Vergunningen Oudewater

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oudewater. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oudewater. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Besluit/beoordeling detail
Besluit/beoordeling detail
Besluit/beoordeling detail
Besluit/beoordeling detail
Besluit/beoordeling detail
Besluit/beoordeling detail
Besluit/beoordeling detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Besluit/beoordeling detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Besluit/beoordeling detail
Besluit/beoordeling detail
Verlenging beslistermijn detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Besluit/beoordeling detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Besluit/beoordeling detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Oudewater 2017 detail
Besluit/beoordeling detail
Verlenging beslistermijn detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Hekendorp en Papekop 1e herziening (artikel 3.8 Wro) detail
Besluit/beoordeling detail
Ingekomen aanvraag/melding detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Oudewater 2019 detail
Besluit/beoordeling detail
Besluit/beoordeling detail
Besluit/beoordeling detail
Besluit/beoordeling detail
Besluit/beoordeling detail
Besluit/beoordeling detail