Vergunningen Opmeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Opmeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Opmeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van woonunits voor tijdelijke bewoning door arbeidsmigranten, Kaag 19 a, 1715 KR Spanbroek detail
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van een zorgcentrum, Weidehof 1, 1715 AH Spanbroek detail
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een houten beschoeiing, Barnsteen 12, 1718 DG Hoogwoud detail
Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitbreiding capaciteit vergistingsinstallatie Herenweg 100 Hoogwoud. detail
Besluit adres op te nemen als: Vertrokken naar onbekende bestemming detail
Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitbreiding capaciteit vergistingsinstallatie Herenweg 100 Hoogwoud. detail
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het omzetten van een winkel in een woonhuis, Herenweg 40, 1715 EH Spanbroek detail
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van de in- en uitrit, Koningspade 12, 1718 ML Hoogwoud detail
Kennisgeving buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een speeltuin, De Weijver 6, 1718 MS Hoogwoud. detail
Bekendmaking van rechtswege verleende omgevingsvergunning WABO Herenweg 38 Spanbroek detail
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een loods, Herenweg 28 a, 1718 AE Hoogwoud. detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het verbouwen van een winkelpand in woning, Herenweg 40, 1715 EH Spanbroek detail
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel, Leeghwaterlaan 12, 1718 XA Hoogwoud. detail
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het herbouwen van een clubhuis, De Weijver 1 a, 1718 MS Hoogwoud detail
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, A. Commandeurlaan 30, 1715 AG Spanbroek. detail
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar detail
Aanwijzingsbesluit plaatsvervanger invorderingsambtenaar detail
Aanwijzingsbesluit t.b.v. heffing en invordering gemeentelijke belastingen detail
Hogere waardenbesluit Wet geluidhinder bouwplan Spanbroekerweg 222 Spanbroek detail
Hogere waardenbesluit Wet geluidhinder bouwplan Spanbroekerweg 222 Spanbroek detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Opmeer 2019 detail
Gedragscode burgemeester en wethouders Opmeer detail
Gedragscode gemeenteraadsleden Opmeer detail
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting, Aurora 11, 1716DN Opmeer. detail
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, Heerenvest 30, 1715 AA Spanbroek detail
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw, Gouwe 40a, 1718 LL Hoogwoud. detail
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, Heerenvest 28, 1715 AA Spanbroek detail
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk of werkzaamheden, Waterkant 54 en 54 b, 1715 EA Spanbroek detail
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, A. Commandeurlaan 23, 1715 AG Spanbroek. detail
Gemeente Opmeer - Verkeersbesluit Gehandicaptenparkeerplaats - A. van Beierenstraat 5 te Hoogwoud detail
Nadere regels cliëntparticipatie Opmeer detail
Regeling Mantelzorgwaardering 2018 detail
Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar detail
Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Spanbroekerweg 222 – 222a Spanbroek detail
Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Spanbroekerweg 222 – 222a Spanbroek detail
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, Floris van Noordwijklaan 24, 1715 AD Spanbroek. detail
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw en veranda, De Kroft 23, 1718 XV Hoogwoud. detail
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 dakkapellen, Kwikstaart 3, 1715 VV Spanbroek detail
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het verlenen van zorgactiviteiten i.c.m. wonen, Koninginneweg 22 en 24, 1716 DH Opmeer detail
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, Floris van Noordwijklaan 24, 1715 AD Spanbroek. detail
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw en veranda, De Kroft 23, 1718 XV Hoogwoud. detail
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand, De Veken 211, 1716 KJ Opmeer detail
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een logiesgebouw, Waterkant 54, 1715 EA Spanbroek detail
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van een logiesgebouw, Waterkant 54, 1715 EA Spanbroek detail
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het verlenen van zorgactiviteiten i.c.m. wonen, Koninginneweg 22 en 24, 1716 DH Opmeer detail
Kennisgeving ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen op het perceel achter Boterbloem 19 en 21 en achter Zonnewei 6 en 8 te Opmeer, Meeuwenstraat 36-54 en Spanbroekerweg 51 te Spanbroek en L.H. van Catzstraat 13 te Hoogwoud, 1715 VS e.a. detail
Kennisgeving buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de dakkapel, Lindelaan 2, 1718 BP Hoogwoud detail
Kennisgeving ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het verlenen van zorgactiviteiten in combinatie met wonen, Koninginneweg 22 en 24, 1716 DH Opmeer detail
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 2 bomen, Waterkant 54 en 54 b, 1715 EA Spanbroek detail
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning, Koninginneweg 63, 1716 DG Opmeer detail