Vergunningen Ouder-Amstel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ouder-Amstel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ouder-Amstel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Bekendmaking voorbereidingsbesluit Centrum Ouderkerk aan de Amstel
Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid NZKG 2019-2022
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Ouder-Amstel
Bekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeente Ouder-Amstel
ouder-amstel - Oplaadlocatie elektrisch vervoer - Parnassiaveld, Duivendrecht
Beleidsregels leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2019
Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Ouder-Amstel 2019
Beleidsregels vervoer inbrekerswerktuigen Ouder-Amstel
Behoefteraming kantoren & bouwstenen voor ontwikkeling
Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Duo+ 2019
VISIE HOTELS EN LEISURE OUDER-AMSTEL: BOUWSTENEN VOOR ONTWIKKELINGEN
Detailhandelsstructuurvisie Ouderkerk aan de Amstel
Vaststelling bestemmingsplan “The Joan”
Ouder-Amstel - Diverse gehandicaptenparkeerplaatsen - Diversen
Ouder-Amstel - Oplaadpunten ABP-Zuid - ABP-Zuid
Ouder-Amstel - Oplaadpunt Molenkade - Molenkade
ouder-amstel - Jeu de ouleswedstrijd t Kampje -
Ouder-Amstel - Lengtebeperking parkeerplaats - Clarissenhof
Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Ouder-Amstel
Verlegregeling Ouder-Amstel
Handboek kabels en leidingen Ouder-Amstel
gemeente Ouder-Amstel - Ouderkerk aan de Amstel - Achterdijk
Ontwerp bestemmingsplan “Pieter Braaijweg – kavel 1”
Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2019
Ontwerpbestemmingsplan “A9 De Ronde Hoep”
Ontwerp bestemmingsplan Middenweg - Ouderkerk aan de Amstel
Gemeente Ouder-Amstel - Doortrekking Joan Muyskenweg - tekstueel gecorrigeerde versie - Amsterdam-Duivendrecht...
Gemeente Ouder-Amstel - 2019-006 Doortrekking Joan Muyskenweg - Amsterdam-Duivendrecht
Gemeente Ouder-Amstel - Tijdelijke verkeersmaatregelen feestweek Ouderkerk - Ouderkerk aan de Amstel...
Rectificatie ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan Schoolweg perceel 1554
Beoordeling milieueffectrapportage (m.e.r.)-plicht inrichting Stal Amstelhoeve Rondehoep West 23 te Ouderkerk...
Ontwerp bestemmingsplan Schoolweg perceel 1554]
Legesverordening 2019
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing van perceel te Ouder-Amstel ingevolge artikel 6 van de Wet voorkeursrecht...
Beleidsregels Schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2018
Beleidsregel bestuurlijke handhaving art. 13b Opiumwet 2019
Beleidsregels kledinginzameling Ouder-Amstel
Vaststelling bestemmingsplan “Evenementen, terrassen e.d.”
Nadere regels jeugdhulp Ouder-Amstel 2019
Omgevingsvergunning voor de bouw van een woning, Rondehoep oost 11c, Ouderkerk aan de Amstel
Bekendmaking voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern
Kennisgeving aanwijzing beschermd gemeentelijk monument
Rectificatie ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan The Joan
Ontwerp bestemmingsplan The Joan
Gemeente Ouder-Amstel - Instellen twee parkeerplaatsen die exclusief zijn bestemd voor het opladen van...
Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018
Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-amstel 2017
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2017
Regeling beheer en toezicht BRP
Gemeente Ouder-Amstel - Instellen twee parkeerplaatsen die zijn bestemd voor opladen elektrisch voertuig...