7.4

Vergunningen Opmeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Opmeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Opmeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfspand, De Veken...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel van een woonhuis,...
Kennisgeving ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van de berging, Marsstraat 41,...
Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Opmeer
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het kappen van een boom, Ooster Boekelweg 25a,...
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het renoveren van een woonhuis, Zandwerven...
gemeente Opmeer - Gehandicpatenparkeerplaats op kenteken - Weidehof Spanbroek
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het realiseren van twee appartementen, Herenweg...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom, Ooster Boekelweg 25a,...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuwbouwen van een bijgebouw ten behoeve...
Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Opmeer 2021
Besluit adres op te nemen als: Vertrokken naar onbekende bestemming
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe hal achter het bestaande...
Kennisgeving buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van een stolp...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk, De Veken 207e...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel,...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, Ooster Boekelweg...
Kennisgeving ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een hooimijt, Kaag 20, 1715...
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2021
Wegsleepverordening Opmeer 2021
Kennisgeving verleende exploitatievergunning t.b.v. ‘IJssalon Jo & Zo’
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Opmeer 2021
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een aanbouw, Paardenmarkt 16,...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een zijgevel, Albrecht van...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, Arent van Gentlaan...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een hooimijt, Kaag 20, Spanbroek
Kennisgeving ingetrokken omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamebord, Driestedenweg 148,...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke woonunits, Spanbroekerweg...
Voornemen adres op te nemen als: Vertrokken naar onbekende bestemming
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning, Burg. Hoogenboomlaan...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een kantoor, De Veken 211,...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitbreiding op de verdieping...
Kennisgeving besluit omgevingsvergunningvrij: het kappen van laanbomen, langs diverse openbare wegen...
Kennisgeving ontwerpbesluit voor “Vaststelling hogere waarden Wet Geluidhinder”, Westfriesedijk 3/3a,...
Kennisgeving ontwerpbesluit voor “Vaststelling hogere waarden Wet Geluidhinder”, Westfriesedijk 3/3a,...
Kennisgeving besluit omgevingsvergunningvrij: het kappen van laanbomen, langs diverse openbare wegen...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een B&B in een bestaande bijgebouw,...
Gemeente Opmeer - reserveren parkeerplaats voor elektrische voertuigen - Burg. Heymansstraat 39 naast...
gemeente Opmeer - Gehandicpatenparkeerplaats op kenteken - Weidehof Spanbroek
Gemeente Opmeer - reserveren parkeerplaats voor elektrische voertuigen - Wuiver 45 naast te Spanbroek
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het plaatsen van een duiker en een tijdelijke...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinschuur, Meerkoet 1,...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 appartementen, Burgemeester...
Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijgebouw, Wadway 30,...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk, De Veken 207 E...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van drijvend nestgelegenheid,...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een zijgevel, Albrecht van...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van verwijzingsborden op diverse...
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe hal achter het...
Kennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van laanbomen, Gemeente Opmeer