Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Oostzaan

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oostzaan. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oostzaan. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Oostzaan - Oplaadpunt - Leertouwerstraat 13-02-2019 13-04-2019 detail
Mandaatbesluit urgentieverklaringen en wijzigen zoekgebied urgentiehouders 12-02-2019 12-04-2019 detail
Mandaatbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen 11-02-2019 11-04-2019 detail
aanvraag omgevingsvergunning De Haal 1, vergroten bestaande garage pui en garagedeur vervangen voor pui 08-02-2019 08-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Draaikolk 43, plaatsen dakkapel voorzijde 08-02-2019 08-04-2019 detail
aanvraag omgevingsvergunning Zuideinde 83, kappen van 3 bomen (achtererf) 08-02-2019 08-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Zuideinde 59, kappen 25 bomen waarvan 11 vergunningsplichtig. Diverse locaties Zuideinde/Lisweg/De Wering 08-02-2019 08-04-2019 detail
Geweigerde omgevingsvergunning Spoetnikstraat 53, vervangen beschoeiing 01-02-2019 01-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: De Haal 59, realiseren van een theetuin 01-02-2019 01-04-2019 detail
aanvraag omgevingsvergunning OZNOO sectie L nummer 337, handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (om en nabij de Haal) dit in verband met het aanleggen van 3 dammen met duikers (aanvraag WB/2018/0152, d.d. 21-06-2018) 01-02-2019 01-04-2019 detail
aanvraag omgevingsvergunning Anemoonstraat 15, plaatsen dakkapel 28-01-2019 28-03-2019 detail
aanvraag omgevingsvergunning Westerstijfselmakerspad 7A, berging omzetten naar tijdelijke woonruimte i.v.m. nieuwbouw woning 18-01-2019 18-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Maalstroom 5, kappen 2 bomen (voor/achtererf) 18-01-2019 18-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Jollenmakersweg 2, kappen boom (achtertuin) 18-01-2019 18-03-2019 detail
aanvraag omgevingsvergunning De Heul 39, oprichten Bed&Breakfast 16-01-2019 16-03-2019 detail
aanvraag omgevingsvergunning Skoon 36, interne wijziging kantoorpand 16-01-2019 16-03-2019 detail
Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure : Zuideinde 145, plaatsen dakopbouw en dakkapel 09-01-2019 09-03-2019 detail
Besluit Weigering Omgevingsvergunning 08-01-2019 08-03-2019 detail
Geweigerde omgevingsvergunning: Zuideinde 145, plaatsen dakopbouw en dakkapel 03-01-2019 03-03-2019 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oostzaan 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Legesverordening 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening Afvalstoffenheffing 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Besluit Kwijtscheldingsregels 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning De haal 7, vernieuwen en vergroten bestaande uitbouw 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure De Wering 43, plaatsen dakkappel (achterzijde woning) 19-12-2018 19-02-2019 detail