Vergunningen Opsterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Opsterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Opsterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hegedyk 23 te Gorredijk 22-09-2022 22-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW Stationsweg 97 in Gorredijk 22-09-2022 22-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hegedyk 48 te Luxwoude 22-09-2022 22-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Molenlaan en Lycklama à Nijeholtlaan te Beetsterzwaag 21-09-2022 21-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Domela Nieuwenhuisweg 117 te Nij Beets 21-09-2022 21-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning gemeente Opsterland 21-09-2022 21-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Himrikerpaed 1 te Hemrik 21-09-2022 21-11-2022 Details
Wijzigingsplan “Gorredijk – De Vlecke 30 ” vastgesteld 21-09-2022 21-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Stationsweg 97 te Gorredijk 19-09-2022 19-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Heawei 44 te Tijnje 19-09-2022 19-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Sparjeburd 25 te Hemrik 19-09-2022 19-11-2022 Details
Gemeente Opsterland - Hegebrechsterleane 60km + verplicht fietspad - Hegebrechsterleane Ureterp-Drachten 15-09-2022 15-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tolbaas 21 te Gorredijk 15-09-2022 15-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Foarwurker Wei 3 te Bakkeveen 14-09-2022 14-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag 14-09-2022 14-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning start en finish, Mientewei 2D te Gorredijk 14-09-2022 14-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Warren 3 te Tijnje 12-09-2022 12-11-2022 Details
Financiële verordening Opsterland 2017 12-09-2022 12-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Leijen 2 te Gorredijk 12-09-2022 12-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Selmien East 34 te Ureterp 12-09-2022 12-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning 't Kiemke 8 te Gorredijk 12-09-2022 12-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nije Heawei 6 te Wijnjewoude 09-09-2022 09-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Mientewei 2 te Gorredijk 08-09-2022 08-11-2022 Details
Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Klidze-rjocht 5 te Langezwaag 08-09-2022 08-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Vlaslaan Beetsterzwaag, rondom Buorskip 07-09-2022 07-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag vergunning APV 07-09-2022 07-11-2022 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Nije Heawei 7 te Wijnjewoude 07-09-2022 07-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Leppedyk 6 te Nij Beets 07-09-2022 07-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag evenementenvergunning Breewei 6A te Tijnje 06-09-2022 06-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Mounleane 22 te Wijnjewoude 06-09-2022 06-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Boerestreek 9 te Lippenhuizen 05-09-2022 05-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Prikkewei 26 te Nij Beets 05-09-2022 05-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Opsterland 02-09-2022 02-11-2022 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Molenlaan en Lycklama à Nijeholtlaan te Beetsterzwaag 01-09-2022 01-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW De Gilden 16 te Ureterp 01-09-2022 01-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag evenementenvergunning Hegedyk 38A te Luxwoude 01-09-2022 01-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Vlaslaan 3 te Beetsterzwaag 01-09-2022 01-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Opperbuorren 3 te Wijnjewoude 01-09-2022 01-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW Domela Nieuwenhuisweg 59b te Nij Beets 01-09-2022 01-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning nabij de NAM locatie aan de Skieppeleane te Ureterp 31-08-2022 31-10-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Compagnonsfeart 27 te Hemrik 31-08-2022 31-10-2022 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag evenementenvergunning Gorredijk e.o. 31-08-2022 31-10-2022 Details
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Van Akenwei 41 te Siegerswoude 31-08-2022 31-10-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Noormanstrjitte naast nr. 3 te Wijnjewoude 31-08-2022 31-10-2022 Details
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW Boskwei 6 te Siegerswoude 30-08-2022 30-10-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Loaijersstrjitte naast nr. 2 te Gorredijk 29-08-2022 29-10-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Stationsweg te Gorredijk 25-08-2022 25-10-2022 Details
Kennisgeving ontvangst melding 8.40 Wet milieubeheer Fahrenheitlaan 8 te Drachten-Azeven 24-08-2022 24-10-2022 Details
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning Foarwurker Wei 3 te Bakkeveen 23-08-2022 23-10-2022 Details
Kennisgeving ontvangst melding APV/BW Foareker en Valoam 22-08-2022 22-10-2022 Details