7.3

Vergunningen Oude IJsselstreek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oude IJsselstreek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oude IJsselstreek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
intrekken verordeningen
Gemeente Oude IJsselstreek - verplaatsen van 2 gehandicaptenparkeerplaatsen - Kerkstraat Ulft
Ontwerpbestemmingsplan en Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling “Kom Breedenbroek, ’t Kuipje”.
gemeente Oude IJsselstreek - eenzijdig parkeerverbod - Industrieweg Ulft
gemeente Oude IJsselstreek - opheffen gehandicaptenparkeerplaats - De Egge 63 Varsseveld
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning’t Veld 20 te Terborg
gemeente Oude IJsselstreek - maatregel vrachtverkeer - carpoolplaats Varsseveld
gemeente Oude IJsselstreek - wijzigen gehandicaptenparkeerplaats - Kloosterhof 11 Silvolde
Mandaatregeling 2021
gemeente Oude IJsselstreek - parkeerverbod - Dierenriem Ulft
gemeente Oude IJsselstreek - parkeerverbod - Industrieweg
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Landstraat 40A in Heelweg
Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oude IJsselstreek 2021
Drugsbeleid Oude IJsselstreek 2021
mandaatbesluit achterhoeks energieloket
Vestiging voorkeursrecht gronden plangebied Varsseveld West
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hogere Waarden Oversluis 13 & 15, Ulft
Vestiging voorkeursrecht gronden plangebied Varsseveld Noord
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Leemscherweg naast nr. 7, Varsseveld
Beschikking Omgevingsvergunning Emmerikseweg 10, Netterden
Omgevingsvergunning en besluit Hogere Waarden Terborgseweg tussen 16a en 16b, Varsseveld
Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Kom Breedenbroek, 't Kuipje
Beschikking Omgevingsvergunning Kampstraat 11 in Etten
Verordening Starterslening gemeente Oude IJsselstreek 2021
Beschikking OmgevingsvergunningHoek Deken Nijkampstraat – Kerkstraat in Ulft
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Breukelaarweg 33, Varsseveld
Beschikking Omgevingsvergunning Silvolde, fietsenstalling Almende College locatie Isala/Laudis
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Emmerikseweg 10, Netterden
Verordening Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2021
mandaatbesluit achterhoeks energieloket B.V. ten behoeve van het aanvragen van subsidies
Vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerrein Hofskamp-Oost III Varsseveld
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Sleegstraat 32 in Ulft -
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats De Egge 63 in Varsseveld -
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hogere WaardenTerborgseweg tussen 16a en 16b,...
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Kampstraat 11 in Etten
Beschikking Omgevingsvergunning Parkietstraat 28-30 Ulft
Vastgesteld bestemmingsplan Woongebied Rivierduinen, vml. Buizenfabriek Silvolde
Vaststelling “Plan van wijziging Kom Varsseveld, woningbouw zuivelfabriek”
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning "Hoek Deken Nijkampstraat – Kerkstraat, Ulft"
Besluit nadere regels Carbidschieten 2020
Legesverordening 2021
mandaatregeling 2021
Verordening reclamebelasting bedrijventerrein Akkermansweide Terborg 2021
Verordening reclamebelasting Kerngebied Ulft 2021
Gemeente Oude IJsselstreek - Aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Elzenstraat...
Gemeente Oude IJsselstreek - Aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Parkeerterrein...
Gemeente Oude IJsselstreek - Aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Touwslagersbaan...
Gemeente Oude IJsselstreek - Aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Spreeuwenhof...
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Gemeente Oude IJsselstreek - Aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Merellaan...