Vergunningen Oud-Beijerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oud-Beijerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oud-Beijerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Intrekken verordening op de heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrecht 2018, Oud-Beijerland detail
Openbare kennisgeving, Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oud-Beijerland 2019 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oud-Beijerland 2019 detail
Verordening Toeristenbelasting 2019 detail
Verordening Watertoeristenbelasting 2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 detail
Verordening kwijtschelding 2019 detail
Verordening havengelden 2019 detail
Verordening Reclamebelasting 2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 detail
BESTEMMINGSPLAN KONINGSHOF (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) GEWIJZIGD VASTGESTELD detail
Havenverordening Oud-Beijerland 2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Abel Tasmankwartier’ met bijbehorende stukken ter inzage en ontwerpbesluit ‘Vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder’ ter inzage detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Abel Tasmankwartier’ met bijbehorende stukken ter inzage en ontwerpbesluit ‘Vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder’ ter inzage detail
BESTEMMINGSPLAN KONINGSHOF (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) GEWIJZIGD VASTGESTELD detail
BESTEMMINGSPLAN KLOOSRING 2 OUD-BEIJERLAND (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) VASTGESTELD detail
BESTEMMINGSPLAN KLOOSRING 2 OUD-BEIJERLAND (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) VASTGESTELD detail
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘MFA KINDERBOERDERIJ BOEZEMSINGEL’ OUD-BEIJERLAND detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ACTUALISATIE DE OPEN WAARD’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN MET BIJBEHORENDE STUKKEN TER INZAGE detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ACTUALISATIE DE OPEN WAARD’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN MET BIJBEHORENDE STUKKEN TER INZAGE detail
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘MFA KINDERBOERDERIJ BOEZEMSINGEL’ OUD-BEIJERLAND detail
Havenverordening Oud-Beijerland 2018 detail
Omgevingsvergunning ingediend detail
Omgevingsvergunning ingediend detail
Omgevingsvergunning ingediend detail
Omgevingsvergunning ingediend detail
Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning detail
Omgevingsvergunning ingediend detail
Sociaal Plan Hoeksche Waard 2019 detail
Wegsleepverordening gemeente Oud-Beijerland detail
Omgevingsvergunning verleend detail
Vergunning verleend detail
Omgevingsvergunning verleend detail
Omgevingsvergunning verleend detail
Vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend detail
Vergunning verleend detail
Gemeente Oud-Beijerland - Gehandcaptenparkeerplaats Rembrandtstraat - het eerste parkeervak direct naast het perceel Rembrandtstraat nr. 112, detail
CAR/UWO gemeente Oud-Beijerland detail
Omgevingsvergunning ingediend detail
Omgevngsvergunning ingediend detail
Omgevingsvergunning ingediend detail
Omgevingsvergunning ingediend: detail
Omgevingsvergunning ingediend detail
Omgevingsvergunning ingediend detail
Omgevingsvergunning ingediend detail
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn detail
Gemeente Oud-Beijerland - Gehandicaptenparkeerplaats Croonenburgh - het eerste zuidelijk gelegen parkeervak direct tegenover het perceel Croonenburg nr. 100, detail
Gemeente Oud-Beijerland - Gehandicaptenparkeerplaats Pijlstaart - tegenover Pijlstaart 15 detail