Vergunningen Ooststellingwerf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ooststellingwerf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ooststellingwerf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Ooststellingwerf - melding activiteitenbesluit - veranderen van het bedrijf - Noordeinde 24,...
Gemeente Ooststellingwerf - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een tuinhuisje - Beatrixoord 1,...
Omgevingsvergunning nieuwbouw Poiesz Appelscha
Gemeente Ooststellingwerf - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van de woning - Meester Lokstraat...
Gemeente Ooststellingwerf - melding activiteitenbesluit - veranderen van het bedrijf - Noordeinde 24,...
Gemeente Ooststellingwerf - verlening evenementenvergunning - Fietsvierdaagse Appelscha - 4 t/m 7 augustus...
Omgevingsvergunning nieuwbouw Poiesz Appelscha
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nanninagweg 47 kadastraal D 1332 te Oosterwolde
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Weper 2 te Oosterwolde
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Alle Wijtzesweg 47 te Appelscha
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Prandinga 42 A te Oosterwolde
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Het Oldehof 45 te Appelscha
Regeling delegatie, mandaat en machtiging gemeenteraad Ooststellingwerf 2017
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Boekhorst 3 te Oosterwolde
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning N351 t.h.v. kruising Abbendijk te Nijeberkoop
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Westermaad 92 te Oosterwolde
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Alle Wijtzesweg 2 te Appelscha
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 't West 3 te Donkerbroek
Gemeente Ooststellingwerf - verlening omgevingsvergunning - bouw schuur - Compagnonsweg 7B, Ravenswoud
Gemeente Ooststellingwerf - verlening omgevingsvergunning - aanleggen sportveld - playground, Aekingaweg...
Gemeente Ooststellingwerf - melding activiteitenbesluit - verandering bedrijf - Beatrixoord 1, Appelscha
Gemeente Ooststellingwerf - melding activiteitenbesluit - verandering bedrijf - Aekingaweg 4, Appelscha
Gemeente Ooststellingwerf - verlening evenementenvergunning - diverse evenementen openluchthteater -...
Gemeente Ooststellingwerf - verlening omgevingsvergunning - vergroten bestaande school - brandveilig...
Gemeente Ooststellingwerf - melding activiteitenbesluit - verandering bedrijf - Beatrixoord 1, Donkerbroek
Gemeente Ooststellingwerf - melding activiteitenbesluit - verandering bedrijf - Rijweg 113, Oosterwolde
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Vaart Wz 6 te Donkerbroek
Verordening basisregistratie personen Ooststellingwerf 2019
Vaststelling Masterplan Oosterwolde-Centrum/Venekoten-Noord
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bovenweg 23 te Nijeberkoop
Ontwerpbestemmingsplan Haulerwijk – 7 woningen Meester van Ekstraat
Ontwerpbestemmingsplan Haulerwijk – 7 woningen Meester van Ekstraat
Vaststelling Masterplan Oosterwolde-Centrum/Venekoten-Noord
Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen uitbreiding sportpark vv Waskemeer...
Ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Onderstation Nanningaweg 47 Oosterwolde’
Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen uitbreiding sportpark vv Waskemeer...
Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit
Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen uitbreiding sportpark vv Waskemeer...
Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen uitbreiding sportpark vv Waskemeer...
Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit
Gemeente Ooststellingwerf - Parkeerverbod Marssteegde - Appelscha
Ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Onderstation Nanningaweg 47 Oosterwolde’
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kringgreppelstraat 13 te Oosterwolde
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Veenwijksweg 2 te Ravenswoud
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning N351 t.h.v. kruising Abbendijk te Nijeberkoop
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Beatrixoord 1 te Appelscha
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Wrongel C6861 te Oosterwolde
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Terwisscha 17 te Appelscha
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nanningaweg kadastraal D 1463 te Oosterwolde
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Lyclamaweg 25 te Makkinga