Vergunningen Ouder-Amstel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ouder-Amstel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ouder-Amstel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ouder-Amstel, Amsterdam-Duivendrecht - Parkeerverbod - Zijweg Joan Muyskenweg
Aanmeldnotitie Pieter Braaijweg – kavel 1 ABPZ, gemeente Ouder-Amstel
Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2020
Regeling Klachtbehandeling Ouder-Amstel 2019
Ouder-Amstel - Gehandicaptenparkeerplaats - Ouderkerk vaan de Amstel en Duivendrecht
ouder-amstel - Zonnehofgebied - Duivendrecht
Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020
Verordening individuele inkomenstoeslag Ouder-Amstel 2020
Kennisgeving aanwijzing beschermd gemeentelijk monument
Omgevingsvergunning voor de bouw van een t ondergrondse ruimte aan het Hogereinde Noord 29 te Ouderkerk...
Verordening roerende-ruimtebelastingen 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening begraafplaatsrechten 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening reinigingsheffingen 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Legesverordening 2020
Verordening forensenbelasting 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw aan de Joan Muyskenweg 148 te Amsterdam-Duivendrecht]
Ouder-Amstel - 2019-033 oplaadpunten elektrisch vervoer - Hogereinde Zuid en Klaproos
Ontwerpbestemmingsplan “A9 Bullewijk - A2”
Leegstandverordening Ouder-Amstel 2020
Verordening Sociale Woningbouw Ouder-Amstel 2020
Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2020
Verordening doelgroepen woningbouw Ouder-Amstel 2020
Speelnota Ouder-Amstel 2020-2026
Vaststelling bestemmingsplan Schoolweg perceel 1554
Bekendmaking voorbereidingsbesluit Centrum Ouderkerk aan de Amstel
Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid NZKG 2019-2022
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Ouder-Amstel
Bekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeente Ouder-Amstel
ouder-amstel - Oplaadlocatie elektrisch vervoer - Parnassiaveld, Duivendrecht
Beleidsregels leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2019
Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Ouder-Amstel 2019
Beleidsregels vervoer inbrekerswerktuigen Ouder-Amstel
Behoefteraming kantoren & bouwstenen voor ontwikkeling
Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Duo+ 2019
VISIE HOTELS EN LEISURE OUDER-AMSTEL: BOUWSTENEN VOOR ONTWIKKELINGEN
Detailhandelsstructuurvisie Ouderkerk aan de Amstel
Vaststelling bestemmingsplan “The Joan”
Ouder-Amstel - Diverse gehandicaptenparkeerplaatsen - Diversen
Ouder-Amstel - Oplaadpunten ABP-Zuid - ABP-Zuid
Ouder-Amstel - Oplaadpunt Molenkade - Molenkade
ouder-amstel - Jeu de ouleswedstrijd t Kampje -
Ouder-Amstel - Lengtebeperking parkeerplaats - Clarissenhof
Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Ouder-Amstel
Verlegregeling Ouder-Amstel
Handboek kabels en leidingen Ouder-Amstel
gemeente Ouder-Amstel - Ouderkerk aan de Amstel - Achterdijk