7.4

Vergunningen Oudewater

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oudewater. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oudewater. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Oudewater
rentebesluit gemeente Oudewater
Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Vaststelling van voldoende steun als bedoeld in art.4 Wet op de bedrijveninvesteringszones
‘Beleidsregels subsidiëring Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater 2021
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ontwerpbesluit
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Verlenging beslistermijn
Verlenging beslistermijn
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oudewater 2021
Ontwerpbestemmingsplan IJsselvere 17-19 met gecoordineerde omgevingsvergunning
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Verlenging beslistermijn
Verlenging beslistermijn
Verlenging beslistermijn
Verlenging beslistermijn
gemeente Oudewater - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Lange Burchwal te Oudewater...
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding