7.8

Vergunningen Opsterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Opsterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Opsterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bûten boartsje yn Opsterlân 2020
Bakkeveen, Tsjerkewal 3
Siegerswoude, Skieppedrift 4
Beetsterzwaag, Vlaslaan 26
Langezwaag, t Skeane Ein 7
Ureterp, Jukelburd 1
Frieschepalen, Hearsterwei 23
Tijnje, Rolbregedyk 47
Gorredijk, Brouwerswal 68
Tijnje, Breewei 9
Nij Beets, Prikkewei 10A
Nij Beets, Tolhekbuurt 20
Gorredijk, Wetterwille 7
Gorredijk, De Werf 5
Ureterp, De Feart 16
Siegerswoude, Langpaed 18
Bakkeveen, Mandefjild 2
Terwispel, Spaltenbrege 16
Beetsterzwaag, Beetsterweg 34
Beetsterzwaag, Bommegaerde 7
Beetsterzwaag, Hoofdstraat 73
Gorredijk, Badweg 28 en 28A
Gorredijk, Badweg 28 B C D
Ureterp, Butewei 26
Gorredijk, Muziekvereniging De Vlecke
Gorredijk, De Werf 5
Tijnje, Heawei 40
Ontwerpbestemmingsplan “Multifunctionele Accommodatie Tijnje”
Tijnje Breewei 19
Gorredijk, Hoofdstraat 47, 47a,b en c
Gorredijk, Tolhusleane 2
Ureterp, Boerestreek 31
Gorredijk, Trimbeets 21
Gorredijk, Badweg 36
Gorredijk, Hegedyk 21
Gorredijk, Badweg 36
Gorredijk, De Tsjoele 5
Gorredijk, Tolbaas 20
Gorredijk, Molenwal 44
Gorredijk, Jodocus Heeringastraat 4
Lippenhuizen, De Buorren 149
Jonkerslân, De Nije Sleat 6
Vastgesteld wijzigingsplan “Welgelegen 15 - Lippenhuizen”
Vastgesteld wijzigingsplan “Welgelegen 15 - Lippenhuizen”
Beetsterzwaag, Folkertslân 44
Drachten Azeven, Curielaan 3
Drachten Azeven, Curielaan 3
Gorredijk, Badweg 36
Gorredijk Stationsweg 72 en 74
Gorredijk, Weverij 60