Vergunningen Opmeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Opmeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Opmeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving verleende evenementenvergunning t.b.v. Aartswoud in Kerstsfeer.
Kennisgeving verleende evenementenvergunning t.b.v.’Vogelshow, District-tentoonstelling en Kampioenschap...
Kennisgeving verleende vergunning t.b.v. het plaatsen van reclame voor de “open dagen” van het Horizon...
Kennisgeving verleende evenementenvergunning t.b.v. vergunning voor een evenement
Kennisgeving verleende evenementenvergunning t.b.v. het evenement Promotie Event Techniek’ op 14 en...
Besluit adres op te nemen als: Vertrokken naar onbekende bestemming
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de Veenhuizerbrug, nabij Langereis...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, op diverse locaties ter...
Gemeente Opmeer - Verkeersbesluit Gehandicaptenparkeerplaats - Schoolstraat AGSV te Aartswoud
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwbouwen van een vakantiewoning, Bongert...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw/garage, Plevier...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het realiseren van 3 units voor tijdelijke...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het aanpassen van de voorgevel , Burg. Hoogenboomlaan...
Kennisgeving vaststelling wijzigingsplan ‘Spanbroekerweg 222 – 222a Spanbroek’
Kennisgeving verleende evenementenvergunning t.b.v. vergunning voor een evenement
Kennisgeving vaststelling wijzigingsplan ‘Spanbroekerweg 222 – 222a Spanbroek’
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het plaatsen van een weegbrug, De Veken 232,...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het realiseren van een beschoeiing, Barnsteen...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand, tegenover...
Kennisgeving verleende reclamevergunning t.b.v. het plaatsen van reclameborden voor het 40 jarig bestaan...
Voornemen adres op te nemen als: Vertrokken naar onbekende bestemming
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van aanpassingen aan de gevel,...
Kennisgeving verleende inzamelingsvergunning t.b.v. gemeenschapsveiling op 5 oktober 2019
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dagbesteding, Schoolstraat...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van sociale woningen, perceel tussen...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een weegbrug, De Veken 232...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijk bouwwerk, Ooster...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand, De Veken tegenover...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfshal, Wester Boekelweg...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand, De Veken 211,...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het dak van de garage naar...
Gemeente Opmeer - reserveren parkeerplaats voor elektrische voertuigen - de Kroft 2 naast te Hoogwoud
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de dakkapel aan de voorzijde...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 dakkapellen, Kwikstaart...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van woonunits voor tijdelijke bewoning...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van een zorgcentrum,...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een houten beschoeiing, Barnsteen...
Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitbreiding capaciteit vergistingsinstallatie Herenweg...
Besluit adres op te nemen als: Vertrokken naar onbekende bestemming
Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitbreiding capaciteit vergistingsinstallatie Herenweg...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het omzetten van een winkel in een woonhuis,...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van de in- en uitrit, Koningspade...
Kennisgeving buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een speeltuin,...
Bekendmaking van rechtswege verleende omgevingsvergunning WABO Herenweg 38 Spanbroek
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel, Leeghwaterlaan...
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het verbouwen van een winkelpand in woning,...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een loods, Herenweg 28 a,...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het herbouwen van een clubhuis, De Weijver...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, A. Commandeurlaan...
Aanwijzingsbesluit t.b.v. heffing en invordering gemeentelijke belastingen