Vergunningen Oostzaan

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oostzaan. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oostzaan. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning : Westerstijfselmakerspad 16. Bouw bijgebouw.
Aanvraag omgevingsvergunning : Dokter Boomstraat 13, Kappen 2 bomen.
Aanvraag omgevingsvergunning : Westeinde 12. Realisatie snellaadstation.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure:De Haal 86 , vernieuwen kozijnen (begane grond en 1ste...
Aanvraag omgevingsvergunning : Anemoonstraat 31. Kappen 2 bomen.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure:Kerkbuurt 76. Gevelwijziging (vervangen kozijnenen...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Westkolkdijk 2. Plaatsen bedrijfsverzaqmelgebouw
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure:Ambacht 24. Bestaand hekwerk wordt deels vervangen...
Aanvraag omgevingsvergunning : Kerkbuurt 99. Plaatsen opbouw/wijzigen aanbouw.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure:Zuideinde 48. Oprichten 2 appartementen ( voormalig...
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oostzaan 2020
Aanvraag omgevingsvergunning : De Noorderlaaik 4 A. Realiseren boerengolf Twiske.
Aanvraag omgevingsvergunning: Dokter Wijmansstraat 1. Verduurzamen 49 woningen complex 2 WOV Oostzaan.
Aanvraag omgevingsvergunning : Zuideinde 120. Plaatsen dakkapel.
Aanvraag omgevingsvergunning : Noordeinde 30. Plaatsen dakkapel.
Aanvraag omgevingsvergunning : De Noorderlaaik 4 A. Realiseren boerengolf Twiske.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure:Dokter Keijzerstraat 1A. Kappen 6 bomen
Verlenging aanvraag omgevingsvergunning : Zuideinde 192. Splitsen woning naar 2 woningen.
Verlenging aanvraag omgevingsvergunning : Noordeinde 130. Plaatsen opbouw ( achterzijde woning)
Aanvraag omgevingsvergunning : Dokter Wijmansstraat 14, Kappen boom
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Kerkstraat 199 , Kappen boom (achtertuin)
aanvraag omgevingsvergunning ;De Zuiderlaaik 1 , Handelen in strijd met ruimtelijke plannen ( Lentekabinet)
aanvraag omgevingsvergunning: De Haal 86, Vernieuwen kozijnen (begane grond en 1ste verdieping )stucen...
aanvraag omgevingsvergunning: Apollolaan 49, Plaatsen dakkapel ( voordakvlak en achterdakvlak)
Horecabeleid Oostzaan
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Kerkstraat 232, plaatsen reclame aan voorgevel
Verlenging aanvraag omgevingsvergunning: Zuideinde 192, Splitsen woning naar 2 woningen.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure:Zuideinde 77, splitsen bedrijfspand naar 2 wooneenheden...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Plaatsen brandwerende wanden Weiver 2 en 2A.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Kappen van 20 bomen (nabij woning ) Noorderweg 98...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Plaatsen dakopbouw Kameelstraat 20 Wormer.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Plaatsen steiger (achterzijde) Ringdijk 1 Wijdewormer.
aanvraag omgevingsvergunning : Kappen boom, Dorpsstraat 48P Jisp.
aanvraag omgevingsvergunning : WMROO sectie G nr 671, Handelen in strijd met ruimtelijke ordening ( baggerwerkzaamheden)...
Aanvraag omgevingsvergunning : WWROO sectie A nr 1136 (perceel achter Wildschutweg 27), Plaatsen nieuwbouw...
aanvraag omgevingsvergunning: Splitsen stolpboerderij naar 2 wooneenheden, Zuiderweg 41 Wijdewormer.
aanvraag omgevingsvergunning : Kappen 8 bomen (Kees Jongensstraat 5-16) , Kees Jongensstraat 5 Wormer
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Kappen boom (staat tegen elektrahuisje langs pad recreatiepark)...
Ontwerp bestemmingsplan Locatie Radio 9 & Ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidshinder
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oostzaan 2020
Coffeeshopbeleid Oostzaan
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening precariobelasting 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Besluit Kwijtscheldingsregels 2020
Legesverordening 2020
Verordening Afvalstoffenheffing 2020
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020
Verordening rioolheffing 2020