7.4

Vergunningen Oude IJsselstreek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oude IJsselstreek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oude IJsselstreek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Doetinchemseweg 119 Westendorp
Verleende omgevingsvergunning locatie Hoofdstraat 64-66 Terborg
legesverordening
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, locatie Kersendijk 6 Westendorp
Beschikking Omgevingsvergunning Luimesweg 6 te Breedenbroek
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Molenweg 28 te Heelweg
Bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 deels onherroepelijk
algemene plaatselijke verordening gemeente oude ijsselstreek
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning en ontwerp Verklaring van geen bedenkingen - Locatie Hoofdstraat...
Verleende omgevingsvergunning Klaverweide 7 Ulft
'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020'
Uitvoeringsregels Subsidie Evenementen 2020
Besluit Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2020
Verordening rioolheffing 2020
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
beleidsregels met betrekking tot de uitvoering wet WOZ
Verordening reclamebelasting bedrijventerrein Akkermansweide Terborg 2020
Verordening marktgelden 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening reclamebelasting centrum Varsseveld 2020
Verordening precariobelasting 2020
Verordening reinigingsrechten 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
legesverordening 2020
mandaatbesluit
Verordening reclamebelasting centrum Terborg 2020
basissubsidie welzijn, cultuur en sport 2018 (aanpassing 2019)
Aanwijzingsbesluit Lichtenberg 2019-2020 vuurwerkvrije zone ex artikel 2:73 lid 1 APV
Voorbereidingsbesluit Woningbouwplanning (fase 3)
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Luimesweg 6 te Breedenbroek
Besluit informatiebeheer gemeente Oude IJsselstreek 2019
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Klaverweide 7 Ulft
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit eenzijdig parkeerverbod Haverkamp - Gendringen
Verleende Omgevingsvergunning Anholtseweg 1 Gendringen
Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan “Zeddamseweg 17, Etten”
Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Oude IJsselstreek.
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouwplanning fase 1 en 2’
Verleende omgevingsvergunning Akkermansbeekweg 25 Terborg
Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Oude IJsselstreek.
Oude IJsselstreek - Afsluiting Buizerdweg voor doorgaande motorvoertuigen ter hoogte van de kruising...
Subsidieregeling Lokaal Team Jeugd Oude IJsselstreek 2019
Wijzigingsplan Terborgseweg 49, Silvolde
Vastgesteld bestemmingsplan Plan van wijziging locatie Giezenveld 4, Varsseveld
Beschikking Omgevingsvergunning Molenveld 4, 4A en 4B te Sinderen
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit instellen tweezijdig parkeerverbod Varsselderseweg tussen...
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit afsluiting Hoofdstraat (Varsselder) voor motorvoertuigen...
besluit sociaal domein gemeente oude ijsselstreek 2019
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Akkermansbeekweg 25 Terborg
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Anholtseweg 1 Gendringen