7.3

Vergunningen Opsterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Opsterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Opsterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bomenbeleidsplan Opsterland
Gemeente Opsterland - Verkeersbesluit voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken...
Subsidieregeling Peuteropvang en VVE Gemeente Opsterland 2020
Beetsterzwaag, ’t Rond 11-17
Frieschepalen, Hearsterwei 3
Subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelastingen Opsterland 2021 en 2022
Archiefverordening gemeente Opsterland 2020
Gemeente Opsterland - Instellen parkeerverbod - De Gilden te Ureterp
Vastgesteld wijzigingsplan “Mandewyk 18 - Bakkeveen”
Ureterp - De Gilden - verkeersbesluit
Ureterp, Mûzebiterspaad kadastraal E 1772
Siegerswoude, Langpaed 22
Gorredijk, Alde Singel 2
Wijnjewoude, Tjalling Harkeswei 96
Bakkeveen, Nije Drintse Wei 2
Nij Beets, Doarpsstrjitte 10
Gorredijk, Burgemeester Selhorststraat 2 en 2A
Beetsterzwaag World Servants
Gorredijk, Marktplein
Ureterp De Feart 66
Wijnjewoude Tolleane 2
Beetsterzwaag - Van Lyndenlaan - verkeersbesluit
Gemeente Opsterland - Tijdelijke verkeersmaatregelen - Van Lyndenlaan Beetsterzwaag
Beetsterzwaag, Skoalleane 27
Siegerswoude, Middenwei 19
Siegerswoude, Middenwei 19
Wijnjewoude, Meester Geertswei 4
Wijnjewoude, Merkebuorren 63
Wijnjewoude, Weinterp 4
Frieschepalen Hearsterwei 31
Bakkeveen, Foarwurker Wei 5
Wijnjewoude, Merkebuorren 62
Frieschepalen, Kromhoek 16
Gorredijk, VOF Tilstra, Marktplein
Gemeente Opsterland - Instellen parkeerverbod - Nije Drintse Wei Bakkeveen
Bakkeveen, Weverswâl 10
Bakkeveen, Nije Drintse Wei - verkeersbesluit
Gorredijk, De Morgenster 6
Hemrik, Sparjeburd 2
Ureterp, Lipomwyk 7A
Wijnjewoude, Merkebuorren 87
Frieschepalen, De Slûs 9
Ureterp, Selmien East 35
Tijnje, Warrewei 27
Frieschepalen, De Slûs 9
Nij Beets, Van der Brugghenstrjitte 32
Gorredijk, Tolbaas 39
Gorredijk, H. Ringenoldusstrjitte 1
Langezwaag, Klidze-Rjocht 5
Hemrik, Binnenwei 115