Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Ouder-Amstel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ouder-Amstel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ouder-Amstel. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
ouder-amstel - Jeu de ouleswedstrijd t Kampje - 17-06-2019 17-08-2019 detail
Ouder-Amstel - Lengtebeperking parkeerplaats - Clarissenhof 12-06-2019 12-08-2019 detail
Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Ouder-Amstel 05-06-2019 05-08-2019 detail
Verlegregeling Ouder-Amstel 05-06-2019 05-08-2019 detail
Handboek kabels en leidingen Ouder-Amstel 05-06-2019 05-08-2019 detail
gemeente Ouder-Amstel - Ouderkerk aan de Amstel - Achterdijk 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan “Pieter Braaijweg – kavel 1” 22-05-2019 22-07-2019 detail
Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2019 16-05-2019 16-07-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan “A9 De Ronde Hoep” 15-05-2019 15-07-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan Middenweg - Ouderkerk aan de Amstel 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente Ouder-Amstel - Doortrekking Joan Muyskenweg - tekstueel gecorrigeerde versie - Amsterdam-Duivendrecht 13-05-2019 13-07-2019 detail
Gemeente Ouder-Amstel - 2019-006 Doortrekking Joan Muyskenweg - Amsterdam-Duivendrecht 30-04-2019 30-06-2019 detail
Gemeente Ouder-Amstel - Tijdelijke verkeersmaatregelen feestweek Ouderkerk - Ouderkerk aan de Amstel 17-04-2019 17-06-2019 detail
Rectificatie ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan Schoolweg perceel 1554 17-04-2019 17-06-2019 detail
Beoordeling milieueffectrapportage (m.e.r.)-plicht inrichting Stal Amstelhoeve Rondehoep West 23 te Ouderkerk aan de Amstel 12-04-2019 12-06-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan Schoolweg perceel 1554] 10-04-2019 10-06-2019 detail
Legesverordening 2019 02-04-2019 02-06-2019 detail
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing van perceel te Ouder-Amstel ingevolge artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten, Ouder-Amstel 19-03-2019 19-05-2019 detail
Beleidsregels Schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2018 13-03-2019 13-05-2019 detail
Beleidsregel bestuurlijke handhaving art. 13b Opiumwet 2019 04-03-2019 04-05-2019 detail
Beleidsregels kledinginzameling Ouder-Amstel 28-02-2019 28-04-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan “Evenementen, terrassen e.d.” 20-02-2019 20-04-2019 detail
Nadere regels jeugdhulp Ouder-Amstel 2019 19-02-2019 19-04-2019 detail
Omgevingsvergunning voor de bouw van een woning, Rondehoep oost 11c, Ouderkerk aan de Amstel 13-02-2019 13-04-2019 detail
Bekendmaking voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern 13-02-2019 13-04-2019 detail
Kennisgeving aanwijzing beschermd gemeentelijk monument 06-02-2019 06-04-2019 detail
Rectificatie ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan The Joan 06-02-2019 06-04-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan The Joan 30-01-2019 30-03-2019 detail
Gemeente Ouder-Amstel - Instellen twee parkeerplaatsen die exclusief zijn bestemd voor het opladen van een elektrisch voertuig - Molenkade 37/38 Duivendrecht 30-01-2019 30-03-2019 detail
Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 16-01-2019 16-03-2019 detail
Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-amstel 2017 10-01-2019 10-03-2019 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2017 04-01-2019 04-03-2019 detail
Regeling beheer en toezicht BRP 31-12-2018 28-02-2019 detail
Gemeente Ouder-Amstel - Instellen twee parkeerplaatsen die zijn bestemd voor opladen elektrisch voertuig - Jonge Linde te Ouderkerk a/d Amstel 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Ouder-Amstel - Instellen oplaadpunt met twee exclusief voor het opladen van elektrische voertuigen bestemde parkeerplaatsen - Tegenover Jacob van Ruisdaelweg 10/11 Ouderkerk aan de Amstel 27-12-2018 27-02-2019 detail
Kennisgeving aanwijzing beschermd gemeentelijk monument 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening roerende-ruimtebelastingen 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening Reinigingsheffingen 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening begraafplaatsrechten 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening forensenbelasting 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Legesverordening 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Ouder-Amstel 2018 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening onroerendezaakbelastingen 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Ouder-Amstel - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats (GHP) Azaleastraat 20, instellen GHP Begoniastraat 49 en Burg Stramanweg 74 - Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Ouder-Amstel - 2018-031 Laad en losplaats Kloosterstraat - Kloosterstraat 5 Duivendrecht 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Ouder-Amstel - Intrekken en instellen diverse gehandicaptenparkeerplaatsen - Ouder-Amstel 05-12-2018 05-02-2019 detail
Afwegingskader Bouwlawaai bij bouw- en sloopwerkzaamheden van langdurige projecten 22-11-2018 22-01-2019 detail