7.4

Vergunningen Opsterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Opsterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Opsterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vastgesteld wijzigingsplan “De Plasse 18 – Langezwaag”
Vastgesteld wijzigingsplan “De Feart 16 – Ureterp”
Leidraad invordering Opsterland 2015
Herziene Verordening rioolheffing Opsterland 2021
Inspraak ontwerp Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte 2021-2025
Gemeente Opsterland - Bekendmaking subsidieplafonds 2021
Subsidieregeling reductie energiegebruik natuurlijke personen Opsterland
Legesverordening Opsterland 2021
Ontwerpbestemmingsplan “Vlaslaan - MFA te Beetsterzwaag” / Beeldkwaliteitsplan MFA de Finne Beetsterzwaag
Subsidieregeling compensatie onroerende-zaakbelastingen Opsterland 2020
Frieschepalen, Lytse Leane 29
Ureterp, Wylp 3
Ureterp, De Feart 121
Wijnjewoude, Gentiaan 15
Ureterp, Verbindingsweg 13
Gorredijk, Mientewei 9
Luxwoude, Alde Leane 9
Voorwaarden right to challenge Opsterland 2021
Verordening rioolheffing Opsterland 2021
Subsidieverordening oudejaarsactiviteiten Opsterland 2021
Verordening onroerendezaakbelastingen Opsterland 2021
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Opsterland 2021
Verordening Lijkbezorgingsrechten Opsterland 2021
Gemeente Opsterland - Aanpassing van de parkeerduur van drie naar twee regiems. - Parkeerschijfzone van...
Gemeente Opsterland - Tijdelijk instellen van tweerichtingsverkeer in de Hoofdstraat in Gorredijk. -...
Ontwerpwijzigingsplan “De Plasse 18 – Langezwaag”
Wijnjewoude, Tjalling Harkeswei 84
Beetsterzwaag, Eineflecht 4
Bakkeveen, voetbalvereniging
Gorredijk, Wetterkant 6, 8 en 10
Wijnjewoude, Compagnonsfeart 77
Ureterp, Boekweitpaed 51
Ureterp, Hege Kamp 29
Gorredijk, De Werf 38E en F
Frieschepalen, Tolheksleane 38
Bakkeveen, Mandefjild 15A
Drachten Azeven, Bohrlaan 10
Ureterp, Hege Kamp 36 en 38
Gorredijk, De Morgenster 20
Gorredijk, Jikke Reinbergenstrjitte 56
Ureterp, zandwinning Lipomwyk
Beetsterzwaag, Lycklama a Nijeholtlaan 35
Gorredijk, De Morgenster 20
Ureterp, Hege Kamp 33 en 35
Nij Beets, Domela Nieuwenhuisweg 74
Ureterp, Verbindingsweg 13
Legesverordening Opsterland 2021
Lippenhuizen, weiland achter Tjalling Harkeswei 9
Jonkerslân, weiland ter hoogte van Fûgelsang 7
Werkafspraken bijtincidenten honden