Vergunningen Opsterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Opsterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Opsterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Jonkerslân, Langewyk 11 detail
Ureterp, Mounestrjitte 8 detail
Gorredijk, De Werf 1 detail
Tijnje, Riperwei 19 detail
Lippenhuizen, Compagnonsfeart 3 detail
Bakkeveen, Nije Drintse Wei 2 detail
Tijnje, Warrewei 12 detail
Ureterp, Ikewei 21 detail
Beetsterzwaag, De Wissel 2 detail
Ureterp, Verbindingsweg 18 detail
Wijnjewoude, Ald Duerswâld 2 detail
Hemrik, Himrikerpaed 1 detail
Frieschepalen, de Slûs 4 detail
Bakkeveen, Mjúmster Wei 51 detail
Gorredijk, Likmoune 27 detail
Ureterp, Verbindingsweg 17 detail
Gorredijk, Hoofdstraat 83 detail
Frieschepalen, De Slûs 10 detail
Gorredijk, Schansburg 53 detail
Ureterp, Selmien East detail
Ureterp, Mounestrjitte 12 detail
Tijnje, Warrewei 14 detail
Tijnje, Ulesprong 24 detail
Ureterp, Dokter Prakkenleane 44 detail
Lippenhuizen, De Buorren 143 detail
Lippenhuizen, Dotterblom 5 detail
Siegerswoude, Langpaed 2 detail
Beetsterzwaag, Folkertslân 11 detail
Gorredijk, Schoolstraat 1 detail
Terwispel, Seagerij 11 detail
Gorredijk, Mientewei 2 detail
Hemrik, Binnenwei 40 detail
Gorredijk, Alde Singel 10 detail
Nij Beets, Blauwe Kampwei 11 detail
Nij Beets, Domela Nieuwenhuisweg 48 detail
Gorredijk, Alde Singel 4 detail
Gorredijk, Wetterwille 9 detail
Drachten Azeven, Galvanilaan 5 detail
Ureterp, Mounestrjitte 12 detail
Terwispel, Alde Dyk 14 detail
Bakkeveen, Foarwurkerwei 3 detail
Luxwoude, Hegedyk 54 detail
Hemrik, Binnenwei 13A detail
Tijnje Warrewei 12 detail
Nij Beets, Domela Nieuwenhuisweg 59B detail
Hemrik, Compagnonsfeart 49 detail
Beetsterzwaag, Beetsterweg 34 detail
Wijnjewoude, Loksleane 13 detail
Frieschepalen, De Rusken 13 detail
Gorredijk, Schoolstraat 1 detail