Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Oud-Beijerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oud-Beijerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oud-Beijerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Intrekken verordening op de heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrecht 2018, Oud-Beijerland 28-12-2018 28-02-2019 detail
Openbare kennisgeving, Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oud-Beijerland 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oud-Beijerland 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening kwijtschelding 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening havengelden 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening Reclamebelasting 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening Toeristenbelasting 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
Verordening Watertoeristenbelasting 2019 18-12-2018 18-02-2019 detail
BESTEMMINGSPLAN KONINGSHOF (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) GEWIJZIGD VASTGESTELD 14-12-2018 14-02-2019 detail
Havenverordening Oud-Beijerland 2018 14-12-2018 14-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Abel Tasmankwartier’ met bijbehorende stukken ter inzage en ontwerpbesluit ‘Vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder’ ter inzage 14-12-2018 14-02-2019 detail
BESTEMMINGSPLAN KONINGSHOF (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) GEWIJZIGD VASTGESTELD 14-12-2018 14-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Abel Tasmankwartier’ met bijbehorende stukken ter inzage en ontwerpbesluit ‘Vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder’ ter inzage 14-12-2018 14-02-2019 detail
BESTEMMINGSPLAN KLOOSRING 2 OUD-BEIJERLAND (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) VASTGESTELD 30-11-2018 30-01-2019 detail
BESTEMMINGSPLAN KLOOSRING 2 OUD-BEIJERLAND (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) VASTGESTELD 30-11-2018 30-01-2019 detail
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘MFA KINDERBOERDERIJ BOEZEMSINGEL’ OUD-BEIJERLAND 23-11-2018 23-01-2019 detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ACTUALISATIE DE OPEN WAARD’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN MET BIJBEHORENDE STUKKEN TER INZAGE 23-11-2018 23-01-2019 detail
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘MFA KINDERBOERDERIJ BOEZEMSINGEL’ OUD-BEIJERLAND 23-11-2018 23-01-2019 detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ACTUALISATIE DE OPEN WAARD’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN MET BIJBEHORENDE STUKKEN TER INZAGE 23-11-2018 23-01-2019 detail
Papeweg 5 en 7 09-12-2016 detail
Molendijk 57 09-12-2016 detail
Zeilmaker, Molenaar en Binnenpad 04-03-2016 detail
Vierwiekenplein 93 15-02-2016 detail
Croonenburgh 158 15-02-2016 detail
Polderlaan 15-02-2016 detail
W. van Vlietstraat (huis-aan-huis-collecte) 15-02-2016 detail
Henri Dunantstraat 16 15-02-2016 detail
Laningpark 15-02-2016 detail
W. van Vlietstraat (huis-aan-huis-collecte) 15-02-2016 detail
Oost Voostraat 8 15-02-2016 detail
Oprichten woningen 'Ik bouw betaalbaar' 15-02-2016 detail
Laurens Jzn Costerstraat 7b 15-02-2016 detail
Koninginneweg 108 15-02-2016 detail
Den Hartogerf 16 15-02-2016 detail
Spreekuren wijkagent Petro van Wetten 10-09-2015 detail
Bijl 1 22-05-2015 detail
Conceptbegroting SVHW 2016 20-04-2015 detail
Strooibeleidsplan 2015-2025 20-04-2015 detail