7.4

Vergunningen Oude IJsselstreek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oude IJsselstreek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oude IJsselstreek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beleidsregels Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2019
Beschikking Omgevingsvergunning Smoddedijk 1A te Westendorp
Verordening op de Rekenkamer 2019
Ontwerpbestemmingsplan ‘Plan van wijziging locatie Giezenveld 4, Varsseveld’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Plan van wijziging locatie Terborgseweg 49, Silvolde’
Uitvoeringsbesluit gevaarlijke honden art. 2:59 Algemene Plaatselijke Verordening
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Molenveld 4, 4A en 4B te Sinderen
Uitvoeringsregels Subsidie Maatschappelijke Effecten Oude IJsselstreek 2020
Ontwerpbestemmingsplan Woningbouwplanning fase 1 en 2
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Smoddedijk 1A te Westendorp
Verleende Omgevingsvergunning Doetinchemseweg 6-16, Varsseveld
groslijstensystematiek 2019 gemeente oude ijsselstreek
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Nieuwbouw Almende College Silvolde” [RECTIFICATIE]
Verordening Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2019
Verleende omgevingsvergunning Locatie Hutteweg 19 Ulft
Onttrekking openbaarheid gedeelte Koolweg te Heelweg
Beschikking Omgevingsvergunning Westelijke Oude Aaltenseweg 4, Varsseveld
Erfgoedverordening gemeente Oude IJsselstreek 2014
Beleidsregel bestuurlijke sancties artikel 13b Opiumwet gemeente Oude IJsselstreek 2019
Gemeente Oude IJsselstreek - Ontwerp-verkeersbesluit afsluiting Hoofdstraat (Varsselder) voor motorvoertuigen...
Besluit Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2019
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Doetinchemseweg 6-16, Varsseveld
Aanwijsbesluit geluidsnorm gemeente Oude IJsselstreek
Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Meedoenregelingen en Kindpakket
Vastgesteld bestemmingsplan “Zeddamseweg 17, Etten”
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning locatie Hutteweg 19 Ulft
Uitvoeringsregels Subsidie Maatschappelijke Effecten Oude IJsselstreek 2020.
Aanwijsbesluit geluidsnorm gemeente Oude IJsselstreek
aanwijsbesluit geluidsnorm DRU
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 van de gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Oude IJsselstreek - Intrekken geslotenverklaring Spiekersweg voor alle motorvoertuigen tussen...
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Westelijke Oude Aaltenseweg 4, Varsseveld
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit intrekken gehandicaptenparkeerplaats Kwartellaan 2 - Ulft
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Kloosterhof 11 -...
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Burgemeester van...
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Hesselinkplein 21...
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Laan van Schuylenburch...
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Roomberg 25 - Silvolde
Gemeente Oude IJsselstreek - aanwijzen twee parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Boterweg,...
Vastgesteld bestemmingsplan 'Gendringen, nieuwbouw woonzorgcentrum MMP'
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit algemene gehandicaptenparkeerplaats - Prinses Irenestraat...
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Oude IJsselweg 27 te Etten
legesverordening 2019
Onherroepelijk bestemmingsplan Centrum Terborg 2018
Ontwerpbestemmingsplan en Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling “Nieuwbouw Almende College Silvolde”
Uitvoeringsregels Subsidie Stichtingen Oude IJsselstreek 2019
Verordening reclamebelasting centrum Varsseveld 2019
verordening toeristenbelasting 2019
verordening individuele studietoeslag gemeente Oude IJsselstreek 2019
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019