7.4

Vergunningen Ouder-Amstel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ouder-Amstel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ouder-Amstel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Ouder-Amstel - aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Azaleastraat - Duivendrecht
Gemeente Ouder-Amstel - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen - Meerkoet...
Gemeente Ouder-Amstel - aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Waddenland - Duivendrecht
Gemeente Ouder-Amstel - wijziging gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats tuincomplex Federatie - Duivendrecht
Gedoogbeleid terrassen zomer 2021
Vaststelling bestemmingsplan Rondehoep West 46A
Vaststelling bestemmingsplan Rondehoep West 46A
Regeling vergoeding stembureauleden en tellers 2020 gemeente Ouder-Amstel
Ouder-Amstel - Gehandicaptenparkeerplaats - Reijgershof 42
Ouder-Amstel - Gehandicaptenparkeerplaats - De Hazelaar 307
Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning Ouder-Amstel 2021
Ontwerpwijzigingsplan ‘Amstel Design District fase 1’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Amstel Design District fase 1’
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2021
Ontwerpbestemmingsplan Duivendrechtsevaart
Ontwerpbestemmingsplan Duivendrechtsevaart
Legesverordening 2021
Verordening reinigingsheffingen 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening roerende-ruimtebelastingen 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Verordening begraafplaatsrechten 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening forensenbelasting 2021
Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2021
Ontwerpbestemmingsplan Rondehoep Oost 8B
Beleidsregels woonruimteverdeling Ouder-Amstel 2020
Ouder-Amstel - Snellaadstation Elekttrisch Vervoer Molenkade - Molenkade Duivendrecht
Gedoogbeleid terrassen
Ontwerp bestemmingsplan Herziening Ouderkerk aan de Amstel
Ouder-Amstel - Instellen parkeerplaatsen bestemd voor elektrisch vervoer - Vijf locaties, 2 parkeerplaatsen...
Ontwerp bestemmingsplan Herziening Duivendrecht
Rectificatie termijn ter visielegging Ontwerpbestemmingsplan Rondehoep West 46A
Verordening bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel 2021
Ontwerp bestemmingsplan Smart Mobility Hub (SMH)
Ouder-Amstel - OPenbare gehandicaptenparkeerplaats - Burg Stramanweg Ouderkerk aan de Amstel
Ter inzagelegging bestemmingsplan “Noodoverloop De Ronde Hoep” naar aanleiding van de uitspraak van Raad...
Verordening rioolheffing 2020
Vaststelling bestemmingsplan “Verbreding A9-Bullewijk-A2”
Ouder-Amstel - Bufferparkeerplaatsen - Pieter Braaijweg
Ouder-Amstel - Duivendrecht - F A Warnerspad t
Bestemmingsplan A9-Verbreding De Ronde Hoep
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 15 juli 2020
Instructie voor de secretaris gemeente Ouder-Amstel 2020
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 1 juli 2020
Omgevingsvergunning voor het voor wijziging gebruik van de voormalige agrarische bedrijfswoning naar...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 15 juni 2020
Gedoogbeleid terrassen