordening Individuele Studietoeslag 2015 24-12-2014 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14020, 24-12-2014: Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 24-12-2014 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 15002, 13-02-2015: Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst 16-02-2015 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14019, 17-12-2014: Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2015 22-12-2014 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 15007, 02-06-2015: Aanwijzingsbesluit verlenging aanvraagtermijn evenementenvergunningen 02-06-2015 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 15006, 28-04-2015: Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst 28-04-2015 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 15005, 24-04-2015: Werktijdenregeling gemeente Ooststellingwerf 2015 24-04-2015 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 15004, 17-04-2015: Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Ooststellingwerf 17-04-2015 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 15001, 11-02-2015: verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2015 11-02-2015 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14016, 17-12-2014: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 19-12-2014 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17014, 13-09-2017: Regeling mandaat, machtiging en volmacht gemeente Ooststellingwerf 2017 13-09-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14017, 17-12-2014: Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2015 20-12-2014 01-01-3000 detail