Vergunningen Opsterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Opsterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Opsterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Tijnje, Riperwei 13
Tijnje, rondom Tijnje
Beetsterzwaag, Van Harinxmaweg 8A
Lippenhuizen, rondom Lippenhuizen
Lippenhuizen, Tjalling Harkeswei 40
Hemrik, Ikesingel 25,27 en 29
Wijnjewoude, Tjalling Harkeswei 88
Hemrik, Engbert Pierswei 9
Tijnje, De Warren 17
Ureterp, De Feart 37
Ureterp, Mounestrjitte 9
Wijnjewoude, Loksleane 13
Intrekking subsidieverordening zonneboilers Opsterland 2012
Verordening werkgeverscommissie
Gedragsregels privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Opsterland 2020
Nij Beets, Domela Nieuwenhuisweg 101
Tijnje, De Wispel 14
Tijnje, Volharding 7
Hemrik, Weinterp 72
Wijnjewoude, Merkebuorren 115
Gorredijk, Hegedyk 21
Bakkeveen, Tsjerkewâl 32
Wijnjewoude, Merkebuorren 115
Luxwoude, Hegedyk 29
Hemrik, Poasen 25
Wijnjewoude, Tolleane 10
Bakkeveen, rondom Bakkeveen
Ureterp, rondom Ureterp
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Fysieke Ruimtelijke Leefomgeving 2020-2024 OWO-gemeenten
Ontwerpwijzigingsplan “Welgelegen 15 - Lippenhuizen”
Lippenhuizen, rondom Lippenhuizen
Langezwaag, rondom Langezwaag
Bakkeveen, Noardkamp 7
Gorredijk, rondom Gorredijk
Siegerswoude, Klauwertswei 5
Ureterp, Mounestrjitte 9
Tijnje, rondom Tijnje
Wijnjewoude, Tjalling Harkeswei 93
Terwispel, rondom Terwispel
Ontwerpwijzigingsplan “Welgelegen 15 - Lippenhuizen”
Olterterp, Achterwei 9
Wijnjewoude, Opperbuorren 14
Wijnjewoude, Weinterp 78
Wijnjewoude, Merkebuorren 85
Ureterp, De Telle 21
Siegerswoude, Foarwurk 1
Gorredijk, Stationsweg 72 en 74
Nij Beets, Foarwurk 41
Nij Beets, kanaelwei Súd 12
Siegerswoude, De Mersken 6