7.4

Vergunningen Oude IJsselstreek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oude IJsselstreek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oude IJsselstreek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Oude IJsselstreek - Aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Reeënstraat...
Verordening marktgelden 2021
Verordening reinigingsrechten 2021
Subsidieplafonds gemeente Oude IJsselstreek 2021
Beleidsregels Oplaadpunten Elektrisch Vervoer gemeente Oude IJsselstreek
Klachtenregeling
algemene plaatselijke verordening gemeente oude ijsselstreek
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit uitbreiding parkeerschijfzone (blauwe zone) Hesselinkplein...
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Silvolde, fietsenstalling Almende College locatie Isala/Laudis
Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Oude IJsselstreek
Reglement van orde Rekenkamercommissie Oude IJsselstreek
Beschikking Omgevingsvergunning Wissinklaan 14/14A te Sinderen
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Parkietstraat 28-30 Ulft
Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2020
Algemene Subsidieverordening Oude IJsselstreek (ASV)
Ontwerpbestemmingsplan en besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling “Bedrijventerrein Hofskamp-Oost III Varsseveld”
Beleidsregels Wet Bibob gemeente Oude IJsselstreek 2020
Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen voor zonneveld Zonne-Wilg in Netterden
Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen voor zonneveld Rafelder in Etten
Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen voor zonneved Havebos in Silvolde
Beschikking Omgevingsvergunning en besluit Hogere waarde Wet geluidhinderBongersstraat 78 in Ulft
Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Kom Varsseveld, supermarkt Boterstraat
Plan van wijziging Kom Varsseveld, woningbouw zuivelfabriek
Gewijzigde verleende omgevingsvergunning en besluit Hogere waarde Wet geluidshinder Aaltenseweg 35 in...
Ontwerpbesluit onttrekking aan openbaar verkeer onbewaakte spoorwegovergang nabij Silvoldseweg 47, 49...
Ontwerpbesluit onttrekking aan openbaar verkeer onbewaakte spoorwegovergang nabij Munstermanstraat 9...
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Bongersstraat 78, Ulft
Gemeente Oude IJsselstreek - Ontwerpverkeersbesluit fietspad Varsseveldseweg-Boeckhorststraat - Terborg
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Wissinklaan 14/14A te Sinderen
Besluit Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2020
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Gunjansdijk 1 in Varsseveld
Beleidsregels Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2020.
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, locatie Kersendijk 6 Westendorp
Ontwerpbestemmingsplan en Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling ‘Woongebied Rivierduinen, vml. Buizenfabriek...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor zonnevelden in...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor zonnevelden in...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor zonnevelden in...
Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Oude IJsselstreek.
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats - Vinkenstraat 30 Ulft
Beschikking Omgevingsvergunning Den Dam (ong.), Breedenbroek
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Dahliastraat 14 in Gendringen...
Gemeente Oude IJsselstreek - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats De Egge 51 in Varsseveld -
Mandaatregeling 2020
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Heuvelstraat Silvolde
Provincie Gelderland – M.e.r-beoordelingsbesluit – W.Z19.106581.03 - Kloosterstraat 3 en Aaltenseweg...
financieel besluit gemeente oude ijsselstreek 2018
Verordening Sociaal Domein gemeente Oude IJsselstreek 2020
Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Woongebied Rivierduinen, vml Buizenfabriek, Silvolde Vooraankondiging...
Verleende omgevingsvergunning Doetinchemseweg 119 Westendorp
Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Bedrijventerrein Hofskamp Oost fase 3