Vergunningen Oostzaan

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oostzaan. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oostzaan. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Kerkstraat 203, uitbouw 2 woonlagen
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: De Haal 46, verlengen gebruik van reeds geplaatste...
aanvraag omgevingsvergunning Jollenmakersweg 2, kappen boom (achtertuin)
aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 199, plaatsen aanbouw en dakopbouw
Ontwerp omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Zuideinde 116 te Oostzaan
aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 203, uitbouw 2 woonlagen
aanvraag omgevingsvergunning De Haal 37, uitbreiden achterzijde woning
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure De Haal 78, kappen 10 bomen (rondom woning)
Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure Brasem 22, plaatsen dakraam/lichtkoepel
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Ambacht 24 te Oostzaan
Vergunningsvrije aanvraah omgevingsvergunning reguliere procedure Kerkstraat 144, plaatsen mantelzorgwoning
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Zuideinde 136B, plaatsen carport
Besluit Informatiebeheer Oostzaan 2018
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Brase, 31, kappen boom (voorerf)
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Jollenmakersweg 21, plaatsen dakkapel (voorzijde woning)
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure De Zuiderlaaik 3, plaatsen klimpark
Geweigerde omgevingsvergunning Brasem 31, verbreden uitrit
aanvraag omgevingsvergunning Zuideinde 152, kappen boom (voortuin)
aanvraag omgevingsvergunning De Haal 7, vernieuwen en vergroten bestaande uitbouw
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Zuideinde 152, kappen boom (voortuin)
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Stationsstraat 2, kappen boom (voorerf)
aanvraag omgevingsvergunning De Wering 43, plaatsen dakkapel (achterzijde woning)
Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Stationsstraat 2, kappen boom (voorerf)
Verordening ontheffingen geslotenverklaring Kerkstraat en De Haal 2018
aanvraag omgevingsvergunning De Haal 78, kappen 10 bomen (rondom woning)
Mandaatbesluit Zaanstad Werk en Inkomen 2017
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: De heul 32A, wijzigen gebruik loods 2 t.b.v. een aan...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: sectie K nummer 356 OZN (ten noorde van de Heul 32...
aanvraag omgevingsvergunning De Haal 46, verlengen gebruik noodlokaal
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Rietschoot 185, plaatsen dakkapel voor en achterdakvlak
aanvraag omgevingsvergunning Brasem 31, verbreden uitrit en kappen boom (voorerf)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 144, plaatsen mantelzorgwoning
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: Brasem 23, plaatsen erfafscheiding
Vergunningsvrije omgevingsvergunning: Kerkstraat 252, veranderen gevel/kozijnen
aanvraag omgevingsvergunning De Heul 39, plaatsen overkapping achtererf
aanvraag omgevingsvergunning sectie K nummer 356 OZN, aanleg weilanddepot t.b.v. tijdelijk opslaan van...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Noordeinde 73, plaatsen dienstwoning
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Westeinde 9, uitbreiden bedrijfspand (achterzijde)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Rietschoot 185, plaatsen dakkapel voor en achterdakvlak
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: De Hoper 29, plaatsen dakkapel
aanvraag omgevingsvergunning Jollenmakersweg 21, plaatsen dakkapel voorzijde woning
Rectificatie publicatie van 14 augustus 2018 WB/2018/0202 De Heul 32A. De juiste omschrijving van het...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Rietschoot 57, kappen boom (voorerf)
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Ambacht 22, vervangen gevelbeplanting
Vergunningsvrije omgevingsvergunning : OZN K 505 (Noordeinde), afgraven toplaag
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Westkolkdijk 8, wijzigen reclameborden en vervangen...
aanvraag omgevingsvergunning Spoetnikstraat 46, schutting legaliseren
aanvraag omgevingsvergunning De Heul 31A, gebruik van blokhut, containers, caravan en bouwkeet en van...
aanvraag omgevingsvergunning De Heil 31A, gebruik van gronden en bouwwerken voor max 10 jaar