7.8

Vergunningen Ouder-Amstel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ouder-Amstel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ouder-Amstel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunning voor het voor wijziging gebruik van de voormalige agrarische bedrijfswoning naar...
Nieuw snippergroenbeleid gemeente Ouder-Amstel
Nota Bodembeheer Regio Amstelland en Meerlanden 2019
Bekendmaking voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern
Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 30 april 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 29 april 2020
Visie recreatie en toerisme Ouder-Amstel 2035
Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2018
Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Duo+ 2019
Beleidsregels afwijking bestemmingsplannen
ouder-amstel - oplaadpunten elektrisch vervoer maart 2020 - Van der Madeweg, Weth Koollhaasweg. Populier,...
Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inhoudende de aanwijzing van verboden...
Beleidsregel PFAS gemeente Ouder-Amstel 2020, 31 maart 2020
Aanwijzingsbesluit ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Ouder-Amstel 2020
Besluit aanwijzing buitengewone opsporingsambtenaren en toezichthoudende ambtenaren Veiligheidsregio...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 26 maart 2020
Vrijstelling Markten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 26 maart 2020
Mandaatbesluit Basisregistratie Ondergrond (BRO) Ouder-Amstel 2019
Mandaatbesluit Basisregistratie Grootschalige Topografie
Vaststelling bestemmingsplan “Pieter Braaijweg - Kavel 1”
Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte
Vaststelling bestemmingsplan “Middenweg”
Vaststelling bestemmingsplan “Middenweg”]
Ouder-Amstel, Amsterdam-Duivendrecht - Parkeerverbod - Zijweg Joan Muyskenweg
Aanmeldnotitie Pieter Braaijweg – kavel 1 ABPZ, gemeente Ouder-Amstel
Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2020
Regeling Klachtbehandeling Ouder-Amstel 2019
Ouder-Amstel - Gehandicaptenparkeerplaats - Ouderkerk vaan de Amstel en Duivendrecht
ouder-amstel - Zonnehofgebied - Duivendrecht
Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020
Verordening individuele inkomenstoeslag Ouder-Amstel 2020
Kennisgeving aanwijzing beschermd gemeentelijk monument
Omgevingsvergunning voor de bouw van een t ondergrondse ruimte aan het Hogereinde Noord 29 te Ouderkerk...
Verordening roerende-ruimtebelastingen 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening begraafplaatsrechten 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening reinigingsheffingen 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Legesverordening 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening forensenbelasting 2020
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw aan de Joan Muyskenweg 148 te Amsterdam-Duivendrecht]
Ouder-Amstel - 2019-033 oplaadpunten elektrisch vervoer - Hogereinde Zuid en Klaproos
Ontwerpbestemmingsplan “A9 Bullewijk - A2”
Leegstandverordening Ouder-Amstel 2020
Verordening Sociale Woningbouw Ouder-Amstel 2020
Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2020
Verordening doelgroepen woningbouw Ouder-Amstel 2020
Speelnota Ouder-Amstel 2020-2026