Vergunningen Ouder-Amstel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ouder-Amstel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ouder-Amstel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Bekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeente Ouder-Amstel detail
ouder-amstel - Oplaadlocatie elektrisch vervoer - Parnassiaveld, Duivendrecht detail
Beleidsregels leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2019 detail
Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Ouder-Amstel 2019 detail
Beleidsregels vervoer inbrekerswerktuigen Ouder-Amstel detail
Behoefteraming kantoren & bouwstenen voor ontwikkeling detail
Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Duo+ 2019 detail
VISIE HOTELS EN LEISURE OUDER-AMSTEL: BOUWSTENEN VOOR ONTWIKKELINGEN detail
Detailhandelsstructuurvisie Ouderkerk aan de Amstel detail
Vaststelling bestemmingsplan “The Joan” detail
Ouder-Amstel - Diverse gehandicaptenparkeerplaatsen - Diversen detail
Ouder-Amstel - Oplaadpunten ABP-Zuid - ABP-Zuid detail
Ouder-Amstel - Oplaadpunt Molenkade - Molenkade detail
ouder-amstel - Jeu de ouleswedstrijd t Kampje - detail
Ouder-Amstel - Lengtebeperking parkeerplaats - Clarissenhof detail
Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Ouder-Amstel detail
Verlegregeling Ouder-Amstel detail
Handboek kabels en leidingen Ouder-Amstel detail
gemeente Ouder-Amstel - Ouderkerk aan de Amstel - Achterdijk detail
Ontwerp bestemmingsplan “Pieter Braaijweg – kavel 1” detail
Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan Middenweg - Ouderkerk aan de Amstel detail
Ontwerpbestemmingsplan “A9 De Ronde Hoep” detail
Gemeente Ouder-Amstel - Doortrekking Joan Muyskenweg - tekstueel gecorrigeerde versie - Amsterdam-Duivendrecht detail
Gemeente Ouder-Amstel - 2019-006 Doortrekking Joan Muyskenweg - Amsterdam-Duivendrecht detail
Gemeente Ouder-Amstel - Tijdelijke verkeersmaatregelen feestweek Ouderkerk - Ouderkerk aan de Amstel detail
Rectificatie ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan Schoolweg perceel 1554 detail
Beoordeling milieueffectrapportage (m.e.r.)-plicht inrichting Stal Amstelhoeve Rondehoep West 23 te Ouderkerk aan de Amstel detail
Ontwerp bestemmingsplan Schoolweg perceel 1554] detail
Legesverordening 2019 detail
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing van perceel te Ouder-Amstel ingevolge artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten, Ouder-Amstel detail
Beleidsregels Schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2018 detail
Beleidsregel bestuurlijke handhaving art. 13b Opiumwet 2019 detail
Beleidsregels kledinginzameling Ouder-Amstel detail
Vaststelling bestemmingsplan “Evenementen, terrassen e.d.” detail
Nadere regels jeugdhulp Ouder-Amstel 2019 detail
Omgevingsvergunning voor de bouw van een woning, Rondehoep oost 11c, Ouderkerk aan de Amstel detail
Bekendmaking voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern detail
Kennisgeving aanwijzing beschermd gemeentelijk monument detail
Rectificatie ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan The Joan detail
Ontwerp bestemmingsplan The Joan detail
Gemeente Ouder-Amstel - Instellen twee parkeerplaatsen die exclusief zijn bestemd voor het opladen van een elektrisch voertuig - Molenkade 37/38 Duivendrecht detail
Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 detail
Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-amstel 2017 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2017 detail
Regeling beheer en toezicht BRP detail
Gemeente Ouder-Amstel - Instellen oplaadpunt met twee exclusief voor het opladen van elektrische voertuigen bestemde parkeerplaatsen - Tegenover Jacob van Ruisdaelweg 10/11 Ouderkerk aan de Amstel detail
Gemeente Ouder-Amstel - Instellen twee parkeerplaatsen die zijn bestemd voor opladen elektrisch voertuig - Jonge Linde te Ouderkerk a/d Amstel detail
Kennisgeving aanwijzing beschermd gemeentelijk monument detail
Verordening roerende-ruimtebelastingen 2019 detail