Vergunningen Oudewater

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Oudewater. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Oudewater. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Verlenging beslistermijn
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Verlenging beslistermijn
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Aanwijzingsbesluit gemeenteachrivaris gemeente Oudewater 2020
gemeente Oudewater - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Papenhoeflaan te Oudewater
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Oudewater 2019
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Beleidsregels Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Oudewater
Ingekomen aanvraag/melding
Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen en aangehaakte gegevens Oudewater 2019
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Verordening op de vertrouwenscommissie van de gemeente Oudewater 2019
Wegsleepverordening gemeente Oudewater 2019
gemeente Oudewater - instellen parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen - G.R van Kinschotstraat...
gemeente Oudewater - instellen parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen - Kloosterstraat...
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling