7.5

Vergunningen Oostzaan

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oostzaan. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oostzaan. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Nieuwe noodverordening per 21 augustus 2020
Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure : Rietschoot 41, kappen boom
Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure : Dokter de Boerstraat 33, kappen boom
Nieuwe noodverordening per 10 augustus 2020
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: Kerkstraat 111, uitbreiden woning.
Aanvraag omgevingsvergunning: Kerkstraat 38, plaatsen bedrijfsruimte.
Gemeente Oostzaan - -
Oostzaan - De Wering 50 -
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Noordeinde 128, realiseren uitrit.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Rietschoot 59, plaatsen dakkapellen.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Kerkbuurt 10, vervangen geldautomaat.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Skoon 78-80, plaatsen reclame.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: De Zuiderlaaik 3, plaatsen 3 containerruimten.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Jollenmakersweg 33, plaatsen hekwerk en deur zijgevel...
Kennisgeving verlengingsbesluit: Zuideinde 70, plaatsen dakkapel voor en achterzijde.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Kerkstraat 191A, funderingsherstel, constructies verdieping...
Aanvraag omgevingsvergunning: Rietschoot 105, plaatsen dakkapel.
Uitvoeringsprogramma 2020 Beleidsplan VTH
Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving
VERORDENING van de gemeenteraad van de gemeente Oostzaan houdende KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Dromerstraat 131, plaatsen dakkapel.
Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure : Noordeinde 94, gevelwijziging.
Vergunning/ontheffing op of aan de weg, collectevergunning of standplaatsvergunning: Plaatsing autolaadkraan
Aanvraag omgevingsvergunning: Zuideinde 193, bouw garage.
Aanvraag omgevingsvergunning: Stationsstraat 2, plaatsen overkapping.
Aanvraag omgevingsvergunning: De Zuiderlaaik 3, plaatsen hekwerk.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Zuideinde 183, vervangen beschoeiing en ophogen weiland.
Aanvraag omgevingsvergunning: Rietschoot 41, kappen boom
Verleende evenementenvergunning, exploitatievergunning of Drank- en Horecavergunning/ontheffing: Evenementenvergunning...
Aanvraag omgevingsvergunning: Noordeinde 65A, plaatsen boothuis.
Aanvraag omgevingsvergunning: Kerkbuurt 10, vervangen geldautomaat.
Aanvraag omgevingsvergunning: De Heul 32, woningaanpassing en plaatsen dakkapel.
Aanvraag omgevingsvergunning: Skoon 78-80, plaatsen reclame.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: De Heul 31A, handelen in strijd met RO-regels (in-verkoop...
Aanvraag omgevingsvergunning: De Haal 47, plaatsen woning
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: kerkbuurt 76, wijzigen voorgevel en zijgevel.
Aanvraag omgevingsvergunning: Lisweg 365, plaatsen dakkapel.
INGETROKKEN: Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Zuiderlaaik Lentekabinet, evenementen.
Benoeming loco-gemeentesecretarissen gemeente Oostzaan
RECTIFICATIE 15 juli 2020 Ingetrokken Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure ipv ingetrokken...
Gemeente Oostzaan - -
Ontwerpnota behoud dorpsaanzicht en openbare ruimte, gemeente Oostzaan
Bestemmingsplan Locatie Radio 9 vastgesteld
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP): D.B. Dimitrova
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP): Z.Y. Sashev
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Zuideiende 24, kappen boom
Aanvraag omgevingsvergunning: Rietschoot 37, plaatsen dakkapel.
Aanvragen omgevingsvergunning : Kerkstraat 252 en 252A, bedrijfswoning omzetten in burgerwoning en bedrijfsloods...
Aanvraag omgvingsvergunning: Dokter de Boerstraat 33, kappen boom.
Nieuwe noodverordening per 15 juli 2020