Vergunningen Oudewater

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oudewater. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oudewater. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Verlenging beslistermijn
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Vaststelling bestemmingsplan ‘Waardsedijk 40’
Vaststelling bestemmingsplan ‘Waardsedijk 19’
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Verlenging beslistermijn
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Verlenging beslistermijn
Aanwijzingsbesluit gemeenteachrivaris gemeente Oudewater 2020
gemeente Oudewater - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Papenhoeflaan te Oudewater
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Oudewater 2019
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling