Vergunningen Opsterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Opsterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Opsterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Tijnje, omgeving Tijnje
Terwispel, Spaltenbrêge 16
Ureterp, Tsjerkeleane 25
Lippenhuizen, obs De Flecht
Siegerswoude, Klauwertswei 10
Lippenhuizen, De Buorren 49
Beetsterzwaag, Kuiperslaan 32
Ureterp, Weibuorren 100
Beetsterzwaag, Vlaslaan 26
Gorredijk, Sinneblom 4
Beetsterzwaag, Vlaslaan 26
Beetsterzwaag, Vlaslaan 26
Bakkeveen, Tsjerkewâl 32
Leidraad invordering Opsterland 2015
Mandaatbesluit Informatieplicht Energiebesparing, gemeente Opsterland
Beetsterzwaag, It Merkelân 31
Beetsterzwaag, Hoofdstraat 63B
Langezwaag, 't Hou 5
Wijnjewoude, Merkebuorren 38
Ureterp, Hege Kamp 30
Gorredijk, Hoofdstraat 42
Tijnje, Warrewei 14
Bakkeveen, Nije Drintse Wei 2
Tijnje, Ulesprong 24
Ureterp, Weibuorren 114A
Bakkeveen, omgeving Bakkeveen
Tijnje, omgeving Tijnje
Nij Beets, Prikkewei 48
Nij Beets, Prikkewei 39
Tijnje, Doarps Rounte
Siegerswoude, Bremerwei 20
Beleidsregels Proefplaatsing Participatiewet 2018
Beleidsregels Werknemersvoorzieningen Participatiewet 2018
Beleidsregels Jobcoach Participatiewet 2018
Terwispel, Hellingwâl 1
Ureterp, Skieppeleane 4
Nij Beets, Tj. Nawijnstraat 2
Bakkeveen, Slotleane 1
Wijnjewoude, Tolleane 3A
Frieschepalen, De Slûs 10
Ureterp, omgeving Ureterp
Bakkeveen, Nijefeansterwei 3
Beetsterzwaag, De Buorskip
Frieschepalen, Tolheksleane 71
Lippenhuizen, De Buorren 49
Lippenhuizen, Bûtewei 12
Ureterp, Postleane 8
Bakkeveen Nije Drintse Wei 1
Beetsterzwaag, It Merkelân 24A
Intrekkingsbesluit verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Gorredijk 2016