7.4

Vergunningen Opsterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Opsterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Opsterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpwijzigingsplan “De Rusken 6, Frieschepalen”
Subsidieregeling compensatie onroerende-zaakbelastingen Opsterland 2020
Ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder “Domela Nieuwenhuisweg 119 – Nij...
Beetsterzwaag, Jokwei 4
Nij Beets, Sinterklaascommissie
Tijnje, Farskewei 4
Bakkeveen, Brassband Opsterland
Siegerswoude, Foarwurk 37
Langezwaag, 't Hou 9
Ureterp, Mounestrjitte 8
Olterterp, Achterwei 1
Frieschepalen Brassband Opsterland
Nij Beets, Tolhekbuurt 20
Terwispel, Skeanpaed 2
Siegerswoude, Bremerwei 20
Lippenhuizen, De Buorren 143
Ureterp, De Feart 39
Nij Beets, Tolhekbuurt 30
Hemrik, Binnenwei 1
Frieschepalen, Tolheksleane 69
Bakkeveen, Dwarskamp 11
Langezwaag, De Plasse 25
Ureterp, Skoalleane 49
Langezwaag, 't Hou 9
Wijnjewoude, Strukheide 7
Siegerswoude, Foarwurk 2A
Lippenhuizen, De Buorren 158
Ureterp, Valomsreed 4
Siegerswoude, Bremerwei 20
Wijnjewoude, Meester Geertswei 4
Beetsterzwaag, Fockema Andreaelaan 1
Beetsterzwaag, Vlaslaan 26
Beetsterzwaag, Pastorielaan 9
Hemrik, Ikesingel 8
Langezwaag, De Plasse 25
Siegerswoude, Foarwurk 4
Bakkeveen, Mjumster Wei 16
Subsidieregeling Peuteropvang en VVE Gemeente Opsterland 2020
Intrekken Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Opsterland...
Besluit categorale aanwijzing toezichthouders OWO-VTH
Besluit verlenen van de omgevingsvergunning voor het realiseren en exploiteren van een zonneweide
Beleidsregels sociaal medische indicatie Opsterland 2020
Beetsterzwaag, De Lange Jacht 58
Ureterp, De Feart 16
Bakkeveen, Dwarskamp 11
Nij Beets, Tolhekbuurt 20
Tijnje, Stokkershagen 14
Gorredijk, Kerkewal 1
Wijnjewoude, Te Nijenhuiswei 26
Bakkeveen, De Bult 3