Vergunningen Oude IJsselstreek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oude IJsselstreek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oude IJsselstreek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
besluit sociaal domein gemeente oude ijsselstreek 2019 detail
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Anholtseweg 1 Gendringen detail
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Akkermansbeekweg 25 Terborg detail
Beleidsregels Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2019 detail
Beschikking Omgevingsvergunning Smoddedijk 1A te Westendorp detail
Verordening op de Rekenkamer 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Plan van wijziging locatie Giezenveld 4, Varsseveld’ detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Plan van wijziging locatie Terborgseweg 49, Silvolde’ detail
Uitvoeringsbesluit gevaarlijke honden art. 2:59 Algemene Plaatselijke Verordening detail
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Molenveld 4, 4A en 4B te Sinderen detail
Uitvoeringsregels Subsidie Maatschappelijke Effecten Oude IJsselstreek 2020 detail
Ontwerpbestemmingsplan Woningbouwplanning fase 1 en 2 detail
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Smoddedijk 1A te Westendorp detail
Verleende Omgevingsvergunning Doetinchemseweg 6-16, Varsseveld detail
groslijstensystematiek 2019 gemeente oude ijsselstreek detail
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Nieuwbouw Almende College Silvolde” [RECTIFICATIE] detail
Verordening Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Locatie Hutteweg 19 Ulft detail
Onttrekking openbaarheid gedeelte Koolweg te Heelweg detail
Beschikking Omgevingsvergunning Westelijke Oude Aaltenseweg 4, Varsseveld detail
Erfgoedverordening gemeente Oude IJsselstreek 2014 detail
Beleidsregel bestuurlijke sancties artikel 13b Opiumwet gemeente Oude IJsselstreek 2019 detail
Gemeente Oude IJsselstreek - Ontwerp-verkeersbesluit afsluiting Hoofdstraat (Varsselder) voor motorvoertuigen tussen N817 en Varsselderseweg - Varsselder detail
Besluit Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2019 detail
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Doetinchemseweg 6-16, Varsseveld detail
Aanwijsbesluit geluidsnorm gemeente Oude IJsselstreek detail
Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Meedoenregelingen en Kindpakket detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Zeddamseweg 17, Etten” detail
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning locatie Hutteweg 19 Ulft detail
Uitvoeringsregels Subsidie Maatschappelijke Effecten Oude IJsselstreek 2020. detail
Aanwijsbesluit geluidsnorm gemeente Oude IJsselstreek detail
aanwijsbesluit geluidsnorm DRU detail
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 van de gemeente Oude IJsselstreek detail
Gemeente Oude IJsselstreek - Intrekken geslotenverklaring Spiekersweg voor alle motorvoertuigen tussen 07.00 en 09.00 uur - Heelweg detail
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Westelijke Oude Aaltenseweg 4, Varsseveld detail
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit intrekken gehandicaptenparkeerplaats Kwartellaan 2 - Ulft detail
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Kloosterhof 11 - Silvolde detail
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Burgemeester van Tuyllplein 36 - Terborg detail
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Hesselinkplein 21 - Varsseveld detail
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Laan van Schuylenburch 204 - Silvolde detail
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Roomberg 25 - Silvolde detail
Gemeente Oude IJsselstreek - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Boterweg, Silvolde detail
Vastgesteld bestemmingsplan 'Gendringen, nieuwbouw woonzorgcentrum MMP' detail
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Oude IJsselweg 27 te Etten detail
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit algemene gehandicaptenparkeerplaats - Prinses Irenestraat 17 Varsseveld detail
legesverordening 2019 detail
Onherroepelijk bestemmingsplan Centrum Terborg 2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan en Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling “Nieuwbouw Almende College Silvolde” detail
Uitvoeringsregels Subsidie Stichtingen Oude IJsselstreek 2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 detail