Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Oud-Beijerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oud-Beijerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oud-Beijerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Intrekken verordening op de heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrecht 2018, Oud-Beijerland 28-12-2018 28-02-2019 detail
Openbare kennisgeving, Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oud-Beijerland 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oud-Beijerland 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening Toeristenbelasting 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening Watertoeristenbelasting 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening kwijtschelding 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening havengelden 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening Reclamebelasting 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
BESTEMMINGSPLAN KONINGSHOF (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) GEWIJZIGD VASTGESTELD 14-12-2018 14-02-2019 detail
Havenverordening Oud-Beijerland 2018 14-12-2018 14-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Abel Tasmankwartier’ met bijbehorende stukken ter inzage en ontwerpbesluit ‘Vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder’ ter inzage 14-12-2018 14-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Abel Tasmankwartier’ met bijbehorende stukken ter inzage en ontwerpbesluit ‘Vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder’ ter inzage 14-12-2018 14-02-2019 detail
BESTEMMINGSPLAN KONINGSHOF (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) GEWIJZIGD VASTGESTELD 14-12-2018 14-02-2019 detail
BESTEMMINGSPLAN KLOOSRING 2 OUD-BEIJERLAND (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) VASTGESTELD 30-11-2018 30-01-2019 detail
BESTEMMINGSPLAN KLOOSRING 2 OUD-BEIJERLAND (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) VASTGESTELD 30-11-2018 30-01-2019 detail
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘MFA KINDERBOERDERIJ BOEZEMSINGEL’ OUD-BEIJERLAND 23-11-2018 23-01-2019 detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ACTUALISATIE DE OPEN WAARD’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN MET BIJBEHORENDE STUKKEN TER INZAGE 23-11-2018 23-01-2019 detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ACTUALISATIE DE OPEN WAARD’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN MET BIJBEHORENDE STUKKEN TER INZAGE 23-11-2018 23-01-2019 detail
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘MFA KINDERBOERDERIJ BOEZEMSINGEL’ OUD-BEIJERLAND 23-11-2018 23-01-2019 detail
Havenverordening Oud-Beijerland 2018 20-11-2018 20-01-2019 detail
Omgevingsvergunning ingediend 13-11-2018 13-01-2019 detail
Omgevingsvergunning ingediend 13-11-2018 13-01-2019 detail
Omgevingsvergunning ingediend 13-11-2018 13-01-2019 detail
Omgevingsvergunning ingediend 13-11-2018 13-01-2019 detail
Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning 13-11-2018 13-01-2019 detail
Omgevingsvergunning ingediend 13-11-2018 13-01-2019 detail
Sociaal Plan Hoeksche Waard 2019 12-11-2018 12-01-2019 detail
Wegsleepverordening gemeente Oud-Beijerland 12-11-2018 12-01-2019 detail
Omgevingsvergunning verleend 07-11-2018 07-01-2019 detail
Vergunning verleend 07-11-2018 07-01-2019 detail
Omgevingsvergunning verleend 07-11-2018 07-01-2019 detail
Omgevingsvergunning verleend 07-11-2018 07-01-2019 detail
Vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend 07-11-2018 07-01-2019 detail
Vergunning verleend 07-11-2018 07-01-2019 detail
Gemeente Oud-Beijerland - Gehandcaptenparkeerplaats Rembrandtstraat - het eerste parkeervak direct naast het perceel Rembrandtstraat nr. 112, 07-11-2018 07-01-2019 detail
CAR/UWO gemeente Oud-Beijerland 07-11-2018 07-01-2019 detail
Omgevingsvergunning ingediend 06-11-2018 06-01-2019 detail
Omgevngsvergunning ingediend 06-11-2018 06-01-2019 detail
Omgevingsvergunning ingediend 06-11-2018 06-01-2019 detail
Omgevingsvergunning ingediend: 06-11-2018 06-01-2019 detail
Omgevingsvergunning ingediend 06-11-2018 06-01-2019 detail
Omgevingsvergunning ingediend 06-11-2018 06-01-2019 detail
Omgevingsvergunning ingediend 06-11-2018 06-01-2019 detail
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn 06-11-2018 06-01-2019 detail
Gemeente Oud-Beijerland - Gehandicaptenparkeerplaats Croonenburgh - het eerste zuidelijk gelegen parkeervak direct tegenover het perceel Croonenburg nr. 100, 06-11-2018 06-01-2019 detail
Gemeente Oud-Beijerland - Gehandicaptenparkeerplaats Pijlstaart - tegenover Pijlstaart 15 02-11-2018 02-01-2019 detail