Vergunningen Oude IJsselstreek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oude IJsselstreek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oude IJsselstreek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Klaverweide 7 Ulft
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit eenzijdig parkeerverbod Haverkamp - Gendringen
Verleende Omgevingsvergunning Anholtseweg 1 Gendringen
Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan “Zeddamseweg 17, Etten”
Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Oude IJsselstreek.
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouwplanning fase 1 en 2’
Verleende omgevingsvergunning Akkermansbeekweg 25 Terborg
Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Oude IJsselstreek.
Oude IJsselstreek - Afsluiting Buizerdweg voor doorgaande motorvoertuigen ter hoogte van de kruising...
Subsidieregeling Lokaal Team Jeugd Oude IJsselstreek 2019
Wijzigingsplan Terborgseweg 49, Silvolde
Beschikking Omgevingsvergunning Molenveld 4, 4A en 4B te Sinderen
Vastgesteld bestemmingsplan Plan van wijziging locatie Giezenveld 4, Varsseveld
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit instellen tweezijdig parkeerverbod Varsselderseweg tussen...
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit afsluiting Hoofdstraat (Varsselder) voor motorvoertuigen...
besluit sociaal domein gemeente oude ijsselstreek 2019
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Akkermansbeekweg 25 Terborg
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Anholtseweg 1 Gendringen
Beleidsregels Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2019
Beschikking Omgevingsvergunning Smoddedijk 1A te Westendorp
Verordening op de Rekenkamer 2019
Ontwerpbestemmingsplan ‘Plan van wijziging locatie Terborgseweg 49, Silvolde’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Plan van wijziging locatie Giezenveld 4, Varsseveld’
Uitvoeringsbesluit gevaarlijke honden art. 2:59 Algemene Plaatselijke Verordening
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Molenveld 4, 4A en 4B te Sinderen
Uitvoeringsregels Subsidie Maatschappelijke Effecten Oude IJsselstreek 2020
Ontwerpbestemmingsplan Woningbouwplanning fase 1 en 2
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Smoddedijk 1A te Westendorp
Verleende Omgevingsvergunning Doetinchemseweg 6-16, Varsseveld
groslijstensystematiek 2019 gemeente oude ijsselstreek
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Nieuwbouw Almende College Silvolde” [RECTIFICATIE]
Verordening Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2019
Verleende omgevingsvergunning Locatie Hutteweg 19 Ulft
Beschikking Omgevingsvergunning Westelijke Oude Aaltenseweg 4, Varsseveld
Onttrekking openbaarheid gedeelte Koolweg te Heelweg
Erfgoedverordening gemeente Oude IJsselstreek 2014
Beleidsregel bestuurlijke sancties artikel 13b Opiumwet gemeente Oude IJsselstreek 2019
Gemeente Oude IJsselstreek - Ontwerp-verkeersbesluit afsluiting Hoofdstraat (Varsselder) voor motorvoertuigen...
Besluit Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2019
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Doetinchemseweg 6-16, Varsseveld
Aanwijsbesluit geluidsnorm gemeente Oude IJsselstreek
Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Meedoenregelingen en Kindpakket
Vastgesteld bestemmingsplan “Zeddamseweg 17, Etten”
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning locatie Hutteweg 19 Ulft
Uitvoeringsregels Subsidie Maatschappelijke Effecten Oude IJsselstreek 2020.
Aanwijsbesluit geluidsnorm gemeente Oude IJsselstreek
aanwijsbesluit geluidsnorm DRU
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 van de gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Oude IJsselstreek - Intrekken geslotenverklaring Spiekersweg voor alle motorvoertuigen tussen...
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Westelijke Oude Aaltenseweg 4, Varsseveld