7.3

Vergunningen Oostzaan

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oostzaan. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oostzaan. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Rietschoot 274, plaatsen dakkapel (voor/achterzijde...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Dromerstraat 9, garagedeur vervangen voor kozijn,raam...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Apollolaan 20, verfroten dakopbouw.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: De Hoper 48 en 50, plaatsen dakkapel voordakvlak.
1 [Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie Personen (BRP)] A.G.R. Regeling
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Lisweg 325, plaatsen airco-unit.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Strekel 13, plaatsen airco-unit.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Scholekster 6, plaatsen dakkapel (achterzijde).
Aanvraag omgevingsvergunning: Rietschoot 192, grond naast woning omzetten naar tuin(wijzigen bestemmingsplan).
Aanvraag omgevingsvergunning: Rietschoot 168, plaatsen dakkapel (zijgevel woning).
Vergunning/ontheffing op of aan de weg, collectevergunning of standplaatsvergunning:
Vergunning/ontheffing op of aan de weg, collectevergunning of standplaatsvergunning:
Vergunning/ontheffing op of aan de weg, collectevergunning of standplaatsvergunning:
Vergunning/ontheffing op of aan de weg, collectevergunning of standplaatsvergunning:
Aanvraag omgevingsvergunning: Stationsstraat 26, kappen 6 bomen (achtererf).
Aanvraag omgevingsvergunning: Kerkbuurt 44, bestaande binnendeur verbreden
Aanvraag omgevingsvergunning: Apollolaan 12, plaatsen 4 dakkapel ramen.
Aanvraag omgevingsvergunning: Rietschoot 19, kappen 4 bomen.
Aanvraag omgevingsvergunning: De Hoper 132, Plaatsen dakkapellen (linker en rechterzijde)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning; Kerk.straat 158, funderingsherstel
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: De Haal 82, wijzigen voorgevel en entreedeur.
Aanvraag omgevingsvergunning: De Noorderlaaik 1, wijzigen bestemmingsplan ( evenement 2 dagen).
Aanvraag omgevingsvergunning: Kerkstraat 144, gedeeltelijk herfundering.
Aanvraag omgevingsvergunning: De Zuiderlaaik nabij nr 1, plaatsen turbine laadpaal (fietsen)
Aanvraag omgevingsvergunning: Rietschoot 274, plaatsen dakkapel (voorzijde).
Legesverordening 2021
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2021
Verordening precariobelasting 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Verordening onroerendezaakbelastingen 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening Afvalstoffenheffing 2021
Oostzaan - -
Besluit Kwijtscheldingsregels 2021
Vergunning/ontheffing op of aan de weg, collectevergunning of standplaatsvergunning: Rietschoot 105 Oostzaan.
Aanwijzing Buitengewoon opsporingsambtenaar Oostzaan
Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure : Kerkstraat 256, kappen boom (voortuin).
Aanvraag omgevingsvergunning: Kerkstraat 69, plaatsen dakkapel.
Vergunning/ontheffing op of aan de weg, collectevergunning of standplaatsvergunning:Kerkbuurt 14A Oostzaan.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Waterhoen 5, plaatsen dakkapel voorzijde.
Aanvraag omgevingsvergunning: De Haal 82, wijzigen voorgevel en entreedeur.
Aanvraag omgevingsvergunning: Ambacht 24, plaatsen lichtreclame.
Aanvraag omgevingsvergunning: Kerkstraat 110, uitbreiding bijgebouw en gebruik als B&B.
Gemeente Oostzaan - aanwijzen heffings- en invorderingsambtenaar
Aanvraag omgevingsvergunning: De Haal 47, kappen boom.
Beleid artikel 13b Opiumwet
Vergunning/ontheffing op of aan de weg, collectevergunning of standplaatsvergunning:Kerkplein.
2 Vergunning/ontheffing op of aan de weg, collectevergunning of standplaatsvergunning:Kerkplein Oostzaan.