Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Ooststellingwerf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ooststellingwerf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ooststellingwerf. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ontwerpbestemmingsplan Woongebied Wrongel Oosterwolde 21-01-2019 21-03-2019 detail
Intrekken Beleidsregels Jeugdhulp 2015, gemeente Ooststellingerwerf 16-01-2019 16-03-2019 detail
Organisatiestatuut gemeente Ooststellingwerf per 1 maart 2018 16-01-2019 16-03-2019 detail
RECTIFICATIE Voorontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam 16-01-2019 16-03-2019 detail
Bekendmaking aanmeldnotitie (Mer-beoordeling) Buttinga 12 Oosterwolde 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 14-01-2019 14-03-2019 detail
Voorontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam 03-01-2019 03-03-2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Zwetteweg 8 te Haule 27-12-2018 27-02-2019 detail
Voorbereidingsbesluit Motorcrossterrein De Prikkedam (2018) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening forensenbelasting 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Legesverordening 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde - Dertien Aprilstraat 19-12-2018 19-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2016, Veegplan 2018” 12-12-2018 12-02-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan en anterieure overeenkomst Voormalige sinnehiem terrein te Haulerwijk 05-12-2018 05-02-2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Boekhorsterweg 21A te Oosterwolde 05-12-2018 05-02-2019 detail
Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Ooststellingwerf 2018 28-11-2018 28-01-2019 detail
Gemeenteblad nr. 18008, 01-03-2018: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst 01-03-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad-18008_01-03-2018_Collectieve-arbeidsvoorwaardenregeling-en-Uitwerkingsovereenkomst 01-03-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 18007, 01-03-2018: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst 01-03-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 18006, 01-03-2018: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst 01-03-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 18005, 26-02-2018: Algemene subsidieverordening Ooststellingwerf 2018 26-02-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 18004, 21-02-2018: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Ooststellingwerf 2017 21-02-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 18003, 21-02-2018: Controleverordening Ooststellingwerf 2017 21-02-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 18002, 21-02-2018: Financiële verordening Ooststellingwerf 2017 21-02-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 18001, 20-02-2018: Maatregelverordening 2018 20-02-2018 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17010, 26-04-2017:Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Ooststellingwerf 2017 26-04-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17024, 21-12-2017: Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Ooststellingwerf 2017 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17026, 21-12-2017: Verordening Maatschappelijke voorzieningen 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17025, 21-12-2017: Verordening Hart voor de Jeugd Ooststellingwerf 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17023, 21-12-2017: Tarieven afvalstoffenheffing 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17021, 21-12-2017: Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17022, 21-12-2017: Verordening rioolheffing 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17020, 21-12-2017: Legesverordening 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17019, 21-12-2017: Verordening Precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17018, 21-12-2017: Verordening forensenbelasting 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17017, 21-12-2017: Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018 21-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 17016, 13-12-2017: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst 13-12-2017 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14020, 24-12-2014: Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 24-12-2014 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14027, 24-12-2014: Algemene subsidieverordening gemeente Ooststellingwerf 2015 24-12-2014 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14026, 24-12-2014: Verordening winkeltijden Ooststellingwerf 2014 24-12-2014 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14025, 24-12-2014: Maatregelverordening 2015 24-12-2014 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14024, 24-12-2014: Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 24-12-2014 31-12-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14023, 24-12-2014: Handhavingsverordening participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 24-12-2014 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14022, 24-12-2014: Verordening Tegenprestatie 2015 24-12-2014 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14021, 24-12-2014: Verordening Individuele Studietoeslag 2015 24-12-2014 01-01-3000 detail
Gemeenteblad nr. 14019, 17-12-2014: Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2015 22-12-2014 01-01-3000 detail